OCT vormt stap voorwaarts voor niet-invasieve diagnostiek van fibrotische ILD

Delen via:

Een proof-of-conceptstudie vormt een grote stap voorwaarts voor de niet-invasieve diagnostiek van fibroserende interstitiële longziekte (ILD).1 De gegevens zijn volgens een editorial2 bemoedigend en rechtvaardigen om nader onderzoek te doen naar het nut van endobronchiale optische coherentietomografie (OCT). Dit zal hopelijk leiden tot een veiligere en nauwkeurigere benadering voor de diagnostiek van deze heterogene en uitdagende ziekte.

Foto: Sakramir / Getty Images / iStock

Om de prognose te bepalen en de medicamenteuze behandeling te kiezen, is het essentieel om een fibroserende ILD nauwkeurig vast te stellen. Bij zo’n 15% van deze patiënten is dat echter niet mogelijk met de conventionele metingen. Dan valt een histopathologische evaluatie van een chirurgisch longbiopt te overwegen, maar deze procedure gaat gepaard met een aanzienlijk risico op morbiditeit en mortaliteit.

Nieuwe diagnostische technieken

In een poging om de risico’s van chirurgische longbiopten te overwinnen, zijn recentelijk verschillende nieuwe diagnostische technieken bestudeerd. Zo heeft een transbronchiale longcryobiopt een gunstiger veiligheidsprofiel, waardoor de rol bij de diagnostiek van ILD is toegenomen, hoewel deze procedure nog steeds lijdt onder problemen van hoge interobservervariabiliteit en uitdagingen bij de implementatie.

Meer recentelijk is gevonden dat een genomische classificatie een aanvullend, minder subjectief diagnostisch hulpmiddel is. Hierbij zijn echter nog steeds weefselmonsters nodig. Bovendien is naast het onderscheiden van ‘usual interstitial pneumonia’ (UIP) van niet-UIP-patronen het nut hiervan onduidelijk.2

Minimaal invasieve methode

OCT is de nieuwste toevoeging aan deze groeiende lijst van bronchoscopische hulpmiddelen die mogelijk nuttig zijn voor de diagnostiek van ILD. OCT biedt een minimaal invasieve methode voor een nauwkeurige beeldvorming van het longparenchym, waarbij de belangrijkste complicaties van een chirurgisch longbiopt vermeden worden. OCT wordt gebruikt om de dikte van de gladde spieren en de luchtwegwand bij astma na bronchiale thermoplastiek te beoordelen, om een vroeg van een invasief carcinoom te onderscheiden en om belangrijke subtypen kanker te identificeren.2

In deze studie is het vermogen van OCT vergeleken om UIP- van niet-UIP-patronen te onderscheiden. Een chirurgisch longbiopt is gebruikt als de histopathologische gouden standaard. Indrukwekkend genoeg waren de sensitiviteit en specificiteit voor het detecteren van een UIP-patroon 100%. Dit wijst erop dat OCT een belangrijke rol kan spelen bij de evaluatie van fibroserende ILD, waardoor de diagnostiek minder afhankelijk kan worden van het chirurgische longbiopt.

Aanvullende robuuste gegevens zijn nodig

OCT vormt in potentie een broodnodig minimaal invasief hulpmiddel voor de diagnose van fibroserende ILD. Hoewel de huidige resultaten veelbelovend zijn en de mogelijke toepassingen opwindend, zijn aanvullende robuuste gegevens nodig om het nut en de beperkingen van OCT beter te begrijpen, voordat een wijdverbreide klinische implementatie plaatsvindt.

Bronnen:
1. Nandy S, Raphaely RA, Muniappan A, et al. Diagnostic Accuracy of Endobronchial Optical Coherence Tomography for the Microscopic Diagnosis of Usual Interstitial Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1164-79.

2. Marinescu DC, Ryerson CJ. Endobronchial Optical Coherence Tomography for the Diagnosis of Fibrotic Interstitial Lung Disease: A Light at the End of the Tunnel? Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1122-4.

Meerdere virussen en bacteriën oorzaak stijging longontstekingen

feb 2024 | Bacteriële infecties, Pneumonie, Virale infecties

Lees meer over Meerdere virussen en bacteriën oorzaak stijging longontstekingen

25ste Nationale Longkanker Symposium

feb 2024 | Chirurgie, Immuuntherapie, Longoncologie, Radiotherapie

Lees meer over 25ste Nationale Longkanker Symposium

Slimme inhalator voor én door gebruikers

feb 2024 | Astma

Lees meer over Slimme inhalator voor én door gebruikers

In 2023 iets meer orgaantransplantaties en kortere wachttijden

feb 2024 | Niertransplantatie

Lees meer over In 2023 iets meer orgaantransplantaties en kortere wachttijden

Ondanks uitbreiding indicatie vaak hoge prijzen voor kankermiddelen

feb 2024 | Borstkanker, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-halsoncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MM, Uro-oncologie

Lees meer over Ondanks uitbreiding indicatie vaak hoge prijzen voor kankermiddelen

Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

feb 2024

Lees meer over Digitale toepassingen om het zorgvak weer aantrekkelijk te maken

Pulmo Lounge 2: Exacerbaties in COPD

26 mrt 2024 om 20:00 | COPD, Vaccinatie

Lees meer over Pulmo Lounge 2: Exacerbaties in COPD

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Online live GOLD-café 15 januari 2024

15 jan 2024 om 19:30 | COPD

Lees meer over Online live GOLD-café 15 januari 2024

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

5 jan 2024 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen

LANdelijk Longcongres 2024

vrijdag 19 apr 2024 van 08:45 tot 17:00 | COPD

Lees meer over LANdelijk Longcongres 2024

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

okt 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

ESMO in FOCUS 2023

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in FOCUS 2023

Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

okt 2023 | Astma

Lees meer over Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

okt 2023 | Astma, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

okt 2023 | Astma

Lees meer over Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

okt 2023 | Astma

Lees meer over Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

okt 2023 | Astma

Lees meer over Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03