Placebo niet slechter dan antibiotica bij ongecompliceerde acute diverticulitis

Delen via:

Behandeling met antibiotica is niet van invloed op de opnameduur, complicaties of bijwerkingen bij patiënten met ongecompliceerde acute diverticulitis. Dat pleit ervoor om deze patiënten niet met antibiotica te behandelen, zo concludeert een onderzoeksgroep uit Australië en Nieuw-Zeeland na een gerandomiseerde dubbelblinde ‘non-inferiority’-studie. Het is de eerste placebogecontroleerde studie naar toepassing van antibiotica in deze patiëntengroep. De studie wordt binnenkort gepubliceerd in Clinical Gastroenterology and Hepatology en staat intussen online.

Behandeling met antibiotica is in veel landen standaardzorg voor patiënten met ongecompliceerde acute diverticulitis. Maar hiervoor bestaat weinig bewijs. De Nederlandse richtlijn adviseert om bij deze patiënten (Hinchey 1) niet routinematig antibiotica voor te schrijven. In de studie in Australië en Nieuw-Zeeland deden 180 patiënten mee die waren opgenomen vanwege ongecompliceerde acute diverticulitis (Hinchey graad 1a). Zij kregen gedurende 7 dagen antibiotica (n = 85) of placebo (n = 95). Het primaire eindpunt was de verblijfsduur in het ziekenhuis. Secundaire eindpunten waren onder andere het optreden van bijwerkingen, heropname in het ziekenhuis, verandering in serummarkers voor ontsteking en pijnscores op 12 en 24 uur.

Geen verschil

Er werd tussen de 2 groepen geen significant verschil gevonden in gemiddelde opnameduur. Deze was 40,0 uur (spreiding 24,4-57,6 uur) voor de antibioticagroep en 45,8 uur (26,5-60,2) voor de placebogroep. Ook de secundaire eindpunten vertoonden geen significant verschil: het optreden van bijwerkingen (12% voor beide groepen), heropname in het ziekenhuis binnen een week (6% voor de placebogroep, 1% voor de antibioticagroep) en heropname binnen 30 dagen (6% voor de placebogroep, 11% voor de antibioticagroep).

De onderzoekers concluderen dat behandeling met antibiotica de opnameduur niet verkort. Dat is volgens hen het sterkste bewijs tot nu toe om patiënten met ongecompliceerde acute diverticulitis niet met antibiotica te behandelen.

Commentaar dr. Bryan van de Wall, algemeen chirurg/traumachirurg, Kantonnale Ziekenhuis Luzern (LUKS), Zwitserland

“De conclusie uit deze studie is dat placebo en antibiotica gelijkwaardig zijn wat betreft opnameduur, complicaties en bijwerkingen in de eerste 30 dagen na een diverticulitis-episode. Behandeling met antibiotica betekent extra kosten, maar levert dus niets op. Aanwijzingen daarvoor waren er al uit eerdere studies, waarbij ik ook zelf betrokken ben geweest. In mijn huidige werk zie ik op de SEH nog steeds veel patiënten met diverticulitis.”

“Ik heb mijn opleiding gedaan in Nederland en ben gepromoveerd op diverticulitis. Tijdens mijn specialisatie wilden we vanuit Amersfoort een studie doen naar wel of niet opereren bij chronische klachten na diverticulitis. We waren ook bezig een studie op te zetten naar wel of geen antibiotica bij diverticulitis, maar in Amsterdam zou zo’n studie ook gaan plaatsvinden. Er gebeurde dus veel tegelijkertijd. Daarom hebben we contact gezocht met elkaar en is een grote studiegroep voor diverticulitis ontstaan met het Meander MC, AMC en Erasmus MC. Gezamenlijk deden we de studie-aanvragen en die werden allemaal gehonoreerd. Ik was hoofdonderzoeker vanuit het Meander MC en uiteindelijk is dat tussen 2010 en 2012 mijn promotieonderzoek geworden. Destijds was er één studie uit Scandinavië uit 2007, waarin geen verschil werd gevonden tussen wel of niet behandelen met antibiotica. Maar dat was een observationele studie. Daarna zijn in Nederland en Zweden twee gerandomiseerde studies gedaan voor wel of geen antibiotica bij ongecompliceerde acute diverticulitis. De Australische studie gaat daarop verder door de non-inferiority van placebo te testen. Deze studie kijkt vanuit het perspectief van het ziekenhuis, terwijl eerdere studies vanuit patiëntperspectief keken naar ‘time to recovery’.”

“Gezien de eerdere studies was de huidige uitkomst wel te verwachten, dus het is een mooie bevestiging van de eerdere resultaten. Het gaat wel uitsluitend over ongecompliceerde diverticulitis. De situatie is anders bij diverticulitispatiënten met bijvoorbeeld een abces, hoge koorts en hoge ontstekingswaarden. Bij die patiënten durft denk ik niemand het aan om geen antibiotica te geven. Voor deze patiëntengroep bestaat nog weinig bewijs of antibiotica wel of niet nodig zijn.”

“Nederland is altijd al terughoudend met antibiotica, en ook bij ongecompliceerde acute diverticulitis bestond al het gevoel dat antibiotica niet nodig zijn. Dus voor de Nederlandse praktijk zal deze publicatie niet veel veranderen. Maar in andere landen wordt wel vaak antibiotica gegeven, bijvoorbeeld mediterrane landen en ook Zwitserland waar ik nu werk. Ik denk dat voor deze landen nu wel verandering gaat komen. Als verschillende gerandomiseerde studies erop wijzen dat antibiotica niet nodig zijn, dan kun je daar niet meer omheen.”

Bron:

Jaung R, Nisbet S, Gosselink MP, et al. Antibiotics Do Not Reduce Length of Hospital Stay for Uncomplicated Diverticulitis in a Pragmatic Double-Blind Randomized Trial. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 2020. In press.

Geen verschil in uitkomsten plastic en metalen stents bij maligne hilaire obstructie

sep 2023 | Endoscopie

Lees meer over Geen verschil in uitkomsten plastic en metalen stents bij maligne hilaire obstructie

Significant overlevingsvoordeel fruquintinib bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom

sep 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Significant overlevingsvoordeel fruquintinib bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Promotie: Management van inflammatoire darmziekten op de lange termijn

sep 2023 | Endoscopie, IBD, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Management van inflammatoire darmziekten op de lange termijn

Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

sep 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MM

Lees meer over Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

Geen gunstig effect EUS-geleide ERCP bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis

sep 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Geen gunstig effect EUS-geleide ERCP bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis

Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

sep 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

1 sep 2023 | IBD

Lees meer over Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00 | Oesofagitis

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

e-learning Acute pancreatitis

Pancreatitis

Lees meer over e-learning Acute pancreatitis

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2023

zondag 15 okt 2023 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2023

ESMO in ORANJE 2023

zaterdag 21 okt 2023 van 18:30 tot 21:45 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Gynaecologische oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2023

Positieve resultaten met tripeltherapie retatrutide bij obesitas, NAFLD en diabetes

jun 2023 | Diabetes, Hepatologie

Lees meer over Positieve resultaten met tripeltherapie retatrutide bij obesitas, NAFLD en diabetes

Nieuw middel in de strijd tegen overgewicht en NASH

jun 2023 | Hepatitis, Hepatologie

Lees meer over Nieuw middel in de strijd tegen overgewicht en NASH

Prebiotica beïnvloeden samenstelling moedermelk

jun 2023 | Astma, Eczeem

Lees meer over Prebiotica beïnvloeden samenstelling moedermelk

Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

jun 2023 | Benigne hematologie, Diabetes

Lees meer over Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

Granzyme B speelt mogelijk een rol bij eosinofiele oesofagitis

jun 2023 | Oesofagitis

Lees meer over Granzyme B speelt mogelijk een rol bij eosinofiele oesofagitis

Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

jun 2023 | Gynaecologische oncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

jun 2023 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

mei 2023

Lees meer over Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

apr 2023 | Niertransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

sep 2023 | IBD

Lees meer over Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

Podcast Acute pancreatitis

apr 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Acute pancreatitis

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-03

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Gastro-enterologie 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-02

MedNet Gastro-enterologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-01

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01