HbA1c geassocieerd met subklinische atherosclerose bij mensen zonder diabetes

Delen via:

Het risico op subklinische atherosclerose (SCA) neemt bij mensen met een laag cardiovasculair risico toe bij hogere HbA1c-niveaus en is zelfs verhoogd bij niveaus onder de afkapwaarde voor prediabetes, zo blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in Journal of the American College of Cardiology.

Valentin Fuster (Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, Madrid, Spanje) en collega’s noemen deze bevindingen klinisch relevant, aangezien 21,2% van de 3973 deelnemers aan de Progression of Early Subclinical Atherosclerosis (PESA) studie (gemiddelde leeftijd 46 jaar, 38% vrouw, gemiddeld HbA1c 5,4% (36 mmol/mol)) een HbA1c-waarde van 5,5-5,6% had (37-38 mmol/mol), wat lager is dan de door de ADA gehanteerde definitie van prediabetes (5,7-6,4% (39-46 mmol/mol)). Deze groep zou daarom normaal gesproken niet als ‘at risk’ worden beschouwd. Ze voegen eraan toe dat deze subgroep asymptomatische personen een potentiële target zou kunnen zijn voor interventies gericht op het voorkomen van progressie van subklinische naar klinische ziekte.

Over het geheel genomen was het mediane 10-jaars CV-sterfterisico, berekend met behulp van de Systematic Coronary Risk Estimation (SCORE), 0,35%. Echter, bij het toenemen van HbA1c van ≤ 4,8% (29 mmol/mol) tot ≥ 6,1% (43 mmol/mol), steeg de prevalentie van SCA significant van 46,0% tot 82,0%, waarbij die van gegeneraliseerde ziekte toenam van 4,9% tot 33,1%.

Schrijf u nu in voor de webcast ADA Highlights 2021 op 5 juli

Na correctie voor mogelijke confounders, waaronder CV-risicofactoren, vonden de onderzoekers dat personen met een HbA1c van 5,5-5,6% een significant (36%) verhoogd risico hadden op SCA ten opzichte van degenen met een HbA1c ≤ 4,8%. De risicoverhoging was 80%, 87% en 147% voor personen met een HbA1c van respectievelijk 5,7-5,8% (39-40 mmol/mol); 5,9-6,0% (41-42 mmol/mol) en 6,1-6,4 % (43-46 mmol/mol). Er werd geen significant verband gezien tussen nuchter plasmaglucose (FPG) en SCA, wat er volgens de auteurs op wijst dat HbA1c een betere biomarker is voor SCA bij mensen zonder diabetes.

Verdere analyse liet zien dat een hoger HbA1c was geassocieerd met een verhoogd SCA-risico bij mensen met een laag CV-risico (SCORE < 1%), maar niet bij personen met een matig CV-risico (SCORE 1-5%). Daarnaast verbeterde toevoeging van HbA1c alleen het onderscheidend vermogen van SCORE in de laagrisicopopulatie. Zo voorspelde SCORE alleen het CV risico met een nauwkeurigheid van 73,2% in het volledige cohort en dit nam significant toe tot 75,1% door toevoeging van HbA1c. In de populatie met een laag risico was de nauwkeurigheid van SCORE plus HbA1c ook 75,1%, terwijl deze significant lager was, namelijk 73,6%, in de populatie met een matig risico.

In het bijbehorende Editorial Comment schrijven Raul Santos (University of São Paulo Medical School, Brazilië) et al. dat de belangrijkste conclusie van deze analyse is dat HbA1c, en niet FPG, mogelijk kan worden gebruikt als een hulpmiddel om inzicht te krijgen in het risico van de aanwezigheid en de omvang van SCA, en by proxy, het risico op CV-ziekte, bij personen met een HbA1c onder de afkapwaarde voor type 2 diabetes met een laag CV-risico. Ze voegen eraan toe dat de observaties in deze en andere studies aanleiding kunnen zijn voor klinische trials waarbij waarbij meer wordt gefocust op de aanwezigheid en omvang van SCA in plaats van een verhoogd HbA1c.

Provided by Medicine Matters diabetes; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Bronnen:

Rossello X, Raposeiras-Roubin S, Oliva B, et al. Glycated Hemoglobin and Subclinical Atherosclerosis in People Without Diabetes, J Am Coll Cardiol. 2021;77:2777-91. 

Santos RD, Shapiro MD, Ballantyne CM. Glycated Hemoglobin to Detect Subclinical Atherosclerosis in People Without Diabetes. J Am Coll Cardiol. 2021;77:2792-95. 

Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

feb 2024

Lees meer over Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen

dec 2023

Lees meer over Dashboard Doorlooptijden Geneesmiddelen

Fysieke inactiviteit de grootste modificeerbare risicofactor in de geneeskunde

nov 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Diabetes, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-musculair, Neuro-vasculair

Lees meer over Fysieke inactiviteit de grootste modificeerbare risicofactor in de geneeskunde

Multifactoriële aanpak voor preventie van proliferatieve diabetische retinopathie

nov 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Multifactoriële aanpak voor preventie van proliferatieve diabetische retinopathie

Promotie: Koffie lijkt goed voor niergezondheid

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Promotie: Koffie lijkt goed voor niergezondheid

De fundamentele vragen die zorgtechnologie oproept

okt 2023

Lees meer over De fundamentele vragen die zorgtechnologie oproept

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

27 feb 2024 om 20:00 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

8 nov 2023 om 18:00 | Diabetes

Lees meer over Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

Diabetes

Lees meer over Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 t/m dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

NDD Special 2024

dinsdag 28 mei 2024 van 14:30 tot 21:00 | Diabetes

Lees meer over NDD Special 2024

Nationale Diabetes Dag 2024

vrijdag 8 nov 2024 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2024

Video: A new option for thyroid cancer

nov 2023 | Hoofd-halsoncologie

Lees meer over Video: A new option for thyroid cancer

Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Gunstig effect van sotagliflozine op renale en cardiorenale uitkomsten

Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

nov 2023 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Bardoxolonmethyl beter dan placebo voor behoud nierfunctie bij diabetische nefropathie

Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

okt 2023 | Diabetes, Pancreatitis

Lees meer over Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

okt 2023 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hoog risico op chronische nierziekte na zwangerschapsdiabetes

Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

okt 2023 | Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

Consistente verlaging HbA1c en gewicht met GIP/glucagon/GLP1-receptoragonist retatrutide

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Consistente verlaging HbA1c en gewicht met GIP/glucagon/GLP1-receptoragonist retatrutide

ERA Highlights 2023 Podcast

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023 Podcast

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.