Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Delen via:
ADA 2022

Tijdens de ADA Scientific Sessions 2022 zijn verschillende studies gepresenteerd over insuline icodec. Onder meer is gekeken naar de effectiviteit ervan bij alternatieve injectieplaatsen.1 Ook is onderzocht wat de hypoglykemische respons is bij overdosering.2

In een gerandomiseerde studie spoten 25 patiënten met diabetes type 2 gedurende 9-13 weken icodec (5,6 eenheden per kg) in hun dijbeen, buik en bovenarm. Onderzocht is of er verschil was in het glucoseverlagende effect 36-60 uur na de injectie. Dit bleek niet het geval. Ook is gekeken naar de maximale concentratie Cmax); die was in de buik en bovenarm hoger dan in het dijbeen (zie tabel).

Injectieplaats                                AUC0-∞,SD                       Cmax,SD                                Cmax,SS
                                   Ratio (95%-BI)
Buik vs. dijbeen 1,02 (0,96-1,09) 1,17 (1,07-1,29) 1,11 (1,03-1,19)
Bovenarm vs. dijbeen 1,04 (0,98-1,10) 1,24 (1,14-1,35) 1,16 (1,10-1,23)
Buik vs. bovenarm 0,98 (0,93-1,05) 0,94 (0,86-1,03) 0,95 (0,89-1,02)

SD = single dose; SS = state state

Overdosering

Bij 43 patiënten met diabetes type 2 is onderzocht wat het hypoglykemische effect is na een overdosering icodec vergeleken met een overdosis insuline glargine U100 (iGlar). Zij kregen 6 weken lang eenmaal wekelijks icodec of 12 dagen lang eenmaal dagelijks iGlar, getitreerd tot een nuchtere bloedglucosewaarde van 4,4-12,8 mmol/l.

Na stabilisatie kregen zij dubbele of drievoudige doses icodec of iGlar. Euglykemie werd gehandhaafd op 5,6 mmol/l met intraveneus toegediende glucose. De glucosewaarde mocht dalen tot een dieptepunt van maar liefst 2,5 mmol/l, maximaal 15 minuten lang. In de studie is de zogeheten hypoglycemische symptoomscore (HSS) bijgehouden en is gekeken naar de tegenregulerende hormonen.

Hypoglykemie

Met een dubbele dosis icodec trad een klinisch significante hypoglykemie (< 3,0 mmol/l) op bij 40% van de deelnemers versus bij 36% met iGlar (OR 1,28; p = 0,63). Met een drievoudige dosis trad een klinisch significante hypoglykemie op bij respectievelijk 53 versus 70% van de deelnemers (OR 0,48; p = 0,14). De gemiddelde laagste bloedglucosewaarde was 3,1 met icodec versus 2,9 mmol/l met iGlar (behandelingsverschil 1,07; p < 0,001). De verandering in HSS bij de laagste waarde was vergelijkbaar voor icodec versus IGlar (behandelingsverschil 0,46; p = 0,77). De endocriene respons (adrenaline, noradrenaline en cortisol) tijdens het optreden van een hypoglykemie was groter met icodec dan met iGlar, terwijl glucagon en groeihormoonspiegels op dezelfde manier toenamen.

Bronnen

Gezondheidsfondsen luiden noodklok

jun 2024

Lees meer over Gezondheidsfondsen luiden noodklok

Burosumab versus conventionele therapie bij kinderen met X-gebonden hypofosfatemie

jun 2024

Lees meer over Burosumab versus conventionele therapie bij kinderen met X-gebonden hypofosfatemie

Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

mei 2024

Lees meer over Concrete stappen richting planetaire gezondheid binnen umc-opleidingen

“Een arts op TikTok bereikt jongeren via hun leefwereld”

mei 2024

Lees meer over “Een arts op TikTok bereikt jongeren via hun leefwereld”

Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

apr 2024

Lees meer over Wennen aan de Europese regels voor geneesmiddelenonderzoek

36% van de geregistreerde klinische trials heeft geen gepubliceerde resultaten

mrt 2024

Lees meer over 36% van de geregistreerde klinische trials heeft geen gepubliceerde resultaten

ERA Highlights 2024

2 jul 2024 om 20:00 | Chronische nierschade, Dialyse

Lees meer over ERA Highlights 2024

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

27 feb 2024 om 20:00 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met chronische nierschade

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

8 nov 2023 om 18:00 | Diabetes

Lees meer over Keynote Webinar: Spotlight on Diet and Diabetes

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Diabetestechnologie: het bespreken waard!

Diabetes

Lees meer over Diabetestechnologie: het bespreken waard!

Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

Diabetes

Lees meer over Pedagogisch perspectief in de zorg voor jongeren met diabetes: de kracht van luisteren naar de stem van jongeren

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 t/m dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

Nationale Diabetes Dag 2024

vrijdag 8 nov 2024 van 09:00 tot 17:00 | Diabetes

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2024

Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Meer aandacht nodig voor depressie bij gecompliceerde diabetes

Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Twee keer hoger risico op cardiovasculair overlijden bij sarcopenie

Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

okt 2023 | Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Myocardinfarct en hartfalen bij jonge patiënten met diabetes type 2

Consistente verlaging HbA1c en gewicht met GIP/glucagon/GLP1-receptoragonist retatrutide

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Consistente verlaging HbA1c en gewicht met GIP/glucagon/GLP1-receptoragonist retatrutide

Testen op MODY ook relevant bij langere diabetesduur

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Testen op MODY ook relevant bij langere diabetesduur

Hoger sterftecijfer na hartaanval bij diabetes type 1

okt 2023 | Diabetes, Myocardinfarct

Lees meer over Hoger sterftecijfer na hartaanval bij diabetes type 1

Transgenderpersonen hebben vaker cardiovasculaire ziekten

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Transgenderpersonen hebben vaker cardiovasculaire ziekten

Betere zwangerschapsuitkomsten met hybride closed-loopsystemen

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over Betere zwangerschapsuitkomsten met hybride closed-loopsystemen

26% gewichtsreductie na 88 weken behandeling met tirzepatide

okt 2023 | Diabetes

Lees meer over 26% gewichtsreductie na 88 weken behandeling met tirzepatide

ERA Highlights 2023 Podcast

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023 Podcast

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.