SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Delen via:
EASD 2021

In diverse grote klinische trials zijn de voordelen van SGLT-2-remmers aangetoond. Door twijfels over de veiligheid bij ouderen (> 70 jaar) worden ze in deze patiëntengroep nog niet op grote schaal ingezet. Nieuw onderzoek in een real-life setting laat zien dat SGLT-2-remmers ook bij ouderen veilig te gebruiken zijn en goed worden verdragen.

In deze analyse zijn 450 volwassenen geïncludeerd met type 2-diabetes: 183 vrouwen en 267 mannen met een gemiddelde leeftijd van 74,7 ± 3,9 jaar. Zij zijn na hun zeventigste gestart met een SGLT-2-remmer. Ten minste een jaar lang gebruikten zij empagliflozine (47,6%), dapagliflozine (41,6%), canagliflozine (9,1%) of ertugliflozine (1,7%) als toevoeging op metformine (79,6%), insuline (33,1%) en andere diabetesmedicatie (16%; SU-derivaat, DPP-4-remmer, pioglitazon, GLP-1-receptoragonist of acarbose).

Resultaten

Tijdens de follow-up was er een statistisch significante afname van het HbA1c: 7,7 ± 1,15% bij aanvang, 7,4 ± 1,0% na 6 maanden en 7,3 ± 0,9% na 12 maanden (p = 0,001). Ook de nuchtere glucose daalde significant van 8,8 ± 2,7 mmol/l bij aanvang tot 8,1 ± 2,3 na 6 maanden en 7,8 ± 2,0 na 12 maanden (p = 0,001). De BMI daalde niet statistisch significant: 29,9 ± 5,3 vs. 29,2 ± 5,2 vs. 29,5 ± 5,1 kg/m2 (p = 0,17). De eGFR-waarden bleven in de loop van de tijd stabiel: 74,5 ± 15 vs. 72,2 ± 16 vs. 72,4 ± 16,1 ml/min/1,73 m2 (p = 0,314).

Subanalyse: daling eGFR

Vervolgens hebben de onderzoekers de uitkomsten geanalyseerd van een subgroep van patiënten met een daling van de eGFR > 20% (12,4%). Na 12 maanden daalde het percentage cardiovasculaire gebeurtenissen van 58,6 tot 32,5% (p = 0,006), de albuminewaarden van 110,7 ± 153,3 tot 43,9 ± 78,7 mg/l (p = 0,036) en de serumcreatininewaarden van 0,95 ± 0,15 tot 0,9 ± 0,2 (p = 0,009) terwijl leeftijd, BMI en HbA1c vergelijkbaar waren.

Bijwerkingen

Van alle patiënten stopte 7,4% na 6 maanden en 7% na 12 maanden gebruik van SGLT-2-remming. De belangrijkste redenen waren intolerantie (60,7%) en urineweginfecties (25,5%). Er waren geen voorvallen van diabetische ketoacidose of amputatie. Cardiovasculaire bijwerkingen tijdens de follow-up traden op bij een klein deel van de patiënten: bij 1,4% van de patiënten gedurende de eerste 6 maanden en bij 2,2% tussen 6 en 12 maanden follow-up.

Bron:

Lunati ME, et al. Safety and efficacy of SGLT2-inhibitors in over 70 years old type 2 diabetic patients: 1 year of follow up. EASD 2021, abstract 49 OP 09.

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

apr 2022 | Diabetes, Endoscopie

Lees meer over Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

Grote studie naar empagliflozine stopt voortijdig vanwege positieve effecten

apr 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Grote studie naar empagliflozine stopt voortijdig vanwege positieve effecten

Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

apr 2022 | Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

14 mrt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

2 jun 2021 | Diabetes, Kinderen

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 20 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Verband tussen Tg-antistoffen en herhaalde miskramen

Lees meer
Lees meer over Verband tussen Tg-antistoffen en herhaalde miskramen

Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Lees meer
Lees meer over Mogelijke biomarkers voor het post-COVID-syndroom

Zijn endocrinologen voldoende toegerust voor transgenderzorg?

Lees meer
Lees meer over Zijn endocrinologen voldoende toegerust voor transgenderzorg?

Amiodaron-geïnduceerde thyreotoxicose: wat is de juiste startmedicatie?

Lees meer
Lees meer over Amiodaron-geïnduceerde thyreotoxicose: wat is de juiste startmedicatie?

Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Lees meer
Lees meer over Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Semaglutide verlaagt gewicht bij Prader-Willi-syndroom

Lees meer
Lees meer over Semaglutide verlaagt gewicht bij Prader-Willi-syndroom

Cortisoloverschot tegengaan met abirateronacetaat

Lees meer
Lees meer over Cortisoloverschot tegengaan met abirateronacetaat

Risico op cardiovasculair overlijden groot bij acromegalie

Lees meer
Lees meer over Risico op cardiovasculair overlijden groot bij acromegalie

Behandeling met levothyroxine tijdens de zwangerschap

Lees meer
Lees meer over Behandeling met levothyroxine tijdens de zwangerschap

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie