Sotorasib bij gevorderde solide tumoren met KRAS p.G12C-mutatie

Delen via:

Behandeling met de KRASG12C-remmer sotorasib liet in fase I-onderzoek een bemoedigende antitumoractiviteit zien bij patiënten met intensief voorbehandelde gevorderde solide tumoren met de KRAS p.G12C-mutatie. Graad 3 of 4 therapiegerelateerde toxiciteit trad op bij 11,6% van de patiënten.

Hoewel KRAS een frequent gemuteerd oncogen is in humane tumoren, zijn er nog geen selectieve KRAS-remmers beschikbaar. De KRAS p.G12C-mutatie komt voor bij 13% van de niet-kleincellige longtumoren (NSCLC) en bij 1-3% van de colorectale en andere solide tumoren. In de fase I-studie CodeBreaK100 (NCT03600883) werd sotorasib, een small molecule dat zich selectief en onomkeerbaar op KRASG12C richt, onderzocht bij patiënten met gevorderde solide tumoren met de KRAS p.G12C-mutatie.

In totaal werden 129 patiënten (59 met NSCLC, 42 met colorectaal carcinoom en 28 met andere tumoren) geïncludeerd. Patiënten hadden gemiddeld 3 (bereik 0 tot 11) eerdere behandelingen voor gemetastaseerde ziekte ondergaan. Er werd geen dosisbeperkende toxiciteit waargenomen en geen van de sterfgevallen was gerelateerd aan de behandeling. In totaal hadden 73 patiënten (56,6%) therapiegerelateerde bijwerkingen; bij 15 patiënten (11,6%) ging het om graad 3/4-bijwerkingen. In de NSCLC-subgroep had 32,2% (19 patiënten) een bevestigde objectieve respons (compleet of partieel) en 88,1% (52 patiënten) had ziektecontrole (objectieve respons of stabiele ziekte). De mediane progressievrije overleving was 6,3 maanden. In de subgroep patiënten met een colorectaal carcinoom had 7,1% (3 patiënten) een bevestigde respons en 73,8% (31 patiënten) had ziektecontrole. In deze groep was de mediane progressievrije overleving 4,0 maanden. Er werden ook responsen waargenomen bij patiënten met een pancreas-, endometrium- en appendixcarcinoom en bij een patiënt met een melanoom.

Bron:

Hong DS, Fakih MG, Strickler JH, et al. KRAS G12C Inhibition with Sotorasib in Advanced Solid Tumors. N Engl J Med. 2020;383:1207-17.

TiNivo: tivozanib-nivolumab bij patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom

jan 2021 |

Lees meer over TiNivo: tivozanib-nivolumab bij patiënten met gemetastaseerd niercelcarcinoom

Sotigalimab plus chemotherapie, met of zonder nivolumab, bij gemetastaseerd pancreascarcinoom

jan 2021 |

Lees meer over Sotigalimab plus chemotherapie, met of zonder nivolumab, bij gemetastaseerd pancreascarcinoom

Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

jan 2021 |

Lees meer over Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

Te vaak chemotherapie in laatste levensfase

jan 2021 |

Lees meer over Te vaak chemotherapie in laatste levensfase

Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

jan 2021 |

Lees meer over Nieuwe hoogleraar wil met real-world data oncologische behandelprocessen verbeteren

Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

jan 2021 |

Lees meer over Virtueel San Antonio Breast Cancer Symposium 2020

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 om 19:30 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

6 okt 2020 | Hematologie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Een mCRPC patiënt aan het woord

14 aug 2020 | Oncologie

Lees meer over Een mCRPC patiënt aan het woord

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Lees meer
Lees meer over Vitamine B3 beschermt mogelijk tegen UV-schade en huidkanker

Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Lees meer
Lees meer over Totaal lichaamsonderzoek huidkanker alleen zinvol bij verdachte laesie

Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Lees meer
Lees meer over Niet-invasieve methode voorspelt veilig de noodzaak tot schildwachtklierprocedure bij melanoom

Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Lees meer
Lees meer over Niet meer maligniteiten bij behandeling van colitis ulcerosa met tofacitinib

Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

Lees meer
Lees meer over Recidieven na lokale endoscopische resectie van T1 colorectaal carcinoom

MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Lees meer
Lees meer over MicroRNA’s in pancreassap blijken nuttig voor vroegdetectie van pancreaskanker

Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Lees meer
Lees meer over Betere overleving na minimaal invasieve slokdarmresectie dan na oesofagectomie

Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Lees meer
Lees meer over Meer kans op niet-aids-gerelateerde vormen van kanker bij hiv

Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Olaparib verbetert overleving bij subgroep patiënten met gemetastaseerd prostaatcarcinoom

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie