BRAFV600 ctDNA als biomarker voor de overleving bij gevorderd melanoom

Delen via:

Onderzoekers van de COMBI-d- en COMBI-MB-studie beoordeelden of ctDNA-concentraties op baseline en tijdens behandeling met dabrafenib (plus trametinib) konden worden gebruikt als biomarker voor de overleving bij patiënten met BRAFV600-gemuteerd inoperabel of gemetastaseerd melanoom.

COMBI-d was een dubbelblinde, gerandomiseerde fase III-studie naar dabrafenib plus trametinib of placebo bij niet eerder behandelde patiënten met BRAFV600-mutatiepositief inoperabel of gemetastaseerd melanoom. COMBI-MB was een open-label, niet-gerandomiseerde, fase II-studie waarin dabrafenib plus trametinib werden beoordeeld bij patiënten met BRAFV600-mutatiepositief gemetastaseerd melanoom en hersenmetastasen.

In COMBI-d waren plasmamonsters vóór behandeling beschikbaar bij 345/423 patiënten (82%); plasmamonsters afgenomen tijdens behandeling (week 4) waren beschikbaar bij 53%. In COMBI-MB waren monsters voor en tijdens de behandeling beschikbaar van 38/76 patiënten (50%). Voorafgaand aan de behandeling werd ctDNA gedetecteerd bij 93% van de patiënten in COMBI-d en bij 89% van de patiënten in COMBI-MB. Wanneer beoordeeld als een continue variabele, was een verhoogde baseline BRAFV600-mutatiepositieve ctDNA-concentratie geassocieerd met een slechtere totale overleving (OS) (HR 1,13; p < 0,0001), onafhankelijk van de behandelgroep en LDH-concentratie op baseline (COMBI-d). Een ctDNA-afkapwaarde van 64 kopieën/ml werd gebruikt om patiënten in COMBI-d te classificeren als hoog of laag risico met betrekking tot de overleving (HR 1,74; p < 0,0001 voor PFS en HR 2,23; p < 0,0001 voor OS). Deze afkapwaarde werd vervolgens gevalideerd in het COMBI-MB-cohort (PFS: HR 3,20; p = 0,0047 en OS: HR 2,94; p = 0,016). In COMBI-d was een niet-detecteerbaar ctDNA in week 4 significant geassocieerd met een langere PFS en OS, vooral bij patiënten met een verhoogd LDH (HR 1,99; p = 0,027 voor PFS en HR 2,38; p = 0,0089 voor OS).

Bron:

Syeda MM, Wiggins JM, Corless BC, et al. Circulating tumour DNA in patients with advanced melanoma treated with dabrafenib or dabrafenib plus trametinib: a clinical validation study. Lancet Oncol. 2021;22:370-80.

Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland hoger dan in andere Europese landen

jun 2021 |

Lees meer over Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland hoger dan in andere Europese landen

Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

jun 2021 |

Lees meer over Promotie: Postoperatieve uitkomsten bij slokdarmkanker geïnventariseerd

FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

jun 2021 |

Lees meer over FIT nuttig voor triage darmkanker in de eerste lijn

NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

jun 2021 |

Lees meer over NK-1-remming vermindert hoesten bij longkanker

Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

jun 2021 |

Lees meer over Oncolytische immunovirotherapie bij kinderen met hooggradig glioom

Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

jun 2021 |

Lees meer over Beperkte invloed coronacrisis op totaal aantal kankerbehandelingen in 2020

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

27 mei 2021 om 20:00 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Lees meer
Lees meer over ctDNA mogelijk bruikbaar als prognostische factor voor effect lorlatinib

Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Lees meer
Lees meer over Vergelijkbare uitkomsten SABR en chirurgie bij stadium IA NSCLC

Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Lees meer
Lees meer over Hoge responsen bij RR-B-ALL met CAR-T-therapie

Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Lees meer
Lees meer over Toevoegen relatlimab aan nivolumab verbetert PFS bij gevorderd melanoom

Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel adjuvante chemotherapie na chemoradiatie bij cervixcarcinoom

Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Lees meer
Lees meer over Mogelijk nieuwe behandelopties voor EGFR-TKI-resistent NSCLC

Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

Lees meer
Lees meer over Video: Nieuwe data sotorasib bevestigen effectiviteit KRAS-remmer

MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Lees meer
Lees meer over MammaPrint identificeert borstkankerpatiënten met indolente ziekte

Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Toripalimab verbetert overleving bij nasofarynxcarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie