<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> master

Metformine versus metformine

Delen via:

Is metformine wel zo goed en onschadelijk als wetenschappers beweren dat het is? Ja, zegt Harold Lebovitz van State University of New York. Onzeker, zegt Rury Holman van Oxford University. De twee grootheden op het gebied van diabetes gingen vrijdag met elkaar in debat op het congres van de European Association for the Study of Diabetes in Wenen.

Het bewijs voor de werking en veiligheid metformine is onduidelijk, stelde Holman. “Als het wel geheel duidelijk was dan zouden we hier vandaag niet tegenover elkaar staan”, zei hij. Maar Lebovitz liet zich daar niet door uit het veld slaan. Hij werd niet moe te benadrukken dat er talloze studies zijn gedaan die het effect en de veiligheid van het middel ruimschoots aantonen. Hij wees daarbij onder meer op de grote UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)-studie waarvan de resultaten in 1998 uitgebreid in The Lancet gepubliceerd werden. Het was een gerandomiseerde multicenter trial waar 5102 patiënten met diabetes type 2 aan deelnamen. De studie duurde 20 jaar en toonde aan dat de complicaties van diabetes type 2, in tegenstelling tot wat altijd gedacht werd, gereduceerd konden worden door het verbeteren van de glucosespiegels in het bloed en goed bloeddrukmanagement. “De UKPDS toonde aan dat metformine niet alleen de HbA1c verlaagt, maar ook het risico op cardiovasculaire aandoeningen vermindert en daarmee ook de mortaliteitscijfers beïnvloedt”, zei Lebovitz.

Observationeel

Eigenlijk is er sindsdien geen betere studie verschenen, moest Lebovitz erkennen. “Ze zijn vooral obervationeel en niet gerandomiseerd gecontroleerd. Maar er is wel de REACH-registry, een studie naar coronaire hartziekte, perifeer vaatlijden, cerebrovasculaire aandoeningen en meerdere bekende risicofactoren voor atherothrombose in 3647 centra in 29 landen. Deze studie laat zien dat de mortaliteit met metformine 6,3 % is en zonder metformine 9,8 %.”

Lebovitz toonde achtereenvolgens nog meer studies waarin duidelijk aangetoond werd dat metformine de mortaliteit laat dalen. “Dan is het natuurlijk altijd de vraag: laat metformine de sterfte dalen of laten andere middelen en factoren de sterfte juist stijgen.” Hij toonde de Kaplan-meier curves uit de UK Clinical Practice Research Datalink (2000) die lieten zien dat het gebruik van metformine bij diabetespatiënten een even hoog sterftecijfer gaf als het gebruik van metformine bij mensen zonder diabetes.

Verder liet hij enkele studies zien die aantonen dat het het risico op kanker bij diabetes vermindert. “Voeg daarbij het gewichtsverlies, het voorkomen van hypoglycaemieën en de geringe bijwerkingen en het is duidelijk dat het goed werkend middel is, dat bovendien iedereen kan betalen.”

Melkzuuracidose

Rury Holman noemde het feit dat Lebovitz en hij het over de meeste dingen wel eens waren: metformine verlaagt de bloedsuikerspiegel, het verlaagt de HbA1c, er zijn weinig hypo’s, er is geen gewichtstoename, metformine kan het LDL-cholesterol en het tryglicerideniveau verlagen en er zijn, behoudens in sommige gevallen gastro-intestinale klachten, weinig bijwerkingen.

“Wat ons echter wel zorgen baart is het risico van melkzuuracidose dat zeker kan optreden”, zei Holman. “Het komt zeer weinig voor, 0.02 tot 0.09 per 1000 patiënten per jaar, maar als bij die patiënten is het wel in 30 tot 50 5 van de gevallen dodelijk. Het is dus raadzaam om bij patiënten met nierinsufficiëntie erg terughoudend te zijn met metformine.”

GLINT

Holman noemde tevens de onduidelijke rol van metformine bij kanker. “We weten er nog weinig van. Of metformine kanker bij diabetes kan verminderen is gewoon niet vast te stellen nu. Daar zijn de studies tot nu toe gewoon te klein voor. Daarom hopen we met GLINT wel meer zekerheid hierover te krijgen. De resultaten daarvan worden in 2022 verwacht.”

50 jaar na de introductie van metformine bestaat er nog steeds onzekerheid over de ware voordelen van metformine, concludeerde Holman aan het einde van zijn betoog. “Laten we hopen dat de komende studies meer duidelijkheid brengen over de impact van metformine op kanker en cardiovasculaire ziektes.”

Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

okt 2020 |

Lees meer over Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

okt 2020 |

Lees meer over DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Effect van gewichtsverlies op ernst obstructieve slaapapneu: 10-jaar Sleep AHEAD

okt 2020 |

Lees meer over Effect van gewichtsverlies op ernst obstructieve slaapapneu: 10-jaar Sleep AHEAD

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe methode voor opsporing bètacelmassa bij patiënten met langdurige type 1-diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe methode voor opsporing bètacelmassa bij patiënten met langdurige type 1-diabetes

Screening toont meer dan 2000 niet-gediagnosticeerde gevallen van type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Screening toont meer dan 2000 niet-gediagnosticeerde gevallen van type 2-diabetes

EMPEROR-Reduced-trial behaalt primair eindpunt

Lees meer
Lees meer over EMPEROR-Reduced-trial behaalt primair eindpunt

Verhoogd risico op dementie door diabetes verschilt per subtype

Lees meer
Lees meer over Verhoogd risico op dementie door diabetes verschilt per subtype

Diabetes verkort levensduur met 8 jaar bij T1D en 2 jaar bij T2D

Lees meer
Lees meer over Diabetes verkort levensduur met 8 jaar bij T1D en 2 jaar bij T2D

Avonddosis orale insuline ORMD-0801 verbetert glucoseregulatie

Lees meer
Lees meer over Avonddosis orale insuline ORMD-0801 verbetert glucoseregulatie

COVID-19 en diabetes

Lees meer
Lees meer over COVID-19 en diabetes

Effectiviteit eenmaal wekelijks insuline icodec gelijk aan eenmaal dagelijks insuline glargine U100

Lees meer
Lees meer over Effectiviteit eenmaal wekelijks insuline icodec gelijk aan eenmaal dagelijks insuline glargine U100

Dapagliflozine verbetert uitkomsten van patiënten met chronische nierziekte

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verbetert uitkomsten van patiënten met chronische nierziekte

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes