‘Vitrificatie eicellen toestaan’

Delen via:

Argumenten om vitrificatie van eicellen om niet-medische redenen af te wijzen zijn onvoldoende steekhoudend. Dat stellen de beroepsverenigingen van gynaecologen (NVOG) en klinisch embryologen (KLEM) in het rapport ‘Vitrificatie van eicellen’. Zij bepaalden hun standpunt op verzoek van het ministerie van VWS.

In het rapport worden twee fasen onderscheiden: het uitnemen, vitrificeren en opslaan van eicellen en uiteindelijk de behandeling. De deskundigen stellen dat als de tweede fase is aangebroken er altijd sprake is van een vruchtbaarheidsprobleem en daarmee van een medische indicatie. Daarnaast stellen zij dat vitrificatie van eicellen de bestaande ivf-praktijk kan verbeteren en minder belastend kan maken.

Toelaatbaar

Woordvoerder van de NVOG en gynaecoloog bij het UMC St Radboud prof. dr. Jan kremer: “Er zijn de afgelopen tijd meerdere argumenten aangevoerd om invriezen van eicellen voor later reproductief gebruik niet toe te staan. Onze conclusie is dat deze argumenten onvoldoende steekhoudend zijn. Ook als het gaat om niet-medische redenen vinden we het invriezen van eicellen voor later gebruik onder voorwaarden toelaatbaar.”

Follow-up studie

Eén van deze voorwaarden is dat er een systematische follow-up studie moet plaatsvinden van de kinderen die geboren worden uit gevitrificeerde eicellen. Daarnaast moet er een leeftijdsgrens voor de behandeling komen. Daarbij wordt 45 jaar aangehouden, dezelfde leeftijdsgrens als voor ivf met donereicellen geldt.

Noodrantsoen

De mogelijkheid om eicellen te bewaren zou kunnen leiden tot de gedachte dat invriezen en bewaren van eicellen een simpel recept is voor uitstel van ouderschap. Dat is volgens de deskundigen echter geen reden om vitrificatie van eicellen categorisch af te wijzen. Wel moet de maatschappelijke en financiële druk om het ouderschap uit te stellen verminderen. Kremer benadrukt dat opslag van gevitrificeerde eicellen beschouwd moet worden als een noodrantsoen.

Irreële verwachtingen

In het rapport staat dat artsen een verzoek met een niet-medische achtergrond alleen mogen inwilligen na zorgvuldige counseling en marginale toetsing van de hulpvraag. De arts moet ervan overtuigd zijn dat het verzoek berust op voor de vrouw zwaarwegende redenen en dat de vrouw zich niet laat leiden door irreële verwachtingen over de kans op succesvol toekomstig gebruik van de gevitrificeerde eicellen.

Onderzoek AMC

Eerder dit jaar werd een onderzoek van het AMC naar vitrificatie van eicellen door de CCMO verboden. Voorzitter Gerard Koëter van de CCMO stelde destijds dat het negatieve besluit vooral om methodologische redenen was genomen. De CCMO betwijfelde of er voldoende vrouwen zouden willen meewerken om het onderzoek binnen afzienbare tijd af te ronden. Ook zou de belasting voor de proefpersonen te groot zijn en volgens het AMC vraagt de CCMO zich ook af of voldoende vooronderzoek verricht is. De onderzoekers wilden onderzoek doen naar de gezondheidseffecten bij tweehonderd kinderen die uit ingevroren eicellen worden geboren.

 

Podcast RWE in de praktijk

mei 2022 | Psoriasis

Lees meer over Podcast RWE in de praktijk

Botbuizen over Fractuur Risico Management

feb 2022 | Osteoporose

Lees meer over Botbuizen over Fractuur Risico Management

Whitepaper: 24 Veelgestelde vragen en antwoorden over long COVID

feb 2022

Lees meer over Whitepaper: 24 Veelgestelde vragen en antwoorden over long COVID

‘Kennis over palliatieve zorg verankeren in zorgopleidingen’

feb 2022 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over ‘Kennis over palliatieve zorg verankeren in zorgopleidingen’

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

23 jun 2022 om 20:00 | Kinderen

Lees meer over Live webcast: Autoinflammatoire aandoeningen

Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

22 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Recidief van chronische rhinosinusitis met nasale poliepen (CRSwNP) na operatie? Wat nu...

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

20 jun 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

Insights from Ocular Gene Therapy Clinics in Europe

8 jun 2022 om 19:30

Lees meer over Insights from Ocular Gene Therapy Clinics in Europe

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Nieuwe behandelopties voor kinderen met ernstig atopisch (constitutioneel) eczeem

10 aug 2021 | Eczeem, Kinderen

Lees meer over Nieuwe behandelopties voor kinderen met ernstig atopisch (constitutioneel) eczeem

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

dinsdag 8 nov 2022 van 14:00 tot 19:00 | HIV

Lees meer over Waardegedreven hiv-zorg in de praktijk; update en tips over value based healthcare

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022
Er zijn geen posts gevonden.

Podcast RWE in de praktijk

mei 2022 | Psoriasis

Lees meer over Podcast RWE in de praktijk

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Het ultieme behandeldoel

nov 2021 | Psoriasis

Lees meer over Het ultieme behandeldoel

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

aug 2021 | Hoofdpijn

Lees meer over Podcasts migraine: de laatste ontwikkelingen in de behandeling van migraine

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target