Tirzepatide als toevoeging op basale insuline

Delen via:
EASD 2021

In alle studies van het SURPASS-programma gaf de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide een significante reductie in HbA1c en lichaamsgewicht. Is dit ook het geval wanneer tirzepatide wordt toegevoegd aan basale insuline? Deze vraag stond centraal in SURPASS-5.

In deze studie zijn 475 type 2-diabetespatiënten als aanvulling op hun bestaande therapie 1:1:1:1 gerandomiseerd naar 5, 10 of 15 mg tirzepatide of placebo. De gemiddelde leeftijd was 60,6 jaar, de diabetesduur 13,3 jaar, het HbA1c 67,4 mmol/mol (8,31%) en de BMI 33,4 kg/m2. Primair eindpunt was de verandering in HbA1c na 40 weken. Daarnaast is gekeken naar de veranderingen in nuchtere serumglucose (FSG) en lichaamsgewicht en het percentage patiënten dat de HbA1c-streefwaarde en het gewenste lichaamsgewicht bereikte.

Significante reductie

Alle drie de doses tirzepatide waren superieur aan placebo wat betreft de veranderingen in HbA1c, FSG, lichaamsgewicht en het percentage patiënten dat de streefwaarden voor HbA1c en lichaamsgewicht bereikte in week 40. De verlaging in HbA1c was voor alle groepen statistisch significant (p < 0,001, alle doses):

  • tirzepatide 5 mg (-14,2% [95%-BI -16,6, -11,7] mmol/mol of -1,30% [95%-BI -1,52, -1,07]);
  • tirzepatide 10 mg (-18,1% [95%-BI -20,6, -15,7] mmol/mol of -1,66% [95%-BI -1,88, -1,43]);
  • tirzepatide 15 mg (-18,1% [95%-BI -20,5, -15,6] mmol/mol of -1,65% [95%-BI -1,88, -1,43]).

Dosisverandering insuline

De gemiddelde veranderingen in de doses insuline glargine ten opzichte van baseline waren 4,3, 2,3, -3,9 en 25,6 eenheden per dag voor respectievelijk tirzepatide 5, 10, 15 mg en placebo.

Bijwerkingen

Tirzepatide werd over het algemeen goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen waren gastro-intestinaal, in de meeste gevallen mild tot matig. Diarree, misselijkheid en braken werden gemeld bij respectievelijk 12-21, 13-18 en 7-13% van de patiënten behandeld met tirzepatide tegenover 10, 3 en 3% in de placebogroep.

Hypoglykemieën

Er waren vrijwel geen verschillen in het aantal hypoglykemieën (< 3,0 mmol/l) of ernstige hypoglykemieën tussen tirzepatide of placebo (14-19 vs. 13%). Drie voorvallen van een ernstige hypoglykemie deden zich voor: twee met 10 mg en één met 15 mg tirzepatide.

Bron:

Dahl D, Tirzepatide, a dual GIP/GLP-1 receptor agonist, is effective and safe when added to basal insulin for treatment of type 2 diabetes (SURPASS-5). EASD 2021, abstract 20. https://virtualcongress.easd.org/program/easd/easd2021/en-GB.

Gewone symptomen van zeldzame ziekten: MDL-probleem of neurologisch raadsel?

sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten: MDL-probleem of neurologisch raadsel?

Pilot met intensieve begeleiding bij een maagverkleining

aug 2022 | Chirurgie

Lees meer over Pilot met intensieve begeleiding bij een maagverkleining

Bariatrische chirurgie verlaagt kankerrisico bij volwassenen met obesitas

aug 2022 | Chirurgie

Lees meer over Bariatrische chirurgie verlaagt kankerrisico bij volwassenen met obesitas

Onderzoek MUMC+ brengt leververvetting in beeld

aug 2022 | Diabetes, Hepatologie

Lees meer over Onderzoek MUMC+ brengt leververvetting in beeld

Kosten non-insuline antidiabetica gestegen

aug 2022 | Diabetes

Lees meer over Kosten non-insuline antidiabetica gestegen

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

EASD Highlights 2022

10 okt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

5 jul 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 27 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Meer dan 20% gewichtsvermindering met de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide

Lees meer
Lees meer over Meer dan 20% gewichtsvermindering met de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide

Uitkomsten bij meisjes met diabetes type 1 slechter dan bij jongens

Lees meer
Lees meer over Uitkomsten bij meisjes met diabetes type 1 slechter dan bij jongens

Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Lees meer
Lees meer over Nieuwe indeling KDIGO-risicogroepen door SGLT2-remmers

Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

Lees meer
Lees meer over Risico op overlijden drastisch hoger bij microvasculaire complicaties

70% diabetesremissie bij een BMI lager dan 27 kg/m2

Lees meer
Lees meer over 70% diabetesremissie bij een BMI lager dan 27 kg/m2

Langere glykemische controle met oraal semaglutide

Lees meer
Lees meer over Langere glykemische controle met oraal semaglutide

Patiënten met DM2 vaker opgenomen voor niet-diabetesgerelateerde oorzaken

Lees meer
Lees meer over Patiënten met DM2 vaker opgenomen voor niet-diabetesgerelateerde oorzaken

Meer patiënten tevreden met wekelijkse dosis insuline icodec

Lees meer
Lees meer over Meer patiënten tevreden met wekelijkse dosis insuline icodec

Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Lees meer
Lees meer over Wegen cardiovasculaire en renale voordelen sotagliflozine op tegen DKA-risico bij DM1?

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie
Geen digitale kranten gevonden.