Preventie CAD en/of CVD: noodzaak voor aanpassing bloeddrukstreefwaarden op basis van glucosetolerantie?

Delen via:

Recentelijk zijn de afkappunten voor hypertensie in belangrijke wereldwijde richtlijnen aangescherpt. Toch blijven er discussiepunten. Zo is de impact van de bloeddruk op coronaire hartziekten (CAD) en cerebrovasculaire ziekten (CVD) bij mensen met verschillende niveaus van glucosetolerantie (GST) nog niet volledig duidelijk. Tijd voor verdere aanpassing van de streefwaarden?

 In een Japans onderzoek zijn de gegevens uit een landelijke database met 293.396 deelnemers zonder voorgeschiedenis met CAD of CVD geanalyseerd over de periode 2008-2016. Het Cox-regressiemodel is gebruikt om de risico’s van een CAD en/of een CVD-event te bepalen.

Bloeddrukniveau en glucosetolerantie

De deelnemers zijn onderverdeeld in vier groepen volgens gestratificeerde bloeddrukniveaus:

  • < 130/90 mmHg;
  • systolische BP (SBP) = 130-139 en/of diastolische BP (DBP) = 80-89 mmHg;
  • SBP ≥ 140 of DBP > 90 mmHg;
  • ≥ 140/90 mmHg.

Daarnaast is onderscheid gemaakt tussen normale glucosetolerantie (NGT), prediabetes (pre-DM) en diabetes mellitus (DM).

Hogere SBP verhoogt risico op CAD/CVD

Tijdens de onderzoeksperiode vonden 1099 CAD- en 1990 CVD-gebeurtenissen plaats. Mensen met SBP-niveaus ≥ 120 mmHg liepen een aanzienlijk hoger risico op het optreden van CAD/CVD dan mensen met lagere niveaus. De incidentie van CAD en CVD verschilde niet significant tussen NGT en prediabetes bij personen met een SBP ≤ 119, terwijl de hazardratio’s voor het optreden van CAD voor diabetespatiënten bijna 2,7 was. Dit was vergelijkbaar met NGT en prediabetes met een SBP ≥ 150 mmHg (tabel).

Impact van bloeddruk

Vergeleken met de groep NGT en SBP ≤ 119 mmHg was de hazardratio voor het optreden van CAD bij de groep DM en SBP ≥ 150 mmHg 5,91 (4,22-8,26). Een SBP ≥ 150 mmHg verhoogde het risico op CVD ongeveer vier keer, ongeacht GTS. Deze resultaten impliceren de noodzaak van nog lagere bloeddrukstreefwaarden, ongeacht GTS. De impact van de bloeddruk op preventie van CAD was sterker bij diabetespatiënten.

Bron:

Mayuko H, et al. Disease (CAD)/cerebrovascular disease (CVD) according to glucose tolerance status (GTS): Implications for updated guidelines. 80th ADA Virtual Scientific Sessions, 2020. https://plan.core-apps.com/tristar_ada20/abstract/b7bd1419-58b6-4a64-a39e-912e86f58b4e.

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Niet-cardiovasculaire comorbiditeit bij diabetes type 2

jul 2020 |

Lees meer over Niet-cardiovasculaire comorbiditeit bij diabetes type 2

Eilandjestransplantatie in LUMC goed verlopen

jul 2020 |

Lees meer over Eilandjestransplantatie in LUMC goed verlopen

Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

jun 2020 |

Lees meer over Coronavirus brengt digitale zorg in stroomversnelling

Studie naar beste behandeling van infectie bij diabetische voet

jun 2020 |

Lees meer over Studie naar beste behandeling van infectie bij diabetische voet

De zorg eerst op adem laten komen of de economie aanjagen

mei 2020 |

Lees meer over De zorg eerst op adem laten komen of de economie aanjagen

EASD Highlights 2020

5 okt 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Diabetes

Lees meer over Therapietrouw bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Nationale Diabetes Dag 2020 Online

vrijdag 16 okt 2020 van 09:30 tot 17:00 | Diabetes

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2020 Online

Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

Lees meer
Lees meer over Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Lees meer
Lees meer over Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Lees meer
Lees meer over Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Nieuwe methode voor opsporing bètacelmassa bij patiënten met langdurige type 1-diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe methode voor opsporing bètacelmassa bij patiënten met langdurige type 1-diabetes

Screening toont meer dan 2000 niet-gediagnosticeerde gevallen van type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Screening toont meer dan 2000 niet-gediagnosticeerde gevallen van type 2-diabetes

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes