Goede verdraagbaarheid vroege behandeling sacubitril/valsartan bij HF en CKD

Delen via:
Heart Failure 2021

Patiënten met hartfalen met gereduceerde ejectiefractie (HFrEF) en chronische nierziekte (CKD) verdragen vroege behandeling met sacubitril/valsartan en het optitreren ervan na acuut gedecompenseerd HF goed. CKD-patiënten lopen wel meer risico op onder meer hyperkaliëmie en nierinsufficiëntie en een minder snelle optitratie na ontslag is voor hen waarschijnlijk beter.

Patiënten met HF en CKD lopen een hoger risico op slechte uitkomsten gedurende de kwetsbare fase na acuut gedecompenseerde HF-episodes; bovendien kan het optitreren van HF-medicatie de behandelaar nogal eens voor uitdagingen stellen. Straburzynski-Migaj et al. vergeleken het succes van het optitreren en de verdraagbaarheid van het vroeg inzetten van behandeling met sacubitril/valsartan bij patiënten met HFrEF met en zonder CKD op baseline. Dit deden zij aan de hand van de open-label, gerandomiseerde TRANSITION-studie waarin het vroeg beginnen en optitreren van behandeling met sacubitril/valsartan na acuut gedecompenseerd HF bij gestabiliseerde HFrEF-patiënten met CKD in het ziekenhuis (n = 497) vergeleken werd met dezelfde behandeling na ontslag (n = 496). Het primaire eindpunt was het bereiken van de streefdosering sacubitril/valsartan van 97/103 mg tweemaal daags op 10 weken na de randomisatie.

De resultaten toonden aan dat bij 42% van de CKD-patiënten het vroeg beginnen en het optitreren van sacubitril/valsartan naar de streefdosering van 97/103 mg werd bereikt; bij patiënten zonder CKD was dit bij 54% het geval (p < 0,001). In de groep CKD-patiënten bereikte en behield 58% een dosering sacubitril/valsartan van ≥ 49/51 mg en/of 97/103 mg tweemaal daags gedurende ten minste 2 weken tot week 10 versus 73% van de patiënten zonder CKD (p < 0,001). Het percentage patiënten dat elke dosering sacubitril/valsartan bereikte en gedurende ten minste 2 weken behield tot week 10 was 84% voor degenen met CKD versus 92% van de patiënten zonder CKD (p < 0,001). In totaal stopte 9,1% van de patiënten in de CKD-groep de behandeling met sacubitril/valsartan wegens bijwerkingen versus 2,5% van de patiënten zonder CKD (p < 0,001).

Bron:

Straburzynska-Migaj E, et al. Initiation of sacubitril/valsartan in patients with renal impairment early after acute decompensated heart failure in the TRANSITION study. Heart Failure 2021.

Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

sep 2022 | Acuut nierfalen, Chirurgie

Lees meer over Predictiemodel voorspelt acute nierschade na cardiale chirurgie

Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

sep 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Inflammatie, regeneratie en fibrose in niergerelateerde cardiovasculaire ziekten

Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

aug 2022

Lees meer over Behandeling van milde, chronische hypertensie tijdens de zwangerschap leidt tot gunstige uitkomsten

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

jul 2022 | Chronische nierschade, Hartfalen, Vaatlijden

Lees meer over Restrisico op hart- en vaatziekten en nierschade: vooral inflammatie

Richtlijn palliatieve sedatie herzien

jul 2022

Lees meer over Richtlijn palliatieve sedatie herzien

De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

16 nov 2022 om 20:30

Lees meer over De uitdagingen bij hypertrofische cardiomyopathie

Heart Failure TITRATE-HF webinar

8 sep 2022 om 20:00 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure TITRATE-HF webinar

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

28 jun 2022 om 20:00

Lees meer over Live webcast Beroertepreventie – Samen Sterk!

De wondere wereld van bindweefselziekten

22 jun 2022 | ILD

Lees meer over De wondere wereld van bindweefselziekten

Heart Failure Highlights 2022

14 jun 2022 om 20:30 | Hartfalen

Lees meer over Heart Failure Highlights 2022

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

15 feb 2022

Lees meer over De toekomst van antistollingszorg in Nederland

siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

31 dec 2021

Lees meer over siRNA, de toekomst van LDL-C verlaging?

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Angina pectoris, Atherosclerose, Myocardinfarct

Lees meer over Lipidenmanagement na ACS; een nieuwe dynamiek

Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

Lees meer over Linkerventrikelhypertrofie: stelt u de juiste diagnose in deze casus?

1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

woensdag 12 okt 2022 van 18:00 tot 20:30 | Hartfalen

Lees meer over 1e Nationale TITRATE-HF bijeenkomst

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Lees meer
Lees meer over Consistente cardiorenale uitkomsten met finerenon

Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Lees meer
Lees meer over Vijf keer hoger risico op hart- en vaatziekten bij vroege diagnose DM2

Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Lees meer
Lees meer over Slechte slapers lopen meer risico op hartziekte en beroerte

Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Lees meer
Lees meer over Rol van triglyceriden nog niet opgehelderd

Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

Lees meer
Lees meer over Effect rivaroxaban monotherapie voor alle BMI-niveaus vergelijkbaar

SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Lees meer
Lees meer over SGLT2-remmers verminderen CV-sterfte en HHF

Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Lees meer
Lees meer over Langer voordeel van verkorte DAPT na PCI

Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

Lees meer
Lees meer over Uurtje wandelen per week gunstig voor levensverwachting 85-plussers

De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

jul 2022

Lees meer over De nieuwe orale lipidenverlagende therapie, bempedoïnezuur

Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

nov 2021 | Vasculaire geneeskunde

Lees meer over Behandeling van de (zeer) hoog risico hypercholesterolemiepatiënt van morgen

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

dec 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 3

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

aug 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 2

Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1

apr 2020 | Ouderen

Lees meer over Podcastserie over de zorg(en) van de oudere atriumfibrilleren patiënt - Podcast 1
Geen digitale kranten gevonden.