MedNet Congres Apothekers 2019

Delen via:

U kunt de beschikbaar gestelde presentaties van het MedNet Congres Apothekers bekijken door op de titels te klikken:

 

Opening en inleiding
Joost Hoebink

Vergeet dementie; onthoud de mens!
Dr. Frans Hoogeveen, GZ/psycholoog en specialist dementiezorg

Artikel: Eigenlijk zou iedereen een beetje mantelzorger moeten zijn

Farmacotherapie door de patiënt zelf
Maayke Fluitman, Founder SelfCareFactorY / Freelance QA, QP, Regulatory, Chief Pharmaceutical Officer

De zorg voor een palliatieve patiënt
Heleen Heemstra-Eijsbroek MSc, openbaar apotheker

Gepast ICS gebruik bij COPD
Jelmer Nicolaï en Dennis Rodrigues

Pijn bij kanker
Michel Wagemans, anesthesioloog en pijnspecialist, Reinier de Graaf Groep Delft

Leefstijl op recept voor het vrouwenhart
Janneke Wittekoek, cardiologe, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife in Utrecht 

Online inschrijven is niet meer mogelijk. Wilt u toch graag het congres bijwonen, dan bent u van harte welkom om u woensdagochtend 18 december om 09.15 uur ter plaatse te registreren. U kunt u dan melden bij de Registratiebalie.
9.45 tot 16.30 uur | Hotel Houten, Hoofdveste 25, 3992 DH Houten

Wilt u meer weten over dementerende patiënten? Over pijn, palliatieve zorg of uw zelfzorgende klanten? Kom dan zeker naar het 1e MedNet-congres Apothekers.

Hoewel alles uiteindelijk draait om farmacotherapie en tevreden klanten, is het vak van openbare apotheker heel breed. Tijdens het MedNet-congres Apothekers wordt om die reden aandacht besteed aan veel verschillende onderwerpen en indicatiegebieden. Soms gaat het om bijdragen op wetenschappelijk of strategisch niveau, soms is de informatie heel praktische en direct toepasbaar in uw apotheek. De thema’s en sprekers zijn gekozen in samenspraak met een grote groep apothekers.

Kortom: een leerzame en vooral ook inspirerende dag met collega’s onder elkaar.

Datum en locatie

Het MedNet-congres Apothekers vindt plaats op woensdag 18 december 2019 in Hotel Houten. Hotel Houten is uitstekend bereikbaar, beschikt over gratis parkeergelegenheid en staat bekend om de meer dan goede catering.

Inschrijven en kosten

Online inschrijven is niet meer mogelijk. Wilt u toch graag het congres bijwonen, dan bent u van harte welkom om u woensdagochtend 18 december om 09.15 uur ter plaatse te registreren. U kunt u dan melden bij de Registratiebalie.

Deelname aan dit congres kost € 95,- inclusief btw, koffie/thee/lunch/borrel en congresmateriaal.

Verhinderd?

Alleen annuleringen per email worden geaccepteerd. Bij annulering t/m 4 december 2019 wordt € 50,- per persoon aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 4 december kunnen wij geen restitutie verlenen. Vervanging van de deelnemer is uiteraard altijd mogelijk.

Informatiemarkt

Wilt u uw doelgroep bereiken op de informatiemarkt? Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Springer Healthcare
030-638 36 38
nascholing@springer.com

 

Het MedNet Congres Apothekers wordt mede mogelijk gemaakt door:

     

MedNet Congres Apothekers is bedoeld voor openbaar apothekers.

Heleen Heemstra-Eijsbroek
MSc, Openbaar apotheker

Dr. Frans Hoogeveen
GZ/psycholoog en specialist dementiezorg

Maayke Fluitman
Founder SelfCareFactorY en Chief Pharmaceutical Officer

Michel Wagemans
Anesthesioloog en pijnspecialist, Reinier de Graaf Groep Delft

Janneke Wittekoek
Cardioloog, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife

Schrijf u nu in
PROGRAMMA

09.15 uur Ontvangst en registratie

09.45 uur Welkom en inleiding door Joost Hoebink, dagvoorzitter

10.00 uur Vergeet dementie; onthoud de mens!

Een klant in de apotheek is een mens als elk ander. Hij komt met een zorgvraag en hoopt op passend advies en ondersteuning. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Frans Hoogeveen beschrijft hoe je als apotheker kunt kijken naar mensen met dementie, zodat je optimaal rekening kunt houden met de cognitieve, psychologische en sociale problemen die mogelijk spelen. Een praktisch verhaal over geheugen, begrip, contact maken, aanpassing en emoties dat leidt tot meer kennis over en begrip voor mensen met dementie.
Dr. Frans Hoogeveen, GZ/psycholoog en specialist dementiezorg

11.00 uur Pauze

11.30 uur Farmacotherapie door de patiënt zelf

Maayke Fluitman, Founder SelfCareFactorY // Freelance QA, QP, Regulatory, Chief Pharmaceutical Officer

12.30 uur Lunch

12.30 uur Satellietsymposium (lunchsessie) | DOAC’s bij apothekers

Tijdens dit symposium zal René Jansen vertellen over de risico’s van atriumfibrilleren (AF), de gevaren van niet- of onderbehandelen van AF, en hoe dat is voor de oudere patiënten met hoge kans op bloedingen? Tenslotte zal hij ingaan op de rol die de apotheker kan spelen op de goede toepassing van DOAC’s zowel bij eerste voorschrijven als op in de begeleiding van patiënten op de langere termijn.
René Jansen, klinisch geriater Alkmaar (tot 13.15 uur) 

13.30 uur Parallelsessies (Keuze uit verschillende onderwerpen*)

14.30 uur Pauze

15.00 uur Pijn bij Kanker

Deze sessie gaat over neuropathische pijnbehandeling (o.a. chemotherapie geïnduceerde neuropathie), aangrijpingspunten en werkingsmechanismen, evidence van verschillende medicamenten, invasieve behandelingen en effect op de pijnmedicatie (m.n. de opioïden) en de plaats van methadon, tapentadol, buprenorfin.
Michel Wagemans, anesthesioloog en pijnspecialist, Reinier de Graaf Groep Delft

15.45 uur Leefstijl op recept voor het vrouwenhart; maatwerk in de apotheek                

Bij patiënten met hart- en vaatziekten is het in de meeste gevallen noodzakelijk om medicatie te slikken. Belangrijk voor de apotheker om zich te realiseren dat 60% van de vrouwen vaak bijwerkingen ervaart en dat zij vaak met veel lagere doseringen effectief behandeld kunnen worden. Feit blijft ook dat 80% van de hart- en vaatziekten kan worden voorkomen door een gezonde leefstijl. Wittekoek ziet een mooie rol voor de apotheker om de patiënt te “nudgen” naar gezond gedrag. Bewustwording van risicofactoren en het effect van medicatie en leefstijl op deze factoren is een belangrijke boodschap die door alle zorgprofessionals zou moeten worden overgebracht. Preventie begint immers met kennis; dat is de key-message van de lezing van dr. Janneke Wittekoek! Dr. Janneke Wittekoek is cardioloog, gezondheidswetenschapper en oprichter van de HeartLife Klinieken in Utrecht. Ze is specialiste op het gebied van hart- en vaatziekten bij vrouwen en houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met het vrouwenhart.
Janneke Wittekoek, cardioloog, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife in Utrecht

16.30 uur Einde

PARALLELSESSIES

1. De zorg voor een palliatieve patiënt

Tijdens de parallelsessie neemt Heleen Heemstra u mee in de farmaceutische zorg voor een palliatieve COPD patiënt. Medicamenteuze veranderingen tijdens de palliatieve fase en de praktische gang van zaken komen onder andere aan bod door middel van diverse zorgproblemen voor deze patiënt.
H.H. (Heleen) Heemstra – Eijsbroek MSc, Openbaar apotheker

2. Gepast ICS gebruik bij COPD

Een sessie over praktische implementatie vanuit de apotheek. Veel patiënten met mild tot matig COPD gebruiken inhalatiecorticosteroïden (ICS) maar bij een aantal van deze patiënten is geen duidelijke indicatie voor ICS volgens de richtlijnen (ref: 1,2,3). De vraag is dan ook: bij welke COPD patiënten kan de ICS-behandeling worden gestopt en hoe moet dat dan worden aangepakt?
Jelmer Nicolaï en Dennis Rodrigues (Market Access Manager en Brand Manager Respiratoir, Boehringer Ingelheim)

Referentie:
1) Lambooij A et al, 2016 Medicatie bij Astma en COPD NIVEL rapport
2) Snoeck Stroband, NHG 2015 3e herziening
3) GOLD 2019

3. Pijn en Opioïden geïnduceerde obstipatie

De meest voorkomende bijwerkingen van opioïden zijn obstipatie, misselijkheid en sedatie.1 Bij chronisch gebruik van opioïden ontstaat er meestal tolerantie voor deze bijwerkingen, maar dit geldt niet voor obstipatie.2 Obstipatie treedt op bij 50-87% van de patiënten die met opioïden wordt behandeld en houdt aan zolang de behandeling voortduurt.3 Laxantia zijn middelen van eerste keuze, echter 54% van de patiënten die met een laxans worden behandeld, zijn ontevreden met hun behandeling.4
Jan Koning, apotheker

  • Bronnen

    1. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/opioiden geraadpleegd op 3 april 2018
    2. de Groot JWB, Peters FTM and Reyners AKL. Ned Tijdsch Geneeskd. 2010; 154:A2224
    3. Panchal SJ, Muller-Schwefe P and Wurzelmann JI. Int J Clin Pract. 2007;61:1181–1187
    4. Pappagallo M. Am J Surg. 2001; 182(suppl):11S-18S.

Accreditatie is voor 4,5 punten toegekend door KNMP-OA onder ID nummer 378367.

Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

feb 2021 |

Lees meer over Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

jan 2021 |

Lees meer over Farmacokinetische en farmacodynamische interacties tussen antikankermiddelen en comedicatie

Mylan en Upjohn gaan verder als Viatris

nov 2020 |

Lees meer over Mylan en Upjohn gaan verder als Viatris

Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

jun 2020 |

Lees meer over Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

Druk op zorg door dure geneesmiddelen. Maar is dat wel zo?

jun 2020 |

Lees meer over Druk op zorg door dure geneesmiddelen. Maar is dat wel zo?

Teun van Gelder nieuwe hoogleraar Drug Discovery & Development

mei 2020 |

Lees meer over Teun van Gelder nieuwe hoogleraar Drug Discovery & Development

COPD Update 2020

9 dec 2020 om 20:30 | Farmacie

Lees meer over COPD Update 2020

Antistolling - De veelgestelde vragen eindelijk beantwoord

20 mei 2020 om 20:30 | Coronavirus (COVID-19)

Lees meer over Antistolling - De veelgestelde vragen eindelijk beantwoord

ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?

5 nov 2019 om 20:30 | Farmacie

Lees meer over ICS bij COPD: wanneer wel en wanneer niet?

De schildklier de baas

23 sep 2019 om 20:30 | Farmacie

Lees meer over De schildklier de baas

Opioïdgebruik in de huisartspraktijk - Pijn bij ouderen

1 aug 2019 | Farmacie

Lees meer over Opioïdgebruik in de huisartspraktijk - Pijn bij ouderen

Casuïstiek DOAC’s: direct in de eerstelijnspraktijk

2 jul 2019 om 20:30 | Farmacie

Lees meer over Casuïstiek DOAC’s: direct in de eerstelijnspraktijk

Beroertepreventie in de 1e lijn: beter behandelen van AF patiënten

18 apr 2019 om 20:30 | Farmacie

Lees meer over Beroertepreventie in de 1e lijn: beter behandelen van AF patiënten

DOAC’s bij kwetsbare ouderen in de dagelijkse praktijk

25 okt 2018 om 20:30 | Farmacie

Lees meer over DOAC’s bij kwetsbare ouderen in de dagelijkse praktijk

DOAC’s in de eerste lijn - De samenwerking tussen de cardioloog, huisarts en apotheker: wat werkt wel en wat werkt niet?

27 jun 2018 om 20:30 | Farmacie

Lees meer over DOAC’s in de eerste lijn - De samenwerking tussen de cardioloog, huisarts en apotheker: wat werkt wel en wat werkt niet?

Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Farmacie

Lees meer over Diagnostiek en behandeling van pijn bij patiënten met kanker

Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors

Farmacie

Lees meer over Immuno-oncologie module 2: Bijwerkingenmanagement checkpoint inhibitors
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

PARALLAX voldoet aan één primair eindpunt bij HFpEF

Lees meer
Lees meer over PARALLAX voldoet aan één primair eindpunt bij HFpEF

De effecten van stoppen met antistolling bij atriumfibrilleren

Lees meer
Lees meer over De effecten van stoppen met antistolling bij atriumfibrilleren

Eerste gerandomiseerde studie bevestigt veiligheid van ACE-remmers en ARB’s bij hartpatiënten met COVID-19

Lees meer
Lees meer over Eerste gerandomiseerde studie bevestigt veiligheid van ACE-remmers en ARB’s bij hartpatiënten met COVID-19

Slechte astmacontrole mogelijk te verbeteren in apotheek

Lees meer
Lees meer over Slechte astmacontrole mogelijk te verbeteren in apotheek

Overgebruik orale corticosteroïden terug te dringen met biologicals

Lees meer
Lees meer over Overgebruik orale corticosteroïden terug te dringen met biologicals

Interdiscipliniar migraineprogramma vindt veel gehoor bij patiënten

Lees meer
Lees meer over Interdiscipliniar migraineprogramma vindt veel gehoor bij patiënten

Begeleiding getrainde eerstelijnsapotheker even goed

Lees meer
Lees meer over Begeleiding getrainde eerstelijnsapotheker even goed
Er zijn geen podcasts gevonden.