MedNet Congres Apothekers 2019

Delen via:

Wilt u het MedNet-congers Apothekers bijwonen in 2022? Klik HIER om het programma van 2022 te bekijken en schrijf u in!

 

U kunt de beschikbaar gestelde presentaties van het MedNet Congres Apothekers bekijken door op de titels te klikken:

 

Opening en inleiding
Joost Hoebink

Vergeet dementie; onthoud de mens!
Dr. Frans Hoogeveen, GZ/psycholoog en specialist dementiezorg

Artikel: Eigenlijk zou iedereen een beetje mantelzorger moeten zijn

Farmacotherapie door de patiënt zelf
Maayke Fluitman, Founder SelfCareFactorY / Freelance QA, QP, Regulatory, Chief Pharmaceutical Officer

De zorg voor een palliatieve patiënt
Heleen Heemstra-Eijsbroek MSc, openbaar apotheker

Gepast ICS gebruik bij COPD
Jelmer Nicolaï en Dennis Rodrigues

Pijn bij kanker
Michel Wagemans, anesthesioloog en pijnspecialist, Reinier de Graaf Groep Delft

Leefstijl op recept voor het vrouwenhart
Janneke Wittekoek, cardiologe, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife in Utrecht 

Wilt u het MedNet-congers Apothekers bijwonen in 2022? Klik HIER om het programma van 2022 te bekijken en schrijf u in!

 

Wilt u meer weten over dementerende patiënten? Over pijn, palliatieve zorg of uw zelfzorgende klanten? Kom dan zeker naar het 1e MedNet-congres Apothekers.

Hoewel alles uiteindelijk draait om farmacotherapie en tevreden klanten, is het vak van openbare apotheker heel breed. Tijdens het MedNet-congres Apothekers wordt om die reden aandacht besteed aan veel verschillende onderwerpen en indicatiegebieden. Soms gaat het om bijdragen op wetenschappelijk of strategisch niveau, soms is de informatie heel praktische en direct toepasbaar in uw apotheek. De thema’s en sprekers zijn gekozen in samenspraak met een grote groep apothekers.

Kortom: een leerzame en vooral ook inspirerende dag met collega’s onder elkaar.

Datum en locatie

Het MedNet-congres Apothekers vindt plaats op woensdag 18 december 2019 in Hotel Houten. Hotel Houten is uitstekend bereikbaar, beschikt over gratis parkeergelegenheid en staat bekend om de meer dan goede catering.

Inschrijven en kosten

Online inschrijven is niet meer mogelijk. Wilt u toch graag het congres bijwonen, dan bent u van harte welkom om u woensdagochtend 18 december om 09.15 uur ter plaatse te registreren. U kunt u dan melden bij de Registratiebalie.

Deelname aan dit congres kost € 95,- inclusief btw, koffie/thee/lunch/borrel en congresmateriaal.

Verhinderd?

Alleen annuleringen per email worden geaccepteerd. Bij annulering t/m 4 december 2019 wordt € 50,- per persoon aan administratiekosten in rekening gebracht. Na 4 december kunnen wij geen restitutie verlenen. Vervanging van de deelnemer is uiteraard altijd mogelijk.

Informatiemarkt

Wilt u uw doelgroep bereiken op de informatiemarkt? Neem dan contact met ons op!

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Springer Healthcare
030-638 36 38
nascholing@springer.com

 

Het MedNet Congres Apothekers wordt mede mogelijk gemaakt door:

     

MedNet Congres Apothekers is bedoeld voor openbaar apothekers.

Heleen Heemstra-Eijsbroek
MSc, Openbaar apotheker

Dr. Frans Hoogeveen
GZ/psycholoog en specialist dementiezorg

Maayke Fluitman
Founder SelfCareFactorY en Chief Pharmaceutical Officer

Michel Wagemans
Anesthesioloog en pijnspecialist, Reinier de Graaf Groep Delft

Janneke Wittekoek
Cardioloog, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife

PROGRAMMA

09.15 uur Ontvangst en registratie

09.45 uur Welkom en inleiding door Joost Hoebink, dagvoorzitter

10.00 uur Vergeet dementie; onthoud de mens!

Een klant in de apotheek is een mens als elk ander. Hij komt met een zorgvraag en hoopt op passend advies en ondersteuning. Dat geldt ook voor mensen met dementie. Frans Hoogeveen beschrijft hoe je als apotheker kunt kijken naar mensen met dementie, zodat je optimaal rekening kunt houden met de cognitieve, psychologische en sociale problemen die mogelijk spelen. Een praktisch verhaal over geheugen, begrip, contact maken, aanpassing en emoties dat leidt tot meer kennis over en begrip voor mensen met dementie.
Dr. Frans Hoogeveen, GZ/psycholoog en specialist dementiezorg

11.00 uur Pauze

11.30 uur Farmacotherapie door de patiënt zelf

Maayke Fluitman, Founder SelfCareFactorY // Freelance QA, QP, Regulatory, Chief Pharmaceutical Officer

12.30 uur Lunch

12.30 uur Satellietsymposium (lunchsessie) | DOAC’s bij apothekers

Tijdens dit symposium zal René Jansen vertellen over de risico’s van atriumfibrilleren (AF), de gevaren van niet- of onderbehandelen van AF, en hoe dat is voor de oudere patiënten met hoge kans op bloedingen? Tenslotte zal hij ingaan op de rol die de apotheker kan spelen op de goede toepassing van DOAC’s zowel bij eerste voorschrijven als op in de begeleiding van patiënten op de langere termijn.
René Jansen, klinisch geriater Alkmaar (tot 13.15 uur) 

13.30 uur Parallelsessies (Keuze uit verschillende onderwerpen*)

14.30 uur Pauze

15.00 uur Pijn bij Kanker

Deze sessie gaat over neuropathische pijnbehandeling (o.a. chemotherapie geïnduceerde neuropathie), aangrijpingspunten en werkingsmechanismen, evidence van verschillende medicamenten, invasieve behandelingen en effect op de pijnmedicatie (m.n. de opioïden) en de plaats van methadon, tapentadol, buprenorfin.
Michel Wagemans, anesthesioloog en pijnspecialist, Reinier de Graaf Groep Delft

15.45 uur Leefstijl op recept voor het vrouwenhart; maatwerk in de apotheek                

Bij patiënten met hart- en vaatziekten is het in de meeste gevallen noodzakelijk om medicatie te slikken. Belangrijk voor de apotheker om zich te realiseren dat 60% van de vrouwen vaak bijwerkingen ervaart en dat zij vaak met veel lagere doseringen effectief behandeld kunnen worden. Feit blijft ook dat 80% van de hart- en vaatziekten kan worden voorkomen door een gezonde leefstijl. Wittekoek ziet een mooie rol voor de apotheker om de patiënt te “nudgen” naar gezond gedrag. Bewustwording van risicofactoren en het effect van medicatie en leefstijl op deze factoren is een belangrijke boodschap die door alle zorgprofessionals zou moeten worden overgebracht. Preventie begint immers met kennis; dat is de key-message van de lezing van dr. Janneke Wittekoek! Dr. Janneke Wittekoek is cardioloog, gezondheidswetenschapper en oprichter van de HeartLife Klinieken in Utrecht. Ze is specialiste op het gebied van hart- en vaatziekten bij vrouwen en houdt zich al meer dan 15 jaar bezig met het vrouwenhart.
Janneke Wittekoek, cardioloog, gezondheidswetenschapper en oprichtster van de HeartLife in Utrecht

16.30 uur Einde

PARALLELSESSIES

1. De zorg voor een palliatieve patiënt

Tijdens de parallelsessie neemt Heleen Heemstra u mee in de farmaceutische zorg voor een palliatieve COPD patiënt. Medicamenteuze veranderingen tijdens de palliatieve fase en de praktische gang van zaken komen onder andere aan bod door middel van diverse zorgproblemen voor deze patiënt.
H.H. (Heleen) Heemstra – Eijsbroek MSc, Openbaar apotheker

2. Gepast ICS gebruik bij COPD

Een sessie over praktische implementatie vanuit de apotheek. Veel patiënten met mild tot matig COPD gebruiken inhalatiecorticosteroïden (ICS) maar bij een aantal van deze patiënten is geen duidelijke indicatie voor ICS volgens de richtlijnen (ref: 1,2,3). De vraag is dan ook: bij welke COPD patiënten kan de ICS-behandeling worden gestopt en hoe moet dat dan worden aangepakt?
Jelmer Nicolaï en Dennis Rodrigues (Market Access Manager en Brand Manager Respiratoir, Boehringer Ingelheim)

Referentie:
1) Lambooij A et al, 2016 Medicatie bij Astma en COPD NIVEL rapport
2) Snoeck Stroband, NHG 2015 3e herziening
3) GOLD 2019

3. Pijn en Opioïden geïnduceerde obstipatie

De meest voorkomende bijwerkingen van opioïden zijn obstipatie, misselijkheid en sedatie.1 Bij chronisch gebruik van opioïden ontstaat er meestal tolerantie voor deze bijwerkingen, maar dit geldt niet voor obstipatie.2 Obstipatie treedt op bij 50-87% van de patiënten die met opioïden wordt behandeld en houdt aan zolang de behandeling voortduurt.3 Laxantia zijn middelen van eerste keuze, echter 54% van de patiënten die met een laxans worden behandeld, zijn ontevreden met hun behandeling.4
Jan Koning, apotheker

  • Bronnen

    1. https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/opioiden geraadpleegd op 3 april 2018
    2. de Groot JWB, Peters FTM and Reyners AKL. Ned Tijdsch Geneeskd. 2010; 154:A2224
    3. Panchal SJ, Muller-Schwefe P and Wurzelmann JI. Int J Clin Pract. 2007;61:1181–1187
    4. Pappagallo M. Am J Surg. 2001; 182(suppl):11S-18S.

Accreditatie is voor 4,5 punten toegekend door KNMP-OA onder ID nummer 378367.

Subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding

dec 2022 | Vaccinatie

Lees meer over Subsidieregeling voor innovatie in pandemiebestrijding

Clarity Ad bevestigt: lecanemab vertraagt achteruitgang bij vroege Alzheimer

dec 2022 | Dementie

Lees meer over Clarity Ad bevestigt: lecanemab vertraagt achteruitgang bij vroege Alzheimer

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

nov 2022 | Arthritis psoriatica, Eczeem, IBD, JIA, Psoriasis, RA, Spondyloartritis

Lees meer over Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

Veiligheid en verdraaglijkheid van oraal minoxidil bij adolescenten

okt 2022

Lees meer over Veiligheid en verdraaglijkheid van oraal minoxidil bij adolescenten

Het gaspedaal van de inclusiemonitor moet nog wat dieper worden ingedrukt

okt 2022

Lees meer over Het gaspedaal van de inclusiemonitor moet nog wat dieper worden ingedrukt

Gezondheid begint met zelfredzaamheid bij kleine kwalen

13 dec 2022 om 20:30

Lees meer over Gezondheid begint met zelfredzaamheid bij kleine kwalen

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021
Er zijn geen e-learnings gevonden.

Antistolling en bloedingen

donderdag 8 dec 2022 van 19:30 tot 22:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Real-world studie: ixekizumab even effectief als in fase III-onderzoeken

Lees meer
Lees meer over Real-world studie: ixekizumab even effectief als in fase III-onderzoeken

Dosisreductie: mag het een tikkie minder?

Lees meer
Lees meer over Dosisreductie: mag het een tikkie minder?

Hoger risico trombo-embolische/ischemische events met SARS-CoV-2 dan na vaccinatie

Lees meer
Lees meer over Hoger risico trombo-embolische/ischemische events met SARS-CoV-2 dan na vaccinatie

Lage persistentie bij medicijnen voor overactieve blaas

Lees meer
Lees meer over Lage persistentie bij medicijnen voor overactieve blaas

Gunstig bijwerkingenprofiel van remibrutinib bij CSU

Lees meer
Lees meer over Gunstig bijwerkingenprofiel van remibrutinib bij CSU

Lirentelimab vermindert symptomen bij allergische conjunctivitis

Lees meer
Lees meer over Lirentelimab vermindert symptomen bij allergische conjunctivitis

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Lees meer
Lees meer over Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Lees meer
Lees meer over Acute nierschade door nefrotoxische medicatie op Nederlandse IC-afdelingen

Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma

nov 2021 | Astma

Lees meer over Zorgtransitie: Thuistoedieningspilot met anti-IL5 behandelingen voor ernstig astma
Geen digitale kranten gevonden.