Biedt drievoudig werkingsmechanisme imeglimine nieuw perspectief?

Delen via:

Het was al lang van tevoren aangekondigd: tijdens de EASD in Barcelona zouden nieuwe resultaten met imeglimine bekend worden gemaakt. Imeglimine is de eerste orale diabetesmedicatie die effect heeft op zowel de pancreas, de lever en de spieren.

et nieuwe medicijn verhoogt de insulinesecretie op een glucoseafhankelijke manier, verlaagt gelijktijdig het teveel aan glucoseafscheiding uit de lever en maakt de spieren insulinegevoeliger. In eerdere fasen is het effect van imeglimine onderzocht bij 1200 patiënten met diabetes type 2. Uit dit onderzoek bleek het middel veilig en goed te verdragen is. Zowel als monotherapie als in combinatie met sitagliptine en metformine daalde het HbA1c-gehalte statistisch significant (dosisafhankelijk).

De fase 3 TIMES 3-studie is een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde trial van 16 weken, met een extensie naar 36 weken. Fase 3 is opgedeeld in drie groepen. In TIMES 1 (eindpunt HbA1c-reductie) is de HbA1c-reductie onderzocht bij patiënten die imeglimine als monotherapie kregen of een placebo. In TIMES 2, met hetzelfde eindpunt als TIMES 1, kregen de deelnemers imeglimine-monotherapie of imeglimine toegevoegd aan orale medicatie. In TIMES 3 is de langetermijnveiligheid onderzocht van imeglimine dat werd toegevoegd aan fixed dose insuline. Fase 3 includeerde in totaal ruim 1.100 patiënten.

In TIMES 3 zijn het effect en de veiligheid onderzocht van imeglimine in combinatie met insuline bij Japanse patiënten met diabetes type 2 die met alleen insulinetherapie onvoldoende gereguleerd waren. Zij kregen tweemaal daags 1.000 mg imeglimine in combinatie met insuline of insuline en placebo. Uit de resultaten bleek dat imeglimine het HbA1c-gehalte verlaagt. Na 24 weken was de HbA1c-reductie 0,60% (n = 334). Wat betreft veiligheid en verdraagzaamheid was er geen verschil met placebo. Ook waren er geen verschillen in (ernstige) hypoglykemieën. Bijwerkingen waren gelijk aan die van placebo en niet anders dan in eerdere trials.

Werkingsmechanisme

Het doel van imeglimine is de progressie van diabetes type 2 te vertragen en het risico op complicaties te verkleinen. Prof. Ralph DeFronzo (Universiteit van Texas), ging tijdens de sessie in op de rol die mitochondriën spelen in de ontwikkeling van deze vorm van diabetes. Door het aantal mitochondriën te verhogen, wordt afsterven van cellen (cytochrome C release) voorkomen en worden bètacellen bij oxidatieve stress beschermd bij hoge glucosewaarden. Daarnaast voorkomt imeglimine endotheeldisfunctie, wat een positief effect kan hebben op atherosclerose en cardiovasculaire complicaties. Ook beschermt imeglimine de bètacelmassa en -functie over langere tijd, waardoor de progressie van diabetes zal vertragen. DeFronzo noemt het een uniek werkingsmechanismen dat door het effect op de lever ook mogelijkheden kan bieden bij patiënten met leveraandoeningen als NASH.

Nog niet alle resultaten zijn bekend. De resultaten van TIMES 3 na 36 weken worden naar verwachting eind dit jaar bekend gemaakt.

 

Slide van Ralph DeFronzo.

Bron: Poxelpharma, Imeglimin: a first-in-class oral medication with a unique mechanism of action targeting mitochondrial bioenergetics.
S22. Oral presentation at the 55th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Wednesday 18 September 2019, Ochoa Hall, Barcelona.

Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch en omgeving gestart

mrt 2021 |

Lees meer over Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch en omgeving gestart

Briljante Mislukkingen Award Zorg 2021

mrt 2021 |

Lees meer over Briljante Mislukkingen Award Zorg 2021

Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

feb 2021 |

Lees meer over Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

feb 2021 |

Lees meer over Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

okt 2020 |

Lees meer over Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

okt 2020 |

Lees meer over DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

16 mrt 2021 | Diabetes

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

dinsdag 15 jun 2021 tot woensdag 30 jun 2021 | Cardiologie

Lees meer over NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Lees meer
Lees meer over Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Lees meer
Lees meer over Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

Lees meer
Lees meer over Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Lees meer
Lees meer over Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Lees meer
Lees meer over Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes