Preventie CAD en/of CVD: noodzaak voor aanpassing bloeddrukstreefwaarden op basis van glucosetolerantie?

Delen via:

Recentelijk zijn de afkappunten voor hypertensie in belangrijke wereldwijde richtlijnen aangescherpt. Toch blijven er discussiepunten. Zo is de impact van de bloeddruk op coronaire hartziekten (CAD) en cerebrovasculaire ziekten (CVD) bij mensen met verschillende niveaus van glucosetolerantie (GST) nog niet volledig duidelijk. Tijd voor verdere aanpassing van de streefwaarden?

 In een Japans onderzoek zijn de gegevens uit een landelijke database met 293.396 deelnemers zonder voorgeschiedenis met CAD of CVD geanalyseerd over de periode 2008-2016. Het Cox-regressiemodel is gebruikt om de risico’s van een CAD en/of een CVD-event te bepalen.

Bloeddrukniveau en glucosetolerantie

De deelnemers zijn onderverdeeld in vier groepen volgens gestratificeerde bloeddrukniveaus:

  • < 130/90 mmHg;
  • systolische BP (SBP) = 130-139 en/of diastolische BP (DBP) = 80-89 mmHg;
  • SBP ≥ 140 of DBP > 90 mmHg;
  • ≥ 140/90 mmHg.

Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen normale glucosetolerantie (NGT), prediabetes (pre-DM) en diabetes mellitus (DM).

Hogere SBP verhoogt risico op CAD/CVD

Tijdens de onderzoeksperiode vonden 1099 CAD- en 1990 CVD-gebeurtenissen plaats. Mensen met SBP-niveaus ≥ 120 mmHg liepen een aanzienlijk hoger risico op het optreden van CAD/CVD dan mensen met lagere niveaus. De incidentie van CAD en CVD verschilde niet significant tussen NGT en prediabetes bij personen met een SBP ≤ 119, terwijl de hazardratio’s voor het optreden van CAD voor diabetespatiënten bijna 2,7 was. Dit was vergelijkbaar met NGT en prediabetes met een SBP ≥ 150 mmHg (tabel).

Impact van bloeddruk

Vergeleken met de groep NGT en SBP ≤ 119 mmHg was de hazardratio voor het optreden van CAD bij de groep DM en SBP ≥ 150 mmHg 5,91 (4,22-8,26). Een SBP ≥ 150 mmHg verhoogde het risico op CVD ongeveer vier keer, ongeacht GTS. Deze resultaten impliceren de noodzaak van nog lagere bloeddrukstreefwaarden, ongeacht GTS. De impact van de bloeddruk op preventie van CAD was sterker bij diabetespatiënten.

Bron:

Mayuko H, et al. Disease (CAD)/cerebrovascular disease (CVD) according to glucose tolerance status (GTS): Implications for updated guidelines. 80th ADA Virtual Scientific Sessions, 2020. https://plan.core-apps.com/tristar_ada20/abstract/b7bd1419-58b6-4a64-a39e-912e86f58b4e.

Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

feb 2021 |

Lees meer over Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

feb 2021 |

Lees meer over Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

okt 2020 |

Lees meer over Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

okt 2020 |

Lees meer over DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Effect van gewichtsverlies op ernst obstructieve slaapapneu: 10-jaar Sleep AHEAD

okt 2020 |

Lees meer over Effect van gewichtsverlies op ernst obstructieve slaapapneu: 10-jaar Sleep AHEAD

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard - 19 maart

19 mrt 2021 om 12:30 | Diabetes

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard - 19 maart

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

16 mrt 2021 | Diabetes

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Lees meer
Lees meer over Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Lees meer
Lees meer over Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

Lees meer
Lees meer over Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Lees meer
Lees meer over Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Lees meer
Lees meer over Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes