Overdiagnose door huidscreening

Delen via:

Mensen die huidscreening ondergaan krijgen te maken met overdiagnose: bij hen wordt vaker een biopsie gedaan en melanoom vastgesteld, met name in-situmelanoom. Dat blijkt uit onderzoek in Australië dat is gepubliceerd in de British Journal of Dermatology.

Afbeelding: Lightfield Studios / stock.adobe.com

Omdat huidmelanoma vaak voorkomen bij lichtgekleurde mensen wordt vroege detectie gezien als een manier om ziekte en sterfte als gevolg daarvan te voorkomen. Maar er zijn zorgen dat toenemende huidscreening leidt tot overdiagnose van indolente melanoma met laag risico op overlijden. Het is echter niet bekend hoe hoog de overdiagnose van melanoma is als gevolg van screening. In de Australische studie zijn de incidentie van melanoma en de biopsieratio’s vergeleken van mensen die wel of geen huidscreening hadden ondergaan. 

Opzet

Uit een Australisch populatieregister van 2010 werden willekeurig 43.762 inwoners van Queensland geselecteerd. Zij waren 40 tot 69 jaar en hadden geen voorgeschiedenis van melanoma. Bij de start vulden zij een uitgebreide vragenlijst in voor risicofactoren voor melanoma. Tevens werd hen gevraagd of hun huid in de voorliggende 3 jaar was geïnspecteerd door een arts. De onderzoekers berekenden de incidentie, en het relatieve risico van histologisch bevestigde melanoma (invasief en in situ) in 2 tot 7 jaar follow-up. Data daarover kwamen uit de kankerregistratie. In secundaire analyses werden biopsieratio’s gemeten in 2 tot 6 jaar follow-up. Met statistische analyse werden de aangepaste hazard-ratio’s (aHR’s) en 95%-betrouwbaarheidsintervals berekend.

Hogere ratio’s

Het bleek dat 28.155 deelnemers in de voorliggende 3 jaar huidscreening hadden ondergaan. De onderzoekers vonden 967 nieuwe melanoma (381 invasief) gedurende 197.191 persoonsjaren van follow-up. Mensen die waren gescreend hadden hogere ratio’s van melanoma (aHR 1,29; 95%-BI 1,02-1,63) en daaropvolgende huidbiopsieën (aHR 1,85; 95%-BI 1,69-2,04) dan niet gescreende deelnemers. Het hogere risico dat was gerelateerd aan huidscreening was duidelijk voor in-situmelanoma (aHR 1,45; 95%-BI 1,09-1,92) maar niet voor invasieve melanoma (aHR 1,05; 95%-BI 0,72-1,54). 

Voor de secundaire analyses was screening gedefinieerd als het ondergaan van een huidbiopsie in het eerste jaar vanaf baseline. De onderzoekers zagen significant verhoogde risico’s op melanoma (aHR 1,53; 95%-BI 1,23-1,89) en daaropvolgende biopsies (aHR 2,64; 95%-BI 2,46-2,84) vergeleken met mensen die geen biopsie hadden ondergaan. 

Verhoogde kans

De onderzoekers concluderen dat mensen die huidscreening ondergaan vervolgens te maken hebben met een verhoogde kans op een biopsie en op melanoma, vooral in-situmelanoma. Zelfs na correctie voor alle bekende risicofactoren is sprake van overdiagnose. Dat betekent dat verhoogde surveillance leidt tot het vinden van melanoma die deels anders niet klinisch zouden zijn gevonden.

In Nederland heeft de Gezondheidsraad medio 2022 geoordeeld dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het nut van een bevolkingsonderzoek naar huidkanker. Een dergelijk programma is daarom niet zinvol, constateert de raad.

Referentie:

Whiteman DC, Olsen CM, MacGregor S, et al. The effect of screening on melanoma incidence and biopsy rates. Br J Dermatol. 2022;187:515-22.

Behandeling longkanker met nanodeeltjes

mei 2024 | Longoncologie

Lees meer over Behandeling longkanker met nanodeeltjes

Topicaal diclofenac ter preventie van capecitabine-geassocieerd hand-voetsyndroom

mei 2024 | Borstkanker, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Topicaal diclofenac ter preventie van capecitabine-geassocieerd hand-voetsyndroom

Inhaleerbare therapie tegen longkanker

mei 2024 | Longoncologie

Lees meer over Inhaleerbare therapie tegen longkanker

Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

mei 2024 | Gynaecologische oncologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Klinisch bewijs binnen handbereik met behulp van AI

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

Machine learning voorspelt respons op oxaliplatine bij coloncarcinoom

mei 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Machine learning voorspelt respons op oxaliplatine bij coloncarcinoom

Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

10 jun 2024 om 16:30 | Lymfoom

Lees meer over Challenges in advanced Cutaneous T-cell Lymphoma (CTCL) – diagnosis and management

Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

19 feb 2024 om 17:30 | Borstkanker

Lees meer over Keynote webinar: Spotlight on antibody–drug conjugates in cancer

Prostaatkanker nu en in de toekomst

25 jan 2024 | Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker nu en in de toekomst

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2024

zaterdag 14 sep 2024 van 18:00 tot 20:00

Lees meer over ESMO in ORANJE 2024

Voorgeschiedenis van kanker bij HF of gebruik lisdiuretica niet ongewoon

mei 2024 | Hartfalen

Lees meer over Voorgeschiedenis van kanker bij HF of gebruik lisdiuretica niet ongewoon

Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

mrt 2024 | HIV, Uro-oncologie

Lees meer over Prostaatkanker bij mannen met hiv later gediagnosticeerd

Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

dec 2023 | Borstkanker, Immuuntherapie

Lees meer over Neoadjuvant nivolumab plus chemotherapie leidt tot pathologisch complete responsen bij vroeg-stadium TNBC

Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Bispecifiek antilichaam zanidatamab effectief in fase II-studie

Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Fusie-RNA mogelijk belangrijk nieuw doelwit bij behandeling borstkanker

Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen PI3K-remmer inavolisib verbetert PFS bij PIK3CA-gemuteerd HR+ mammacarcinoom

T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over T-DM1 verbetert totale en invasieve-ziektevrije overleving

Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Toevoegen ribociclib aan aromataseremmer verbetert invasieve ziektevrije overleving

Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

dec 2023 | Borstkanker

Lees meer over Minder mammogrammen mogelijk bij follow-up na curatieve borstkankerbehandeling

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-02

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Oncologie 2023-04

aug 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-04

MedNet Oncologie 2023-03

jun 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-03