OCT vormt stap voorwaarts voor niet-invasieve diagnostiek van fibrotische ILD

Delen via:

Een proof-of-conceptstudie vormt een grote stap voorwaarts voor de niet-invasieve diagnostiek van fibroserende interstitiële longziekte (ILD).1 De gegevens zijn volgens een editorial2 bemoedigend en rechtvaardigen om nader onderzoek te doen naar het nut van endobronchiale optische coherentietomografie (OCT). Dit zal hopelijk leiden tot een veiligere en nauwkeurigere benadering voor de diagnostiek van deze heterogene en uitdagende ziekte.

Foto: Sakramir / Getty Images / iStock

Om de prognose te bepalen en de medicamenteuze behandeling te kiezen, is het essentieel om een fibroserende ILD nauwkeurig vast te stellen. Bij zo’n 15% van deze patiënten is dat echter niet mogelijk met de conventionele metingen. Dan valt een histopathologische evaluatie van een chirurgisch longbiopt te overwegen, maar deze procedure gaat gepaard met een aanzienlijk risico op morbiditeit en mortaliteit.

Nieuwe diagnostische technieken

In een poging om de risico’s van chirurgische longbiopten te overwinnen, zijn recentelijk verschillende nieuwe diagnostische technieken bestudeerd. Zo heeft een transbronchiale longcryobiopt een gunstiger veiligheidsprofiel, waardoor de rol bij de diagnostiek van ILD is toegenomen, hoewel deze procedure nog steeds lijdt onder problemen van hoge interobservervariabiliteit en uitdagingen bij de implementatie.

Meer recentelijk is gevonden dat een genomische classificatie een aanvullend, minder subjectief diagnostisch hulpmiddel is. Hierbij zijn echter nog steeds weefselmonsters nodig. Bovendien is naast het onderscheiden van ‘usual interstitial pneumonia’ (UIP) van niet-UIP-patronen het nut hiervan onduidelijk.2

Minimaal invasieve methode

OCT is de nieuwste toevoeging aan deze groeiende lijst van bronchoscopische hulpmiddelen die mogelijk nuttig zijn voor de diagnostiek van ILD. OCT biedt een minimaal invasieve methode voor een nauwkeurige beeldvorming van het longparenchym, waarbij de belangrijkste complicaties van een chirurgisch longbiopt vermeden worden. OCT wordt gebruikt om de dikte van de gladde spieren en de luchtwegwand bij astma na bronchiale thermoplastiek te beoordelen, om een vroeg van een invasief carcinoom te onderscheiden en om belangrijke subtypen kanker te identificeren.2

In deze studie is het vermogen van OCT vergeleken om UIP- van niet-UIP-patronen te onderscheiden. Een chirurgisch longbiopt is gebruikt als de histopathologische gouden standaard. Indrukwekkend genoeg waren de sensitiviteit en specificiteit voor het detecteren van een UIP-patroon 100%. Dit wijst erop dat OCT een belangrijke rol kan spelen bij de evaluatie van fibroserende ILD, waardoor de diagnostiek minder afhankelijk kan worden van het chirurgische longbiopt.

Aanvullende robuuste gegevens zijn nodig

OCT vormt in potentie een broodnodig minimaal invasief hulpmiddel voor de diagnose van fibroserende ILD. Hoewel de huidige resultaten veelbelovend zijn en de mogelijke toepassingen opwindend, zijn aanvullende robuuste gegevens nodig om het nut en de beperkingen van OCT beter te begrijpen, voordat een wijdverbreide klinische implementatie plaatsvindt.

Bronnen:
1. Nandy S, Raphaely RA, Muniappan A, et al. Diagnostic Accuracy of Endobronchial Optical Coherence Tomography for the Microscopic Diagnosis of Usual Interstitial Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1164-79.

2. Marinescu DC, Ryerson CJ. Endobronchial Optical Coherence Tomography for the Diagnosis of Fibrotic Interstitial Lung Disease: A Light at the End of the Tunnel? Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:1122-4.

Publicatie werkafspraken over wisselen inhalatiemedicatie vertraagd

jan 2023 | Astma, COPD

Lees meer over Publicatie werkafspraken over wisselen inhalatiemedicatie vertraagd

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

jan 2023 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Interimresultaten van bivalent omikronbevattend boostervaccin

Luchtwegverwijders bij (ex-)rokers met luchtwegsymptomen en een normale longfunctie?

jan 2023

Lees meer over Luchtwegverwijders bij (ex-)rokers met luchtwegsymptomen en een normale longfunctie?

Financiering voor onderzoek naar benauwdheid bij baby’s

jan 2023

Lees meer over Financiering voor onderzoek naar benauwdheid bij baby’s

Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

jan 2023 | Psoriasis, RA, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Effect van onderbreking methotrexaat op de immuniteit na de COVID-19-booster

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Live online GOLD-café

23 jan 2023 | COPD

Lees meer over Live online GOLD-café

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

ERS Highlights 2022

9 nov 2022 om 20:00 | Astma, COPD, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ERS Highlights 2022

Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Nieuwste inzichten in Small Airways Disease

Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

8 nov 2022 | Astma, COPD

Lees meer over Small Airways Symposium 2022: Duurzame zorg bij astma en COPD

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

12 okt 2022

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

4 okt 2022 | Astma

Lees meer over Toegevoegde waarde en praktische toepassing van FeNO bij ernstig astma

Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Lees meer over Astma Module 1: Uitdagingen in het diagnostisch proces

Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma

Lees meer over Astma Module 2: Inzicht in ernstig astma
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare werkzaamheid rituximab en cyclofosfamide bij patiënten met interstitiële longziekte

Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

Lees meer
Lees meer over Risico op tuberculose vooral verhoogd in eerste drie maanden na starten ART

ESMO in FOCUS 2022

Lees meer
Lees meer over ESMO in FOCUS 2022

Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib versus docetaxel bij eerder behandeld KRAS-gemuteerd NSCLC

Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Lees meer
Lees meer over Larotrectinib geeft duurzame respons en is veilig bij tumoren met NTRK-fusies

Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Lees meer
Lees meer over Atezolizumab verbetert overleving bij NSCLC met contra-indicaties voor platinumhoudende chemotherapie

Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Lees meer
Lees meer over Sotorasib verbetert PFS ten opzichte van docetaxel bij KRAS G12C-gemuteerd NSCLC

Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Lees meer
Lees meer over Arbeidsdeelname bij PAH hangt samen met opleidingsniveau en 6MWD

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02

MedNet Longziekten 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-01