Oraal decitabine en cedazuridine plus venetoclax voor oudere of niet-fitte AML-patiënt

apr 2024 | Leukemie, Ouderen

Lees meer over Oraal decitabine en cedazuridine plus venetoclax voor oudere of niet-fitte AML-patiënt

Moleculaire voorspellers voor respons op venetoclax en hypomethylerend middel bij AML

mrt 2024 | Leukemie, Ouderen

Lees meer over Moleculaire voorspellers voor respons op venetoclax en hypomethylerend middel bij AML

Ook kwetsbaardere CLL-patiënt kan baat hebben bij behandeling

aug 2023 | Leukemie

Lees meer over Ook kwetsbaardere CLL-patiënt kan baat hebben bij behandeling

Eerstelijnsbehandelingen met venetoclax versus chemo-immuuntherapie bij patiënten met CLL

jun 2023 | Leukemie

Lees meer over Eerstelijnsbehandelingen met venetoclax versus chemo-immuuntherapie bij patiënten met CLL

Eerstelijns venetoclax en rituximab bij jonge CLL-patiënten met ongunstig biologisch profiel

jun 2023 | Leukemie

Lees meer over Eerstelijns venetoclax en rituximab bij jonge CLL-patiënten met ongunstig biologisch profiel

Venetoclax-combinaties bij CLL effectiever dan chemo-immuuntherapie

mei 2023 | Leukemie

Lees meer over Venetoclax-combinaties bij CLL effectiever dan chemo-immuuntherapie
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Op MRD gebaseerde therapie met venetoclax en ibrutinib bij RR CLL

dec 2021 | Leukemie

Lees meer over Op MRD gebaseerde therapie met venetoclax en ibrutinib bij RR CLL

Orale behandeling superieur aan eerstelijnsbehandeling CLL met chloorambucil plus obinutuzumab

jun 2021 | Leukemie

Lees meer over Orale behandeling superieur aan eerstelijnsbehandeling CLL met chloorambucil plus obinutuzumab

Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

dec 2020 | Leukemie

Lees meer over Venetoclax plus decitabine: slechtere uitkomsten bij AML met TP53-mutaties

MURANO-studie: aanhoudend positieve resultaten op lange termijn

dec 2020 | Leukemie

Lees meer over MURANO-studie: aanhoudend positieve resultaten op lange termijn

Nieuwe standaard nieuw gediagnosticeerde oudere patiënten met AML?

jun 2020 | Leukemie

Lees meer over Nieuwe standaard nieuw gediagnosticeerde oudere patiënten met AML?

Venetoclax plus bortezomib en dexamethason bij patiënten met RRMM

jun 2019 | MM

Lees meer over Venetoclax plus bortezomib en dexamethason bij patiënten met RRMM

Venetoclax plus obinutuzumab bij niet eerder behandeld CLL

jun 2019 | Leukemie

Lees meer over Venetoclax plus obinutuzumab bij niet eerder behandeld CLL

Blijvend voordeel venetoclax plus rituximab bij recidiverend/refractair CLL

dec 2018 | Leukemie

Lees meer over Blijvend voordeel venetoclax plus rituximab bij recidiverend/refractair CLL

MURANO-studie: venetoclax bij recidiverend/refractair CLL

dec 2017 | Leukemie

Lees meer over MURANO-studie: venetoclax bij recidiverend/refractair CLL
Er zijn geen podcasts gevonden.
Geen digitale kranten gevonden.