JAK3/TEC-remmer ritlecitinib voor alopecia areata

Delen via:
EADV 2021

Voor alopecia areata zijn er momenteel geen goedgekeurde medicamenteuze behandelingen. De orale JAK3/TEC-remmer ritlecitinib kan daar wellicht verandering in brengen. De grote gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde fase IIb/III ALLEGRO-studie laat positieve resultaten zien.

Deze fase IIb/III-studie heeft gedurende 48 weken de werkzaamheid en veiligheid beoordeeld van meerdere doseringsschema’s van ritlecitinib in vergelijking met placebo. Aan de studie deden 718 patiënten boven de 12 jaar mee met AA en ≥ 50% haaruitval. Het primaire eindpunt was het aantal personen met een Severity of Alopecia Tool (SALT)-score van ≤ 20 op week 24 vergeleken met placebo. Het secundaire eindpunt (voor EMA-goedkeuring) was het percentage patiënten met een absolute SALT-score.

Studieopzet

De patiënten zijn verdeeld in groepen met verschillende doseringsschema’s bestaande uit 4 weken oplaadtherapie, 20 weken onderhoudstherapie en 24 weken verlengingstherapie. Groep A kreeg dagelijks 200/50 mg, groep B 200/30 mg, groep C 50/50 mg, groep D 30/30 mg, groep E 10/10 mg, groep F placebo en in de verlengingsfase 200/50 mg en groep G placebo en 50/50 mg. De groep op 10 mg is alleen beoordeeld op dosisvariatie en niet getest ten opzichte van placebo.

Stijgende percentages

Op week 24 werden het primaire en secundaire eindpunt gehaald voor de groepen met 200/50 mg, 200/30 mg, 50 mg, 30 mg (p < 0,001 voor alle). Tijdens de verlengingsfase bleven de responspercentages stijgen in alle behandelgroepen. Ook bij wimpers en wenkbrauwen was groei te zien. Bij 82% van de patiënten traden milde bijwerkingen op, zoals hoofdpijn (14%), nasofaryngitis (14%) en infecties van de bovenste luchtwegen (10%).

Effectieve behandeling

King concludeert dan ook dat ritlecitinib een effectieve behandeling is voor AA in een dagelijkse dosering van 50 mg of 30 mg (met of zonder aanvankelijk 4 weken behandeling met 200 mg) in vergelijking met placebo. Het wordt over het algemeen goed verdragen en heeft een aanvaardbaar veiligheidsprofiel.

Bron

King B. Efficacy and safety of ritlecitinib (PF-06651600) in patients with alopecia areata and ≥50% scalp hair loss: results from the international ALLEGRO phase 2b/3 randomized, double-blind, placebo-controlled study (nct03732807). EADV 2021, oral presentation D3T01.1C

Onderzoekers Erasmus MC brengen cosmetische ingrepen in kaart

okt 2021

Lees meer over Onderzoekers Erasmus MC brengen cosmetische ingrepen in kaart

Geïntegreerde veiligheidsanalyse van abrocitinib bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem

okt 2021 | Eczeem

Lees meer over Geïntegreerde veiligheidsanalyse van abrocitinib bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem

Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

okt 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

Paradoxale hypertrichose na laser- en IPL-behandeling: een systematische review en meta-analyse

okt 2021 | Hoofd-hals

Lees meer over Paradoxale hypertrichose na laser- en IPL-behandeling: een systematische review en meta-analyse

Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

okt 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

Naar betere behandeling constitutioneel eczeem

okt 2021 | Eczeem

Lees meer over Naar betere behandeling constitutioneel eczeem

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

PSA-PSO Symposium

28 sep 2021 om 18:30

Lees meer over PSA-PSO Symposium

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kijk verder dan de huid

20 sep 2021 om 20:30 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Kijk verder dan de huid

Nieuwe behandelopties voor kinderen met ernstig atopisch (constitutioneel) eczeem

10 aug 2021 | Eczeem, Kinderen

Lees meer over Nieuwe behandelopties voor kinderen met ernstig atopisch (constitutioneel) eczeem

Webcast chronische jeuk, psoriasis en de toekomst van dermatologie

28 mei 2021 | Psoriasis

Lees meer over Webcast chronische jeuk, psoriasis en de toekomst van dermatologie

Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

19 mrt 2021

Lees meer over Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Masterclass Dermatologie - Module II De behandeling van handeczeem

Lees meer over Masterclass Dermatologie - Module II De behandeling van handeczeem
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Elk paradijs heeft een slang: duikersdermatologie

Lees meer
Lees meer over Elk paradijs heeft een slang: duikersdermatologie

Gevalideerde vragenlijst voor chronische wonden

Lees meer
Lees meer over Gevalideerde vragenlijst voor chronische wonden

JAK3/TEC-remmer ritlecitinib voor alopecia areata

Lees meer
Lees meer over JAK3/TEC-remmer ritlecitinib voor alopecia areata

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidreacties op COVID-19-vaccinaties: een wereldwijd overzicht

Lees meer
Lees meer over Huidreacties op COVID-19-vaccinaties: een wereldwijd overzicht

Zorgelijk: het aantal klassieke soa-diagnoses neemt toe

Lees meer
Lees meer over Zorgelijk: het aantal klassieke soa-diagnoses neemt toe

Er is steeds meer te doen aan (chronische) jeuk

Lees meer
Lees meer over Er is steeds meer te doen aan (chronische) jeuk

Upadacitinib effectief bij refractair constitutioneel eczeem

Lees meer
Lees meer over Upadacitinib effectief bij refractair constitutioneel eczeem

Het belang van de huid

jul 2021 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Het belang van de huid

Psoriasis - Why is real world evidence data important?

nov 2020 | Psoriasis

Lees meer over Psoriasis - Why is real world evidence data important?

The ambition in the treatment of psoriasis

okt 2019 | Psoriasis

Lees meer over The ambition in the treatment of psoriasis