Video: COSMOS-studie toont voordelen guselkumab bij PsA-patiënt met onvoldoende respons op TNF-remmer

Delen via:

In deze video bespreekt Laura Coates de bevindingen van de fase IIIb-studie COSMOS naar de effectiviteit van anti-IL-23-antilichaam guselkumab versus placebo bij patiënten met arthritis psoriatica (PsA) die onvoldoende reageren op TNF-remmers.

Tijdens het EULAR 2021 Virtual Congress zei Laura Coates (Universiteit van Oxford, VK) dat twee eerdere fase III-onderzoeken – DISCOVER-1 en DISCOVER-2 – een significant betere gewrichts- en huidrespons lieten zien in week 24 bij PsA-patiënten die werden behandeld met guselkumab ten opzichte van placebo. Ze merkte ook op dat guselkumab consistente effectiviteit vertoonde in een subgroep die eerder was behandeld met TNF-remmers in DISCOVER-1, een populatie met ‘significant unmet needs’.

De COSMOS-studie richtte zich dan ook op dergelijke patiënten en includeerde 285 personen met actieve PsA en onvoldoende respons op of intolerantie voor 1 of 2 TNF-remmers. Deelnemers werden gerandomiseerd naar subcutaan guselkumab 100 mg elke 8 weken (na een 100 mg oplaaddosis in week 0 en 4) of placebo.

Laura Coates bespreekt de bevindingen van de COSMOS-studie (6:03)

Volgens Coates was er op baseline aanzienlijke ziekteactiviteit op verschillende domeinen in zowel de guselkumab- als de placebogroep. De meerderheid (88-89%) van de deelnemers had één TNF-remmer gekregen en deze behandeling werd voornamelijk stopgezet vanwege een ontoereikende respons (82-84%).

In week 24 waren de ACR20-responspercentages significant hoger bij patiënten die werden behandeld met guselkumab versus placebo, namelijk 44,4% versus 19,8%. Coates merkte op dat dit voordeel ook werd gezien wanneer deelnemers werden ingedeeld in subgroepen op basis van patiënt- en ziektekenmerken op baseline.

Met placebo behandelde deelnemers schakelden in week 24 over op guselkumab en de ACR20-responspercentages in week 48 waren vergelijkbaar tussen patiënten die gedurende de gehele studieperiode met guselkumab werden behandeld en degenen die overstapten van placebo, respectievelijk 57,7% en 54,9%.

Guselkumab verbeterde ook significant een reeks secundaire eindpunten ten opzichte van placebo in week 24 – waaronder HAQ-DI, ACR50-responspercentages en het verdwijnen van enthesitis en dactylitis – met verdere verbeteringen waargenomen na 48 weken.

Volgens Coates suggereren de resultaten van de COSMOS-studie gedurende 1 jaar een duurzame en brede impact van behandeling gericht op de p19-subunit van IL-23 bij patiënten met actieve PsA die eerder onvoldoende reageerden op 1 of 2 TNF-remmers. Ze voegde eraan toe dat guselkumab goed werd verdragen en een gunstig benefit:risk-profiel vertoonde, wat consistent was met het eerder vastgestelde veiligheidsprofiel in studies naar guselkumab bij psoriasis en PsA. Er waren tijdens COSMOS geen meldingen van opportunistische infecties, actieve tuberculose, anafylactische of serumziekte-achtige reacties, bevestigde inflammatoire darmziekte of overlijden.

Provided by Medicine Matters rheumatology; ©2021 Springer Healthcare Ltd, part of the Springer Nature Group.

Bron:

Coates LC, Gossec L, Theander E, et al. Efficacy and safety of guselkumab in patients with active psoriatric arthritis who demonstrated inadequate response to tumor necrosis factor inhibition: week 24 results of a phase 3B, randomised, controlled study. EULAR Virtual Congress 2021. Abstract OP0230.

Rubriek 'De patiënt': ‘De ziekte heeft mijn leven totaal veranderd.’

jun 2021 |

Lees meer over Rubriek 'De patiënt': ‘De ziekte heeft mijn leven totaal veranderd.’

Anti-TNF-α bij zwangeren geen nadelig effect op zwangerschapsuitkomsten

jun 2021 |

Lees meer over Anti-TNF-α bij zwangeren geen nadelig effect op zwangerschapsuitkomsten

Langetermijneffect van tocilizumab bij patiënten met arteriitis temporalis

jun 2021 |

Lees meer over Langetermijneffect van tocilizumab bij patiënten met arteriitis temporalis

‘De uitdaging is om de fysiotherapeut met de juiste deskundigheid vindbaar te maken’

jun 2021 |

Lees meer over ‘De uitdaging is om de fysiotherapeut met de juiste deskundigheid vindbaar te maken’

De onontkoombare digitale transitie

jun 2021 |

Lees meer over De onontkoombare digitale transitie

Nieuwe 3D-skeletscan Sophia Kinderziekenhuis

jun 2021 |

Lees meer over Nieuwe 3D-skeletscan Sophia Kinderziekenhuis

Expertdebat SLE en lupus nefritis

6 sep 2021 om 20:00 | Nefrologie

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis

Live webcast Adult-onset Still’s Disease (AOSD)

30 jun 2021 om 20:30 | Reumatologie

Lees meer over Live webcast Adult-onset Still’s Disease (AOSD)

Online SpA café: in gesprek met experts over axiale SpA

15 jun 2021 om 19:30 | Reumatologie

Lees meer over Online SpA café: in gesprek met experts over axiale SpA

Nieuwe ontwikkelingen in axiale SpA: wat moet ik weten als klinisch behandelaar? (Online SpA café: module 1)

15 jun 2021 om 19:30 | Reumatologie

Lees meer over Nieuwe ontwikkelingen in axiale SpA: wat moet ik weten als klinisch behandelaar? (Online SpA café: module 1)

Casuïstiek axiale SpA: de juiste afwegingen maken in de praktijk (Online SpA café: module 2)

15 jun 2021 om 20:30 | Reumatologie

Lees meer over Casuïstiek axiale SpA: de juiste afwegingen maken in de praktijk (Online SpA café: module 2)

Webinar: Reumatologie actueel

2 jun 2021 | Reumatologie

Lees meer over Webinar: Reumatologie actueel

Op de Bres voor Reumatologie 2021: Maak het verschil in uw ziekenhuis

12 apr 2021 | Reumatologie

Lees meer over Op de Bres voor Reumatologie 2021: Maak het verschil in uw ziekenhuis

Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

19 mrt 2021 | Dermatologie

Lees meer over Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

Webcast Update Systemische Sclerose

16 feb 2021 | Cardiologie

Lees meer over Webcast Update Systemische Sclerose

Implementatie van innovatie binnen de reumazorg

Reumatologie

Lees meer over Implementatie van innovatie binnen de reumazorg
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Een eensluidende definitie voor SLE in remissie

Lees meer
Lees meer over Een eensluidende definitie voor SLE in remissie

Risico op COVID-diagnose en hospitalisatie groter bij RA

Lees meer
Lees meer over Risico op COVID-diagnose en hospitalisatie groter bij RA

Video: Mycofenolaatmofetil beïnvloedt mogelijk effectiviteit van lenabasum bij dcSSc

Lees meer
Lees meer over Video: Mycofenolaatmofetil beïnvloedt mogelijk effectiviteit van lenabasum bij dcSSc

Neuropathische pijn bij handartrose vraagt aparte behandeling

Lees meer
Lees meer over Neuropathische pijn bij handartrose vraagt aparte behandeling

Baricitinib in een real-world setting voor RA

Lees meer
Lees meer over Baricitinib in een real-world setting voor RA

Kan de verpleegkundig specialist osteoporoseconsulten doen?

Lees meer
Lees meer over Kan de verpleegkundig specialist osteoporoseconsulten doen?

Video: COSMOS-studie toont voordelen guselkumab bij PsA-patiënt met onvoldoende respons op TNF-remmer

Lees meer
Lees meer over Video: COSMOS-studie toont voordelen guselkumab bij PsA-patiënt met onvoldoende respons op TNF-remmer

Polyfarmacie leidt vaak tot slechtere uitkomsten bij RA

Lees meer
Lees meer over Polyfarmacie leidt vaak tot slechtere uitkomsten bij RA

Bestaat subklinische ILD bij bindweefselziekten wel?

Lees meer
Lees meer over Bestaat subklinische ILD bij bindweefselziekten wel?

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 |

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 |

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

nov 2020 |

Lees meer over De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

okt 2020 |

Lees meer over Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

Zinnige Zorg voor patiënten met osteoporose

okt 2020 |

Lees meer over Zinnige Zorg voor patiënten met osteoporose

Vitamine D: rol bij osteoporose en COVID-19

sep 2020 |

Lees meer over Vitamine D: rol bij osteoporose en COVID-19

Verduurzaming van osteoporosezorg

sep 2020 |

Lees meer over Verduurzaming van osteoporosezorg

De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

aug 2020 |

Lees meer over De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken