Tirzepatide als toevoeging op basale insuline

Delen via:
EASD 2021

In alle studies van het SURPASS-programma gaf de duale GIP/GLP-1-receptoragonist tirzepatide een significante reductie in HbA1c en lichaamsgewicht. Is dit ook het geval wanneer tirzepatide wordt toegevoegd aan basale insuline? Deze vraag stond centraal in SURPASS-5.

In deze studie zijn 475 type 2-diabetespatiënten als aanvulling op hun bestaande therapie 1:1:1:1 gerandomiseerd naar 5, 10 of 15 mg tirzepatide of placebo. De gemiddelde leeftijd was 60,6 jaar, de diabetesduur 13,3 jaar, het HbA1c 67,4 mmol/mol (8,31%) en de BMI 33,4 kg/m2. Primair eindpunt was de verandering in HbA1c na 40 weken. Daarnaast is gekeken naar de veranderingen in nuchtere serumglucose (FSG) en lichaamsgewicht en het percentage patiënten dat de HbA1c-streefwaarde en het gewenste lichaamsgewicht bereikte.

Significante reductie

Alle drie de doses tirzepatide waren superieur aan placebo wat betreft de veranderingen in HbA1c, FSG, lichaamsgewicht en het percentage patiënten dat de streefwaarden voor HbA1c en lichaamsgewicht bereikte in week 40. De verlaging in HbA1c was voor alle groepen statistisch significant (p < 0,001, alle doses):

  • tirzepatide 5 mg (-14,2% [95%-BI -16,6, -11,7] mmol/mol of -1,30% [95%-BI -1,52, -1,07]);
  • tirzepatide 10 mg (-18,1% [95%-BI -20,6, -15,7] mmol/mol of -1,66% [95%-BI -1,88, -1,43]);
  • tirzepatide 15 mg (-18,1% [95%-BI -20,5, -15,6] mmol/mol of -1,65% [95%-BI -1,88, -1,43]).

Dosisverandering insuline

De gemiddelde veranderingen in de doses insuline glargine ten opzichte van baseline waren 4,3, 2,3, -3,9 en 25,6 eenheden per dag voor respectievelijk tirzepatide 5, 10, 15 mg en placebo.

Bijwerkingen

Tirzepatide werd over het algemeen goed verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen waren gastro-intestinaal, in de meeste gevallen mild tot matig. Diarree, misselijkheid en braken werden gemeld bij respectievelijk 12-21, 13-18 en 7-13% van de patiënten behandeld met tirzepatide tegenover 10, 3 en 3% in de placebogroep.

Hypoglykemieën

Er waren vrijwel geen verschillen in het aantal hypoglykemieën (< 3,0 mmol/l) of ernstige hypoglykemieën tussen tirzepatide of placebo (14-19 vs. 13%). Drie voorvallen van een ernstige hypoglykemie deden zich voor: twee met 10 mg en één met 15 mg tirzepatide.

Bron:

Dahl D, Tirzepatide, a dual GIP/GLP-1 receptor agonist, is effective and safe when added to basal insulin for treatment of type 2 diabetes (SURPASS-5). EASD 2021, abstract 20. https://virtualcongress.easd.org/program/easd/easd2021/en-GB.

Trends in oorzaken voor ziekenhuisopname bij diabetespatiënten

dec 2021 | Diabetes

Lees meer over Trends in oorzaken voor ziekenhuisopname bij diabetespatiënten

Cardiovasculaire risicofactoren afhankelijk van HbA1c-traject

dec 2021 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risicofactoren afhankelijk van HbA1c-traject

Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

nov 2021

Lees meer over Veel open vragen over Long covid en de beste ondersteuning van de patiënt

Samenwerking Vereniging Arts en Leefstijl en Salut

okt 2021 | Diabetes

Lees meer over Samenwerking Vereniging Arts en Leefstijl en Salut

Epiploïsch vetweefsel heeft voorheen niet erkende rol bij insulineresistentie

okt 2021 | Diabetes

Lees meer over Epiploïsch vetweefsel heeft voorheen niet erkende rol bij insulineresistentie

Associatie tussen granuloma annulare, diabetes, hyperlipidemie en auto-immuunziekten

okt 2021 | Diabetes, RA, SLE

Lees meer over Associatie tussen granuloma annulare, diabetes, hyperlipidemie en auto-immuunziekten

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

9 feb 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

2 jun 2021 | Diabetes, Kinderen

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

donderdag 30 jun 2022 van 09:00 tot 17:00 | Kinderen, Orthopedie

Lees meer over Exchange Academy: Sharing the path in XLH, from child- to adulthood

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Empagliflozine verbetert uitkomsten van gehospitaliseerde patiënten met acuut hartfalen

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine verbetert uitkomsten van gehospitaliseerde patiënten met acuut hartfalen

Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine vertraagt nierfunctiedaling bij CNS-patiënten

Empagliflozine bij hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine bij hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie

Risico DM2 vooral bij ouderen met hiv

Lees meer
Lees meer over Risico DM2 vooral bij ouderen met hiv

Behandeling van type 1-diabetes: ADA/EASD-consensusrapport

Lees meer
Lees meer over Behandeling van type 1-diabetes: ADA/EASD-consensusrapport

In 1,5 uur op de hoogte van het EASD-congres

Lees meer
Lees meer over In 1,5 uur op de hoogte van het EASD-congres

Medicijn tegen osteoporose vermindert risico op type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Medicijn tegen osteoporose vermindert risico op type 2-diabetes

Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

Lees meer
Lees meer over Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Lees meer
Lees meer over SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Zinnige Zorg voor patiënten met osteoporose

okt 2020 | Osteoporose

Lees meer over Zinnige Zorg voor patiënten met osteoporose

Vitamine D: rol bij osteoporose en COVID-19

sep 2020 | Osteoporose

Lees meer over Vitamine D: rol bij osteoporose en COVID-19