Langetermijnuitkomsten en prognose bij psoriasis

Delen via:

De bevindingen van een Zweedse cohortstudie suggereren dat combinaties van klinische kenmerken bij aanvang van de symptomen significant zijn geassocieerd met het beloop van psoriasis. Dat schrijven de onderzoekers in JAMA Dermatology op basis van een analyse van het Stockholm Psoriasis Cohort.

In totaal werden 721 patiënten (mediane leeftijd (IQR) 39 (27-55) jaar; 405 (56%) vrouwen) geïncludeerd, onder wie 542 (75%) met plaque-psoriasis en 174 (24%) met psoriasis guttata. De mediane follow-up was 9,6 jaar (IQR 8,8-10,4). De cumulatieve incidentie van ernstige psoriasis 12 jaar na inclusie was 21%. Van de 509 patiënten die na 10 jaar klinisch werden onderzocht, hadden 77 van de 389 patiënten (20%) met plaque-onset en 56 van de 116 (48%) met guttata-onset minimale ziekteactiviteit zonder behandeling; 120 van de 509 (24%) hadden PsA. Er werden groepen geïdentificeerd met een verhoogd risico op ernstige huidziekte en PsA. Zo was de cumulatieve incidentie van ernstige ziekte bij patiënten met een plaque-fenotype, ziekteactiviteit boven de mediaan en hoofdhuidlaesies 52% (95%-BI 41-64), ten opzichte van 11% (95%-BI 8-14) bij patiënten met een ziekteactiviteit onder de mediaan bij inclusie. Van de 82 patiënten met perifere enthesitis hadden er 48 (59%) na 10 jaar PsA, ten opzichte van 37 van de 304 patiënten (12%) zonder initiële gewrichtspijn (p < 0,001). Roken (HR 1,70; 95%-BI 1,10-2,63) en activerende genen in de IL-23 pathway (OR 1,55; 95%-BI 1,14-2,11) waren ook significant geassocieerd met een ernstig beloop. Systemische therapie op of voor inclusie was geassocieerd met een lager risico op ernstige ziekte na 10 jaar in vergelijking met later starten van de systemische behandeling (OR 0,24; 95%-BI 0,06-0,90).

Ook interessant voor u: de on demand webcast EADV Highlights (in ORANJE)

Bron:

Svedbom A, Mallbris L, Larsson P, et al. Long-term Outcomes and Prognosis in New-Onset Psoriasis. JAMA Dermatol. 2021 Apr 14. Online ahead of print.

IBD-patiënten hebben geen verhoogd risico op ernstig COVID-19

okt 2021 | IBD

Lees meer over IBD-patiënten hebben geen verhoogd risico op ernstig COVID-19

Onderzoekers Erasmus MC brengen cosmetische ingrepen in kaart

okt 2021

Lees meer over Onderzoekers Erasmus MC brengen cosmetische ingrepen in kaart

Geïntegreerde veiligheidsanalyse van abrocitinib bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem

okt 2021 | Eczeem

Lees meer over Geïntegreerde veiligheidsanalyse van abrocitinib bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem

Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

okt 2021 | Dermato-oncologie

Lees meer over Hoe bewijs uit de dagelijkse praktijk RCT’s kan aanvullen

Paradoxale hypertrichose na laser- en IPL-behandeling: een systematische review en meta-analyse

okt 2021 | Hoofd-hals

Lees meer over Paradoxale hypertrichose na laser- en IPL-behandeling: een systematische review en meta-analyse

Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

okt 2021 | Stamceltransplantatie

Lees meer over Onderzoek naar cutane T-cellen leidt tot paradigmaverschuiving voor graft-versus-hostziekte

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

2 nov 2021 om 20:00 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

PSA-PSO Symposium

28 sep 2021 om 18:30

Lees meer over PSA-PSO Symposium

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

21 sep 2021

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom #2

Kijk verder dan de huid

20 sep 2021 om 20:30 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Kijk verder dan de huid

Nieuwe behandelopties voor kinderen met ernstig atopisch (constitutioneel) eczeem

10 aug 2021 | Eczeem, Kinderen

Lees meer over Nieuwe behandelopties voor kinderen met ernstig atopisch (constitutioneel) eczeem

Webcast chronische jeuk, psoriasis en de toekomst van dermatologie

28 mei 2021 | Psoriasis

Lees meer over Webcast chronische jeuk, psoriasis en de toekomst van dermatologie

Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

19 mrt 2021

Lees meer over Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Masterclass Dermatologie - Module II De behandeling van handeczeem

Lees meer over Masterclass Dermatologie - Module II De behandeling van handeczeem
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Elk paradijs heeft een slang: duikersdermatologie

Lees meer
Lees meer over Elk paradijs heeft een slang: duikersdermatologie

Gevalideerde vragenlijst voor chronische wonden

Lees meer
Lees meer over Gevalideerde vragenlijst voor chronische wonden

JAK3/TEC-remmer ritlecitinib voor alopecia areata

Lees meer
Lees meer over JAK3/TEC-remmer ritlecitinib voor alopecia areata

Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Lees meer
Lees meer over Mohs-chirurgie of conservatieve chirurgie bij non-melanomen in het gelaat?

Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Lees meer
Lees meer over Apps inzetten voor triage: eerst valideren, dan implementeren

Huidreacties op COVID-19-vaccinaties: een wereldwijd overzicht

Lees meer
Lees meer over Huidreacties op COVID-19-vaccinaties: een wereldwijd overzicht

Zorgelijk: het aantal klassieke soa-diagnoses neemt toe

Lees meer
Lees meer over Zorgelijk: het aantal klassieke soa-diagnoses neemt toe

Er is steeds meer te doen aan (chronische) jeuk

Lees meer
Lees meer over Er is steeds meer te doen aan (chronische) jeuk

Upadacitinib effectief bij refractair constitutioneel eczeem

Lees meer
Lees meer over Upadacitinib effectief bij refractair constitutioneel eczeem

Het belang van de huid

jul 2021 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Het belang van de huid

Psoriasis - Why is real world evidence data important?

nov 2020 | Psoriasis

Lees meer over Psoriasis - Why is real world evidence data important?

The ambition in the treatment of psoriasis

okt 2019 | Psoriasis

Lees meer over The ambition in the treatment of psoriasis