Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Delen via:
ADA 2022

Dapiglutide is een langwerkende duale GLP-1R/GLP-2R-agonist die naar verwachting een positief effect heeft op verschillende metabole en gastro-intestinale ziektes. In een fase Ib-studie is gekeken naar de veiligheid en verdraagbaarheid van meerdere doses dapiglutide en naar de farmacokinetiek en -dynamiek.

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie kregen 4 cohorten van 10 gezonde deelnemers 4 weken lang eenmaal per week dapiglutide subcutaan (1; 2,25; 3,5 of 6 mg) of placebo. Hun gemiddelde BMI was 24,6 kg/m2.

Gastro-intestinale bijwerkingen
Met de hoogste doses dapiglutide waren er meer gastro-intestinale bijwerkingen, maar niet anders dan in het fase Ia-onderzoek en niet ernstig. De meest voorkomende gerelateerde bijwerkingen die werden gemeld, waren GI-stoornissen en metabolisme- en voedingsstoornissen die vergelijkbaar waren met die van GLP-1-receptoragonisten. Geen van de deelnemers trok zich terug uit het onderzoek en over het algemeen werd dapiglutide in het onderzoek als veilig beoordeeld en goed verdragen.

De farmacokinetiek (PK) vertoonde een lineaire dosis-responsrelatie voor de farmacokinetische parameters en een gemiddelde halfwaardetijd van 123-129 uur over de vier dosiscohorten. De lange halfwaardetijd biedt de mogelijkheid voor wekelijkse dosering.

Gewichtsverlies

De dosis-responsrelatie werd aangetoond voor plasmaglucose, insuline, triglyceriden en maaglediging na een gemengde maaltijdtest. Het gemiddelde gewichtsverlies was 0,1, 0,5, 2,4 en 4,5% na 4 weken behandeling in elk cohort (figuur 2).

Figuur 2. Verandering in HbA1c per dosiscohort.

Effect op darmen en lever

Door de dubbele activiteit op de GLP1- en GLP2-receptoren heeft dulaglutide het potentieel om de darmwand te herstellen en de darmbarrièrefunctie en het levermetabolisme te verbeteren. Dit is de reden dat dapiglutide ook een positief effect zou hebben bij mensen met het kortedarmsyndroom, dat wordt gekenmerkt door een tekort aan goed functionerend darmweefsel. In verdere, langer lopende onderzoeken, wordt nagegaan of dapiglutide mogelijk een nieuwe behandeling is voor obesitas en NASH (niet-alcoholische leververvetting).

Bron

Olsen MB, et al. Dapiglutide, a once-weekly GLP-1R/GLP-2R dual agonist, was safe and well tolerated and showed dose-dependent body weight loss over four weeks in healthy subjects. 82nd ADA Scientific Sessions 2022, abstract 335-OR.

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Nieuw peptide beschermt tegen door voeding veroorzaakte obesitas

jul 2022

Lees meer over Nieuw peptide beschermt tegen door voeding veroorzaakte obesitas

Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

jul 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

jun 2022 | Borstkanker, Diabetes

Lees meer over Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

EASD Highlights 2022

10 okt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

5 jul 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 27 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Lees meer
Lees meer over Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Lees meer
Lees meer over Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Lees meer
Lees meer over Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Lees meer
Lees meer over Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Zinnige Zorg voor patiënten met osteoporose

okt 2020 | Osteoporose

Lees meer over Zinnige Zorg voor patiënten met osteoporose

Vitamine D: rol bij osteoporose en COVID-19

sep 2020 | Osteoporose

Lees meer over Vitamine D: rol bij osteoporose en COVID-19

Verduurzaming van osteoporosezorg

sep 2020 | Osteoporose

Lees meer over Verduurzaming van osteoporosezorg

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022