Juiste acnezorg op juiste plek

Delen via:

Acne vulgaris is een van de meest voorkomende medische huidaandoeningen wereldwijd. Acne kenmerkt zich door een multidimensionale ziektelast. “Daarom is een effectieve en tijdige behandeling zo ontzettend belangrijk”, benadrukt Femke de Vries, docent-onderzoeker binnen het lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie (IZF) aan de Hogeschool Utrecht. “Gemiddeld duurt het 3,7 jaar voordat mensen een effectieve behandeling krijgen, terwijl er goede behandelmogelijkheden voorhanden zijn. Wanneer we erin slagen de nu nog gefragmenteerde acnezorg beter te organiseren, is dat winst voor de patiënt!”

In september 2022 promoveerde De Vries op het onderwerp ‘Organisatie en kwaliteit van de Nederlandse acnezorg’1 en werkte zij mee aan de herziening van de ‘Richtlijn Acne vulgaris’ van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venereologie (NVDV).2 De Vries: “We weten heel veel over de effectiviteit van medicamenteuze behandelmogelijkheden; die zijn onderzocht in grootschalige gerandomiseerde studies. Door een efficiëntere inrichting van de zorg zouden we de acnezorg verder kunnen optimaliseren. Omdat het nog ontbrak aan onderzoek naar de organisatie van acnezorg, heb ik hier mijn promotieonderzoek naar gedaan.”

58 zorgpaden

Binnen de Nederlandse acnezorg zijn verschillende typen zorgprofessionals actief, elk vanuit een eigen invalshoek: huisartsen, dermatologen, huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten. Uit het onderzoek van De Vries blijkt dat de ‘patiëntreis’, de routes die patiënten bewandelen in de zoektocht naar effectieve zorg, heel divers kunnen zijn. Binnen de Nederlandse acnezorg zijn maar liefst 58 verschillende zorgpaden te onderscheiden, zonder enig coherent patroon.3 Daarnaast zijn diverse over-the-counterproducten verkrijgbaar bij de apotheek en drogist die patiënten naar eigen inzicht gebruiken. “Dit toont aan dat de acnezorg gefragmenteerd is en dat mensen blijkbaar erg aan het zoeken zijn naar een oplossing voor hun acneproblemen.”

Grote variëteit in acnezorg

De Vries heeft in kaart gebracht hoe de Nederlandse acnezorg is georganiseerd, welke factoren van invloed zijn op de kwaliteit van zorg waaronder de kwaliteit van leven en patiënttevredenheid en waar de toekomstige zorg verbeterd zou kunnen worden. In de meeste gevallen is de huisarts de eerst geraadpleegde professional in het behandeltraject; 53% van de zorg wordt verleend door artsen (dermatologen en huisartsen) en 47% door niet-artsen (huidtherapeuten en schoonheidsspecialisten). Ondanks de grote variëteit in acnezorg en acneprofessionals, ervaren veel patiënten een vertraging tussen het ontstaan van acne en het ontvangen van een effectieve behandeling. Ook ervaren zij niet zelden een onnodig langdurig zorgtraject.

Negatieve gevolgen

De Vries: “De lange zoektocht en het ontbreken van de juiste zorg op de juiste plek kan ernstige en langdurige gevolgen hebben. Acne kan permanente schade aan de huid veroorzaken, zoals littekenvorming en post-inflammatoire hyperpigmentatie. Ook vermindert acne de kwaliteit van leven. Zelfs een milde vorm kan negatieve invloed hebben op werk, sociale interacties en stemming.4 Acne is niet alleen cosmetisch! Mijn dringende advies is dan ook acne te beschouwen als medische huidaandoening en alleen therapieën toe te passen die wetenschappelijk bewezen effectief zijn.” Uit haar onderzoek bleek echter dat nog niet alle zorg wordt toegepast volgens de principes van ‘evidence-based medicine’ of ‘evidence-based practice’. Een grote groep patiënten, ook met ernstige acne, kwam soms zelfs niet in aanraking met medicamenteuze therapieën, terwijl voor de effectiviteit van dergelijke behandelingen wetenschappelijk gezien het meeste bewijs is.

Multidisciplinaire samenwerking

Op basis van de resultaten uit het proefschrift kon De Vries concluderen dat de Nederlandse acnezorg een leeromgeving is, die open staat voor nieuwe benaderingen om de kwaliteit van de acnezorg te verbeteren. Op basis daarvan heeft ze aan het eind van het proefschrift een overkoepelend, multidisciplinair zorg- en participatiemodel voorgesteld, om de kwaliteit van zorg, die meer is afgestemd op de behoeften van de patiënten, te bevorderen. Zo moeten ernstige vormen van acne zonder twijfel behandeld worden door de dermatoloog. Een relatief grote groep patiënten kan behandeld worden in de eerstelijnszorg door de huisarts en door de huidtherapeut met de juiste patiëntvoorlichting en de juiste middelen. De groep met milde acneklachten kan behandeld worden door de schoonheidsspecialist. De Vries pleit voor multidisciplinaire samenwerking en snelle doorverwijzing. “Een goede afstemming tussen verschillende zorgverleners en protocollering van zorgprocessen is essentieel. Mijn advies is: evalueer na 12 weken en kies dan bij onvoldoende effect voor een andere behandeling of verwijs de patiënt door naar een andere zorgverlener. Voor een efficiënte en effectieve samenwerking is het van belang de acne te meten om het effect van de behandeling te kunnen evalueren. Dat gebeurt nu nog niet overal. Idealiter gebruiken zorgprofessionals hiervoor dezelfde meetinstrumenten, zodat zij dezelfde taal spreken en bij doorverwijzen direct goed op de hoogte zijn.” Dit sluit goed aan bij de module ‘Organisatie van zorg’ die is toegevoegd in de herziene richtlijn van de NVDV.2 Hierin staat duidelijk beschreven wanneer een patiënt met acne verwezen moet worden naar een dermatoloog of een andere medisch specialist. Ook is het advies aandacht te besteden aan mogelijke psychische problemen als gevolg van acne en zo nodig door te verwijzen naar een psycholoog.

Patiënt centraal

De Vries ziet gaandeweg een verschuiving optreden in de behandeling van acne. “Er komt steeds meer aandacht voor de wensen en behoeften van de patiënt. Door het in kaart brengen van het patiëntenperspectief kan de behandeling beter afgestemd worden op de persoonlijke situatie en kan zorg op maat geleverd worden.” In dit kader onderzocht De Vries de patiëntervaringen, aan de hand van de Patient Reported Experience Measurements-vragenlijst (PREMs). Patiënten waren over het algemeen positief over de zorg die door de professionals werd geleverd. Er werden echter statistisch significante verschillen gevonden tussen verschillende onderzochte PREM-zorgdomeinen. Zo waren patiënten het meest positief over het contact, het behandelplan en de zorgfaciliteiten van de huidtherapeut. Patiënten gaven daarbij aan de huidtherapeut hoogstwaarschijnlijk aan te bevelen aan andere mensen met vergelijkbare huidproblemen. Wat betreft het effect van de behandeling waren patiënten het meest tevreden over de dermatoloog. “Alhoewel een behandeling op maat met daarin voldoende voorlichting en begeleiding van de patiënt met acne wellicht meer tijd kost, kan de patiënttevredenheid stijgen en daarmee de behoefte aan vervolgconsulten afnemen. Ik zie daarin een toenemende rol voor huidtherapeuten. Ik hoop dat we in de (nabije) toekomst de zorg efficiënter kunnen organiseren, effectiever kunnen behandelen op een manier die aansluit bij de patiënt. Het gaat om een grote groep mensen die last hebben acne en die goede zorg verdienen.”

Referenties:

  1. Vries FMC de. ‘Acne healthcare in the Netherlands; From fragmented care to an integrated healthcare system’ [proefschrift] Nijmegen: Radboud Universiteit, 2022.
  2. Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Richtlijn Acne vulgaris. Herziening 2022. Te raadplegen op: https://nvdv.nl
  3. Vries FMC de, Tjin E, Driessen R, et al. Exploring patient journeys through acne healthcare: a patient perspective. J Dermatolog Treat. 2021 Jun 30:1-8.
  4. Layton AM, Thiboutot D, Tan J. Reviewing the global burden of acne: how could we improve care to reduce the burden? Br J Dermatol. 2021;184:219-25.

RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

mei 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, RA

Lees meer over RA-patiënt met kanker kan veilig worden behandeld met checkpointremmer

Huidafwijking vaak nauw verbonden met psychiatrische ziekte

mei 2023

Lees meer over Huidafwijking vaak nauw verbonden met psychiatrische ziekte

NFK vindt besluit voor aanpassing PASKWIL-criteria onacceptabel

mei 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over NFK vindt besluit voor aanpassing PASKWIL-criteria onacceptabel

Verhoogd risico op artrose bij patiënten met atopische aandoeningen

mei 2023 | Artrose, Astma, Eczeem

Lees meer over Verhoogd risico op artrose bij patiënten met atopische aandoeningen

Fase II-studie naar difelikefalin bij notalgia paresthetica

mei 2023

Lees meer over Fase II-studie naar difelikefalin bij notalgia paresthetica

GGD’en voeren weer meer soa-consulten uit dan voor COVID-19

mei 2023 | SOA, Venereologie

Lees meer over GGD’en voeren weer meer soa-consulten uit dan voor COVID-19

Hidradenitis Suppurativa (HS): recente ontwikkelingen in de behandeling

5 okt 2023 om 20:00 | Huidinfecties

Lees meer over Hidradenitis Suppurativa (HS): recente ontwikkelingen in de behandeling

Live webcast Zoveel meer dan alleen maar eczeem!

19 apr 2023 om 20:30 | Eczeem

Lees meer over Live webcast Zoveel meer dan alleen maar eczeem!

Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease

2 nov 2022 | Arthritis psoriatica, Psoriasis

Lees meer over Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease

Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

1 nov 2022 | Arthritis psoriatica, Artritis

Lees meer over Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Masterclass casuïstiek - Horen, zien en een goed gesprek!

14 sep 2022 om 19:30 | Eczeem, Psoriasis

Lees meer over Masterclass casuïstiek - Horen, zien en een goed gesprek!

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Kijk verder dan de huid

14 jan 2022 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Kijk verder dan de huid

Serious game Kijk verder dan de huid; casus 1

Lees meer over Serious game Kijk verder dan de huid; casus 1

Dermatologen van de Toekomst 2023

vrijdag 1 dec 2023 van 10:30 tot 17:00 | Dermato-oncologie, Eczeem

Lees meer over Dermatologen van de Toekomst 2023

Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Lees meer
Lees meer over Mogelijk geen bescherming van doxycycline tegen soa’s bij cisgender vrouwen

Veelbelovende uitkomst met bimekizumab bij DMARD-naïeve patiënten met actieve arthritis psoriatica

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende uitkomst met bimekizumab bij DMARD-naïeve patiënten met actieve arthritis psoriatica

Eetgewoonten beïnvloeden respons op immuuntherapie

Lees meer
Lees meer over Eetgewoonten beïnvloeden respons op immuuntherapie

Neoadjuvant cemiplimab gaat gepaard met pathologisch complete respons bij resectabel cutaan plaveiselcelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant cemiplimab gaat gepaard met pathologisch complete respons bij resectabel cutaan plaveiselcelcarcinoom

In aantocht: gentherapie voor epidermolysis bullosa

Lees meer
Lees meer over In aantocht: gentherapie voor epidermolysis bullosa

Impact vitiligo groot: “Vraag hoe het gaat ónder de huid”

Lees meer
Lees meer over Impact vitiligo groot: “Vraag hoe het gaat ónder de huid”

Biomarker voorspelt of kind constitutioneel eczeem ontwikkelt

Lees meer
Lees meer over Biomarker voorspelt of kind constitutioneel eczeem ontwikkelt

Alopecia areata: eindelijk een groeimarkt?

Lees meer
Lees meer over Alopecia areata: eindelijk een groeimarkt?

Zijn JAK-remmers de toekomst voor behandeling van constitutioneel eczeem?

Lees meer
Lees meer over Zijn JAK-remmers de toekomst voor behandeling van constitutioneel eczeem?

Podcast - PSoHO

apr 2023 | Psoriasis

Lees meer over Podcast - PSoHO

Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

nov 2022 | Psoriasis

Lees meer over Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

Conventioneel systemische therapie; is dat nog nodig?

okt 2022 | Psoriasis

Lees meer over Conventioneel systemische therapie; is dat nog nodig?

Podcast RWE in de praktijk

mei 2022 | Psoriasis

Lees meer over Podcast RWE in de praktijk

Het ultieme behandeldoel

nov 2021 | Psoriasis

Lees meer over Het ultieme behandeldoel

Psoriasis - Why is real world evidence data important?

nov 2020 | Psoriasis

Lees meer over Psoriasis - Why is real world evidence data important?

The ambition in the treatment of psoriasis

okt 2019 | Psoriasis

Lees meer over The ambition in the treatment of psoriasis

MedNet Dermatologie 2023-01

apr 2023

Lees meer over MedNet Dermatologie 2023-01

MedNet Dermatologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-04

MedNet Dermatologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-03

MedNet Dermatologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-02

MedNet Dermatologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-01