Keuzehulp voor adjuvante therapie bij huidmelanoom

Delen via:

Stichting Melanoom heeft een keuzehulp gepubliceerd voor adjuvante behandeling bij stadium III-huidmelanoom. Aanleiding is het beschikbaar komen van nieuwe therapieën tegen huidmelanoom, vertelt voorzitter van Stichting Melanoom Koen van Elst. “De keuzehulp informeert de patiënt over de behandelmogelijkheden, zodat die samen met de behandelaar en naasten beter tot een keuze kan komen.”

De adjuvante behandelmogelijkheden zijn immuuntherapie (met de anti-PD1-middelen nivolumab en pembrolizumab) en doelgerichte behandeling (met de BRAF-remmers dabrafenib en trametinib). Met de komst van deze middelen is er dus iets te kiezen voor de patiënt. Van Elst beschrijft de keuzes die er nu zijn: “Ten eerste is dat niets doen. Want de therapieën hebben ook bijwerkingen. Adjuvante therapie heeft zeker zijn effectiviteit bewezen, maar bij een deel van de patiënten zou de ziekte sowieso niet terugkomen. Bij die patiënten is dan sprake van overbehandeling, hoewel we nog niet kunnen voorspellen wie dat zijn. De patiënt kan er voor kiezen om niet het risico te lopen op bijwerkingen. Bovendien moeten patiënten die behandeld worden ook scans ondergaan. Dat zijn vaak spannende momenten. Bij niet behandelen heeft een patiënt wellicht minder stress. Dat kan ook meespelen bij een keuze.”

De andere keuzes zijn immuuntherapie of doelgerichte therapie tegen de mutatie in het BRAF-gen. Die komt voor bij ongeveer de helft van de melanoompatiënten. Als is aangetoond dat de mutatie niet aanwezig is in de primaire tumor, wordt de doelgerichte therapie niet ingezet en is dat dus geen keuze voor de patiënt.

Vierde optie

Er is feitelijk nog een vierde optie, die niet is meegenomen in de keuzehulp. “Dat komt omdat die gaat over experimentele behandelingen die alleen in studieverband worden gedaan”, vertelt Van Elst. “Theoretisch is het wel een optie, maar momenteel zijn niet veel studies gaande en ik verwacht er ook niet veel in de nabije toekomst. Bij een lopende studie zal de patiënt in principe door de behandelaar worden gevraagd voor deelname.”

De twee middelen voor immuuntherapie zijn nivolumab en pembrolizumab. Maar de keuzehulp gaat niet zo ver dat de keus daartussen ook een keuzeoptie is voor de patiënt. Van Elst weet ook niet of deze keuze in elk ziekenhuis op tafel ligt. “Waarschijnlijk hebben verschillende ziekenhuizen verschillende voorkeur voor een van de middelen. Maar er is geen reden om aan te nemen dat een van de twee beter is. Ze zijn erg vergelijkbaar, hoewel dat niet hard is aangetoond. In de keuzehulp heeft de patiënt de keuze voor immuuntherapie, zond

Discussie

Enkele jaren geleden waren verpleegkundig specialisten van enkele van de 14 melanoomcentra in Nederland al gestart met de ontwikkeling van een keuzehulp, vertelt Van Elst. “Maar dat proces is toen gestopt. Er was al wel een document, waarmee wij vanaf eind 2021 verder zijn gegaan. Dat heeft geleid tot een finale versie, waarvan we duizend exemplaren hebben laten drukken. Onze facilitair dienstverlener heeft die begin februari ontvangen en we gaan deze opsturen naar de melanoomcentra waar sinds ongeveer tien jaar alle patiënten in de doelgroep worden behandeld.”

Het ontwikkelen van de keuzehulp heeft vrij lang geduurd, vindt Van Elst. Dat komt mede doordat veel deskundigen hebben meegedacht en er discussie nodig was over enkele aspecten. “Patiënten kunnen bijvoorbeeld vragen wat adjuvante behandeling doet met hun vruchtbaarheid. Die vraag was aanvankelijk niet in de keuzehulp opgenomen. Ook het aspect van werk is belangrijk voor patiënten: wat zijn daarvoor de gevolgen van een bepaalde therapie? Hoe vaak moet ik naar het ziekenhuis? Hoe vaak moet ik op controle komen? Dat soort punten zijn nu beschreven. We hebben ons best gedaan om de belangrijkste aspecten van kwaliteit van leven te verwerken.”

Van Elst en een andere patiënt uit de projectgroep hebben zelf ervaren hoe het is om adjuvante therapie te ondergaan. “Ik kwam vaak in de knel met de agenda op mijn werk. Ook andere patiënten waren betrokken bij de keuzehulp, zoals mensen die bijwerkingen hebben ervaren. Vanuit verschillende kanten hebben we dus als ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan wat het betekent om een therapie te ondergaan.”

Behoefte

De meeste melanoompatiënten worden gezien door een arts of verpleegkundig specialist. Die moeten nu aan patiënten laten weten dat de keuzehulp er is. Een patiënt kan de keuzehulp dan zelf downloaden van de website van de melanoomstichting en vervolgens eventueel afdrukken. Na invullen kan de patiënt de keuzehulp meenemen naar de behandelaar om te bespreken. “In allerlei gespreksgroepen op internet worden veel vragen gesteld over adjuvante behandeling”, ziet Van Elst. “We denken daarom dat er veel behoefte is aan de keuzehulp. Patiënten weten vaak niet goed welke vragen zij aan hun behandelaar moeten stellen om keuzes te kunnen maken. De keuzehulp helpt hen daarbij met goede informatie over verschillende aspecten.”

Bij relevante nieuwe ontwikkelingen en inzichten wordt de keuzehulp in de toekomst aangepast, laat Van Elst weten. “We willen natuurlijk dat die up-to-date blijft, met de keuzes die beschikbaar zijn. Gelukkig is er voldoende financiering om de keuzehulp bij te werken als dat nodig is.”

In de keuzehulp is ruimte gereserveerd voor vragen en aantekeningen van de patiënt. In de ideale situatie neemt de patiënt alles mee naar het spreekuur waar de behandelaar alle vragen beantwoordt. “De beste keuzes kunnen worden gemaakt als behandelaar en patiënt bij elkaar zitten”, besluit Van Elst. “Maar patiënten kunnen de keuzehulp ook thuis invullen, met familie of naasten. Uiteraard kan men daar de tijd voor nemen. Belangrijk is om samen na te denken over alle belangen en praktische zaken die relevant zijn voor de patiënt.”

Behoefte

De meeste melanoompatiënten worden gezien door een arts of verpleegkundig specialist. Die moeten nu aan patiënten laten weten dat de keuzehulp er is. Een patiënt kan de keuzehulp dan zelf downloaden van de website van de melanoomstichting en vervolgens eventueel afdrukken. Na invullen kan de patiënt de keuzehulp meenemen naar de behandelaar om te bespreken. “In allerlei gespreksgroepen op internet worden veel vragen gesteld over adjuvante behandeling”, ziet Van Elst. “We denken daarom dat er veel behoefte is aan de keuzehulp. Patiënten weten vaak niet goed welke vragen zij aan hun behandelaar moeten stellen om keuzes te kunnen maken. De keuzehulp helpt hen daarbij met goede informatie over verschillende aspecten.”

Bij relevante nieuwe ontwikkelingen en inzichten wordt de keuzehulp in de toekomst aangepast, laat Van Elst weten. “We willen natuurlijk dat die up-to-date blijft, met de keuzes die beschikbaar zijn. Gelukkig is er voldoende financiering om de keuzehulp bij te werken als dat nodig is.”

In de keuzehulp is ruimte gereserveerd voor vragen en aantekeningen van de patiënt. In de ideale situatie neemt de patiënt alles mee naar het spreekuur waar de behandelaar alle vragen beantwoordt. “De beste keuzes kunnen worden gemaakt als behandelaar en patiënt bij elkaar zitten”, besluit Van Elst. “Maar patiënten kunnen de keuzehulp ook thuis invullen, met familie of naasten. Uiteraard kan men daar de tijd voor nemen. Belangrijk is om samen na te denken over alle belangen en praktische zaken die relevant zijn voor de patiënt.”

De keuzehulp is als tekstdocument via de website van de stichting (stichtingmelanoom.nl) te downloaden en ook te bestellen.

Stadium IV

De keuzehulp is ook geschikt voor patiënten met stadium IV-melanoom bij wie de uitzaaiingen operatief zijn verwijderd. “Deze patiënten zijn in principe schoon, maar ook bij hen kan nog adjuvante therapie worden gestart”, zegt Van Elst. “Hoewel we dit niet zo hebben benoemd, is de keuzehulp ook voor deze patiënten geschikt. We hebben geprobeerd om in de keuzehulp rekening te houden met leesvaardigheid en gezondheidsvaardigheden van gebruikers. Maar het onderwerp is niet altijd eenvoudig te beschrijven. Dat zou naar onze mening ook afbreuk doen aan de herkenbaarheid van bepaalde termen.”

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

Ontwikkelingen in PSMA-therapie

mei 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Ontwikkelingen in PSMA-therapie

ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

mei 2023 | Benigne hematologie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over ONCOTHROMB: nieuwe risicoscore voor kankergeassocieerde VTE

Zorgverleners positief over complementaire zorg bij behandeling kanker

mei 2023

Lees meer over Zorgverleners positief over complementaire zorg bij behandeling kanker

Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

mei 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Procarbazine- en stralingsdosis beïnvloeden risico op colorectaal carcinoom bij HL-overlevenden

Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

mei 2023 | Neuro-oncologie, Stamceltransplantatie

Lees meer over Dinutuximab β plus lage dosis IL-2 na haplo-SCT bij gerecidiveerd neuroblastoom

Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

16 mei 2023 om 17:30

Lees meer over Keynote Webinar | Spotlight on Cardio-Oncology

Borstkanker; een update op alle vlakken

9 mei 2023 om 20:00 | Borstkanker, Neuro-oncologie

Lees meer over Borstkanker; een update op alle vlakken

Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

20 mrt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Een nieuw vooruitzicht voor patiënten met EGFR exon 20 insertie gemuteerd NSCLC

Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

17 feb 2023

Lees meer over Lung Academy webinar: Focus on difficult to treat patients with advanced NSCLC

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

14 feb 2022 | Borstkanker

Lees meer over Is triple-negatief nog steeds zo negatief?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Lees meer over Behandeling van patienten met HR+/HER2- borstkanker in de adjuvante EN gemetastaseerde fase

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Cardio-oncologische poli nuttig voor preventie cardiovasculaire events bij kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Cardio-oncologische poli nuttig voor preventie cardiovasculaire events bij kankerpatiënten

WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

Lees meer
Lees meer over WEE1-kinaseremmer nieuwe optie voor behandeling van ACC

CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

Lees meer
Lees meer over CAR T-celtherapie lijkt effectieve optie voor behandeling ACC

PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

Lees meer
Lees meer over PET-MRI detecteert kleine, functionele hypofyseadenomen

DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Lees meer
Lees meer over DOAC’s zijn veiliger dan LMWH bij patiënten met hersentumoren

Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

Lees meer
Lees meer over Zoledroninezuur vermindert fractuurrisico bij mHSPC

En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Lees meer
Lees meer over En bloc-resectie blaastumor verkleint de kans op terugkeer

Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Intensieve prostaatkankerscreening reduceert mogelijk mortaliteit

Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Ervaringen 12 jaar na behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-02

apr 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-02

MedNet Oncologie special Melanoom 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Melanoom 2023

MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

mrt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Borstkanker 2023

MedNet Oncologie 2023-01

feb 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-01

MedNet Oncologie 2022-06

dec 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Oncologie 2022-05

okt 2022

Lees meer over MedNet Oncologie 2022-05

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022

sep 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2022