Nieuwe mogelijkheden om hoogrisicopatiënten te identificeren bij multipel myeloom

Delen via:

Het onderzoek naar risicoclassificatie van patiënten met multipel myeloom zit in een stroomversnelling. Verschillende wetenschappers richten zich hiervoor op circulerende tumorcellen in het bloed, elk met een eigen aanpak. Arts-onderzoeker Davine Hofste op Bruinink licht de ontwikkelingen toe. 

Van oudsher ziet men nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom (NDMM) als een ziekte die gelokaliseerd is in het beenmerg, terwijl primaire plasmacelleukemie (pPCL) zich ook in het bloed bevindt. Met gebruik van nieuwere technieken, zoals flowcytometrie en next-generation sequencing, blijkt echter dat de meeste NDMM-patiënten ook maligne plasmacellen, oftewel circulerende tumorcellen (CTC) in het bloed hebben. Een hoge CTC-burden – met andere woorden het hebben van een PCL-like genexpressieprofiel – is gerelateerd aan een slechtere prognose in NDMM, onafhankelijk van klassieke risicofactoren. Deze bevindingen hebben mogelijk impact op de stadiëring van NDMM.

Onderscheid minder zwart-wit

Het Journal of Clinical Oncology publiceerde recent vijf artikelen1-5, een editorial6 en een ‘Oncology Grand Rounds’7 die alle dieper ingaan op deze kwestie. Eerste in deze reeks was het artikel van eerste auteur arts-onderzoeker Davine Hofste op Bruinink (Erasmus MC). “NDMM en pPCL werden vroeger gezien als 2 aparte ziektebeelden”, vertelt ze. “Sinds de publicatie van prof. Kyle uit 1974 sprak men af: bij minder dan 20% CTC’s is het NDMM en daarboven pPCL. Inmiddels weten we dankzij de introductie van gevoeligere detectiemethoden dat in bijna alle NDMM-patiënten CTC’s gemeten kunnen worden en dat NDMM en pPCL dus niet 2 aparte ziektebeelden vormen, maar onderdeel van een continuüm zijn. Hoge CTC-levels zijn geassocieerd met een slechtere prognose. Het is echter nog onduidelijk welke afkapwaarde het best gehanteerd kan worden voor hoogrisico NDMM.”

Afkapwaarden als risicofactor

Naast het artikel van Hofste op Bruinink1 bespreekt de editor artikelen van een Spaanse groep2 en een Italiaanse groep3. De Spaanse groep vond een verband tussen progressievrije overleving (PFS) en CTC’s bij 374 NDMM-patiënten. De onderzoekers suggereren dat de aanwezigheid van ≥ 0,01% CTC’s als onafhankelijke risicofactor kan fungeren bij NDMM-patiënten die in aanmerking komen voor transplantatie. De Italiaanse groep vond een verband tussen PFS en algehele overleving (OS) in 401 NDMM-patiënten. Deze onderzoekers opperen een afkapwaarde van ≥ 0,07% CTC’s als nieuwe, onafhankelijke risicofactor bij NDMM-patiënten.

1.700 genen

De benadering van Hofste op Bruinink1 en collega’s wijkt af van deze 2 publicaties. “pPCL representeert zeer agressieve ziekte binnen MM, maar hier bestond nog geen moleculaire marker voor. Binnen ons onderzoek wilden we een classifier ontwikkelen voor een ‘PCL-like’ genexpressieprofiel van MM-cellen en onderzoeken of deze marker onafhankelijke prognostische waarde had in de context van klassieke risicofactoren in NDMM.” De onderzoekers, onder wie bioinformaticus dr. Rowan Kuiper (Erasmus MC, SkylineDx), maakten voor de ontwikkeling en validatie van de classifier gebruik van CTC-niveaus, tumorlast en tumorgenexpressieprofielen van 154 NDMM-patiënten uit de Cassiopeia en HO143 trials en 29 pPCL-patiënten uit de EMN12/HO129 trial. “We zagen dat CTC-niveaus niet alleen afhingen van tumorlast, maar ook onafhankelijk geassocieerd waren met de expressie van 1.700 genen.”

PCL-like classifier

Uit dit grote aantal genen selecteerden de onderzoekers er 54 die tezamen de basis vormden voor een classifier voor PCL-like MM. “De classifier bleek in het validatiecohort niet alleen een sensitiviteit van 93% te hebben voor pPCL, maar classificeerde ook 10% van de NDMM-tumoren als PCL-like,” vertelt Hofste op Bruinink. “Vervolgens keken we in een onafhankelijk cohort van 2.139 NDMM-patiënten uit 7 verschillende studies naar de prognostische waarde van PCL-like status.” PCL-like MM-patiënten bleken het slechter te doen dan patiënten zonder PCL-like status, ook wel intramedullair MM (i-MM) genoemd. “Dit was zowel het geval in univariate survivalanalyses als in de context van bekende prognostische factoren in NDMM, zoals ISS/R-ISS/R2-ISS-stadiëring, hoogrisico FISH-markers en de SKY92- en UAMS70-genexpressie-classifiers.”8

Aanvulling op bekende risicofactoren

PCL-like MM-patiënten leken qua transcriptoom en cytogenetica op pPCL, maar hadden significant lagere CTC-niveaus en tumorlast dan pPCL. De onderzoekers zagen ook dat de relatie tussen CTC’s en PCL-likescore niet 1-op-1 was. “Als je alleen naar CTC’s kijkt, dan zul je een ander deel van de patiëntenpopulatie als hoogrisico classificeren dan op basis van PCL-like status”, merkt Hofste op Bruinink op. “Wij hopen dat de PCL-like classifier als een nieuwe, onafhankelijke marker voor hoogrisico NDMM gebruikt gaat worden om zo risicogestuurde trials op te zetten, aangezien het nog onduidelijk is wat de optimale ‘upfront’ behandelingsstrategie is voor deze groep patiënten”, besluit ze. Hofste op Bruinink zal dit jaar bij prof. Pieter Sonneveld promoveren op haar onderzoek naar MM.

Referenties:

  1. Hofste Op Bruinink D, Kuiper R, Van Duin M, et al. Identification of High-Risk Multiple Myeloma With a Plasma Cell Leukemia-Like Transcriptomic Profile. J Clin Oncol. 2022;40:3132-50.
  2. Garcés JJ, Cedena M-T, Puig N, et al. Circulating Tumor Cells for the Staging of Patients With Newly Diagnosed Transplant-Eligible Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2022;40:3151-61.
  3. Bertamini L, Oliva S, Rota-Scalabrini D, et al. High Levels of Circulating Tumor Plasma Cells as a Key Hallmark of Aggressive Disease in Transplant-Eligible Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2022;40:3120-31. 
  4. Kostopoulos IV, Ntanasis-Stathopoulos I , Rousakis P, et al. Circulating Plasma Cells in Newly Diagnosed Multiple Myeloma: Prognostic and More. J Clin Oncol. 2023;41:708-10. 
  5. Jelinek T, Bezdekova R, Zihala D, et al. More Than 2% of Circulating Tumor Plasma Cells Defines Plasma Cell Leukemia-Like Multiple Myeloma. J Clin Oncol. 2022 Oct 31. Online ahead of print.
  6. Chakraborty R, Lentzsch S. Circulating Tumor Cell Burden as a Component of Staging in Multiple Myeloma: Ready for Prime Time? J Clin Oncol. 2022;40:3099-102.
  7. Van de Donk NWCJ. How We Manage Newly Diagnosed Multiple Myeloma With Circulating Tumor Cells. J Clin Oncol. 2022 Nov 30. Online ahead of print.
  8. Hofste op Bruinink, et al. ASH 2022, abstract 648.

Overleving Europese adolescenten en jongvolwassenen met kanker is verbeterd

apr 2024 | Leukemie, Neuro-oncologie

Lees meer over Overleving Europese adolescenten en jongvolwassenen met kanker is verbeterd

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

Focus op bijwerkingen immuuntherapie bij kanker

apr 2024 | Immuuntherapie

Lees meer over Focus op bijwerkingen immuuntherapie bij kanker

Oraal decitabine en cedazuridine plus venetoclax voor oudere of niet-fitte AML-patiënt

apr 2024 | Leukemie, Ouderen

Lees meer over Oraal decitabine en cedazuridine plus venetoclax voor oudere of niet-fitte AML-patiënt

Bestuderen zeldzame ziekten is de moeite waard

apr 2024 | Lymfoom

Lees meer over Bestuderen zeldzame ziekten is de moeite waard

Meer ondersteuning voor naasten van kankerpatiënten in laatste levensfase

apr 2024

Lees meer over Meer ondersteuning voor naasten van kankerpatiënten in laatste levensfase

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Vertraagde eliminatie van hoge dosering methotrexaat. Een nefrologisch probleem of oncologisch noodgeval?

21 mei 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Vertraagde eliminatie van hoge dosering methotrexaat. Een nefrologisch probleem of oncologisch noodgeval?

Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

29 feb 2024 om 20:00 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over Targeted therapy binnen de hematologie: welke BTKi voor wie?

ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

27 sep 2023 om 20:00 | Benigne hematologie

Lees meer over ITP zorg: kan het anders?
Pathofysiologie, diagnostiek en behandeling

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

donderdag 13 jun 2024 t/m zondag 16 jun 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Twent-EHA 2024 – Het Groene Alternatief

EHA in ORANJE 2024

vrijdag 14 jun 2024 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over EHA in ORANJE 2024

Hematoloog op Schiermonnikoog - ASH in Nederland

zondag 8 dec 2024 t/m woensdag 11 dec 2024 | Benigne hematologie, Leukemie, Lymfoom, MDS, MM, MPN, Stamceltransplantatie

Lees meer over Hematoloog op Schiermonnikoog - ASH in Nederland

MCL en FL door Tom van Meerten, congresdag 3

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over MCL en FL door Tom van Meerten, congresdag 3

MM door Annemiek Broijl, congresdag 3

dec 2023 | MM

Lees meer over MM door Annemiek Broijl, congresdag 3

Lymfomen door Martine Chamuleau, congresdag 3

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over Lymfomen door Martine Chamuleau, congresdag 3

Revumenib effectief tegen KMT2Ar acute leukemie

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over Revumenib effectief tegen KMT2Ar acute leukemie

Combinatie ibrutinib en venetoclax effectiever tegen mantelcellymfoom

dec 2023 | Lymfoom

Lees meer over Combinatie ibrutinib en venetoclax effectiever tegen mantelcellymfoom

Gemodificeerde stamceltransplantatie voor ernstige sikkelcelziekte

dec 2023 | Benigne hematologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Gemodificeerde stamceltransplantatie voor ernstige sikkelcelziekte

Benigne Hematologie door Erfan Nur, congresdag 3

dec 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over Benigne Hematologie door Erfan Nur, congresdag 3

AML door Dave de Leeuw, congresdag 3

dec 2023 | Leukemie

Lees meer over AML door Dave de Leeuw, congresdag 3

rADAMTS13 toont effectiviteit bij acute TTP-events bij cTTP

dec 2023 | Benigne hematologie

Lees meer over rADAMTS13 toont effectiviteit bij acute TTP-events bij cTTP

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML

MedNet Hematologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Hematologie 2024-01

MedNet Hematologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-06

MedNet Hematologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-05

MedNet Hematologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-04

MedNet Hematologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-03

MedNet Hematologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-02

MedNet Hematologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Hematologie 2023-01

MedNet Hematologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-06

MedNet Hematologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Hematologie 2022-05