Agressieve bloeddrukverlaging bij oudere hypertensiepatiënten is gunstig

Delen via:
ESC 2021

Agressieve bloeddrukbehandeling bij oudere hypertensieve patiënten verlaagt de incidentie van cardiovasculaire (CV) events in vergelijking met standaardtherapie. Bovendien leidt deze behandelstrategie niet tot een toename van nadelige uitkomsten voor deze patiënten. De resultaten werden gelijktijdig aan het congres gepubliceerd in het New England Journal of Medicine.

Het doel van de STEP-studie was het leveren van nieuw bewijs voor de voordelen van bloeddrukverlaging bij oudere patiënten met hypertensie. In het bijzonder werd onderzocht of intensieve behandeling die is gericht op een systolische bloeddruk < 130 mmHg het risico op CV-ziekte kan verminderen in vergelijking met een systolische streefwaarde < 150 mmHg.

In totaal werden 8511 oudere patiënten met een leeftijd tussen de 60 en 80 jaar met essentiële hypertensie in de studie geïncludeerd. Patiënten die een beroerte hadden gehad, konden niet aan deze studie deelnemen. De patiënten werden gerandomiseerd naar intensieve behandeling (systolische streefwaarde 110-130 mmHg) of naar standaardbehandeling (systolische streefwaarde 130-150 mmHg). De primaire uitkomstmaat was een samenstelling van acuut coronair syndroom (ACS), beroerte, acuut gedecompenseerd hartfalen (HF), coronaire revascularisatie, atriumfibrilleren (AF) of sterfte door CV oorzaken. De mediane follow-up was 3,34 jaar.

In de intensieve behandelingsgroep bedroeg de gemiddelde afname in systolische bloeddruk vanaf baseline 20,4 mmHg vs. 10,8 mmHg in de standaardbehandelingsgroep. De gemiddelde systolische bloeddruk was resp. 125,6 mmHg en 135,2 mmHg (gemiddeld verschil 9,6 mmHg). In de groep die standaardbehandeling kreeg, deed zich bij 4,6% van de patiënten een primair uitkomstevent voor, terwijl dit bij 3,5% van de patiënten in de intensief behandelde groep het geval was (HR intensieve behandeling 0,75; 95%-BI 0,60-0,92). Intensieve behandeling was geassocieerd met een 34% lager relatief risico op een beroerte en een 32% lager relatief risico op ACS. Tussen beide groepen waren geen verschillen in ernstige bijwerkingen en renale uitkomsten met uitzondering van hypotensie. Hypotensie werd gezien bij 3,4% van de patiënten in de groep die intensieve behandeling kreeg en in de groep met standaardbehandeling bij 2,6% van de patiënten.

Ook interessant voor u: de webcast ESC Highlights

Bronnen:

  1. Zhang W, Zhang S, Deng Y, et al. Trial of intensive blood-pressure control in older hypertensive patients. N Engl J Med. Aug 2021. 10.1056/NEJMoa2111437.
  2. Cai J. STEP Study: intensive vs. standard blood pressure control among older hypertensive patients. ESC Congress 2021.

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

aug 2022

Lees meer over Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

jul 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

16 nov 2022 om 20:30

Lees meer over De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

Heart Failure TITRATE-HF webinar

8 sep 2022 om 20:00 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure TITRATE-HF webinar

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Heart Failure Highlights 2022

14 jun 2022 om 20:30 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure Highlights 2022

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

31 dec 2021

Lees meer over siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

woensdag 12 okt 2022 van 18:00 tot 20:30 | Hartfalen

Lees meer over 1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Lees meer
Lees meer over Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Lees meer
Lees meer over Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Lees meer
Lees meer over Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

Lees meer
Lees meer over Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Lees meer
Lees meer over SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Lees meer
Lees meer over Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

Lees meer
Lees meer over Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

jul 2022

Lees meer over De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1
Geen digitale kranten gevonden.