HBV-genotype: een belangrijke risicofactor voor HCC bij chronische HBV-infectie

Delen via:

Uit de Hepatitis B Alaska-studie blijkt dat het HBV-genotype sterk is geassocieerd met het risico op HCC. Bij risicostratificatie moet volgens de onderzoekers dan ook rekening worden gehouden met dit genotype.

In het onderzoek werden 1.185 Alaska Natives (63% was man) gevolgd voor een mediane periode van 35,1 jaar; in totaal ging het om 37.138 persoonsjaren aan follow-up. De gemiddelde leeftijd op het moment van de diagnose HBV-infectie was 21,2 jaar en aan het eind van de follow-up was dat 53,9 jaar. De verdeling van de gevonden HBV-genotypes was als volgt: 49% D; 18% F; 13% A; 6% C; 3% B; 0,1% H en 12% onbepaald. Er waren 63 gevallen van HCC; de incidentie was > 2,4 maal hoger bij mannen (2,31 gevallen/1000 persoonsjaren) dan bij vrouwen (0,95) en > 10 maal hoger bij personen ≥ 60 jaar bij inclusie ten opzichte van personen < 40 jaar. De HCC-incidentie voor genotype F was 5,73 per 1.000 persoonsjaren, gevolgd door 4,77 voor C; 1,28 voor A; 0,47 voor D en 0,00 voor B. Het HCC-risico was hoger voor de genotypes F (RR 12,7; 95%-BI 6,1-26,4), C (RR 10,6; 95%-BI 4,3-26,0) en A (RR 2,9; 95%-BI 1,0-8,0) ten opzichte van de genotypes B en D. In multivariabele analyse bleken leeftijd bij inclusie, geslacht, HBeAg-status en HBV-genotype significant bij te dragen aan de HCC-incidentie. De p-waarden veranderden niet na correctie voor antivirale behandeling. Wanneer werd gekeken naar de HCC-incidentie in de leeftijdsgroep ≥ 40 jaar voor mannen en ≥ 50 jaar voor vrouwen, had genotype C de hoogste HCC-incidentie (15,35), gevolgd door F (9,58), A (2,72) en D (1,47). Bij mannen < 40 jaar en vrouwen < 50 jaar gaf genotype F de hoogste incidentie (4,79/1.000 persoonsjaren).

Bron:
McMahon BJ, Nolen LD, Snowball M, et al. HBV Genotype: A Significant Risk Factor in Determining Which Patients With Chronic HBV Infection Should Undergo Surveillance for HCC: The Hepatitis B Alaska Study. Hepatology. 2021;74:2965-73.

Eerste hoogleraar klinische farmacometrie benoemd

dec 2022

Lees meer over Eerste hoogleraar klinische farmacometrie benoemd

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding

dec 2022 | Vaccinatie

Lees meer over Subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Malaria na staken profylaxe bij hiv-geïnfecteerde volwassenen die ART krijgen

nov 2022 | HIV, Parasitaire infecties, Virale infecties

Lees meer over Malaria na staken profylaxe bij hiv-geïnfecteerde volwassenen die ART krijgen

Vergoeding ivermectine voor scabiës vanuit basispakket

nov 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Vergoeding ivermectine voor scabiës vanuit basispakket

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Implementatie injectietherapie bij hiv

23 mei 2022 om 20:00 | HIV

Lees meer over Implementatie injectietherapie bij hiv

Vaatprothese infecties

16 dec 2021 om 20:30 | Bacteriële infecties

Lees meer over Vaatprothese infecties

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

The ART of Preventing Kidney Damage

12 apr 2021 om 20:00 | HIV, Virale infecties

Lees meer over The ART of Preventing Kidney Damage

Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC

30 nov 2020 om 20:30 | Benigne hematologie, Virale infecties

Lees meer over Stollingsafwijkingen bij COVID-19; behandeling op de IC
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Lees meer
Lees meer over MAU868 voor de behandeling van BK-virus bij niertransplantatiepatiënten

Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Lees meer
Lees meer over Gebruik ocrelizumab of fingolimod verhoogt kans op COVID-19

Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Lees meer
Lees meer over Switchen naar doravirine effectief en goedkoper

Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Lees meer
Lees meer over Duurzame effectiviteit van switchen naar duotherapie met dolutegravir/lamivudine

Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Lees meer
Lees meer over Virologisch falen op langwerkend cabotegravir plus rilpivirine in kaart gebracht

Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Lees meer
Lees meer over Langwerkend cabotegravir plus rilpivrine effectief in real-world setting

Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Lees meer
Lees meer over Switchen naar dolutegravir voordelig bij virologisch falen

Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Lees meer
Lees meer over Nieuwe studies wijzen richting meest optimale behandelstrategie met islatravir

Innovatie in de zorg

nov 2019

Lees meer over Innovatie in de zorg

MedNet Infectieziekten 2022-04

okt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-04

MedNet Infectieziekten 2022-03

aug 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-03

MedNet Infectieziekten 2022-02

mei 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-02

MedNet Infectieziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Infectieziekten 2022-01