Trilapparaatje helpt tegen nachtelijke refluxklachten

Delen via:

Een elektronisch draagbaar apparaatje kan mensen met nachtelijke refluxklachten helpen om meer op de linkerzij te slapen. Dat verlicht de refluxklachten. Onderzoekers van het Amsterdam UMC concluderen dit in een recente publicatie in Clinical Gastroenterology and Hepatology

Tot 80% van de mensen met gastroesophageal reflux disease (GERD) ervaart ’s nachts problemen, zoals zuurbranden en oprispingen. Dat heeft een negatief effect op de slaapkwaliteit en het functioneren overdag. Uit studies is gebleken dat de slaappositie een rol speelt bij het optreden van nachtelijke refluxklachten. Het meest gunstig is slapen op de linkerzij. De studie onderzocht het effect van een nieuw elektronisch apparaatje op de slaappositie en refluxklachten.

Op de linkerzij ligt de maag onder de slokdarm, waardoor er minder reflux optreedt.

 

Trilsignaal

In de dubbelblinde, gerandomiseerde studie kreeg de interventiegroep het elektronische apparaat, dat een trilsignaal gaf als de patiënt op de rechterzij keerde. De controlegroep kreeg een ‘nep-apparaat’ dat alleen de eerste 20 minuten trillingen gaf. De primaire uitkomst was behandelsucces, gedefinieerd als 50% of meer reductie in de nachtelijke refluxscore. Secundaire uitkomsten waren onder andere verandering van slaappositie en refluxsymptomen.

100 patiënten werden gerandomiseerd. In de interventiegroep was het behandelsucces 44%, tegen 24% in de controlegroep. Behandeling leidde tot significant vermijden van het slapen op de rechterzij (interventiegroep 2,2%, controlegroep 23,5%) en meer slaaptijd op de linkerzij (interventiegroep 60,9%, controlegroep 38,5%). Patiënten in de interventiegroep hadden gemiddeld 9 refluxvrije nachten, patiënten in de controlegroep gemiddeld 6. 

De onderzoekers concluderen dat slaappositietherapie met het elektronisch apparaat zorgt voor meer slapen op de linkerzij en minder nachtelijke refluxsymptomen.

Trilapparaat nachtelijke refluxklachten
Het anti-refluxapparaat meet de slaappositie elke 10 seconden en trilt als je op je rechterzij ligt. Patiënten krijgen daarnaast het advies om zoveel mogelijk op hun linkerzij te slapen.

 

Commentaar van Jeroen Schuitenmaker (Amsterdam UMC, locatie AMC), arts-onderzoeker en eerste auteur van de publicatie:

Jeroen Schuitenmaker

“De studie is onderdeel van mijn promotieonderzoek naar nachtelijke reflux, dat bijna is afgerond. Veel mensen hebben maagzuurklachten, met name ’s nachts in bed. Het maagzuur kan dan makkelijker omhoog stromen. De meest bekende leefstijladviezen om dat te voorkomen zijn het hoofdeinde verhogen en niet te laat eten en drinken. Maagzuurremmers helpen vaak goed, maar werken iets minder tegen nachtelijke klachten. Er is dan ook een groep patiënten die, ondanks de maximale dosis maagzuurremmers, klachten houdt. Het doel van mijn promotieonderzoek was om andere manieren te vinden tegen nachtelijke refluxklachten.”

“We kwamen in contact met een bedrijf dat een apparaatje maakt tegen snurken. Dit apparaatje plak je op het borstbeen en gaat trillen als je op je rug ligt, om zo het snurken te voorkomen. Wij waren benieuwd of dat ook kan helpen bij mensen met maagzuurklachten. Studies van enkele decennia geleden lieten zien dat er minder maagzuur in de slokdarm komt als je op de linkerzij ligt. Met een ander onderzoek in het AMC hebben wij dat bevestigd: op de linkerzij liggen geeft ’s nachts het minste kans op reflux.”

“De software van het apparaatje is aangepast zodat het een korte vibratie geeft als je op de rechterzij ligt. Het idee is dat mensen zo worden getraind om op hun linkerzij te gaan slapen. Of dat werkt, hebben we onderzocht in een vrij grote groep mensen met nachtelijke refluxklachten. Toen we startten, brak de coronacrisis uit en kwamen minder mensen naar het ziekenhuis. Daarom hebben we gebruikgemaakt van Google-advertenties op internet. Als iemand op internet zocht naar informatie over brandend maagzuur, verscheen een advertentie over ons onderzoek met een verwijzing naar onze speciale website met meer informatie. Daar konden mensen zich aanmelden en zo kreeg ik hun contactgegevens. Dat werkte heel goed, want we hebben de studie binnen een jaar kunnen afronden. Dat is eveneens een leuke uitkomst van ons onderzoek.”

“We hebben bij de deelnemers eerst twee weken bestudeerd hoe zij sliepen en daarna kregen zij drie weken het echte of het nep-apparaatje. Ze vulden ook vragenlijsten in over nachtelijke klachten en hun slaapkwaliteit. Het bleek dat de deelnemers in de interventiegroep minder nachtelijke klachten hadden en meer refluxvrije nachten. Ook sliepen de patiënten in deze groep nauwelijks nog op de rechterzij. In de controlegroep bleven mensen liggen zoals ze altijd al deden. De slaapkwaliteit bleef gelijk tussen de twee groepen.’’  

“Uit dit onderzoek blijkt dus dat alleen het advies om op je linkerzij te liggen onvoldoende is. Gebruik van het trilapparaatje, dat onder de naam LEFT te koop is in webshops, is een eenvoudige manier om meer op de linkerzij te slapen en dus nachtelijke refluxklachten te voorkomen. In een nog niet gepubliceerde follow-upstudie zien we dat door de slaappositietherapie ook minder zuur in de slokdarm komt. Wij zijn ook benieuwd naar de werking van het trilapparaatje bij mensen die een slecht werkende slokdarm hebben waarbij een operatie niet mogelijk is. Onderzoek daarnaar loopt al.”

 

Bron:
Schuitenmaker JM, Kuipers T, Oude Nijhuis RAB, et al. Sleep Positional Therapy for Nocturnal Gastroesophageal Reflux: A Double-Blind, Randomized, Sham-Controlled Trial. Clin Gastroenterol Hepatol. 2022 Mar 14. doi: 10.1016/j.cgh.2022.02.058

Veelbelovend proefschrift over verbeteren immuuntherapie bekroond

nov 2023 | Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Veelbelovend proefschrift over verbeteren immuuntherapie bekroond

Camrelizumab plus rivoceranib versus sorafenib als eerstelijnsbehandeling bij inoperabel HCC

nov 2023 | Hepatologie, Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Camrelizumab plus rivoceranib versus sorafenib als eerstelijnsbehandeling bij inoperabel HCC

Promotie: Fructose veroorzaakt leververvetting

nov 2023 | Hepatologie

Lees meer over Promotie: Fructose veroorzaakt leververvetting

Minder effect chemotherapie bij patiënten met pancreascarcinoom en cachexie

nov 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Minder effect chemotherapie bij patiënten met pancreascarcinoom en cachexie

Koude snaar poliepectomie van een sporadisch duodenumadenoom

nov 2023 | Endoscopie

Lees meer over Koude snaar poliepectomie van een sporadisch duodenumadenoom

Niet vaker coeliakie bij patiënten met artritis

nov 2023 | Coeliakie, JIA, RA

Lees meer over Niet vaker coeliakie bij patiënten met artritis

Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

1 sep 2023 | IBD

Lees meer over Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00 | Oesofagitis

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

e-learning Acute pancreatitis

Pancreatitis

Lees meer over e-learning Acute pancreatitis

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Behandeling RA met hydroxychloroquine verlaagt kans op leververvetting

nov 2023 | Hepatologie, RA

Lees meer over Behandeling RA met hydroxychloroquine verlaagt kans op leververvetting

NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

okt 2023 | Chirurgie, Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

Actieve surveillance alternatief bij slokdarmkanker met complete respons

okt 2023 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Actieve surveillance alternatief bij slokdarmkanker met complete respons

Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

okt 2023 | Diabetes, Pancreatitis

Lees meer over Exocriene pancreasinsufficiënte komt meer voor bij subgroepen diabetespatiënten

Algoritme voorspelt mogelijk behandelrespons bij colitis ulcerosa

okt 2023 | IBD

Lees meer over Algoritme voorspelt mogelijk behandelrespons bij colitis ulcerosa

App verbetert conditie patiënt met prikkelbaredarmsyndroom

okt 2023

Lees meer over App verbetert conditie patiënt met prikkelbaredarmsyndroom

Pepsinogeen in serum lijkt geschikte tumormarker maagkanker

okt 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Pepsinogeen in serum lijkt geschikte tumormarker maagkanker

Computer detecteert colorectale poliepen beter dan endoscopist

okt 2023 | Chirurgie, Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Computer detecteert colorectale poliepen beter dan endoscopist

Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

sep 2023 | IBD

Lees meer over Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

Podcast Acute pancreatitis

apr 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Acute pancreatitis

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-03

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Gastro-enterologie 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-02

MedNet Gastro-enterologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-01

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01