HbA1c geassocieerd met subklinische atherosclerose bij mensen zonder diabetes

Delen via:

Het risico op subklinische atherosclerose (SCA) neemt bij mensen met een laag cardiovasculair risico toe bij hogere HbA1c-niveaus en is zelfs verhoogd bij niveaus onder de afkapwaarde voor prediabetes, zo blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in Journal of the American College of Cardiology.

Valentin Fuster (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Madrid, Spanje) en collega’s noemen deze bevindingen klinisch relevant, aangezien 21,2% van de 3973 deelnemers aan de Progression of Early Subclinical Atherosclerosis (PESA) studie (gemiddelde leeftijd 46 jaar, 38% vrouw, gemiddeld HbA1c 5,4% (36 mmol/mol)) een HbA1c-waarde van 5,5-5,6% had (37-38 mmol/mol), wat lager is dan de door de ADA gehanteerde definitie van prediabetes (5,7-6,4% (39-46 mmol/mol)). Deze groep zou daarom normaal gesproken niet als ‘at risk’ worden beschouwd. Ze voegen eraan toe dat deze subgroep asymptomatische personen een potentiële target zou kunnen zijn voor interventies gericht op het voorkomen van progressie van subklinische naar klinische ziekte.

Over het geheel genomen was het mediane 10-jaars CV-sterfterisico, berekend met behulp van de Systematic Coronary Risk Estimation (SCORE), 0,35%. Echter, bij het toenemen van HbA1c van ≤ 4,8% (29 mmol/mol) tot ≥ 6,1% (43 mmol/mol), steeg de prevalentie van SCA significant van 46,0% tot 82,0%, waarbij die van gegeneraliseerde ziekte toenam van 4,9% tot 33,1%.

Schrijf u nu in voor de webcast ADA Highlights 2021 op 5 juli

Na correctie voor mogelijke confounders, waaronder CV-risicofactoren, vonden de onderzoekers dat personen met een HbA1c van 5,5-5,6% een significant (36%) verhoogd risico hadden op SCA ten opzichte van degenen met een HbA1c ≤ 4,8%. De risicoverhoging was 80%, 87% en 147% voor personen met een HbA1c van respectievelijk 5,7-5,8% (39-40 mmol/mol); 5,9-6,0% (41-42 mmol/mol) en 6,1-6,4 % (43-46 mmol/mol). Er werd geen significant verband gezien tussen nuchter plasmaglucose (FPG) en SCA, wat er volgens de auteurs op wijst dat HbA1c een betere biomarker is voor SCA bij mensen zonder diabetes.

Verdere analyse liet zien dat een hoger HbA1c was geassocieerd met een verhoogd SCA-risico bij mensen met een laag CV-risico (SCORE < 1%), maar niet bij personen met een matig CV-risico (SCORE 1-5%). Daarnaast verbeterde toevoeging van HbA1c alleen het onderscheidend vermogen van SCORE in de laagrisicopopulatie. Zo voorspelde SCORE alleen het CV risico met een nauwkeurigheid van 73,2% in het volledige cohort en dit nam significant toe tot 75,1% door toevoeging van HbA1c. In de populatie met een laag risico was de nauwkeurigheid van SCORE plus HbA1c ook 75,1%, terwijl deze significant lager was, namelijk 73,6%, in de populatie met een matig risico.

In het bijbehorende Editorial Comment schrijven Raul Santos (University of São Paulo Medical School, Brazilië) et al. dat de belangrijkste conclusie van deze analyse is dat HbA1c, en niet FPG, mogelijk kan worden gebruikt als een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het risico van de aanwezigheid en de omvang van SCA, en by proxy, het risico op CV-ziekte, bij personen met een HbA1c onder de afkapwaarde voor type 2 diabetes met een laag CV-risico. Ze voegen eraan toe dat de observaties in deze en andere studies aanleiding kunnen zijn voor klinische trials waarbij waarbij meer wordt gefocust op de aanwezigheid en omvang van SCA in plaats van een verhoogd HbA1c.

Provided by Medicine Matters diabetes; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Bronnen:

Rossello X, Raposeiras-Roubin S, Oliva B, et al. Glycated Hemoglobin and Subclinical Atherosclerosis in People Without Diabetes, J Am Coll Cardiol. 2021;77:2777-91. 

Santos RD, Shapiro MD, Ballantyne CM. Glycated Hemoglobin to Detect Subclinical Atherosclerosis in People Without Diabetes. J Am Coll Cardiol. 2021;77:2792-95. 

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

apr 2022 | Diabetes, Endoscopie

Lees meer over Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

Grote studie naar empagliflozine stopt voortijdig vanwege positieve effecten

apr 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Grote studie naar empagliflozine stopt voortijdig vanwege positieve effecten

Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

apr 2022 | Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

14 mrt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

2 jun 2021 | Diabetes, Kinderen

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 20 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Verband tussen Tg-antistoffen en herhaalde miskramen

Lees meer
Lees meer over Verband tussen Tg-antistoffen en herhaalde miskramen

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Zijn endocrinologen voldoende toegerust voor transgenderzorg?

Lees meer
Lees meer over Zijn endocrinologen voldoende toegerust voor transgenderzorg?

Amiodaron-geïnduceerde thyreotoxicose: wat is de juiste startmedicatie?

Lees meer
Lees meer over Amiodaron-geïnduceerde thyreotoxicose: wat is de juiste startmedicatie?

Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Lees meer
Lees meer over Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Semaglutide verlaagt gewicht bij Prader-Willi-syndroom

Lees meer
Lees meer over Semaglutide verlaagt gewicht bij Prader-Willi-syndroom

Cortisoloverschot tegengaan met abirateronacetaat

Lees meer
Lees meer over Cortisoloverschot tegengaan met abirateronacetaat

Risico op cardiovasculair overlijden groot bij acromegalie

Lees meer
Lees meer over Risico op cardiovasculair overlijden groot bij acromegalie

Behandeling met levothyroxine tijdens de zwangerschap

Lees meer
Lees meer over Behandeling met levothyroxine tijdens de zwangerschap

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie