Edoxaban niet inferieur aan warfarine wat betreft bijwerkingen na hartklepvervanging

Delen via:
ESC 2021

Data uit de ENVISAGE-TAVI AF-studie toonden aan dat edoxaban niet inferieur is aan warfarine en zijn analogen wat betreft klinische bijwerkingen bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) na transkatheter-aortaklepimplantatie (TAVI). De incidentie van ernstige bloedingen was met edoxaban hoger dan met vitamine K-antagonisten (VKA’s).

ENVISAGE-TAVI AF vergeleek de veiligheid en werkzaamheid van het direct oraal anticoagulans (DOAC) edoxaban met VKA’s (warfarine en zijn analogen) bij patiënten met AF die een indicatie voor orale antistolling hadden na succesvolle TAVI. In totaal namen 1426 AF-patiënten uit 14 landen deel aan deze studie; zij werden gerandomiseerd naar edoxaban of de lokaal beschikbare VKA tussen 12 uur en 5 dagen na succesvolle voltooiing van TAVI. Het primaire eindpunt was samengesteld uit klinische bijwerkingen, zoals sterfte door alle oorzaken, myocardinfarct, ischemische beroerte, systemische trombo-embolie, kleptrombose en ernstige bloedingen volgens de definitie van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Het primaire veiligheidseindpunt was de incidentie van ernstige bloedingen volgens de ISTH-definitie.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 82 jaar en 47,5% was vrouw; zij werden gemiddeld 18 maanden gevolgd. Veel patiënten hadden een of meer bijkomende ziekten: 83 tot 87% had congestief hartfalen, 39 tot 42% had coronaire hartziekte en bij circa 17% was sprake van een eerdere beroerte of een voorbijgaand ischemisch event.

Edoxaban was niet inferieur ten opzichte van VKA’s wat betreft het primaire composieteindpunt van klinische bijwerkingen (17,5% versus 16,5% per jaar (HR 1,05; p = 0,01 voor non-inferioriteit). Wat betreft veiligheid had de edoxaban-groep een hoger risico op ernstige bloedingen in vergelijking met de VKA-groep, voornamelijk als gevolg van gastro-intestinale bloedingen. Het aantal ernstige bloedingen was 9,7% per jaar in de edoxaban-groep en 7,0% per jaar in de VKA-groep (HR 1,40). In secundaire analyses hadden patiënten in de edoxaban-groep die een neerwaartse dosisaanpassing nodig hadden en degenen die geen orale trombocytenaggregatieremmers voorgeschreven kregen, een vergelijkbaar aantal ernstige bloedingen als de VKA-groep.

Bron:

Dangas G. ENVISAGE-TAVI AF: Edoxaban vs. vitamin K antagonists after TAVI in patients with atrial fibrillation. ESC Congress 2021.

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

aug 2022

Lees meer over Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

jul 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

16 nov 2022 om 20:30

Lees meer over De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

Heart Failure TITRATE-HF webinar

8 sep 2022 om 20:00 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure TITRATE-HF webinar

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Heart Failure Highlights 2022

14 jun 2022 om 20:30 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure Highlights 2022

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

31 dec 2021

Lees meer over siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

woensdag 12 okt 2022 van 18:00 tot 20:30 | Hartfalen

Lees meer over 1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Lees meer
Lees meer over Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Lees meer
Lees meer over Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Lees meer
Lees meer over Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

Lees meer
Lees meer over Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Lees meer
Lees meer over SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Lees meer
Lees meer over Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

Lees meer
Lees meer over Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

jul 2022

Lees meer over De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1
Geen digitale kranten gevonden.