‘Steeds meer technisch geneeskundigen tussen medisch specialisten’

Delen via:

Metingen aan de longen van longpatiënten hebben veel technische kanten. Daarom hebben steeds meer vakgroepen en maatschappen een technisch geneeskundige in dienst. Longfysioloog dr. ir. Frans de Jongh stond twee decennia geleden aan de wieg van dit vakgebied. Hij legt uit hoe technisch geneeskundigen van meerwaarde kunnen zijn bij longfunctieonderzoek.

Foto: Lars Smook Fotografie

De Jongh is opgeleid aan de Technische Universiteit Delft en werkt momenteel op drie plaatsen. Hij is hoofd van het longfunctielaboratorium in Medisch Spectrum Twente (MST, Enschede), universitair docent aan de Universiteit Twente en onderzoeker in locatie AMC van het Amsterdam UMC. Op die laatste plek deed hij vanaf 1989 promotieonderzoek en is hij ‘het medische vak in gerold’.

In opkomst

In Delft heeft De Jongh luchtstromingen bestudeerd rond vliegtuigen. “Feitelijk is dat hetzelfde als rekenen met stromingen in bloedvaten of longen. Alleen is de bouw van het menselijk lichaam uiteraard een stuk ingewikkelder. Ik heb daarna voor de couveuseafdeling van het AMC een beademingsapparaat onderzocht voor te vroeg geboren baby’s. Later ging mijn onderzoeksgroep naar Twente, maar ik bleef ook verbonden aan het AMC. In 2000 ben ik gevraagd als maatschapslid in MST.”

De Jongh was in Twente nauw betrokken bij de komst van de faculteit Biomedische Technologie en later Technische Geneeskunde waar hij ruim 15 jaar hoofd was van het blok Longen en Hart. Technische geneeskunde is sterk in opkomst, weet hij. “Aanvankelijk was er een numerus fixus van 50, maar tegenwoordig is dat 130 tot 150. De studie is altijd vol. Net als bij Geneeskunde is ongeveer driekwart vrouw. Afgestudeerden hebben een beperkte BIG-registratie, dus zij mogen medische handelingen uitvoeren. Daarmee is dit een nieuwe beroepsgroep in ziekenhuizen.”

Uitdaging

De Jongh doet onderzoek naar bronchiale hyperreactiviteit. In het longonderzoek is de kleine luchtwegfysiologie (voor met name COPD) een grote uitdaging. De standaard metingen zijn voor de doorgankelijkheid van de centrale luchtwegen en voor het totale longvolume. Metingen aan de periferie van de luchtwegen en alveoli zijn moeilijker. In MST wordt vaak als eerste een CO-diffusietest gedaan. De Jongh legt uit: “We geven de patiënt een minimale hoeveelheid koolstofmonoxide, waarna de patiënt 10 seconden de adem inhoudt op maximaal longvolume. Bij uitademen meten we vervolgens hoeveel CO terugkomt. We bepalen hiermee indirect de diffusie van het longmembraan en de werking van de perifere luchtwegen. Bij goede longfunctie meten we heel weinig CO omdat het meeste is opgenomen. Als we veel CO meten, is sprake van beginnend COPD of longemfyseem.”

Een andere meettechniek voor de perifere luchtwegen is de geforceerde oscillatietechniek (FOT), waarvoor De Jongh momenteel een nieuw apparaat ontwikkelt. “Bij FOT zenden we, terwijl de patiënt rustig ademhaalt, trillingen de longen in met een frequentie van 5 tot 30 Hertz. Vervolgens meten we aan de terugkomende trillingen hoeveel kleiner ze zijn geworden en hoeveel ze zijn verschoven in fase. De amplitudeverandering zegt iets over de weerstand van de longen, waarbij de laagste frequenties betrekking hebben op de perifere luchtwegen. De faseverandering vertelt iets over de massatraagheid en elasticiteit van de longen. We kunnen daarmee zien of er bijvoorbeeld veel trapped air in de perifere luchtwegen aanwezig is. Overigens bestaat FOT al sinds 1970. Toen al was het veelbelovend, maar het wordt nog steeds weinig ingezet in de klinische praktijk.”

Stikstof-uitwas

Bij FOT komen de trillingen normaal gesproken uit een luidspreker. Het apparaat dat nu in het lab van De Jongh wordt ontwikkeld, heeft een extra grote luidspreker. Daarmee kan FOT worden toegepast bij mensen die zich maximaal inspannen. “Dan kunnen we meten of de luchtwegen dichtklappen bij maximale in- en uitademing.”

De Jongh beschrijft ook een methode voor het meten van het restvolume in de longen. Daarvoor bestaat al de bodybox. Maar niet iedereen kan of wil daarin, bijvoorbeeld patiënten in een rolstoel of bed of patiënten met overgewicht. De Jongh onderzoekt daarom de zogeheten stikstof-uitwasmethode. “We sluiten daarbij de patiënt aan op 100% zuurstof. De longen bevatten 80% stikstof en dat zal dan met iedere ademhaling uiteindelijk helemaal worden vervangen door zuurstof. We meten hoe snel de stikstof uit de longen komt. Hoe slechter de perifere luchtwegen toegankelijk zijn, hoe langer dat duurt. De maat daarvoor is de lung clearance index, de LCI, een bekend begrip voor mensen met taaislijmziekte.”

Voorheen werd deze meting gedaan met helium, maar omdat dat duurder is geworden is het vervangen door stikstof. Dat heeft wel even geduurd, omdat de meetsystemen technisch moesten worden aangepast. “Maar inmiddels hebben veel ziekenhuizen apparatuur voor de stikstof-uitwasmethode. Er vindt nog wel onderzoek plaats naar de betrouwbaarheid en klinische meerwaarde van de meer geavanceerde uitkomstmaten van deze methode, zoals de LCI.”

Wat is relevant?

In zijn onderzoek houdt De Jongh in het achterhoofd welke uitkomstmaat voor de longfunctie relevant is voor de klinische praktijk van een longarts. Standaard wordt de anamnese gedaan en basale spirometrie, wat ook de huisarts kan doen. De longarts laat vaak een thoraxfoto maken en kan uitgebreidere metingen doen, zoals de bodybox of stikstofuitwas. De meest uitgebreide meting is de maximale fietstest. “Op basis van de uitkomsten kan de longarts een behandeling inzetten. Als die geen effect heeft, kunnen we met de longarts overleggen wat nog meer mogelijk is. Bij bijvoorbeeld ouderen of kinderen kan een FOT-meting worden gedaan, omdat de patiënt daarbij normaal kan blijven ademen. In MST doen we al jarenlang onderzoek bij kinderen met inspanningsgerelateerde klachten van astma. Daar zijn al vijf of zes onderzoekers op gepromoveerd. We onderzoeken bijvoorbeeld of we subgroepen van patiënten kunnen onderscheiden, zoals kleineluchtweg-astmapatiënten. Behandelingen kunnen daar eventueel op worden aangepast. Tevens vindt onderzoek plaats naar thuismetingen voor inspanningsastma.”

Volgens De Jongh heeft een technisch geneeskundige in een team van longartsen veel meerwaarde. Technisch geneeskundigen zijn wel iets duurder dan verpleegkundig specialisten die op veel longafdelingen werken en veelal zelfstandig poli’s doen. “Maar de technische kennis is zeker van meerwaarde voor een afdeling. Met name als lichamelijke metingen bij patiënten kunnen leiden tot betere behandelingen. De technische aspecten van zulke metingen zijn bij uitstek het werkveld van de technisch geneeskundige.”

Opleiding

De studie Technische Geneeskunde duurt zes jaar. De laatste twee jaar daarvan bestaat uit stages in verschillende ziekenhuizen, waarvan het laatste jaar op één plek. Een pluspunt ten opzichte van geneeskundestudenten is dat technisch geneeskundigen niet alleen de medische terminologie kennen, maar ook vertrouwd zijn met technische zaken zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en beeld- en signaalbewerking.

Veel technisch geneeskundigen (in sommige ziekenhuizen klinisch technologen genoemd) gaan werken op een ic, bij uitstek een plek met veel technologie. Maar er zijn voor hen ook andere werkplekken. Zo doet in MST een gepromoveerd technisch geneeskundige de slaappoli’s voor mensen met OSAS (obstructief slaapapneusyndroom) en CSAS (centraal slaapapneusyndroom).

Bekijk ook de MedNet webcast Small Airways Symposium 2022

Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

dec 2023 | Pneumonie

Lees meer over Nivel: Aantal kinderen met longontsteking blijft toenemen

Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

nov 2023 | Astma

Lees meer over Subsidie voor verbetering van zorg voor kinderen met astma

Vapen heeft acute effecten op hart en longen

nov 2023

Lees meer over Vapen heeft acute effecten op hart en longen

Nivel Longmonitor: ziektelast bij longziekten gelijk gebleven

nov 2023 | Astma, COPD

Lees meer over Nivel Longmonitor: ziektelast bij longziekten gelijk gebleven

Gunstige effecten van icenticaftor op COPD-symptomen

nov 2023 | COPD

Lees meer over Gunstige effecten van icenticaftor op COPD-symptomen

Kankervaccin beloftevol bij longkanker met resistentie tegen immuuntherapie

nov 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie, Vaccinatie

Lees meer over Kankervaccin beloftevol bij longkanker met resistentie tegen immuuntherapie

Online live GOLD-café 15 januari 2024

15 jan 2024 om 19:30 | COPD

Lees meer over Online live GOLD-café 15 januari 2024

RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

27 nov 2023 om 20:00 | Ouderen, Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over RSV: inzichten en casuïstiek vanuit de eerste en tweede lijn

Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

9 nov 2023 om 20:00 | Astma

Lees meer over Is Disease Remission haalbaar bij ernstig astma?

Pulmo Pubquiz 2023

31 okt 2023 om 20:00 | Astma, COPD, ILD

Lees meer over Pulmo Pubquiz 2023

Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

11 jul 2023 | Astma

Lees meer over Ernstig astma: zijn de behandeldoelen ambitieus genoeg? De huisarts en longarts in gesprek

Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

26 jun 2023 | Astma

Lees meer over Biologicals voor de bovenste en onderste luchtwegen, kunt u rationeel kiezen?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

25 apr 2023

Lees meer over Moeilijk bespreekbare onderwerpen bij longkanker

Online GOLD-café

20 apr 2023 | COPD

Lees meer over Online GOLD-café

ERS 2023 videoverslagen

COPD

Lees meer over ERS 2023 videoverslagen
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

okt 2023 | Longoncologie

Lees meer over Ami-laz als eerstelijnsbehandeling bij EGFR-gemuteerd, gevorderd NSCLC

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

okt 2023 | Immuuntherapie, Longoncologie

Lees meer over Meerwaarde perioperatieve toevoeging nivolumab bij NSCLC

ESMO in FOCUS 2023

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in FOCUS 2023

Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

okt 2023 | Astma

Lees meer over Afbouw ICS bij type 2-laag, obesitas-gerelateerd astma mogelijk zonder verlies astmacontrole

Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

okt 2023 | Astma, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Atopie beschermt tegen alvleesklierkanker

Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

okt 2023 | Astma

Lees meer over Anafylactische reactie door biological voor astma is zeldzaam

Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

okt 2023 | Astma

Lees meer over Toename klinische remissie bij type 2 astma door behandeling met dupilumab

Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

okt 2023 | Astma

Lees meer over Dupilumab effectief bij kinderen met astma en hypereosinofilie

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Longziekten 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-03

MedNet Longziekten 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-02

MedNet Oncologie special Longkanker 2023

mei 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023

MedNet Longziekten 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Longziekten 2023-01

MedNet Longziekten 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-04

MedNet Oncologie special Longkanker 2022

nov 2022

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2022

MedNet Longziekten 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-03

MedNet Longziekten 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Longziekten 2022-02