Promotieonderzoek over het voorkomen en behandelen van complicaties na een beroerte

Delen via:

Op 18 oktober 2022 promoveerde Rik Reinink aan de Universiteit Utrecht op zijn proefschrift ‘Complications, treatment restrictions and end-of-life care in patients with acute stroke’. Als (co)promotoren traden op: prof. dr. H.B. van der Worp, prof. dr. L.J. Kappelle en dr. M. Geurts. Reinink is momenteel werkzaam als aios neurologie bij UMC Utrecht.

Wat was het doel van je promotieonderzoek?

In eerste instantie richt mijn proefschrift zich op voorkómen en behandelen van complicaties na een beroerte. Hierbij ligt de focus op medicamenteuze preventie van aspiratie, infecties en koorts bij oudere patiënten en op de chirurgische behandeling van herseninfarcten met secundaire massawerking. Ook onderzoeken we de invloed van behandelbeperkingen, bijvoorbeeld het niet-reanimerenbeleid, op de kans op overlijden bij patiënten met een beroerte en delen we de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van de stervensfase bij patiënten met een palliatief beleid. 

Wat wil jij dat de klinische dokter van jouw onderzoek weet?

De resultaten van onze meta-analyse naar de chirurgische behandeling van herseninfarcten met massawerking lijken mij het meest relevant voor de clinicus. Hiervoor bundelden we individuele patiëntdata van vrijwel alle klinische trials die naar dit onderwerp zijn verricht. We vonden dat chirurgische decompressie niet alleen de kans op overlijden sterk verkleint, maar ook de kans op een gunstige functionele uitkomst significant vergroot. Het behandeleffect lijkt niet te worden beïnvloed door afasie, leeftijd van de patiënt, ernst van de beroerte of de tijd tussen het herseninfarct en start van de behandeling. Over het effect van behandeling langer dan 48 uur na het ontstaan van symptomen zijn weinig data beschikbaar. Ook rapporteren de studies zeer verschillende percentages van gunstige uitkomst bij oudere patiënten (> 65 jaar). Dit bemoeilijkt een consistente conclusie over het behandeleffect in deze patiëntengroep.

Wat was het meest frustrerende onderdeel van je onderzoek?

Tijdens mijn promotietijd coördineerde ik de PRECIOUS-studie, een internationale studie naar de medicamenteuze preventie van aspiratie, infecties en koorts bij oudere patiënten met een beroerte. Helaas was het door een noodzakelijke studieverlenging niet mogelijk om de resultaten in het proefschrift op te nemen. Wel konden we een analyse doen naar een van de vertragende factoren in PRECIOUS, namelijk het verkrijgen van benodigde goedkeuringen en contracten in 80 deelnemende Europese centra. Ondanks de simpele studieopzet duurde het openen van een deelnemend centrum in PRECIOUS ruim 2 jaar. Door deze analyse hebben we deze bron van frustratie kunnen omzetten in een nuttig overzicht dat een inkijk geeft in mogelijke barrières tijdens de uitvoering van een klinische trial en de consequenties die dit kan hebben op de inclusie van studiepatiënten. 

Welk moment/inzicht bracht een doorbraak?

Voor mij persoonlijk was dit aan het einde van mijn eerste onderzoeksjaar. Tot die tijd had ik me vooral beziggehouden met het managen van de PRECIOUS-studie, maar hierna ben ik me ook gaan richten op de end-of-life studies. Voor mijn gevoel is dit het moment dat het raamwerk is neergezet voor het uiteindelijke proefschrift. 

Wat is de vervolgvraag die voortkomt uit jouw onderzoek?

Voor mijn proefschrift interviewden we in het UMC Utrecht 58 nabestaanden van patiënten die waren overleden op de stroke unit, over de kwaliteit van de stervensfase. We vonden dat nabestaanden over het algemeen tevreden waren met de terminale fase en de palliatieve zorg van artsen en verpleegkundigen. Negatieve ervaringen hadden vooral te maken met voeding, geen afscheid kunnen nemen en verlies van waardigheid. Wetenschappelijk bewijs over dit onderwerp is momenteel zeer beperkt en dit onderzoek vormt hierin een eerste stap in de goede richting. Een interessante vervolgvraag zou kunnen zijn of de ontwikkeling van geprotocolleerde palliatieve zorg in de terminale fase de tevredenheid van nabestaanden verder zou vergroten. 

Wat neem je zelf mee uit jouw promotieonderzoek? Wat zijn jouw volgende stappen?

De end-of-life onderdelen van mijn promotieonderzoek konden indrukwekkend zijn en hebben me inzicht gegeven in hoeveel we kunnen betekenen voor patiënten en nabestaanden in de stervensfase. Voor het komende jaar kijk ik uit naar de resultaten van de PRECIOUS-studie, die naar mijn mening in potentie de klinische praktijk van strokezorg zouden kunnen veranderen. Voor mij persoonlijk zal komend jaar vooral in het teken staan van het afronden van mijn opleiding en het vinden van een baan als neuroloog.

Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

mei 2024

Lees meer over Meer aandacht en zorg voor palliatieve zorgverleners nodig

Kenniskloof: nog veel onbekend over risico op hersenbloeding bij vrouwen

mei 2024 | Neuro-vasculair

Lees meer over Kenniskloof: nog veel onbekend over risico op hersenbloeding bij vrouwen

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

Blaasstoornis bij MS behandelen met neuromodulatie

mei 2024 | Multipele Sclerose

Lees meer over Blaasstoornis bij MS behandelen met neuromodulatie

Vergoeding selumetinib (Koselugo) voor kinderen met neurofibromatose type 1

mei 2024

Lees meer over Vergoeding selumetinib (Koselugo) voor kinderen met neurofibromatose type 1

Bootcamp voor training in acute neurologie

mei 2024 | Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Neuro-musculair, Neuro-vasculair

Lees meer over Bootcamp voor training in acute neurologie

Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

2 mei 2024 om 18:00

Lees meer over Keynote webinar | Spotlight on sleep in brain health

Neurologisch Jaaroverzicht 2023

20 feb 2024 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2023

Masterclass Wervelkolom Welzijn: hedendaagse inzichten en oplossingen

30 jan 2024 om 20:00

Lees meer over Masterclass Wervelkolom Welzijn: hedendaagse inzichten en oplossingen

Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

7 aug 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Plaatsbepaling van device-aided therapies (DATs) bij de ziekte van Parkinson

MS: welk middel voor welke patiënt?

9 mrt 2023 | Multipele Sclerose

Lees meer over MS: welk middel voor welke patiënt?

Neurologisch Jaaroverzicht 2022

1 feb 2023 | Bewegingsstoornissen, Dementie, Epilepsie, Hoofdpijn, Multipele Sclerose, Neuro-vasculair

Lees meer over Neurologisch Jaaroverzicht 2022

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog
Er zijn geen e-learnings gevonden.

B-cel therapieën bij MS: impact op immunologie

maandag 10 jun 2024 van 18:00 tot 21:30 | Multipele Sclerose, Vaccinatie

Lees meer over B-cel therapieën bij MS: impact op immunologie

EAN in ORANJE 2024

maandag 1 jul 2024 van 18:00 tot 21:45 | Bewegingsstoornissen, Epilepsie, Neuro-vasculair

Lees meer over EAN in ORANJE 2024

Patiënten gebruiken niet-orale migrainemedicatie voor beter en sneller effect

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Patiënten gebruiken niet-orale migrainemedicatie voor beter en sneller effect

Veel MS-patiënten hebben ook migraine

dec 2023 | Hoofdpijn, Multipele Sclerose

Lees meer over Veel MS-patiënten hebben ook migraine

Werkelijke migraineprevalentie bij mannen moeilijk te schatten

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Werkelijke migraineprevalentie bij mannen moeilijk te schatten

Hoofdpijn na COVID-19-vaccinatie

dec 2023 | Hoofdpijn, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Hoofdpijn na COVID-19-vaccinatie

De rol van genetica en biomarkers bij migraine nog niet opgehelderd

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over De rol van genetica en biomarkers bij migraine nog niet opgehelderd

Triptanen te vaak onterecht voorgeschreven

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Triptanen te vaak onterecht voorgeschreven

CAPTURE-studie zal inzicht geven in het leven van de migrainepatiënt

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over CAPTURE-studie zal inzicht geven in het leven van de migrainepatiënt

Grotere kans non-respons op CGRP bij mensen met psychiatrische problemen

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Grotere kans non-respons op CGRP bij mensen met psychiatrische problemen

Beweging kan helpen bij clusterhoofdpijn

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Beweging kan helpen bij clusterhoofdpijn

Podcast: AI in stroke - Using deep learning to predict clinical outcomes after stroke

jan 2024 | Neuro-vasculair

Lees meer over Podcast: AI in stroke - Using deep learning to predict clinical outcomes after stroke

Podcast: Stem cell therapy for PD - A new era for managing Parkinson’s disease?

dec 2023 | Bewegingsstoornissen

Lees meer over Podcast: Stem cell therapy for PD - A new era for managing Parkinson’s disease?

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Real World Evidence in MS

jan 2020 | Multipele Sclerose

Lees meer over Real World Evidence in MS

MedNet Neurologie 2024-01

mrt 2024

Lees meer over MedNet Neurologie 2024-01

MedNet Neurologie 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-04

MedNet Neurologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-03

MedNet Neurologie 2023-02

jun 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-02

MedNet Neurologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Neurologie 2023-01

MedNet Neurologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-04

MedNet Neurologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-03

MedNet Neurologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-02

MedNet Neurologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Neurologie 2022-01