Nervusvagusstimulatie + revalidatie verbetert armfunctie na herseninfarct

Delen via:

Vagale stimulatie in combinatie met revalidatie is een nieuwe potentiële behandelstrategie voor patiënten met een langdurig, matig tot ernstig verminderde armfunctie na een ischemische beroerte. Dat schrijven onderzoekers van de VNS-REHAB-studie in The Lancet.

In deze gerandomiseerde, geblindeerde, sham-gecontroleerde studie (NCT03131960) die werd uitgevoerd in 19 revalidatiecentra in het VK en de VS, werd beoordeeld of stimulatie van de nervus vagus in combinatie met revalidatie een veilige en effectieve behandeling is om de armfunctie na een ischemische beroerte te verbeteren.

Stimulatiepulsen

Deelnemers met matig tot ernstig krachtverlies in een arm, ten minste 9 maanden na ischemische beroerte, werden 1:1 gerandomiseerd naar revalidatie plus nervusvagusstimulatie (VNS-groep) of revalidatie plus sham-stimulatie (controlegroep). Randomisatie werd gestratificeerd naar regio (VS vs. VK), leeftijd (≤ 30 jaar vs. > 30 jaar) en de Fugl-Meyer Assessment-Upper Extremity (FMA-UE) score op baseline (20-35 vs. 36-50). Deelnemers, beoordelaars en behandelend artsen waren geblindeerd. Bij alle deelnemers werd een device voor nervusvagusstimulatie geïmplanteerd. De VNS-groep ontving tijdens het uitvoeren van bewegingen stimulatiepulsen van 0,8 mA, 100 μs en 30 Hz, die 0,5 s duurden. De controlegroep ontving pulsen van 0 mA. Alle deelnemers kregen 6 weken therapie in de kliniek (3 keer per week; in totaal 18 sessies) gevolgd door een oefenprogramma thuis. De primaire uitkomstmaat was de verandering in de FMA-UE-score op de eerste dag na voltooiing van de therapie in de revalidatiekliniek. De responspercentages van FMA-UE werden ook 90 dagen later beoordeeld (secundair eindpunt).

Armfunctie beter na VNS

Tussen 2 oktober 2017 en 12 september 2019 werden 108 deelnemers gerandomiseerd (53 naar de VNS-groep en 55 naar de controlegroep). 106 patiënten voltooiden het onderzoek (één patiënt per groep voltooide het onderzoek niet). Op de eerste dag na voltooiing van de therapie in de revalidatiekliniek was de gemiddelde FMA-UE-score toegenomen met 5,0 punten (SD 4,4) in de VNS-groep en met 2,4 punten (3,8) in de controlegroep (verschil tussen de groepen: 2,6; 95%-BI 1,0-4,2; p = 0,0014). 90 dagen later werd een klinisch relevante FMA-UE-respons bereikt bij 23 (47%) van 53 patiënten in de VNS-groep versus 13 (24%) van 55 patiënten in de controlegroep (verschil tussen de groepen: 24%; 6-41; p = 0,0098). In de controlegroep werd één ernstige bijwerking, gerelateerd aan de operatie, gemeld (stembandverlamming).

Ook interessant voor u: Kan linolzuur een beroerte helpen voorkomen?

Bron: 

Dawson J, Liu CY, Francisco GE, et al. Vagus nerve stimulation paired with rehabilitation for upper limb motor function after ischaemic stroke (VNS-REHAB): a randomised, blinded, pivotal, device trial. Lancet. 2021;397:1545-53.

Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

jun 2021 |

Lees meer over Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

Corrie Hermannprijs voor Antoinette Maassen van den Brink

jun 2021 |

Lees meer over Corrie Hermannprijs voor Antoinette Maassen van den Brink

Aanpassing van de koffieconsumptie verbetert mogelijk kwaliteit van leven bij dementie

jun 2021 |

Lees meer over Aanpassing van de koffieconsumptie verbetert mogelijk kwaliteit van leven bij dementie

Langer behoud van mobiliteit met ocrelizumab in actieve RMS en vroege PPMS

jun 2021 |

Lees meer over Langer behoud van mobiliteit met ocrelizumab in actieve RMS en vroege PPMS

Relatie tussen aantal CD4+-cellen en impact APOE ε4 op geheugen bij volwassenen met hiv

jun 2021 |

Lees meer over Relatie tussen aantal CD4+-cellen en impact APOE ε4 op geheugen bij volwassenen met hiv

Migraine: de stand van zaken

jun 2021 |

Lees meer over Migraine: de stand van zaken

Live online Alzheimer Innovatie Forum

4 nov 2021 om 20:00 | Neurologie

Lees meer over Live online Alzheimer Innovatie Forum

Masterclass: De neuropathische pijnpuzzel

11 mei 2021 om 20:00 | Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Masterclass: De neuropathische pijnpuzzel

Webpagina migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

31 mrt 2021 | Neurologie

Lees meer over Webpagina migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Neurologisch Jaaroverzicht 2020

24 feb 2021 | Neurologie

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2020

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Uitdagingen in de behandeling van SPMS

1 okt 2020 | Neurologie

Lees meer over Uitdagingen in de behandeling van SPMS

Optimale MSzorg

25 sep 2020 | Neurologie

Lees meer over Optimale MSzorg

Mastering Migraine | Deel 2

22 sep 2020 | Neurologie

Lees meer over Mastering Migraine | Deel 2

Secundair Progressieve Multipele Sclerose

5 feb 2020 | Neurologie

Lees meer over Secundair Progressieve Multipele Sclerose

Sinusitus of Migraine?

Neurologie

Lees meer over Sinusitus of Migraine?
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Hoger risico op bloedingen bij combinatie CKD + AF

Lees meer
Lees meer over Hoger risico op bloedingen bij combinatie CKD + AF

Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

Lees meer
Lees meer over Beloop van COVID-19 bij MS-patiënten die teriflunomide gebruiken

NfL en T-tau als markers van cognitieve achteruitgang

Lees meer
Lees meer over NfL en T-tau als markers van cognitieve achteruitgang

AMX0035 bij ALS: overleving op lange termijn

Lees meer
Lees meer over AMX0035 bij ALS: overleving op lange termijn

Lecanemab verlaagt hersenamyloïd snel bij vroege Alzheimer

Lees meer
Lees meer over Lecanemab verlaagt hersenamyloïd snel bij vroege Alzheimer

MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Lees meer
Lees meer over MS-medicatie beïnvloedt kans op ernstig beloop COVID-19

Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Lees meer
Lees meer over Neurologische manifestaties en mortaliteit bij COVID-19-patiënten

Kan linolzuur een beroerte helpen voorkomen?

Lees meer
Lees meer over Kan linolzuur een beroerte helpen voorkomen?

Intranasale zavegepant effectief bij acute migraine

Lees meer
Lees meer over Intranasale zavegepant effectief bij acute migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 |

Lees meer over Real World Evidence in MS