Sotorasib bij gevorderde solide tumoren met KRAS p.G12C-mutatie

Delen via:

Behandeling met de KRASG12C-remmer sotorasib liet in fase I-onderzoek een bemoedigende antitumoractiviteit zien bij patiënten met intensief voorbehandelde gevorderde solide tumoren met de KRAS p.G12C-mutatie. Graad 3 of 4 therapiegerelateerde toxiciteit trad op bij 11,6% van de patiënten.

Hoewel KRAS een frequent gemuteerd oncogen is in humane tumoren, zijn er nog geen selectieve KRAS-remmers beschikbaar. De KRAS p.G12C-mutatie komt voor bij 13% van de niet-kleincellige longtumoren (NSCLC) en bij 1-3% van de colorectale en andere solide tumoren. In de fase I-studie CodeBreaK100 (NCT03600883) werd sotorasib, een small molecule dat zich selectief en onomkeerbaar op KRASG12C richt, onderzocht bij patiënten met gevorderde solide tumoren met de KRAS p.G12C-mutatie.

In totaal werden 129 patiënten (59 met NSCLC, 42 met colorectaal carcinoom en 28 met andere tumoren) geïncludeerd. Patiënten hadden gemiddeld 3 (bereik 0 tot 11) eerdere behandelingen voor gemetastaseerde ziekte ondergaan. Er werd geen dosisbeperkende toxiciteit waargenomen en geen van de sterfgevallen was gerelateerd aan de behandeling. In totaal hadden 73 patiënten (56,6%) therapiegerelateerde bijwerkingen; bij 15 patiënten (11,6%) ging het om graad 3/4-bijwerkingen. In de NSCLC-subgroep had 32,2% (19 patiënten) een bevestigde objectieve respons (compleet of partieel) en 88,1% (52 patiënten) had ziektecontrole (objectieve respons of stabiele ziekte). De mediane progressievrije overleving was 6,3 maanden. In de subgroep patiënten met een colorectaal carcinoom had 7,1% (3 patiënten) een bevestigde respons en 73,8% (31 patiënten) had ziektecontrole. In deze groep was de mediane progressievrije overleving 4,0 maanden. Er werden ook responsen waargenomen bij patiënten met een pancreas-, endometrium- en appendixcarcinoom en bij een patiënt met een melanoom.

Bron:

Hong DS, Fakih MG, Strickler JH, et al. KRAS G12C Inhibition with Sotorasib in Advanced Solid Tumors. N Engl J Med. 2020;383:1207-17.

Nieuwe combinatie geeft zicht op behandeling voor platinumrefractair ovariumcarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over Nieuwe combinatie geeft zicht op behandeling voor platinumrefractair ovariumcarcinoom

Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

apr 2021 |

Lees meer over Kankerpatiënt informeren over neuropathie loont

TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

apr 2021 |

Lees meer over TPEx versus EXTREME bij gerecidiveerd of gemetastaseerd hoofd-halscarcinoom

Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

apr 2021 |

Lees meer over Minder Europeanen overlijden binnen drie jaar na de diagnose melanoom

Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

apr 2021 |

Lees meer over Toxiciteit bij stereotactische bestraling van levermetastasen verrassend gering

Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

apr 2021 |

Lees meer over Eerste studie naar neoadjuvante immuuntherapie bij PCC van start

Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

25 mei 2021 om 20:30 | Cardiologie

Lees meer over Treatment with DOACs - optimal balance between prevention of thrombosis and bleeding

Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

10 mrt 2021 | Longziekten

Lees meer over Webcast: Update aanpak RET-gedreven tumoren; diagnostiek en behandelopties

Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

8 feb 2021 | Farmacie

Lees meer over Kanker en trombose, hoe kiest u het juiste antistollingsmiddel?   

Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

27 jan 2021 om 20:30 | Dermatologie

Lees meer over Masterclass vergevorderd cutaan plaveiselcelcarcinoom

Hematologie in beeld

3 nov 2020 | Hematologie

Lees meer over Hematologie in beeld

Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 19:30 | Hematologie

Lees meer over Trombocytopenie - differentiaaldiagnostiek en morfologie

Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

3 nov 2020 om 21:00 | Hematologie

Lees meer over Anemie – differentiaaldiagnostiek en morfologie

Precisiezorg dichterbij dan we denken

2 nov 2020 | Cardiologie

Lees meer over Precisiezorg dichterbij dan we denken

Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

28 sep 2020 om 20:30 | Oncologie

Lees meer over Webcast Masterclass oncologie: Neuropathische pijn een erkend probleem?

Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Huisartsgeneeskunde

Lees meer over Immuno-oncologie module 1: immunologie en immuuntherapie

Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

Oncologie

Lees meer over Immuno-oncologie module 3: Verpleegkundige casuïstiek

The role of targeted therapy in advanced gastric cancer

Oncologie

Lees meer over The role of targeted therapy in advanced gastric cancer
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Lees meer
Lees meer over Overlevingswinst met darolutamide blijft behouden

Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Lees meer
Lees meer over Moleculaire determinanten voorspellend voor langdurige respons op apalutamide

Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende antitumoractiviteit van HIF-2α-remmer bij heldercellig RCC

Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Lees meer
Lees meer over Geïntensiveerde niet beter dan conventionele radiotherapie voor recidiefprostaatkanker

Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns lenvatinib-combinaties beter dan sunitinib bij RCC

Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lees meer
Lees meer over Toevoeging van apalutamide aan abirateronacetaat/prednison verbetert rPFS bij mCRPC

Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Lees meer
Lees meer over Lymfeklierdissectie nuttig bij vroeg gemetastaseerd seminoom

Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Lees meer
Lees meer over Eerstelijns combinatie-immuuntherapieën bij gemetastaseerd RCC

Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Lees meer
Lees meer over Risicoscore voorspellend voor metastasering na radiotherapie

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 |

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Neuropathische pijn na chemotherapie

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn na chemotherapie