Interim 18F-FDG PET gevalideerd en opgenomen in richtlijn voor DLBCL

Delen via:

Coreline Burggraaff promoveerde op 9 september aan de Vrije Universiteit Amsterdam op haar proefschrift getiteld ‘18F-FDG PET as biomarker in aggressive lymphoma; technical and clinical validation’. Als promotoren traden op prof. dr. J.M. Zijlstra-Baalbergen en prof. dr. ir. H.C.W. de Vet. Copromotoren waren prof. dr. O.S. Hoekstra en prof. dr. R. Boellaard. Burggraaff is momenteel werkzaam als aios interne geneeskunde en start per 1-1-2023 met de differentiatie hematologie.

Wat was het doel van je promotieonderzoek?

Het doel was het valideren van interim 18F-FDG PET als een biomarker voor de respons tijdens behandeling bij patiënten met diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL), en daarnaast om de optimale responscriteria (visueel met de Deauville 5-puntsschaal of kwantitatief met ΔSUVmax criteria) en timing (na hoeveel cycli R-CHOP) van interim 18F-FDG PET vast te stellen. Door het opzetten van een internationaal PETRA (PET Re-Analyse)-consortium1 konden voldoende patiëntgegevens en PET-scans vanuit DLBCL-studies worden verzameld en opnieuw worden geanalyseerd om deze vragen te beantwoorden.

Wat wil jij dat de klinische dokter van jouw onderzoek weet?

Naast baseline stadiëring en de responsevaluatie ná eerstelijnsbehandeling is ook de waarde van de interim 18F-FDG PET gevalideerd. In een grote meta-analyse van individuele-patiëntdata hebben we aangetoond dat interim 18F-FDG PET een hoge negatief voorspellende waarde van meer dan 80% heeft bij gebruik van de visuele Deauville én kwantitatieve ΔSUVmax-criteria voor een responsbeoordeling bij DLBCL. Dit heeft ertoe geleid dat interim 18F-FDG PET-gestuurde behandeling is opgenomen in de huidige Nederlandse richtlijn voor DLBCL.2 

Wat was het meest frustrerende onderdeel van je onderzoek?

Het vastleggen van de contracten – de zogeheten data sharing policy documenten ten behoeve van de PETRA database – met de diverse internationale studies. Er is veel tijd gaan zitten in het contact met de diverse legal offices om deze documenten correct te krijgen. En dat ondanks het feit dat er door de hoofdonderzoekers zelf al ‘letters of intent’ waren getekend voor de start van het project en we gebruik konden maken van een voorbeeld policy document via een ander individuele data meta-analyseproject van de afdeling epidemiologie. Nadat deze hobbel was genomen, konden we eindelijk echt aan de slag met het onderzoek (patiëntdata en scans).

Welk moment/inzicht bracht een doorbraak?

De jaarlijkse bijeenkomsten van het PETRA-consortium in Amsterdam zorgden bij alle aanwezigen voor vele nieuwe ideeën voor het onderzoek en daarnaast voor een grotere motivatie om data aan te leveren, te analyseren en de deadlines te behalen. Het almaar groeiende enthousiasme van deze expertgroep van hematologen, nucleair geneeskundigen, onderzoekers en epidemiologen heeft ertoe geleid dat het interim 18F-FDG PET-onderzoek succesvol kon worden afgerond en heeft daarnaast geleid tot nieuwe projecten. 

Wat is de vervolgvraag die voortkomt uit jouw onderzoek?

Momenteel wordt de PETRA-database die vanuit het interim 18F-FDG PET-onderzoek is opgezet gebruikt voor een vervolgonderzoek over de voorspellende waarde van baseline 18F-FDG PET-factoren (zogenaamde radiomics-factoren). Daarnaast wordt verder onderzoek gedaan naar de validatie van het metabool tumorvolume (MTV) en gekeken hoe de positief voorspellende waarde van end-of-treatment 18F-FDG PET verbeterd kan worden. Recent is vanuit het PETRA-consortium een nieuwe prognostische index (bestaande uit MTV, leeftijd en stadium) voorgesteld met een betere voorspellende waarde ten opzichte van de welbekende IPI-score.3 

Wat neem je zelf mee uit jouw promotieonderzoek? Wat zijn jouw volgende stappen?

Wat ik meeneem is het belang van een goede multidisciplinaire samenwerking, waarbij kennis van en interesse voor elkaars vak echt helpt om een beter onderzoek en daarmee ook betere patiëntenzorg te kunnen bieden. Per 1 januari 2023 ga ik starten met de differentiatie hematologie in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. In de toekomst hoop ik als internist-hematoloog mijn onderzoekservaring te mogen blijven ontwikkelen, zowel in de dagelijkse klinische patiëntenzorg als in het onderzoek zelf.

Referenties:

  1. www.petralymphoma.org 
  2. www.hematologienederland.nl/wp-content/uploads/2021/10/Richtlijn-DLBCL-_NVvH.pdf 
  3. Mikhaeel GN, Heymans MW, Eertink JJ, et al. Proposed New Dynamic Prognostic Index for Diffuse Large B-Cell Lymphoma: International Metabolic Prognostic Index. J Clin Oncol. 2022;40:2352-60.

CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

dec 2022 | Stamceltransplantatie

Lees meer over CMV-infecties na transplantatie: wat kan er beter?

Introductie rituximab gunstig voor uitkomsten patiënten met folliculair lymfoom

dec 2022 | Lymfoom

Lees meer over Introductie rituximab gunstig voor uitkomsten patiënten met folliculair lymfoom

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Azacitidine plus venetoclax bij patiënten met hoog-risico MDS of CMML

nov 2022 | Leukemie, MDS, MPN

Lees meer over Azacitidine plus venetoclax bij patiënten met hoog-risico MDS of CMML

Drie hematologische middelen als sluiskandidaat eerste helft 2023

nov 2022 | Benigne hematologie, Lymfoom, MM

Lees meer over Drie hematologische middelen als sluiskandidaat eerste helft 2023

Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

nov 2022 | Acuut nierfalen

Lees meer over Levenslange behandeling met eculizumab niet nodig bij aHUS

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

21 sep 2022 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

ASH in ORANJE 2022

dinsdag 20 dec 2022 van 18:00 tot 22:00 | Lymfoom, MDS, MM

Lees meer over ASH in ORANJE 2022

Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Lees meer
Lees meer over Real-world studie naar progressievrije overleving CTCL

Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Lees meer
Lees meer over Tweede keer stoppen met een TKI bij chronische myeloïde leukemie blijkt lastig

Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Lees meer
Lees meer over Levensverwachting bij haarcelleukemie bijna gelijk aan die in algemene bevolking

Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Lees meer
Lees meer over Nieuwe combinatie-immuuntherapie voor RRMM

Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Lees meer
Lees meer over Combinatie zanubrutinib plus obinutuzumab bij recidiverend of refractair folliculair lymfoom

Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

Lees meer
Lees meer over Nederlandse CAR T-tumorboard bevestigt uitkomsten van axi-cel bij DLBCL

ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Lees meer
Lees meer over ELIANA: tisagenlecleucel is ook op langere termijn potentieel curatief

Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Risicofactoren en uitkomsten van hemato-oncologische patiënten met COVID-19

Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van ibrutinib verbetert PFS bij ouderen met mantelcellymfoom

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05

MedNet Hematologie 2022-04

aug 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-04

MedNet Hematologie 2022-03

jun 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-03

MedNet Hematologie special CAR T 2022

mei 2022

Lees meer over MedNet Hematologie special CAR T 2022

MedNet Hematologie 2022-02

apr 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-02

MedNet Hematologie 2022-01

feb 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-01