Edoxaban niet inferieur aan warfarine wat betreft bijwerkingen na hartklepvervanging

Delen via:
ESC 2021

Data uit de ENVISAGE-TAVI AF-studie toonden aan dat edoxaban niet inferieur is aan warfarine en zijn analogen wat betreft klinische bijwerkingen bij patiënten met atriumfibrilleren (AF) na transkatheter-aortaklepimplantatie (TAVI). De incidentie van ernstige bloedingen was met edoxaban hoger dan met vitamine K-antagonisten (VKA’s).

ENVISAGE-TAVI AF vergeleek de veiligheid en werkzaamheid van het direct oraal anticoagulans (DOAC) edoxaban met VKA’s (warfarine en zijn analogen) bij patiënten met AF die een indicatie voor orale antistolling hadden na succesvolle TAVI. In totaal namen 1426 AF-patiënten uit 14 landen deel aan deze studie; zij werden gerandomiseerd naar edoxaban of de lokaal beschikbare VKA tussen 12 uur en 5 dagen na succesvolle voltooiing van TAVI. Het primaire eindpunt was samengesteld uit klinische bijwerkingen, zoals sterfte door alle oorzaken, myocardinfarct, ischemische beroerte, systemische trombo-embolie, kleptrombose en ernstige bloedingen volgens de definitie van de International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH). Het primaire veiligheidseindpunt was de incidentie van ernstige bloedingen volgens de ISTH-definitie.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 82 jaar en 47,5% was vrouw; zij werden gemiddeld 18 maanden gevolgd. Veel patiënten hadden een of meer bijkomende ziekten: 83 tot 87% had congestief hartfalen, 39 tot 42% had coronaire hartziekte en bij circa 17% was sprake van een eerdere beroerte of een voorbijgaand ischemisch event.

Edoxaban was niet inferieur ten opzichte van VKA’s wat betreft het primaire composieteindpunt van klinische bijwerkingen (17,5% versus 16,5% per jaar (HR 1,05; p = 0,01 voor non-inferioriteit). Wat betreft veiligheid had de edoxaban-groep een hoger risico op ernstige bloedingen in vergelijking met de VKA-groep, voornamelijk als gevolg van gastro-intestinale bloedingen. Het aantal ernstige bloedingen was 9,7% per jaar in de edoxaban-groep en 7,0% per jaar in de VKA-groep (HR 1,40). In secundaire analyses hadden patiënten in de edoxaban-groep die een neerwaartse dosisaanpassing nodig hadden en degenen die geen orale trombocytenaggregatieremmers voorgeschreven kregen, een vergelijkbaar aantal ernstige bloedingen als de VKA-groep.

Bron:

Dangas G. ENVISAGE-TAVI AF: Edoxaban vs. vitamin K antagonists after TAVI in patients with atrial fibrillation. ESC Congress 2021.

Myocarditis en pericarditis na vaccinatie voor COVID-19

dec 2021 | Vaccinatie, Virale infecties

Lees meer over Myocarditis en pericarditis na vaccinatie voor COVID-19

Verbeterd begrip van de pathofysiologie van chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie

dec 2021 | Pulmonale hypertensie

Lees meer over Verbeterd begrip van de pathofysiologie van chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie

Intensieve behandeling van hypertensie leidt tot minder cardiovasculaire events bij ouderen

nov 2021 | Hartfalen

Lees meer over Intensieve behandeling van hypertensie leidt tot minder cardiovasculaire events bij ouderen

Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

nov 2021

Lees meer over Rode Hoed Symposium 'De medisch specialist in andere tijden!'

Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

nov 2021

Lees meer over Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

7 apr 2022 om 19:30 | ILD

Lees meer over Live webcast: De wondere wereld van bindweefselziekten

siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

31 dec 2021

Lees meer over siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Live webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

18 okt 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van vandaag

6 okt 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van vandaag

ESC Highlights 2021

15 sep 2021 om 20:30 | Hartfalen, Pulmonale hypertensie

Lees meer over ESC Highlights 2021

Geaccrediteerde webcast Cardiologie Pubquiz deel 2

9 mrt 2021 om 20:30 | Hartfalen, Ritmestoornissen

Lees meer over Geaccrediteerde webcast Cardiologie Pubquiz deel 2

Webcast Update Systemische Sclerose

16 feb 2021 | ILD, Pulmonale hypertensie, Sclerodermie

Lees meer over Webcast Update Systemische Sclerose

Geaccrediteerde webcast Cardiologie Pubquiz deel 1

1 feb 2021 om 20:30

Lees meer over Geaccrediteerde webcast Cardiologie Pubquiz deel 1

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

American Heart in ORANJE (nieuwe datum!)

woensdag 9 mrt 2022 van 18:00 tot 21:30 | Hartfalen, Ritmestoornissen

Lees meer over American Heart in ORANJE (nieuwe datum!)

Risico-evaluatie niet van invloed op besluitvorming en uitkomsten hartfalen

Lees meer
Lees meer over Risico-evaluatie niet van invloed op besluitvorming en uitkomsten hartfalen

Alkmaarse studie naar algoritme voor familiaire hypercholesterolemie

Lees meer
Lees meer over Alkmaarse studie naar algoritme voor familiaire hypercholesterolemie

Secundaire antibioticaprofylaxe nuttig bij latente reumatische hartziekte

Lees meer
Lees meer over Secundaire antibioticaprofylaxe nuttig bij latente reumatische hartziekte

Hoe langer de ischemieduur, hoe hoger IL-6 na acuut myocardinfarct

Lees meer
Lees meer over Hoe langer de ischemieduur, hoe hoger IL-6 na acuut myocardinfarct

Pericardiotomie vermindert de incidentie van postoperatief AF

Lees meer
Lees meer over Pericardiotomie vermindert de incidentie van postoperatief AF

Na ablatie is aanvullende sluiting linkerhartoor soms nuttig

Lees meer
Lees meer over Na ablatie is aanvullende sluiting linkerhartoor soms nuttig

Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Lees meer
Lees meer over Wereldwijd cardio-oncologieregister biedt basis voor internationale samenwerking

Innovatief extern ondersteuningsapparaat voor CABG

Lees meer
Lees meer over Innovatief extern ondersteuningsapparaat voor CABG

Empagliflozine verbetert uitkomsten van gehospitaliseerde patiënten met acuut hartfalen

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine verbetert uitkomsten van gehospitaliseerde patiënten met acuut hartfalen

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1