Dapagliflozine beschermt ook bij patiënten met FSGS

Delen via:
ERA-EDTA 2021

De SGLT2-remmer dapagliflozine verbetert niet alleen de uitkomsten voor patiënten met chronische nierziekte (CKD) met en zonder diabetes mellitus (DM), maar ook voor mensen met focale segmentale glomerulosclerose (FSGS).

Deze bevindingen komen uit een subgroepanalyse van de DAPA-CKD-studie bij 115 patiënten met FSGS. Deze zeldzame vorm van glomerulonefritis leidt doorgaans tot progressief verlies van nierfunctie; veel patiënten zijn uiteindelijk aangewezen op dialyse. De FSGS-patiënten werden gerandomiseerd naar ofwel dapagliflozine (n = 53) ofwel placebo (n = 62) boven op de standaardbehandeling. Het gecombineerde primaire eindpunt omvatte een afname van 50% of meer in geschatte glomerulusfiltratiesnelheid (eGFR), het bereiken van de noodzaak tot dialyse of cardiovasculaire sterfte.

De mediane follow-up bedroeg 2,4 jaar; de FSGS-patiënten waren gemiddeld 53,7 jaar oud en hadden een eGFR van 41,6. De resultaten van dit onderzoek toonden aan dat 7,5% van de patiënten die met dapagliflozine werden behandeld en 14,5% van de patiënten die placebo kregen het primaire eindpunt bereikten (HR 0,54). In de eerste twee weken na het begin van het onderzoek was er een initiële GFR-afname zichtbaar. In de dapagliflozine-groep was die 4,2 ml/min/1,73m2; in de placebogroep was die 0,8 ml/min/1,73m2. Gedurende de rest van het onderzoek bedroeg de jaarlijkse eGFR-afname respectievelijk 1,9 ml/min/1,73 m2 en 4,2 ml/min/1,73 m2.

Dapagliflozine werd goed verdragen; het aantal patiënten dat wegens bijwerkingen de behandeling staakte was in beide groepen vergelijkbaar.

Ook interessant voor u: de webcast ERA-EDTA Highlights

Bron:

Wheeler DC, et al. Effects of dapagliflozin on major adverse kidney events in patients with focal segmental glomerulosclerosis: a prespecified analysis of the DAPA-CKD trial. ERA-EDTA 2021. Abstract LB003.

Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Zestig jaar niertransplantaties bij kinderen

Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

sep 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over Promotie: Optimaliseren van de behandeling van membraneuze nefropathie

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

sep 2022 | Dialyse, Vaccinatie

Lees meer over COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus 2022

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Hoger overlijdensrisico na nier- of levertransplantatie bij afwijkende darmflora

sep 2022 | Niertransplantatie

Lees meer over Hoger overlijdensrisico na nier- of levertransplantatie bij afwijkende darmflora

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

27 sep 2022 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

11 aug 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

ERA Highlights 2022

29 jun 2022 om 20:00 | Acuut nierfalen, Chronische nierschade

Lees meer over ERA Highlights 2022

ASN Highlights 2021

15 feb 2022 | Chronische nierschade

Lees meer over ASN Highlights 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Expertdebat SLE en lupus nefritis

19 okt 2021 | SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

ERA-EDTA Highlights

1 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ERA-EDTA Highlights

RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?

4 mei 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over RAAS-inhibitie anno 2021: wat is optimaal?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Lees meer
Lees meer over Wordt het effect van finerenon beïnvloed door gebruik GLP-1-RA op baseline?

Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Lees meer
Lees meer over Stoppen met onderhoudsbehandeling immuunsuppressiva bij lupusnefritis

Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Lees meer
Lees meer over Humorale respons bij nierpatiënten na derde dosis SARS-CoV-2-vaccin

Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbaar effect empagliflozine bij patiënten met en zonder AF

Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

nov 2020

Lees meer over Maximale RAAS-blokkade bij CKD-patiënten met (risico op) hyperkaliëmie

MedNet Nefrologie 2022-02

jul 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-02

MedNet Nefrologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Nefrologie 2022-01