Apixaban niet superieur aan standaardbehandeling na TAVR

Delen via:
ACC 2021

Orale antistolling vermindert trombusvorming rondom de geïmplanteerde aortaklep zonder dat hierdoor het bloedingsrisico toeneemt. Apixaban was niet beter dan de standaardbehandeling na een transkatheter aortaklepvervanging (TAVR), zo is gevonden in de open-label ATLANTIS-studie.

Eerdere studies leidden tot tegenstrijdige bevindingen over de beste strategie om trombo-embolische complicaties te voorkomen. Het is lastig om de voor- en nadelen van plaatjesaggregatieremming en antistollingstherapie te vergelijken tussen enerzijds patiënten die deze medicatie nodig hebben voor de behandeling van hartziekten, zoals atriumfibrilleren (AF), die niet gerelateerd zijn aan de TAVR-procedure, en anderzijds patiënten die vanwege andere indicaties geen antistollingstherapie nodig hebben, maar wel vanwege de TAVR.

Het antitrombotische beleid na een TAVR is nog niet evidence-based. De rol van een langdurige antistollingstherapie in vergelijking met antiplaatjestherapie staat nog steeds ter discussie. Dit geldt in nog grotere mate voor niet-vitamine-K-afhankelijke orale anticoagulantia (NOAC’s) die tot ongunstige resultaten leidden bij patiënten met een hartklepprothese. De resultaten van NOAC’s zijn echter superieur ten opzichte van VKA bij patiënten met atriumfibrilleren (AF).

Apixaban versus standaardbehandelingtia

De ATLANTIS-studie onderzocht of de NOAC apixaban superieur was aan de standaard antitrombotische behandeling, bestaande uit een VKA of aspirine, na een succesvolle TAVR. Zo’n 1500 gerandomiseerde patiënten hebben de follow-up van een jaar afgerond.

Het primaire eindpunt was de samenstelling van sterfte door alle oorzaken sterfte door alle oorzaken, een transiënte ischemische aanval (TIA) of beroerte, myocardinfarct, kleptrombose, longembolie, diepe veneuze trombose, systemische embolie of ernstige bloeding, gebaseerd op de definities van het Valve Academic Research Consortium. Na 1 jaar was er geen significant verschil in het primaire eindpunt. Dit eindpunt trad op bij 18,4% van de patiënten die apixaban gebruikten en bij 20,1% van de patiënten die waren toegewezen aan standaardzorg.

Hogere niet-cardiovasculaire sterfte

In een subgroep van patiënten bij wie, afgezien van de TAVR-procedure, geen indicatie was voor antistolling, maar die wel apixaban gebruikten, was er een tendens voor een hogere niet-cardiovasculaire sterfte. Deze bevinding verdient volgens de auteurs nader onderzoek. Apixaban bleek de trombusvorming rondom de geïmplanteerde klep te verminderen, zonder dat het bloedingsrisico toenam.

Bronnen

  1. Collet JP. Oral anti-xa anticoagulation after trans-aortic valve implantation for aortic stenosis: the randomized ATLANTIS trial. ACC 2021 E-Congress, presentatie 402-14.
  2. Apixaban not superior to standard care after TAVR. ACC 2021, press release.

Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

jan 2023 | Niertransplantatie

Lees meer over Recordaantal postmortale orgaandonaties in 2022

KWF en Hartstichting investeren in onderzoek naar voorkomen hartschade bij DLBCL

jan 2023 | Hartfalen, Lymfoom

Lees meer over KWF en Hartstichting investeren in onderzoek naar voorkomen hartschade bij DLBCL

Factoren geassocieerd met linkerventrikelhypertrofie bij kinderen met sikkelcelziekte

dec 2022 | Benigne hematologie

Lees meer over Factoren geassocieerd met linkerventrikelhypertrofie bij kinderen met sikkelcelziekte

Vermindering van hyperinflatie verbetert hartfunctie bij patiënten met emfyseem

dec 2022 | COPD

Lees meer over Vermindering van hyperinflatie verbetert hartfunctie bij patiënten met emfyseem

Eerste hoogleraar klinische farmacometrie benoemd

dec 2022

Lees meer over Eerste hoogleraar klinische farmacometrie benoemd

Veel ontwikkelingen rond behandeling pulmonale arteriële hypertensie

dec 2022 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Veel ontwikkelingen rond behandeling pulmonale arteriële hypertensie

Live Pubquiz ACC Highlights 2023

4 apr 2023 om 19:00

Lees meer over Live Pubquiz ACC Highlights 2023

Live webcast Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Live webcast Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

14 mrt 2023 om 20:00 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Lipiden en hoog cardiovasculair risico: is er meer dan LDL-C verlaging?

25 jan 2023 om 20:00

Lees meer over Lipiden en hoog cardiovasculair risico: is er meer dan LDL-C verlaging?

De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

20 jan 2023

Lees meer over De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

LVH Spreekuur: innovatieve ontwikkelingen in beeldvorming

9 jan 2023

Lees meer over LVH Spreekuur: innovatieve ontwikkelingen in beeldvorming

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Heart Failure TITRATE-HF webinar

8 sep 2022 om 20:00 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure TITRATE-HF webinar

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Lipidenmanagement na ACS; hoe brengen we de richtlijn in de praktijk?

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; hoe brengen we de richtlijn in de praktijk?

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Live Pubquiz ACC Highlights 2023

dinsdag 4 apr 2023 van 18:00 tot 20:30

Lees meer over Live Pubquiz ACC Highlights 2023

Cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met actieve reumatoïde artritis behandeld met tofacitinib of TNF-remmers

Lees meer
Lees meer over Cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met actieve reumatoïde artritis behandeld met tofacitinib of TNF-remmers

Oudere patiënten met reumatoïde artritis hebben meer bijwerkingen van filgotinib

Lees meer
Lees meer over Oudere patiënten met reumatoïde artritis hebben meer bijwerkingen van filgotinib

Probleemloos switchen van DAPT naar DPI

Lees meer
Lees meer over Probleemloos switchen van DAPT naar DPI

Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Lees meer
Lees meer over Snelle diagnose BRASH-syndroom cruciaal

Optimaliseren HF-medicatie voorkomt nieuwe HHF en sterfte

Lees meer
Lees meer over Optimaliseren HF-medicatie voorkomt nieuwe HHF en sterfte

Speciale voedingssupplementen verlagen het LDL-C niet

Lees meer
Lees meer over Speciale voedingssupplementen verlagen het LDL-C niet

Zeer laag LDL-C effectief en veilig bij patiënten met ASCVD

Lees meer
Lees meer over Zeer laag LDL-C effectief en veilig bij patiënten met ASCVD

Wereldwijde verschillen in patiëntkenmerken bij acuut myocardinfarct

Lees meer
Lees meer over Wereldwijde verschillen in patiëntkenmerken bij acuut myocardinfarct

SGLT2-remmers reduceren CV-risico bij CKD-patiënten

Lees meer
Lees meer over SGLT2-remmers reduceren CV-risico bij CKD-patiënten

De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

jul 2022

Lees meer over De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1
Geen digitale kranten gevonden.