Tirzepatide als toevoeging op basale insuline

Delen via:
EASD 2021

In alle studies van het SURPASS-programma gaf de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide een significante reductie in HbA1c en lichaamsgewicht. Is dit ook het geval wanneer tirzepatide wordt toegevoegd aan basale insuline? Deze vraag stond centraal in SURPASS-5.

In deze studie zijn 475 type 2-diabetespatiënten als aanvulling op hun bestaande therapie 1:1:1:1 gerandomiseerd naar 5, 10 of 15 mg tirzepatide of placebo. De gemiddelde leeftijd was 60,6 jaar, de diabetesduur 13,3 jaar, het HbA1c 67,4 mmol/mol (8,31%) en de BMI 33,4 kg/m2. Primair eindpunt was de verandering in HbA1c na 40 weken. Daarnaast is gekeken naar de veranderingen in nuchtere serumglucose (FSG) en lichaamsgewicht en het percentage patiënten dat de HbA1c-streefwaarde en het gewenste lichaamsgewicht bereikte.

Significante reductie

Alle drie de doses tirzepatide waren superieur aan placebo wat betreft de veranderingen in HbA1c, FSG, lichaamsgewicht en het percentage patiënten dat de streefwaarden voor HbA1c en lichaamsgewicht bereikte in week 40. De verlaging in HbA1c was voor alle groepen statistisch significant (p < 0,001, alle doses):

  • tirzepatide 5 mg (-14,2% [95%-BI -16,6, -11,7] mmol/mol of -1,30% [95%-BI -1,52, -1,07]);
  • tirzepatide 10 mg (-18,1% [95%-BI -20,6, -15,7] mmol/mol of -1,66% [95%-BI -1,88, -1,43]);
  • tirzepatide 15 mg (-18,1% [95%-BI -20,5, -15,6] mmol/mol of -1,65% [95%-BI -1,88, -1,43]).

Dosisverandering insuline

De gemiddelde veranderingen in de doses insuline glargine ten opzichte van baseline waren 4,3, 2,3, -3,9 en 25,6 eenheden per dag voor respectievelijk tirzepatide 5, 10, 15 mg en placebo.

Bijwerkingen

Tirzepatide werd over het algemeen goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen waren gastro-intestinaal, in de meeste gevallen mild tot matig. Diarree, misselijkheid en braken werden gemeld bij respectievelijk 12-21, 13-18 en 7-13% van de patiënten behandeld met tirzepatide tegenover 10, 3 en 3% in de placebogroep.

Hypoglykemieën

Er waren vrijwel geen verschillen in het aantal hypoglykemieën (< 3,0 mmol/l) of ernstige hypoglykemieën tussen tirzepatide of placebo (14-19 vs. 13%). Drie voorvallen van een ernstige hypoglykemie deden zich voor: twee met 10 mg en één met 15 mg tirzepatide.

Bron:

Dahl D, Tirzepatide, a dual GIP/GLP-1 receptor agonist, is effective and safe when added to basal insulin for treatment of type 2 diabetes (SURPASS-5). EASD 2021, abstract 20. https://virtualcongress.easd.org/program/easd/easd2021/en-GB.

Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

sep 2023 | Diabetes

Lees meer over Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

aug 2023

Lees meer over Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

aug 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

aug 2023 | Osteoporose

Lees meer over Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

jul 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

EASD in ORANJE 2023

dinsdag 3 okt 2023 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2023

Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

maandag 6 nov 2023 tot donderdag 30 nov 2023 | Osteoporose, Ouderen, Overig

Lees meer over Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

Focused update van de HF-richtlijnen

aug 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Focused update van de HF-richtlijnen

Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

aug 2023 | Hartfalen

Lees meer over Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

Integraseremmers verhogen kans op diabetes

jul 2023 | Diabetes, HIV

Lees meer over Integraseremmers verhogen kans op diabetes

Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

jul 2023 | Diabetes, Neuro-vasculair

Lees meer over Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

jun 2023 | Atherosclerose, Diabetes

Lees meer over Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.