Placebo niet slechter dan antibiotica bij ongecompliceerde acute diverticulitis

Delen via:

Behandeling met antibiotica is niet van invloed op de opnameduur, complicaties of bijwerkingen bij patiënten met ongecompliceerde acute diverticulitis. Dat pleit ervoor om deze patiënten niet met antibiotica te behandelen, zo concludeert een onderzoeksgroep uit Australië en Nieuw-Zeeland na een gerandomiseerde dubbelblinde ‘non-inferiority’-studie. Het is de eerste placebogecontroleerde studie naar toepassing van antibiotica in deze patiëntengroep. De studie wordt binnenkort gepubliceerd in Clinical Gastroenterology and Hepatology en staat intussen online.

Behandeling met antibiotica is in veel landen standaardzorg voor patiënten met ongecompliceerde acute diverticulitis. Maar hiervoor bestaat weinig bewijs. De Nederlandse richtlijn adviseert om bij deze patiënten (Hinchey 1) niet routinematig antibiotica voor te schrijven. In de studie in Australië en Nieuw-Zeeland deden 180 patiënten mee die waren opgenomen vanwege ongecompliceerde acute diverticulitis (Hinchey graad 1a). Zij kregen gedurende 7 dagen antibiotica (n = 85) of placebo (n = 95). Het primaire eindpunt was de verblijfsduur in het ziekenhuis. Secundaire eindpunten waren onder andere het optreden van bijwerkingen, heropname in het ziekenhuis, verandering in serummarkers voor ontsteking en pijnscores op 12 en 24 uur.

Geen verschil

Er werd tussen de 2 groepen geen significant verschil gevonden in gemiddelde opnameduur. Deze was 40,0 uur (spreiding 24,4-57,6 uur) voor de antibioticagroep en 45,8 uur (26,5-60,2) voor de placebogroep. Ook de secundaire eindpunten vertoonden geen significant verschil: het optreden van bijwerkingen (12% voor beide groepen), heropname in het ziekenhuis binnen een week (6% voor de placebogroep, 1% voor de antibioticagroep) en heropname binnen 30 dagen (6% voor de placebogroep, 11% voor de antibioticagroep).

De onderzoekers concluderen dat behandeling met antibiotica de opnameduur niet verkort. Dat is volgens hen het sterkste bewijs tot nu toe om patiënten met ongecompliceerde acute diverticulitis niet met antibiotica te behandelen.

Commentaar dr. Bryan van de Wall, algemeen chirurg/traumachirurg, Kantonnale Ziekenhuis Luzern (LUKS), Zwitserland

“De conclusie uit deze studie is dat placebo en antibiotica gelijkwaardig zijn wat betreft opnameduur, complicaties en bijwerkingen in de eerste 30 dagen na een diverticulitis-episode. Behandeling met antibiotica betekent extra kosten, maar levert dus niets op. Aanwijzingen daarvoor waren er al uit eerdere studies, waarbij ik ook zelf betrokken ben geweest. In mijn huidige werk zie ik op de SEH nog steeds veel patiënten met diverticulitis.”

“Ik heb mijn opleiding gedaan in Nederland en ben gepromoveerd op diverticulitis. Tijdens mijn specialisatie wilden we vanuit Amersfoort een studie doen naar wel of niet opereren bij chronische klachten na diverticulitis. We waren ook bezig een studie op te zetten naar wel of geen antibiotica bij diverticulitis, maar in Amsterdam zou zo’n studie ook gaan plaatsvinden. Er gebeurde dus veel tegelijkertijd. Daarom hebben we contact gezocht met elkaar en is een grote studiegroep voor diverticulitis ontstaan met het Meander MC, AMC en Erasmus MC. Gezamenlijk deden we de studie-aanvragen en die werden allemaal gehonoreerd. Ik was hoofdonderzoeker vanuit het Meander MC en uiteindelijk is dat tussen 2010 en 2012 mijn promotieonderzoek geworden. Destijds was er één studie uit Scandinavië uit 2007, waarin geen verschil werd gevonden tussen wel of niet behandelen met antibiotica. Maar dat was een observationele studie. Daarna zijn in Nederland en Zweden twee gerandomiseerde studies gedaan voor wel of geen antibiotica bij ongecompliceerde acute diverticulitis. De Australische studie gaat daarop verder door de non-inferiority van placebo te testen. Deze studie kijkt vanuit het perspectief van het ziekenhuis, terwijl eerdere studies vanuit patiëntperspectief keken naar ‘time to recovery’.”

“Gezien de eerdere studies was de huidige uitkomst wel te verwachten, dus het is een mooie bevestiging van de eerdere resultaten. Het gaat wel uitsluitend over ongecompliceerde diverticulitis. De situatie is anders bij diverticulitispatiënten met bijvoorbeeld een abces, hoge koorts en hoge ontstekingswaarden. Bij die patiënten durft denk ik niemand het aan om geen antibiotica te geven. Voor deze patiëntengroep bestaat nog weinig bewijs of antibiotica wel of niet nodig zijn.”

“Nederland is altijd al terughoudend met antibiotica, en ook bij ongecompliceerde acute diverticulitis bestond al het gevoel dat antibiotica niet nodig zijn. Dus voor de Nederlandse praktijk zal deze publicatie niet veel veranderen. Maar in andere landen wordt wel vaak antibiotica gegeven, bijvoorbeeld mediterrane landen en ook Zwitserland waar ik nu werk. Ik denk dat voor deze landen nu wel verandering gaat komen. Als verschillende gerandomiseerde studies erop wijzen dat antibiotica niet nodig zijn, dan kun je daar niet meer omheen.”

Bron:

Jaung R, Nisbet S, Gosselink MP, et al. Antibiotics Do Not Reduce Length of Hospital Stay for Uncomplicated Diverticulitis in a Pragmatic Double-Blind Randomized Trial. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2020. In press.

Klinische kenmerken en geografische verschillen in prevalentie van ACLF na bacteriële infectie

mei 2021 |

Lees meer over Klinische kenmerken en geografische verschillen in prevalentie van ACLF na bacteriële infectie

Antibiotica en appendectomie geven vergelijkbare uitkomsten bij appendicitis

mei 2021 |

Lees meer over Antibiotica en appendectomie geven vergelijkbare uitkomsten bij appendicitis

Onnodige gastroscopie bij maagklachten vermijdbaar door e-learning

apr 2021 |

Lees meer over Onnodige gastroscopie bij maagklachten vermijdbaar door e-learning

Vitamine D-suppletie verbetert uitkomsten van colorectale kanker

apr 2021 |

Lees meer over Vitamine D-suppletie verbetert uitkomsten van colorectale kanker

UMCG start onderzoek naar cannabisolie bij uitbehandelde leverkankerpatiënten

apr 2021 |

Lees meer over UMCG start onderzoek naar cannabisolie bij uitbehandelde leverkankerpatiënten

Betere kwaliteit van leven met nieuw device voor PPI-afhankelijke GORZ

apr 2021 |

Lees meer over Betere kwaliteit van leven met nieuw device voor PPI-afhankelijke GORZ

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | Farmacie

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | Farmacie

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Gastro-enterologie

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie

31 mei 2017 om 20:30 | Gastro-enterologie

Lees meer over Verwardheid en een leverziekte, een urgente situatie
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Lees meer
Lees meer over Een simpele strategie om chronische hepatitis verder terug te dringen

Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel therapeutic drug monitoring bij starten met infliximab

Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Lees meer
Lees meer over Innovatief microbenpreparaat veelbelovend voor behandeling psoriasis

Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Lees meer
Lees meer over Meer gebruik van biologicals bij IBD, minder noodzaak voor operaties

Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Lees meer
Lees meer over Routinematige slokdarmbiopten niet nuttig bij refractaire refluxklachten

Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Lees meer
Lees meer over Klinische en endoscopische verbeteringen met ozanimod bij colitis ulcerosa

Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Lees meer
Lees meer over Pneumodilatatie niet nuttig voor persisterende dysfagie na antirefluxchirurgie

Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Lees meer
Lees meer over Na stoppen met TNF-remmer ontstaat per jaar bij 12% een recidief

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 |

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019 |

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie