Baricitinib is veilig en effectief bij kinderen met JIA

Delen via:
EULAR 2022

De JAK1/2-remmer baricitinib verminderde significant de tijd tot en de frequentie van flares bij kinderen met juveniele idiopathische artritis in vergelijking met placebo. De veiligheidsbevindingen kwamen overeen met het bekende veiligheidsprofiel bij volwassenen met reumatoïde artritis.

De JAK1/2-remmer baricitinib is goedgekeurd voor de behandeling van reumatoïde artritis. Om te kijken of dit geneesmiddel ook veilig en effectief is voor de behandeling van juveniele idiopathische artritis (JIA) is een multicenter dubbelblinde fase III-studie uitgevoerd. 220 patiënten tot 18 jaar met een inadequate respons op csDMARDs en/of bDMARDs werden geïncludeerd. De studie bestond uit twee fasen: in de eerste 12 weken ontvingen alle deelnemers baricitinib. Patiënten met een JIA-ACR30-respons op week 12 werden dubbelblind gerandomiseerd naar voortzetten van baricitinib of naar placebo en bleven in de studie tot een flare optrad of tot week 32.

Flares

Ruim driekwart van de deelnemers (76,3%) had op week 12 een JIA-ACR30-respons. 63,5% een JIA-ACR50-respons, 46,1% een JIA-ACR70-respons en 20,1% een JIA-ACR90-respons. De 163 deelnemers met een JIA-ACR30-respons werden vervolgens ad random en dubbelblind verdeeld over doorgaan met baricitinib (n = 82) en placebo (n = 81). In de placebogroep was de tijd tot het optreden van een flare significant korter dan in de baricitinib-groep (HR 0,24; 95%-BI 0,13-045; p < 0,001). Het aandeel patiënten met een flare was significant lager in de baricitinib-groep (17,1 vs. 50,6%; p < 0,001).

Bijwerkingen

In de eerste fase van de studie rapporteerden 126 (57,3%) patiënten ≥ 1 door de behandeling optredende bijwerking, terwijl 6 (2,7%) patiënten ≥ 1 ernstige bijwerking rapporteerden. In de tweede fase rapporteerden 38 (46,9%) en 54 (65,9%) patiënten ≥ 1 door de behandeling optredende bijwerking voor respectievelijk placebo en baricitinib. Voor ≥ 1 ernstige bijwerking was dit respectievelijk 3 (3,7%) en 4 (4,9%).

Ramanan concludeert dat bovenstaande bevindingen het gebruik van baricitinib rechtvaardigt bij JIA-patiënten die niet (goed) reageren op csDMARDs en/of bMARDs en is verheugd dat er voor deze groep patiënten een oraal middel beschikbaar is gekomen.

Bron

Ramanan A, et al. Baricitinib in juvenile idiopathic arthritis: a phase 3, double-blind, placebo-controlled, withdrawal, efficacy and safety study. EULAR 2022. Oral presentation LB0002.

Succesvol alternatief voor dure ziekenhuiszorg

mrt 2023

Lees meer over Succesvol alternatief voor dure ziekenhuiszorg

Kromming van omgeving als troef voor botherstel

mrt 2023 | Artrose, Orthopedie, RA

Lees meer over Kromming van omgeving als troef voor botherstel

Dosisresponsrelatie tussen thee/koffieconsumptie en jicht: een prospectieve cohortstudie

mrt 2023 | Jicht

Lees meer over Dosisresponsrelatie tussen thee/koffieconsumptie en jicht: een prospectieve cohortstudie

Wereldwijd plan ter preventie van osteoporose en fracturen

mrt 2023 | Osteoporose

Lees meer over Wereldwijd plan ter preventie van osteoporose en fracturen

Veranderingen in het huidmicrobioom bij psoriasis en arthritis psoriatica

mrt 2023 | Arthritis psoriatica, Psoriasis

Lees meer over Veranderingen in het huidmicrobioom bij psoriasis en arthritis psoriatica

Grote Europese subsidie voor veelbelovend reuma-onderzoek

feb 2023 | Artritis

Lees meer over Grote Europese subsidie voor veelbelovend reuma-onderzoek

SpA café 5:
De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

9 mrt 2023 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 5:
De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

6 mrt 2023 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webinar: Reumatologie actueel

15 nov 2022

Lees meer over Webinar: Reumatologie actueel

Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

1 nov 2022 | Arthritis psoriatica, Artritis

Lees meer over Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

SpA café 4:
Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen

4 okt 2022 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 4:
Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen

Autoinflammatoire aandoeningen

30 sep 2022

Lees meer over Autoinflammatoire aandoeningen

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Baricitinib geassocieerd met langere tijd tot flares bij patiënten met eerder behandelde juveniele idiopathische artritis

Lees meer
Lees meer over Baricitinib geassocieerd met langere tijd tot flares bij patiënten met eerder behandelde juveniele idiopathische artritis

Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Lees meer
Lees meer over Nieuwe vaccinatiestrategie verbetert humorale respons bij patiënten met ANCA-geassocieerde vasculitis

Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lees meer
Lees meer over Detectie van lupusnefritis bij patiënten met SLE en een initiële diagnose van lichte proteïnurie

Lagere incidentie van ernstige infecties met belimumab versus immuunsuppressiva bij SLE zonder lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Lagere incidentie van ernstige infecties met belimumab versus immuunsuppressiva bij SLE zonder lupusnefritis

Veelbelovende uitkomst met telitacicept plus standaardtherapie bij patiënten met SLE

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende uitkomst met telitacicept plus standaardtherapie bij patiënten met SLE

Cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met actieve reumatoïde artritis behandeld met tofacitinib of TNF-remmers

Lees meer
Lees meer over Cardiovasculaire toxiciteit bij patiënten met actieve reumatoïde artritis behandeld met tofacitinib of TNF-remmers

Denosumab verbetert de uitkomst bij patiënten met erosieve artrose van de handen

Lees meer
Lees meer over Denosumab verbetert de uitkomst bij patiënten met erosieve artrose van de handen

Algoritme Vision Transformer presteert goed bij de beoordeling van capillaroscopiebeelden van systemische sclerose

Lees meer
Lees meer over Algoritme Vision Transformer presteert goed bij de beoordeling van capillaroscopiebeelden van systemische sclerose

Peresolimab veilig en werkzaam bij eerder behandelde patiënten met actieve reumatoïde artritis

Lees meer
Lees meer over Peresolimab veilig en werkzaam bij eerder behandelde patiënten met actieve reumatoïde artritis

Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

nov 2022 | Psoriasis

Lees meer over Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

nov 2020

Lees meer over De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

okt 2020

Lees meer over Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

aug 2020 | RA, SLE

Lees meer over De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

MedNet Reumatologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-04

MedNet Reumatologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-03

MedNet Reumatologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-02

MedNet Reumatologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-01