BRAFV600 ctDNA als biomarker voor de overleving bij gevorderd melanoom

Delen via:

Onderzoekers van de COMBI-d- en COMBI-MB-studie beoordeelden of ctDNA-concentraties op baseline en tijdens behandeling met dabrafenib (plus trametinib) konden worden gebruikt als biomarker voor de overleving bij patiënten met BRAFV600-gemuteerd inoperabel of gemetastaseerd melanoom.

COMBI-d was een dubbelblinde, gerandomiseerde fase III-studie naar dabrafenib plus trametinib of placebo bij niet eerder behandelde patiënten met BRAFV600-mutatiepositief inoperabel of gemetastaseerd melanoom. COMBI-MB was een open-label, niet-gerandomiseerde, fase II-studie waarin dabrafenib plus trametinib werden beoordeeld bij patiënten met BRAFV600-mutatiepositief gemetastaseerd melanoom en hersenmetastasen.

In COMBI-d waren plasmamonsters vóór behandeling beschikbaar bij 345/423 patiënten (82%); plasmamonsters afgenomen tijdens behandeling (week 4) waren beschikbaar bij 53%. In COMBI-MB waren monsters voor en tijdens de behandeling beschikbaar van 38/76 patiënten (50%). Voorafgaand aan de behandeling werd ctDNA gedetecteerd bij 93% van de patiënten in COMBI-d en bij 89% van de patiënten in COMBI-MB. Wanneer beoordeeld als een continue variabele, was een verhoogde baseline BRAFV600-mutatiepositieve ctDNA-concentratie geassocieerd met een slechtere totale overleving (OS) (HR 1,13; p < 0,0001), onafhankelijk van de behandelgroep en LDH-concentratie op baseline (COMBI-d). Een ctDNA-afkapwaarde van 64 kopieën/ml werd gebruikt om patiënten in COMBI-d te classificeren als hoog of laag risico met betrekking tot de overleving (HR 1,74; p < 0,0001 voor PFS en HR 2,23; p < 0,0001 voor OS). Deze afkapwaarde werd vervolgens gevalideerd in het COMBI-MB-cohort (PFS: HR 3,20; p = 0,0047 en OS: HR 2,94; p = 0,016). In COMBI-d was een niet-detecteerbaar ctDNA in week 4 significant geassocieerd met een langere PFS en OS, vooral bij patiënten met een verhoogd LDH (HR 1,99; p = 0,027 voor PFS en HR 2,38; p = 0,0089 voor OS).

Bron:

Syeda MM, Wiggins JM, Corless BC, et al. Circulating tumour DNA in patients with advanced melanoma treated with dabrafenib or dabrafenib plus trametinib: a clinical validation study. Lancet Oncol. 2021;22:370-80.

TRK-remmers voorwaardelijk toegelaten tot verzekerde pakket

sep 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over TRK-remmers voorwaardelijk toegelaten tot verzekerde pakket

PATTERN-studie voor therapie op maat bij stadium II coloncarcinoom

sep 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over PATTERN-studie voor therapie op maat bij stadium II coloncarcinoom

Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

sep 2021 | Endocrinologie, Longkanker, Maag-darm-lever, Neuro-oncologie

Lees meer over Rijnstate en Erasmus MC verlengen samenwerking neuro-endocriene tumoren

Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

sep 2021 | Longkanker, Maag-darm-lever

Lees meer over Mechanismen van verworven resistentie tegen KRASG12C-remmers

Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

sep 2021 | Dermatologie, Immunotherapie, Oncologie

Lees meer over Late immuungerelateerde bijwerkingen van PD-1-remmers bij melanoom

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

22 sep 2021 | Longkanker, Oncologie

Lees meer over Video’s: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Lees meer
Lees meer over Kwaliteit van leven verbetert of blijft behouden met niraparib bij gevorderd mCRPC

Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Lees meer
Lees meer over Meer data over werkzaamheid larotrectinib

Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Lees meer
Lees meer over Aanwijzingen voor effectiviteit van nieuw type medicijn bij HPV-gerelateerde tumoren

Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Lees meer
Lees meer over Adjuvant atezolizumab verbetert ziektevrije overleving bij PD-L1-positief NSCLC

Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Lees meer
Lees meer over Long-COVID heeft nadelige impact op overleving kankerpatiënten

Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant dd-MVAC verbetert de overleving bij spierinvasief urotheelcelcarcinoom

KRAS-remmers effectief bij gevorderd KRAS G12C-positief colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over KRAS-remmers effectief bij gevorderd KRAS G12C-positief colorectaal carcinoom

Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Lees meer
Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan gaat gepaard met duurzame respons bij HER2+ NSCLC

Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Lees meer
Lees meer over Pembrolizumab verbetert overleving bij gemetastaseerd tripelnegatief mammacarcinoom

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-lever, Oncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 | Oncologie

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie