Mindfulness effectief tegen vermoeidheid bij sarcoïdose

Delen via:

12 weken mindfulnesstherapie vermindert vermoeidheid, angst en depressie bij patiënten met vermoeidheid vanwege sarcoïdose. Deze behandeling verbetert hun algehele gezondheid. Dat is gebleken in de TIRED-studie van het Erasmus MC (Rotterdam), het St. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein), het Zuyderland MC (Heerlen) en het Helen Dowling Instituut. Het is de eerste gerandomiseerde studie voor vermoeidheid bij sarcoïdose.

Veel patiënten met sarcoïdose hebben last van vermoeidheid. Voor velen is het zelfs het meest belastende symptoom van de ziekte. Er zijn geen evidencebased therapieën tegen vermoeidheid. In de TIRED-studie is het effect onderzocht van een 12-weekse online cognitieve therapie gebaseerd op mindfulness (eMBCT).

Opzet

De studie was een prospectieve, open-label, multicenter gerandomiseerde trial. De patiënten waren 18 jaar of ouder, hadden stabiele sarcoïdose en een score van meer dan 21 op de Fatigue Assessment Scale (FAS). De deelnemers werden gerandomiseerd voor de eMBCT- of de controlegroep. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten werden bepaald bij de start, na interventie en 12 weken na afronding van eMBCT. De primaire uitkomst was verandering met eMBCT in de FAS-score na de interventie ten opzichte van de controlegroep. Secundaire uitkomsten waren onder andere verschillen in FAS-score binnen de groepen na de interventie en na 12 weken, verschillen in FAS-score tussen de groepen na 12 weken en verschillen gemeten met enkele schalen en vragenlijsten. 

Significante verbetering

Er deden 93 patiënten mee aan de studie (eMBCT: 46, controle: 47). De FAS-scores bij aanvang waren gelijk. De gemiddelde verandering in de FAS-score na de interventie was -4,53 in de eMBCT-groep en -1,28 in de controlegroep. In de eMBCT-groep werd ten opzichte van de controlegroep significante verbetering gezien wat betreft angst en bezorgdheid, depressieve klachten, mindfulness en algehele gezondheid.

De onderzoekers concluderen dat 12 weken eMBCT een positief effect heeft op vermoeidheid, angst en bezorgdheid, depressie, mindfulness en algehele gezondheid bij patiënten met vermoeidheid vanwege sarcoïdose. eMCBT is daarmee een effectieve behandeling voor vermoeidheid bij sarcoïdose en kan eenvoudig in de dagelijkse praktijk worden ingezet.

Referentie:

Kahlmann V, Moor CC, Van Helmondt SJ, et al. Online mindfulness-based cognitive therapy for fatigue in patients with sarcoidosis (TIRED): a randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2023;11:265-72.

Commentaar van 1e auteurs Vivienne Kahlmann en Karen Moor (Erasmus MC, Rotterdam):

Moor: “We hebben de studie kunnen doen met financiering van de sarcoïdose patiëntenvereniging. Die bestond in 2018 40 jaar en wilde een onderzoek laten doen naar vermoeidheid, wat bij sarcoïdose het grootste probleem is. Enkele patiënten deden op eigen initiatief al mindfulness bij het Helen Dowling Instituut en hadden hier veel baat bij. Voor vermoeidheid bij patiënten met kanker was deze behandeling al goed onderzocht, maar voor sarcoïdose nog niet. Wij hebben met het instituut contact opgenomen, samen met het St. Antonius ziekenhuis en later ook het Zuyderland MC. Gezamenlijk hebben we de gerandomiseerde TIRED-trial opgezet, waarbij we het effect van online mindfulnesstherapie hebben onderzocht specifiek voor patiënten met sarcoïdose.”

Kahlmann: “Het online programma duurt circa 12 weken en bestaat uit 8 modules met educatie en bewustwording over steeds een ander onderwerp. Bijvoorbeeld omgaan met stress, waarin deelnemers zich bewust worden over hun reactie op stresssituaties. Via opdrachten beschrijven deelnemers in een dagboek situaties in hun dagelijks leven en hoe zij daarop reageren. Hierdoor ontstaat bewustwording over de wijze hoe zij op stressvolle situaties reageren en ook hoe zij deze automatische reacties kunnen veranderen. Wekelijks geeft een psycholoog uitgebreid online feedback.”

“Daarnaast bestaat een groot deel van de behandeling uit mindfulness, met onder andere meditatie en yoga-oefeningen. Doel daarvan is om rust in het leven te brengen en aandacht te geven aan wat je doet. De patiënten besteden daar ongeveer een half uur per dag aan. Dat is best veel voor iemand die ernstig vermoeid is. We hoorden van veel deelnemers dat de eerste 2 weken pittig waren, maar dat zij er daarna baat bij hadden. Een voordeel van online behandeling is dat patiënten er niet voor hoeven te reizen en dat het flexibeler te volgen is.”

Moor: “Uit de studie blijkt dat deze aanpak werkt. De vermoeidheid neemt af. Dat zien we niet alleen statistisch, maar patiënten voelen zich ook echt minder moe. Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven en hebben patiënten minder angst en depressieve symptomen. Vooraf hadden we dat al gehoopt maar het blijkt ook uit de resultaten.”

“Voorheen zijn er enkele korte revalidatiestudies geweest met positieve effecten, maar dit is de eerste grote interventiestudie naar vermoeidheid bij sarcoïdose. Wij hebben ook gekeken of het effect van de behandeling aanhoudt, waarbij we zien dat patiënten 3 maanden na de therapie nog steeds minder moe zijn. De behandeling wordt vergoed door de meeste zorgverzekeraars, dus we kunnen deze nu aanbieden aan patiënten.”

Kahlmann: “Om na te gaan of vermoeidheid op een meer objectieve manier gemeten kan worden hebben we haar- en bloedsamples afgenomen bij de deelnemers. Wij willen nagaan of er een relatie is tussen vermoeidheid en haarcortisol/cortison. Daarnaast willen we in het bloed onderzoeken of bepaalde biomarkers een relatie hebben met vermoeidheid. Deze analyses moeten nog verricht worden. Tevens zouden we willen bestuderen welke patiënten het meest baat hebben bij de therapie, zodat we wellicht gerichter kunnen doorverwijzen. En we hopen in een latere fase ook partners van patiënten bij ons onderzoek te betrekken.”

Van dosisaerosol naar poederinhalator: lagere CO2-uitstoot zonder verlies astmacontro

mrt 2023 | Astma

Lees meer over Van dosisaerosol naar poederinhalator: lagere CO2-uitstoot zonder verlies astmacontro

Nij Smellinghe wordt screeningslocatie longkanker

mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Nij Smellinghe wordt screeningslocatie longkanker

Beïnvloedt overgewicht het veiligheidsprofiel van nivolumab?

mrt 2023 | Dermato-oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Beïnvloedt overgewicht het veiligheidsprofiel van nivolumab?

Nieuw GOLD Report met belangrijke aanpassingen

mrt 2023 | COPD

Lees meer over Nieuw GOLD Report met belangrijke aanpassingen

Oscillerende positieve expiratoire druktherapie bij COPD

mrt 2023 | COPD

Lees meer over Oscillerende positieve expiratoire druktherapie bij COPD

Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

mrt 2023 | Bacteriële infecties

Lees meer over Verhoogde incidentie infecties groep A streptokokken

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

25 apr 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Online GOLD-café

23 jan 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Young & Lung Symposium

donderdag 6 apr 2023 van 10:00 tot 17:30

Lees meer over Young & Lung Symposium

Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Hogere dosis bloedverdunners gunstig bij opgenomen COVID-19-patiënten

Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Lees meer
Lees meer over Meer cardiale problematiek bij long COVID-patiënten

Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

Lees meer
Lees meer over Metformine verlaagt viral load SARS-CoV-2

8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Lees meer
Lees meer over 8-weekse tbc-behandeling met bedaquiline en linezolid biedt perspectief

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01