Zanubrutinib superieur aan ibrutinib bij patiënten met R/R CLL/SLL

Delen via:
EHA 2021

Uit een eerste interimanalyse van de ALPINE-studie blijkt zanubrutinib bij patiënten met recidiverende/refractaire chronische lymfatische leukemie/kleincellig lymfocytair lymfoom (R/R CLL/SLL) superieur aan ibrutinib. De resultaten werden gepresenteerd als Late Breaking Abstract en tevens op het Presential Symposium aangehaald.

Zanubrutinib is een volgende generatie Bruton’s kinaseremmer (BTK-remmer), waarvan de activiteit en verdraagbaarheid reeds in vroegefasestudies zijn aangetoond. In de fase III-ALPINE-studie werd zanubrutinib head-to-head vergeleken met ibrutinib als behandeling van patiënten met R/R CLL/SLL. Ongeveer 12 maanden nadat de eerste 415 van de 652 patiënten waren geïncludeerd, stond een tussentijdse analyse gepland. De resultaten van deze analyse zijn inmiddels bekend.

De 415 patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar zanubrutinib 160 mg tweemaal daags of naar ibrutinib 420 mg eenmaal daags tot aan ziekteprogressie. Na een mediane follow-up van 15 maanden bleek het objectieve responspercentage (ORR) significant hoger in de zanubrutinib-groep dan in de ibrutinib-groep (78,3% vs. 62,5%; p = 0,0006). ORR was hoger bij patiënten met del11q (83,6% vs. 69,1%) en del17p (83,3% vs. 53,8%) bij een behandeling met zanubrutinib vs. ibrutinib, evenals de progressievrije overleving (PFS) na 12 maanden (94,9% vs. 84,0%) en de totale overleving (OS) na 12 maanden (97,0% vs. 92,7%).

De frequentie van atriumfibrilleren/flutter, een vooraf gespecificeerd eindpunt, was lager met zanubrutinib dan met ibrutinib (2,5% vs. 10,1%; p = 0,0014). Het percentage ernstige bloedingen (2,9% vs. 3,9%) en bijwerkingen die leidden tot stoppen met de behandeling (7,8% vs. 13,0%) of overlijden (3,9% versus 5,8%) waren eveneens lager met zanubrutinib. Het aantal gevallen van neutropenie met zanubrutinib was hoger (28,4% vs. 21,7%), terwijl graad 3-infecties in die groep lager waren (12,7% vs. 17,9%).

Bron:

Hillmen P, et al. First interim analysis of ALPINE study: results of a phase 3 randomized study of zanubrutinib vs ibrutinib in patients with relapsed/refractory chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma. EHA2021 Virtual, abstract LB1900.

Transparantie over totstandkoming prijzen kankermedicijnen leidt tot daling

feb 2022

Lees meer over Transparantie over totstandkoming prijzen kankermedicijnen leidt tot daling

Whitepaper: 24 Veelgestelde vragen en antwoorden over long COVID

feb 2022

Lees meer over Whitepaper: 24 Veelgestelde vragen en antwoorden over long COVID

DHC 2022: Veel aanpassingen in nieuwe AML-richtlijn

feb 2022 | Leukemie

Lees meer over DHC 2022: Veel aanpassingen in nieuwe AML-richtlijn

Decennialange remissies van leukemie: is er sprake van genezing?

feb 2022 | Leukemie

Lees meer over Decennialange remissies van leukemie: is er sprake van genezing?

Interimanalyse HOVON-152: Nivolumab goed verdragen door patiënten met hooggradig lymfoom en translocaties

feb 2022 | Lymfoom

Lees meer over Interimanalyse HOVON-152: Nivolumab goed verdragen door patiënten met hooggradig lymfoom en translocaties

CANDOR-update: aanhoudend PFS-voordeel carfilzomib, dexamethason en daratumumab bij RRMM

feb 2022 | MM

Lees meer over CANDOR-update: aanhoudend PFS-voordeel carfilzomib, dexamethason en daratumumab bij RRMM

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

7 apr 2022 | HIV

Lees meer over Vaccinatiezorg voor medische risicogroepen

Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

23 mrt 2022 om 20:30 | Astma

Lees meer over Behandeling van eosinofiele aandoeningen EGPA en HES

Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

23 mrt 2022 om 20:30

Lees meer over Eosinofiel gedreven aandoeningen en de behandeling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Levensbedreigende trombocytopenieën

22 sep 2021 om 20:30 | Benigne hematologie

Lees meer over Levensbedreigende trombocytopenieën

State of the (C)AR T Learning

28 mei 2021 | Lymfoom

Lees meer over State of the (C)AR T Learning

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

EHA in ORANJE 2022

vrijdag 10 jun 2022 van 18:00 tot 21:45 | Leukemie, Lymfoom

Lees meer over EHA in ORANJE 2022

Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Lees meer
Lees meer over Nieuwe behandeling voor paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie lijkt effectief

Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

Lees meer
Lees meer over Off-the-shelf celtherapie beloftevol bij Epstein-Barr-geassocieerde posttransplantatie ziekte

CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Lees meer
Lees meer over CAR-T-celtherapie onderzocht bij volwassen patiënten met R/R ALL

Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Lees meer
Lees meer over Haplo-identieke donoren lijken goede optie voor allogene HSCT bij ph+ CML

Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Lees meer
Lees meer over Posttransplantatie cyclofosfamide kan cardiale toxiciteit opleveren

Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Lees meer
Lees meer over Itolizumab geeft duurzame respons bij acute GVHD

Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Lees meer
Lees meer over Tweedelijns CAR-T-celtherapie effectief bij R/R LBCL

Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

Lees meer
Lees meer over Expansie CAR-T-cellen na 10 dagen lijkt prognostische factor voor respons bij lymfoom

Bentracimab resulteert in snel couperen van ticagrelor

Lees meer
Lees meer over Bentracimab resulteert in snel couperen van ticagrelor

AML Hulpgids voor patiënten

mrt 2021 | Leukemie

Lees meer over AML Hulpgids voor patiënten

De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

okt 2020

Lees meer over De behandeling van AML, bekeken vanuit de verpleegkundig specialist

AML-Podcastserie

jul 2020

Lees meer over AML-Podcastserie

Stamceltransplantatie bij AML

apr 2020 | Transplantatie

Lees meer over Stamceltransplantatie bij AML

AML-behandeling in de perifere setting

apr 2020

Lees meer over AML-behandeling in de perifere setting

Diagnose en testen bij FLT3+ AML

jan 2020 | Leukemie

Lees meer over Diagnose en testen bij FLT3+ AML