Overdiagnose door huidscreening

Delen via:

Mensen die huidscreening ondergaan krijgen te maken met overdiagnose: bij hen wordt vaker een biopsie gedaan en melanoom vastgesteld, met name in-situmelanoom. Dat blijkt uit onderzoek in Australië dat is gepubliceerd in de British Journal of Dermatology.

Afbeelding: Lightfield Studios / stock.adobe.com

Omdat huidmelanoma vaak voorkomen bij lichtgekleurde mensen wordt vroege detectie gezien als een manier om ziekte en sterfte als gevolg daarvan te voorkomen. Maar er zijn zorgen dat toenemende huidscreening leidt tot overdiagnose van indolente melanoma met laag risico op overlijden. Het is echter niet bekend hoe hoog de overdiagnose van melanoma is als gevolg van screening. In de Australische studie zijn de incidentie van melanoma en de biopsieratio’s vergeleken van mensen die wel of geen huidscreening hadden ondergaan. 

Opzet

Uit een Australisch populatieregister van 2010 werden willekeurig 43.762 inwoners van Queensland geselecteerd. Zij waren 40 tot 69 jaar en hadden geen voorgeschiedenis van melanoma. Bij de start vulden zij een uitgebreide vragenlijst in voor risicofactoren voor melanoma. Tevens werd hen gevraagd of hun huid in de voorliggende 3 jaar was geïnspecteerd door een arts. De onderzoekers berekenden de incidentie, en het relatieve risico van histologisch bevestigde melanoma (invasief en in situ) in 2 tot 7 jaar follow-up. Data daarover kwamen uit de kankerregistratie. In secundaire analyses werden biopsieratio’s gemeten in 2 tot 6 jaar follow-up. Met statistische analyse werden de aangepaste hazard-ratio’s (aHR’s) en 95%-betrouwbaarheidsintervals berekend.

Hogere ratio’s

Het bleek dat 28.155 deelnemers in de voorliggende 3 jaar huidscreening hadden ondergaan. De onderzoekers vonden 967 nieuwe melanoma (381 invasief) gedurende 197.191 persoonsjaren van follow-up. Mensen die waren gescreend hadden hogere ratio’s van melanoma (aHR 1,29; 95%-BI 1,02-1,63) en daaropvolgende huidbiopsieën (aHR 1,85; 95%-BI 1,69-2,04) dan niet gescreende deelnemers. Het hogere risico dat was gerelateerd aan huidscreening was duidelijk voor in-situmelanoma (aHR 1,45; 95%-BI 1,09-1,92) maar niet voor invasieve melanoma (aHR 1,05; 95%-BI 0,72-1,54). 

Voor de secundaire analyses was screening gedefinieerd als het ondergaan van een huidbiopsie in het eerste jaar vanaf baseline. De onderzoekers zagen significant verhoogde risico’s op melanoma (aHR 1,53; 95%-BI 1,23-1,89) en daaropvolgende biopsies (aHR 2,64; 95%-BI 2,46-2,84) vergeleken met mensen die geen biopsie hadden ondergaan. 

Verhoogde kans

De onderzoekers concluderen dat mensen die huidscreening ondergaan vervolgens te maken hebben met een verhoogde kans op een biopsie en op melanoma, vooral in-situmelanoma. Zelfs na correctie voor alle bekende risicofactoren is sprake van overdiagnose. Dat betekent dat verhoogde surveillance leidt tot het vinden van melanoma die deels anders niet klinisch zouden zijn gevonden.

In Nederland heeft de Gezondheidsraad medio 2022 geoordeeld dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het nut van een bevolkingsonderzoek naar huidkanker. Een dergelijk programma is daarom niet zinvol, constateert de raad.

Referentie:

Whiteman DC, Olsen CM, MacGregor S, et al. The effect of screening on melanoma incidence and biopsy rates. Br J Dermatol. 2022;187:515-22.

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

Ontwikkelingen in PSMA-therapie

mei 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Ontwikkelingen in PSMA-therapie

ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

mei 2023 | Benigne hematologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

Zorgverleners positief over complementaire zorg bij behandeling kanker

mei 2023

Lees meer over Zorgverleners positief over complementaire zorg bij behandeling kanker

Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

mei 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

mei 2023 | Neuro-oncologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Cardio-oncologische poli nuttig voor preventie cardiovasculaire events bij kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Cardio-oncologische poli nuttig voor preventie cardiovasculaire events bij kankerpatiënten

WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

Lees meer
Lees meer over WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

Lees meer
Lees meer over CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

Lees meer
Lees meer over PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Lees meer
Lees meer over DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

Lees meer
Lees meer over Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Lees meer
Lees meer over En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023

MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-01

MedNet Oncologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022