Tirzepatide als toevoeging op basale insuline

Delen via:
EASD 2021

In alle studies van het SURPASS-programma gaf de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide een significante reductie in HbA1c en lichaamsgewicht. Is dit ook het geval wanneer tirzepatide wordt toegevoegd aan basale insuline? Deze vraag stond centraal in SURPASS-5.

In deze studie zijn 475 type 2-diabetespatiënten als aanvulling op hun bestaande therapie 1:1:1:1 gerandomiseerd naar 5, 10 of 15 mg tirzepatide of placebo. De gemiddelde leeftijd was 60,6 jaar, de diabetesduur 13,3 jaar, het HbA1c 67,4 mmol/mol (8,31%) en de BMI 33,4 kg/m2. Primair eindpunt was de verandering in HbA1c na 40 weken. Daarnaast is gekeken naar de veranderingen in nuchtere serumglucose (FSG) en lichaamsgewicht en het percentage patiënten dat de HbA1c-streefwaarde en het gewenste lichaamsgewicht bereikte.

Significante reductie

Alle drie de doses tirzepatide waren superieur aan placebo wat betreft de veranderingen in HbA1c, FSG, lichaamsgewicht en het percentage patiënten dat de streefwaarden voor HbA1c en lichaamsgewicht bereikte in week 40. De verlaging in HbA1c was voor alle groepen statistisch significant (p < 0,001, alle doses):

  • tirzepatide 5 mg (-14,2% [95%-BI -16,6, -11,7] mmol/mol of -1,30% [95%-BI -1,52, -1,07]);
  • tirzepatide 10 mg (-18,1% [95%-BI -20,6, -15,7] mmol/mol of -1,66% [95%-BI -1,88, -1,43]);
  • tirzepatide 15 mg (-18,1% [95%-BI -20,5, -15,6] mmol/mol of -1,65% [95%-BI -1,88, -1,43]).

Dosisverandering insuline

De gemiddelde veranderingen in de doses insuline glargine ten opzichte van baseline waren 4,3, 2,3, -3,9 en 25,6 eenheden per dag voor respectievelijk tirzepatide 5, 10, 15 mg en placebo.

Bijwerkingen

Tirzepatide werd over het algemeen goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen waren gastro-intestinaal, in de meeste gevallen mild tot matig. Diarree, misselijkheid en braken werden gemeld bij respectievelijk 12-21, 13-18 en 7-13% van de patiënten behandeld met tirzepatide tegenover 10, 3 en 3% in de placebogroep.

Hypoglykemieën

Er waren vrijwel geen verschillen in het aantal hypoglykemieën (< 3,0 mmol/l) of ernstige hypoglykemieën tussen tirzepatide of placebo (14-19 vs. 13%). Drie voorvallen van een ernstige hypoglykemie deden zich voor: twee met 10 mg en één met 15 mg tirzepatide.

Bron:

Dahl D, Tirzepatide, a dual GIP/GLP-1 receptor agonist, is effective and safe when added to basal insulin for treatment of type 2 diabetes (SURPASS-5). EASD 2021, abstract 20. https://virtualcongress.easd.org/program/easd/easd2021/en-GB.

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Koninklijke onderscheiding voor UMCG hoogleraar Gerjan Navis

Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

mei 2022 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen, Myocardinfarct

Lees meer over Ook bij eerdere stadia CNS minder cardiovasculaire events met finerenone

Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

apr 2022 | Diabetes, Endoscopie

Lees meer over Endoscopische pyloromyotomie bij ernstige en refractaire gastroparese

Grote studie naar empagliflozine stopt voortijdig vanwege positieve effecten

apr 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Grote studie naar empagliflozine stopt voortijdig vanwege positieve effecten

Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

apr 2022 | Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Herkomst neuro-endocriene metastase opsporen

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

14 mrt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

2 jun 2021 | Diabetes, Kinderen

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 20 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

Lees meer
Lees meer over Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Lees meer
Lees meer over SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Zorgwekkende toename type 2-diabetes en chronische nierziekte binnen 5 jaar

Lees meer
Lees meer over Zorgwekkende toename type 2-diabetes en chronische nierziekte binnen 5 jaar

Positieve resultaten combinatietherapie insuline en SGLT-2-remmer

Lees meer
Lees meer over Positieve resultaten combinatietherapie insuline en SGLT-2-remmer

COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Lees meer
Lees meer over COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Nieuwe eenmaalwekelijkse basale insuline BIF veilig en werkzaam

Lees meer
Lees meer over Nieuwe eenmaalwekelijkse basale insuline BIF veilig en werkzaam

Effectieve behandeling voor patiënten met hartfalen

Lees meer
Lees meer over Effectieve behandeling voor patiënten met hartfalen

Video TriMaster: naar geïndividualiseerde behandeling bij diabetes type 2

Lees meer
Lees meer over Video TriMaster: naar geïndividualiseerde behandeling bij diabetes type 2

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie