De onontkoombare digitale transitie

Delen via:

De ziekenhuissector staat aan de vooravond van een enorme verandering door de digitale transformatie van de zorg, stelt Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar telemedicine aan de Universiteit van Amsterdam. Die transformatie zat er al langer aan te komen, maar de coronacrisis laat nu glashelder zien hoe onontkoombaar en aanstaande die is.

Witkamp gooit graag eens een steen in de vijver. ‘Het aantal bezoeken aan medisch specialisten kan zó worden gehalveerd’, schreef hij bijvoorbeeld in een opinieartikel voor Het Parool in 2019, zorg kan immers vaak net zo goed buiten het ziekenhuis worden geleverd. In antwoord op de vraag hoe daar toentertijd op werd gereageerd, zegt hij: “De grap is dat eigenlijk iedereen het er wel mee eens is, hoe verder ze van het systeem afstaan en als mens reageren, hoe meer zelfs. Vanuit het systeem geredeneerd is het echter heel moeilijk om naar dit besef te handelen. ‘Het geld zit nu eenmaal al in de ziekenhuizen en we gaan natuurlijk niet dubbel betalen’, klinkt het dan bijvoorbeeld. In het systeemdenken wordt dus heel snel teruggevallen op uitleg waarom het niet kan. Al kun je op de achterkant van een bierviltje uitleggen waarom het logisch is dat dit wél staat te gebeuren.”

Leerzaam

Toen Witkamp dat opinieartikel schreef, was hij al 19 jaar bezig met Ksyos, zijn telemedisch centrum met een breed aanbod aan e-healthdiensten. “Bij dat soort innovaties moet je je altijd richten op de 20% van de zorgprofessionals die zoiets een goed idee vinden”, vertelt hij. “De mensen die je op congressen ziet, die in stafbesturen zitten en die open staan voor nieuwe dingen. De 60% die daarna komt, moet je overtuigen, maar volgt dan wel. Je moet ze het gevoel geven dat ze er wat voor terugkrijgen en je moet ze erin opleiden. De laatste 20% moet je links laten liggen, die vindt niks leuk.”

Witkamp stelt dat inmiddels 8.500 huisartsen, 2.500 medisch specialisten en 9.000 paramedici gebruikmaken van de diensten van zijn bedrijf. “De eerste reden is dat ze er lol in hebben”, zegt hij, “de tweede is dat ze ervan leren. Dat is ook zo, want als je onder supervisie veel meer handelingen zelf kunt verrichten, is dat natuurlijk ook heel leerzaam.” Wat betreft de patiënten die van deze vorm van e-health gebruikmaken, vindt hij zichzelf een goed voorbeeld van de minimumeis waaraan iemand moet voldoen. “Ik ben zo iemand die altijd ruzie heeft met zijn afstandsbediening”, zegt hij, “digitaal ben ik een kluns. Daarom ben ik bij uitstek de doelgroep: als ik het kan, kan iedereen het. En het is voor de patiënt zo waardevol om van e-health gebruik te maken. Neem bijvoorbeeld het stellen van de diagnose obstructief slaapapneu syndroom. Gangbaar is dat de patiënt hiervoor 1 nacht in het ziekenhuis moet slapen met plakkers op zijn hoofd. Die ene nacht is feitelijk te kort, want voor een correcte diagnose is een beeld over 3 nachten nodig. Het alternatief is een apparaatje aan de vinger waarmee de patiënt thuis in zijn eigen bed drie nachten wordt gemonitord, gevolgd door een videocall.”

Van crisis naar regulier

Het is slechts één voorbeeld, stelt Witkamp. Er komen steeds meer diagnostische hulpmiddelen op de markt die de patiënt zelf kan toepassen, of waarmee de huisarts onder supervisie van een medisch specialist kan werken. “Dit is inmiddels ook binnen de ziekenhuissector duidelijk”, zegt hij. “De voorlopers onder de ziekenhuisbestuurders beseffen nu ook dat de ziekenhuiszorg in zijn huidige vorm niet houdbaar is. De eerste 10 ziekenhuizen die de digitalisering durven te omarmen, zijn de 10 die over 20 jaar nog bestaan. Alle conventionele ziekenhuizen gaan verdwijnen. Over 5 of 10 jaar is de coronasituatie van nu de reguliere situatie geworden, en daarop móeten de ziekenhuizen inspelen. De partijen die dit doen en die de transitie van ziekte naar gezondheid omarmen, gaan heel groot worden. Die werken samen met partners die het best zijn op hun specifieke kennisgebied en zijn daarmee in staat om elkaars werkwijze te verbeteren. Ze zijn bovendien bereid te investeren in een dataplatform dat de patiënt volgt.”

Dit laatste is de afgelopen jaren de overheid en het veld niet gelukt. Waarom denkt Witkamp dat het nu wel gaat lukken? “Omdat het van de mensen – in ziekenhuizen, huisartspraktijken en IT-bedrijven – gaat komen die zien dat het onontkoombaar is en die gemotiveerd zijn om dit te doen”, zegt hij stellig. “En dat is meteen ook een diskwalificatie van alle partijen die daartoe niet bereid zijn. Ook de leveranciers van zorg-ICT, die verdienen aan het huidige systeemfalen. Als we daarin blijven meedraaien, is de zorg over 5 of 10 jaar niet meer bereikbaar voor de mensen die het nodig hebben. En de oplossing ligt voor de hand.”

Omslag in denken

Witkamp stelt dat de coronacrisis een belangrijke rol speelt bij de reden waarom de digitale transitie waarover hij het al jaren heeft er nu wél gaat komen. “In de praktijk zien we hier op dit moment nog niet heel veel meer van dan beeldbellen”, zegt hij, “en dat is natuurlijk niet bepaald de digitale transformatie waarover ik het heb. Maar de coronacrisis heeft de zorg wel duidelijk gemaakt: er hoeft maar dít te gebeuren of het gaat fout. Daarom zijn wij nu ineens partners geworden voor de ziekenhuizen en willen ook de zorgverzekeraars met ons in gesprek komen. Het gesprek met die laatste blijft moeilijk, ik zie nog niet direct grote projecten tot stand komen, maar er is duidelijk een omslag in het denken gaande. Tegelijkertijd zie ik op dit moment natuurlijk nog wel de grootste tractie in de ziekenhuizen, die in de huidige crisissituatie met man en macht proberen de boel overeind te houden. Dat gaat ze geen tweede keer lukken.”

Maar dat hoeft ook niet, stelt Witkamp, want de digitale transformatie is de oplossing. “De helft van de ziekenhuiszorg is laagcomplex en kan op afstand worden geleverd bij de huisarts”, zegt hij. “40% is middencomplex en kan in regionale servicecentra. Dan komen de ziekenhuizen toe aan die 10% die écht complex is en waarvoor zij zo hard nodig zijn. Natuurlijk betekent dit wel dat dat dan veel minder ziekenhuizen zijn dan nu.”

De patiënt meekrijgen

Punt is wel dat ook de patiënt open moet staan voor de digitale transformatie. Recent onderzoek door Groningse studenten liet zien dat artsen en patiënten niet op één lijn zitten over het doel van een teleconsult. De patiënt mist het fysieke consult en ziet het teleconsult hooguit als additioneel. “Even vooropgesteld: een teleconsult is zoals ik al zei nog geen digitale transformatie”, reageert Witkamp. “Maar de vraag hoe je de patiënt meekrijgt is natuurlijk wel relevant. Je doet dit door de voordelen te laten zien van digitale zorg en door het voor te stellen als een blended model. Het is geen totale omwenteling die zich in één keer voltrekt, het is een geleidelijke, graduele transformatie. Ik vergelijk het altijd met diensten als Über of Bol. De een regelt een Über, de ander loopt naar een taxistandplaats. De een koopt alle boeken bij Bol, de ander zweert bij de lokale boekwinkel. Beide kunnen heel goed naast elkaar bestaan.”

Zo komt die digitale transformatie gaandeweg vanzelf tot stand, stelt Witkamp. “En daarmee de democratisering van de zorg”, zegt hij, “waarin de patiënt inzicht heeft in zijn ziekte en zorg, en zelf kan bepalen hoe hij die zorg wil ontvangen.”

Nieuwe richtlijn positioneert reuscelarteriitis als een spectrum van ziekte

nov 2023 | Arteriitis

Lees meer over Nieuwe richtlijn positioneert reuscelarteriitis als een spectrum van ziekte

Niet vaker coeliakie bij patiënten met artritis

nov 2023 | Coeliakie, JIA, RA

Lees meer over Niet vaker coeliakie bij patiënten met artritis

Rubriek De patiënt: ‘Er is zoveel wat ik nog wél kan’

nov 2023 | Arthritis psoriatica, Artrose

Lees meer over Rubriek De patiënt: ‘Er is zoveel wat ik nog wél kan’

‘Vergoeding en een goed georganiseerd netwerk zijn stimulans voor expertiseconsulten’

nov 2023

Lees meer over ‘Vergoeding en een goed georganiseerd netwerk zijn stimulans voor expertiseconsulten’

De toepassing van 3D-kraakbeenmodellen voor onderzoek naar artrose

nov 2023 | Artrose

Lees meer over De toepassing van 3D-kraakbeenmodellen voor onderzoek naar artrose

Neuropsychiatrische lupus bij early- en late-onset SLE: een systematische review en meta-analyse

nov 2023 | SLE

Lees meer over Neuropsychiatrische lupus bij early- en late-onset SLE: een systematische review en meta-analyse

SpA café 5:
De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

8 nov 2023 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 5:
De nieuwe ASAS-EULAR aanbevelingen voor de behandeling van axSpA

Expertdebat SLE, Deel 3 - Praktische handvatten: Van zwangerschapswens tot de rol van B-cellen in lupus

7 nov 2023 om 20:00 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE, Deel 3 - Praktische handvatten: Van zwangerschapswens tot de rol van B-cellen in lupus

ReumaReality: gepersonaliseerde zorg voor uiteenlopende patiënten

30 okt 2023 om 20:00 | Artrose

Lees meer over ReumaReality: gepersonaliseerde zorg voor uiteenlopende patiënten

SpA café 6: Structurele schade bij axiale SpA

3 okt 2023 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 6: Structurele schade bij axiale SpA

SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

6 mrt 2023 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 3: pijn herkennen en behandelen bij patiënten met SpA

Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

21 dec 2022 | Immuuntherapie, SLE

Lees meer over Expertdebat SLE en lupus nefritis - Deel 2

Webinar: Reumatologie actueel

15 nov 2022

Lees meer over Webinar: Reumatologie actueel

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

SpA café 4:
Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen

4 okt 2022 om 18:30 | Spondyloartritis

Lees meer over SpA café 4:
Treat-to-target bij axiale SpA: evidence en praktijkervaringen

e-learning SpA in de praktijk

Psoriasis, Spondyloartritis

Lees meer over e-learning SpA in de praktijk

Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

maandag 6 nov 2023 t/m donderdag 30 nov 2023 | Osteoporose, Ouderen

Lees meer over Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

Amersfoort - Regionale nascholing Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

dinsdag 30 jan 2024 van 18:00 tot 21:30 | Osteoporose, Ouderen

Lees meer over Amersfoort - Regionale nascholing Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

Hoe abortuswetgeving invloed heeft op de reumatologiepatiënt

nov 2023 | Arteriitis, Arthritis psoriatica, Artrose, RA, SLE, Spondyloartritis

Lees meer over Hoe abortuswetgeving invloed heeft op de reumatologiepatiënt

Zo veilig zijn COVID-vaccins bij gebruik immuunsuppressiva

nov 2023 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis, Vaccinatie

Lees meer over Zo veilig zijn COVID-vaccins bij gebruik immuunsuppressiva

AI berekent straks de Sharp/van der Heijde-score bij RA

nov 2023 | RA

Lees meer over AI berekent straks de Sharp/van der Heijde-score bij RA

Op zoek naar de optimale timing om belimumab te starten

nov 2023 | SLE

Lees meer over Op zoek naar de optimale timing om belimumab te starten

Gaan digitale biomarkers de zorgkloof bij PsA en RA oplossen?

nov 2023 | RA, Spondyloartritis

Lees meer over Gaan digitale biomarkers de zorgkloof bij PsA en RA oplossen?

Behandeling RA met hydroxychloroquine verlaagt kans op leververvetting

nov 2023 | Hepatologie, RA

Lees meer over Behandeling RA met hydroxychloroquine verlaagt kans op leververvetting

Zwangerschap met reumatische aandoening geeft opvallend hoog CV-risico

nov 2023 | Arteriitis, Arthritis psoriatica, Artrose, JIA, RA, Sclerodermie, SLE, Spondyloartritis

Lees meer over Zwangerschap met reumatische aandoening geeft opvallend hoog CV-risico

Goed vergeleken: TNF-alfa- en JAK-remmer in real-life setting

nov 2023 | RA

Lees meer over Goed vergeleken: TNF-alfa- en JAK-remmer in real-life setting

Nieuwe EULAR-richtlijn: hoe vermoeidheid te behandelen?

nov 2023 | Arthritis psoriatica, Artrose, JIA, Jicht, RA, Sclerodermie, Sjögren, SLE, Spondyloartritis

Lees meer over Nieuwe EULAR-richtlijn: hoe vermoeidheid te behandelen?

Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

nov 2022 | Psoriasis

Lees meer over Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

nov 2020

Lees meer over De voor- en nadelen van zorg op afstand: ervaringen van Nederlandse reumatologen tijdens COVID

Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

okt 2020

Lees meer over Podcast - Terugkerende koortssyndromen: steeds beter te (be)grijpen en behandelen

De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

aug 2020 | RA, SLE

Lees meer over De ACR-adviezen voor reumatologische zorg tijdens de COVID-19-pandemie nader bekeken

MedNet Reumatologie 2023-02

jun 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-02

MedNet Reumatologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Reumatologie 2023-01

MedNet Reumatologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-04

MedNet Reumatologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-03

MedNet Reumatologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-02

MedNet Reumatologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Reumatologie 2022-01