Keuzehulp voor adjuvante therapie bij huidmelanoom

Delen via:

Stichting Melanoom heeft een keuzehulp gepubliceerd voor adjuvante behandeling bij stadium III-huidmelanoom. Aanleiding is het beschikbaar komen van nieuwe therapieën tegen huidmelanoom, vertelt voorzitter van Stichting Melanoom Koen van Elst. “De keuzehulp informeert de patiënt over de behandelmogelijkheden, zodat die samen met de behandelaar en naasten beter tot een keuze kan komen.”

De adjuvante behandelmogelijkheden zijn immuuntherapie (met de anti-PD1-middelen nivolumab en pembrolizumab) en doelgerichte behandeling (met de BRAF-remmers dabrafenib en trametinib). Met de komst van deze middelen is er dus iets te kiezen voor de patiënt. Van Elst beschrijft de keuzes die er nu zijn: “Ten eerste is dat niets doen. Want de therapieën hebben ook bijwerkingen. Adjuvante therapie heeft zeker zijn effectiviteit bewezen, maar bij een deel van de patiënten zou de ziekte sowieso niet terugkomen. Bij die patiënten is dan sprake van overbehandeling, hoewel we nog niet kunnen voorspellen wie dat zijn. De patiënt kan er voor kiezen om niet het risico te lopen op bijwerkingen. Bovendien moeten patiënten die behandeld worden ook scans ondergaan. Dat zijn vaak spannende momenten. Bij niet behandelen heeft een patiënt wellicht minder stress. Dat kan ook meespelen bij een keuze.”

De andere keuzes zijn immuuntherapie of doelgerichte therapie tegen de mutatie in het BRAF-gen. Die komt voor bij ongeveer de helft van de melanoompatiënten. Als is aangetoond dat de mutatie niet aanwezig is in de primaire tumor, wordt de doelgerichte therapie niet ingezet en is dat dus geen keuze voor de patiënt.

Vierde optie

Er is feitelijk nog een vierde optie, die niet is meegenomen in de keuzehulp. “Dat komt omdat die gaat over experimentele behandelingen die alleen in studieverband worden gedaan”, vertelt Van Elst. “Theoretisch is het wel een optie, maar momenteel zijn niet veel studies gaande en ik verwacht er ook niet veel in de nabije toekomst. Bij een lopende studie zal de patiënt in principe door de behandelaar worden gevraagd voor deelname.”

De twee middelen voor immuuntherapie zijn nivolumab en pembrolizumab. Maar de keuzehulp gaat niet zo ver dat de keus daartussen ook een keuzeoptie is voor de patiënt. Van Elst weet ook niet of deze keuze in elk ziekenhuis op tafel ligt. “Waarschijnlijk hebben verschillende ziekenhuizen verschillende voorkeur voor een van de middelen. Maar er is geen reden om aan te nemen dat een van de twee beter is. Ze zijn erg vergelijkbaar, hoewel dat niet hard is aangetoond. In de keuzehulp heeft de patiënt de keuze voor immuuntherapie, zond

Discussie

Enkele jaren geleden waren verpleegkundig specialisten van enkele van de 14 melanoomcentra in Nederland al gestart met de ontwikkeling van een keuzehulp, vertelt Van Elst. “Maar dat proces is toen gestopt. Er was al wel een document, waarmee wij vanaf eind 2021 verder zijn gegaan. Dat heeft geleid tot een finale versie, waarvan we duizend exemplaren hebben laten drukken. Onze facilitair dienstverlener heeft die begin februari ontvangen en we gaan deze opsturen naar de melanoomcentra waar sinds ongeveer tien jaar alle patiënten in de doelgroep worden behandeld.”

Het ontwikkelen van de keuzehulp heeft vrij lang geduurd, vindt Van Elst. Dat komt mede doordat veel deskundigen hebben meegedacht en er discussie nodig was over enkele aspecten. “Patiënten kunnen bijvoorbeeld vragen wat adjuvante behandeling doet met hun vruchtbaarheid. Die vraag was aanvankelijk niet in de keuzehulp opgenomen. Ook het aspect van werk is belangrijk voor patiënten: wat zijn daarvoor de gevolgen van een bepaalde therapie? Hoe vaak moet ik naar het ziekenhuis? Hoe vaak moet ik op controle komen? Dat soort punten zijn nu beschreven. We hebben ons best gedaan om de belangrijkste aspecten van kwaliteit van leven te verwerken.”

Van Elst en een andere patiënt uit de projectgroep hebben zelf ervaren hoe het is om adjuvante therapie te ondergaan. “Ik kwam vaak in de knel met de agenda op mijn werk. Ook andere patiënten waren betrokken bij de keuzehulp, zoals mensen die bijwerkingen hebben ervaren. Vanuit verschillende kanten hebben we dus als ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan wat het betekent om een therapie te ondergaan.”

Behoefte

De meeste melanoompatiënten worden gezien door een arts of verpleegkundig specialist. Die moeten nu aan patiënten laten weten dat de keuzehulp er is. Een patiënt kan de keuzehulp dan zelf downloaden van de website van de melanoomstichting en vervolgens eventueel afdrukken. Na invullen kan de patiënt de keuzehulp meenemen naar de behandelaar om te bespreken. “In allerlei gespreksgroepen op internet worden veel vragen gesteld over adjuvante behandeling”, ziet Van Elst. “We denken daarom dat er veel behoefte is aan de keuzehulp. Patiënten weten vaak niet goed welke vragen zij aan hun behandelaar moeten stellen om keuzes te kunnen maken. De keuzehulp helpt hen daarbij met goede informatie over verschillende aspecten.”

Bij relevante nieuwe ontwikkelingen en inzichten wordt de keuzehulp in de toekomst aangepast, laat Van Elst weten. “We willen natuurlijk dat die up-to-date blijft, met de keuzes die beschikbaar zijn. Gelukkig is er voldoende financiering om de keuzehulp bij te werken als dat nodig is.”

In de keuzehulp is ruimte gereserveerd voor vragen en aantekeningen van de patiënt. In de ideale situatie neemt de patiënt alles mee naar het spreekuur waar de behandelaar alle vragen beantwoordt. “De beste keuzes kunnen worden gemaakt als behandelaar en patiënt bij elkaar zitten”, besluit Van Elst. “Maar patiënten kunnen de keuzehulp ook thuis invullen, met familie of naasten. Uiteraard kan men daar de tijd voor nemen. Belangrijk is om samen na te denken over alle belangen en praktische zaken die relevant zijn voor de patiënt.”

Behoefte

De meeste melanoompatiënten worden gezien door een arts of verpleegkundig specialist. Die moeten nu aan patiënten laten weten dat de keuzehulp er is. Een patiënt kan de keuzehulp dan zelf downloaden van de website van de melanoomstichting en vervolgens eventueel afdrukken. Na invullen kan de patiënt de keuzehulp meenemen naar de behandelaar om te bespreken. “In allerlei gespreksgroepen op internet worden veel vragen gesteld over adjuvante behandeling”, ziet Van Elst. “We denken daarom dat er veel behoefte is aan de keuzehulp. Patiënten weten vaak niet goed welke vragen zij aan hun behandelaar moeten stellen om keuzes te kunnen maken. De keuzehulp helpt hen daarbij met goede informatie over verschillende aspecten.”

Bij relevante nieuwe ontwikkelingen en inzichten wordt de keuzehulp in de toekomst aangepast, laat Van Elst weten. “We willen natuurlijk dat die up-to-date blijft, met de keuzes die beschikbaar zijn. Gelukkig is er voldoende financiering om de keuzehulp bij te werken als dat nodig is.”

In de keuzehulp is ruimte gereserveerd voor vragen en aantekeningen van de patiënt. In de ideale situatie neemt de patiënt alles mee naar het spreekuur waar de behandelaar alle vragen beantwoordt. “De beste keuzes kunnen worden gemaakt als behandelaar en patiënt bij elkaar zitten”, besluit Van Elst. “Maar patiënten kunnen de keuzehulp ook thuis invullen, met familie of naasten. Uiteraard kan men daar de tijd voor nemen. Belangrijk is om samen na te denken over alle belangen en praktische zaken die relevant zijn voor de patiënt.”

De keuzehulp is als tekstdocument via de website van de stichting (stichtingmelanoom.nl) te downloaden en ook te bestellen.

Stadium IV

De keuzehulp is ook geschikt voor patiënten met stadium IV-melanoom bij wie de uitzaaiingen operatief zijn verwijderd. “Deze patiënten zijn in principe schoon, maar ook bij hen kan nog adjuvante therapie worden gestart”, zegt Van Elst. “Hoewel we dit niet zo hebben benoemd, is de keuzehulp ook voor deze patiënten geschikt. We hebben geprobeerd om in de keuzehulp rekening te houden met leesvaardigheid en gezondheidsvaardigheden van gebruikers. Maar het onderwerp is niet altijd eenvoudig te beschrijven. Dat zou naar onze mening ook afbreuk doen aan de herkenbaarheid van bepaalde termen.”

Verspilling van goede geneesmiddelen is een verspilde kans!

jul 2024

Lees meer over Verspilling van goede geneesmiddelen is een verspilde kans!

Verschillende progestagenen verhogen risico op intracraniaal meningeoom

jul 2024 | Neuro-oncologie

Lees meer over Verschillende progestagenen verhogen risico op intracraniaal meningeoom

Gebruik van ePRO-platform Kaiku voor monitoren symptomen bij melanoompatiënten

jul 2024 | Dermato-oncologie

Lees meer over Gebruik van ePRO-platform Kaiku voor monitoren symptomen bij melanoompatiënten

Is neoadjuvante immuuntherapie een optie bij hormoongevoelige borstkanker?

jul 2024 | Borstkanker

Lees meer over Is neoadjuvante immuuntherapie een optie bij hormoongevoelige borstkanker?

Hersentumor beïnvloedt gevoelsleven van patiënt

jul 2024 | Neuro-oncologie

Lees meer over Hersentumor beïnvloedt gevoelsleven van patiënt

Onderzoek bacteriën bij IBD en kanker

jul 2024 | Bacteriële infecties, IBD, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Onderzoek bacteriën bij IBD en kanker

Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

18 jun 2020 om 20:30 | Longoncologie

Lees meer over Antistolling bij patiënten met kankergeassocieerde trombose

Kijk op radium-223 documentairereeks

23 mrt 2020

Lees meer over Kijk op radium-223 documentairereeks

VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

20 nov 2018 om 20:30

Lees meer over VTE & Kanker: tijd voor een nieuwe aanpak?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement en checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

ESMO in ORANJE 2024

zaterdag 14 sep 2024 van 18:00 tot 20:00 | Borstkanker, Bot en wekedelentumoren, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-halsoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Ouderen, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2024

Nieuwe risicoscore voor VTE bij kankerpatiënten

jun 2024 | Benigne hematologie

Lees meer over Nieuwe risicoscore voor VTE bij kankerpatiënten

AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over AI-chatbot helpt bij het plannen van nieuwe afspraak bij no-show voor coloscopie

Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

jun 2024 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Complete responsen met dostarlimab bij mismatch repair deficiënt lokaal gevorderd rectumcarcinoom lijken duurzaam

Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Trastuzumab-deruxtecan verbetert progressievrije overleving bij HER2-low en HER2-ultralow gemetastaseerd mammacarcinoom

Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

jun 2024 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Duale immuuntherapie met nivolumab plus ipilimumab verbetert totale overleving van irresectabel hepatocellulair carcinoom

Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

jun 2024 | Borstkanker

Lees meer over Langetermijnresultaten DESTINY-BREAST03 bevestigen eerdere bevindingen

Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

jun 2024 | Longoncologie

Lees meer over Durvalumab-onderhoudsbehandeling verbetert totale overleving bij limited-stage kleincellig longcarcinoom

Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Levertransplantatie plus chemotherapie verlengt totale overleving bij irresectabele colorectale levermetastasen

Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

jun 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Perioperatieve chemotherapie verbetert totale overleving bij resectabel oesofaguscarcinoom

Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

dec 2023 | Uro-oncologie

Lees meer over Podcast: Progress in PARP inhibitors - An exciting option for treating metastatic prostate cancer?

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

okt 2021 | Uro-oncologie

Lees meer over Botgezondheid bij mCRPC in de praktijk

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

MedNet Oncologie special Longkanker 2024

jun 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2024

MedNet Oncologie 2024-03

jun 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-03

MedNet Oncologie 2024-02

apr 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-02

MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

mrt 2024

Lees meer over MedNet Oncologie special Uro-Oncologie 2024

MedNet Oncologie 2024-01

feb 2024

Lees meer over MedNet Oncologie 2024-01

MedNet Oncologie 2023-06

dec 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-06

MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

nov 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Longkanker 2023-2

MedNet Oncologie 2023-05

okt 2023

Lees meer over MedNet Oncologie 2023-05

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023