Intracranial aneurysms: family history and risk of rupture

Delen via:

De prevalentie van intracraniële aneurysmata is ongeveer 3%, wat betekent dat ongeveer 300.000 volwassenen in Nederland een aneurysma hebben. Ruptuur van een aneurysma resulteert in een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding (aSAB). Dit heeft een hoge morbiditeit en mortaliteit, waarbij ongeveer een derde van de mensen overlijdt aan de gevolgen ervan. Charlotte Zuurbier wijdde haar proefschrift aan familiaire intracraniële aneurysmata. Zij promoveerde aan de Universiteit van Utrecht.

De belangrijkste groep personen met een sterk verhoogd risico op een aSAB zijn degenen die familieleden hebben die al eerder een aSAB hebben gehad. Bij personen met een positieve familieanamnese voor aSAB komen intracraniële aneurysmata vaker voor, namelijk bij ongeveer 10%. Afhankelijk van het aantal aangedane eerstegraads familieleden (ouders, broers en zussen, of kinderen) met een doorgemaakte aSAB kan het risico om ook een dergelijke bloeding te krijgen in de loop van het leven oplopen tot wel 25%. Bij personen met een positieve familieanamnese is screening op intracraniële aneurysmata kosteneffectief. Aneurysmata die op deze manier op tijd worden ontdekt, kunnen preventief behandeld worden voordat een aSAB optreedt. De behandeltechnieken zijn niet zonder risico op complicaties. Het risico op complicaties moet worden afgewogen tegen het risico op een ruptuur. Bij personen met een positieve familieanamnese voor aSAB is het risico op een ruptuur mogelijk ook hoger dan bij personen zonder een positieve familieanamnese.

Rol van gender

Intracraniële aneurysmata en aSAB komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het is nog niet bekend of het hogere risico op een aSAB bij vrouwen kan worden verklaard door het vaker voorkomen van intracraniële aneurysmata bij vrouwen, door een hoger risico op een ruptuur van intracraniële aneurysmata bij vrouwen of door beide oorzaken.

Het doel van de studies in mijn proefschrift was ten eerste om de herkenning en screening van personen met een positieve familieanamnese voor aSAB te verbeteren en ten tweede om het effect van de risicofactoren positieve familieanamnese voor aSAB en daarnaast ook van geslacht op het ruptuurrisico van aneurysmata te onderzoeken.

Instrumenten ontwikkeld

Wij hebben een familieanamnese-vragenlijst ontwikkeld voor mensen in de bevolking die menen een eerstegraads familielid te hebben die een beroerte heeft gehad. Hiermee kunnen zij vaststellen of hun familielid een aSAB of een ander type beroerte heeft gehad. Met deze vragenlijst bestaand uit vier meerkeuzevragen over de symptomen, leeftijd tijdens de beroerte, uitleg over de beroerte door de toenmalige behandeld arts en de behandeling die voor de beroerte werd gegeven, kan worden nagegaan of dit een aSAB is geweest. De familieanamnese-vragenlijst heeft een sensitiviteit van 97% en een specificiteit van 93%.

Ook hebben wij twee predictiemodellen ontwikkeld waarmee het risico op een intracranieel aneurysma kan worden voorspeld bij het eerste screeningsmoment en tijdens de vervolgscreening van personen met een positieve familieanamnese voor aSAB. Het risico op een aneurysma tijdens het eerste screeningsmoment varieert van een kans van 5% bij jonge personen met twee aangedane familieleden, zonder hypertensie die nooit gerookt hebben, tot een kans van 36% bij personen ouder dan 60 jaar met drie of meer aangedane familieleden, met hypertensie en die roken of gerookt hebben. Het risico op een aneurysma tijdens vervolgscreening varieert van een kans van 2% bij jonge mannen zonder een eerder aneurysma of aSAB, vijf jaar na de eerste screening tot een kans van 28% bij oudere vrouwen met een eerder aneurysma of aSAB, tien jaar na de eerste screening.

Resultaten

Door middel van twee individuele meta-analyses op patiëntendata hebben wij onderzocht in hoeverre patiënten met een positieve familieanamnese voor aSAB een hoger risico op een ruptuur hebben dan patiënten die dit niet hadden en of vrouwen een hoger risico op een ruptuur hebben dan mannen. Aangezien wij in een studie hadden onderzocht dat binnen families broers en zussen een hoger risico op aSAB hebben dan ouders en kinderen, hebben wij in eerste instantie alleen de cohorten onderzocht waarin eerstegraads familieleden werden gedefinieerd als ouders, broers en zussen of kinderen. Het risico op een ruptuur was 2,5 keer hoger bij patiënten met een positieve familieanamnese voor aSAB dan bij patiënten die dit niet hadden. Vrouwen hadden een 1,5 keer groter risico op een ruptuur dan mannen.

Samengevat helpen de resultaten van mijn proefschrift ons om de herkenning en screening van personen met een positieve familieanamnese voor aSAB te verbeteren. Ook blijkt een agressievere preventieve behandelingsaanpak bij personen met een positieve familieanamnese voor aSAB gerechtvaardigd te zijn.

Dr. C. Zuurbier

Onderzoek naar behandeling hersenschade bij pasgeboren baby’s

feb 2024

Lees meer over Onderzoek naar behandeling hersenschade bij pasgeboren baby’s

Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

feb 2024

Lees meer over Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

‘Opleidingspoli’s zijn leerzaam voor aios én opleider’

feb 2024 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-musculair, Neuro-vasculair

Lees meer over ‘Opleidingspoli’s zijn leerzaam voor aios én opleider’

Primaire auto-immuun hemolytische anemie geassocieerd met ischemisch CVA

feb 2024 | Benigne hematologie, Neuro-vasculair

Lees meer over Primaire auto-immuun hemolytische anemie geassocieerd met ischemisch CVA

Onderzoek naar gentherapie bij zeldzaam CAMK2-syndroom

feb 2024

Lees meer over Onderzoek naar gentherapie bij zeldzaam CAMK2-syndroom

Vergoeding atidarsagene autotemcel (Libmeldy®) voor presymptomatische metachromatische leukodsytrofie

feb 2024

Lees meer over Vergoeding atidarsagene autotemcel (Libmeldy®) voor presymptomatische metachromatische leukodsytrofie

Neurologisch Jaaroverzicht 2023

20 feb 2024 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2023

Masterclass Wervelkolom Welzijn: hedendaagse inzichten en oplossingen

30 jan 2024 om 20:00

Lees meer over Masterclass Wervelkolom Welzijn: hedendaagse inzichten en oplossingen

Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

7 aug 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

MS: welk middel voor welke patiënt?

9 mrt 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS: welk middel voor welke patiënt?

Neurologisch Jaaroverzicht 2022

1 feb 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Dementie Update 2024

donderdag 21 mrt 2024 van 09:30 tot 16:30 | Dementie

Lees meer over Dementie Update 2024

Patiënten gebruiken niet-orale migrainemedicatie voor beter en sneller effect

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Patiënten gebruiken niet-orale migrainemedicatie voor beter en sneller effect

Veel MS-patiënten hebben ook migraine

dec 2023 | Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Veel MS-patiënten hebben ook migraine

Werkelijke migraineprevalentie bij mannen moeilijk te schatten

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Werkelijke migraineprevalentie bij mannen moeilijk te schatten

Hoofdpijn na COVID-19-vaccinatie

dec 2023 | Hoofdpijn, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Hoofdpijn na COVID-19-vaccinatie

De rol van genetica en biomarkers bij migraine nog niet opgehelderd

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over De rol van genetica en biomarkers bij migraine nog niet opgehelderd

Triptanen te vaak onterecht voorgeschreven

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Triptanen te vaak onterecht voorgeschreven

CAPTURE-studie zal inzicht geven in het leven van de migrainepatiënt

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over CAPTURE-studie zal inzicht geven in het leven van de migrainepatiënt

Grotere kans non-respons op CGRP bij mensen met psychiatrische problemen

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Grotere kans non-respons op CGRP bij mensen met psychiatrische problemen

Beweging kan helpen bij clusterhoofdpijn

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Beweging kan helpen bij clusterhoofdpijn

Podcast: AI in stroke - Using deep learning to predict clinical outcomes after stroke

jan 2024 | Neuro-vasculair

Lees meer over Podcast: AI in stroke - Using deep learning to predict clinical outcomes after stroke

Podcast: Stem cell therapy for PD - A new era for managing Parkinson’s disease?

dec 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Podcast: Stem cell therapy for PD - A new era for managing Parkinson’s disease?

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-04

MedNet Neurologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-03

MedNet Neurologie 2023-02

jun 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-02

MedNet Neurologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-01

MedNet Neurologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-04

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01