Endoscopic Ultrasound (EUS) geleide coiling voor een ernstige rectale varicesbloeding in combinatie met Histoacryl

Delen via:

Een 70-jarige man werd opgenomen in verband met een bloeding uit bekende rectale varices. De voorgeschiedenis vermeldt een levercirrose Child-Pugh B na alcoholabusus. Sinds 2016 zijn er meerdere episoden geweest van een rectale varicesbloeding waarvoor behandeld werd met rubberbandligatie en Histoacryl®. Patiënt gebruikt carvedilol als secundaire profylaxe, maar desondanks maakte hij recent voor opname nog een rectale varicesbloeding door.  

Voor opname collabeerde patiënt thuis bij fors rectaal bloedverlies, na resuscitatie in de ambulance werd patiënt hemodynamisch stabiel gepresenteerd en werd gestart met intraveneus octreotide. Bij gastroscopie werd geen verklaring gevonden, met name geen oesofagus of maagvarices. In het ziekenhuis collabeerde patiënt opnieuw. Een aanvullende CT-angiografie toonde uitgebreide collateralen buiten het rectum en tevens grote convoluten in de rectale wand. Radiologische interventie was niet mogelijk, omdat er geen actieve bloeding zichtbaar was. Vanwege hemodynamische instabiliteit bij een hemorragische shock werd patiënt opgenomen op de IC voor erytrocytentransfusie, vochtresuscitatie en noradrenaline.

Sigmoïdoscopie op de IC toonde een zeer grote rectale varix met evidente fibrineplug (foto 1), waarbij gedurende de scopie een actieve bloeding optreedt (foto 2). Hierdoor wordt overgegaan tot EUS. Bij de EUS zijn de aanvoerende collateralen duidelijk zichtbaar, met ter plaatse een grote varix van circa 9 mm in de rectale wand (foto 3). Een 19 G-naald wordt geladen met een 14 cm lange 8 mm-coil en de varix wordt EUS-geleid aangeprikt. De coil wordt opgevoerd en blijft in positie met vertraging van de Doppler-flow (foto 4). Na inspuiten van 1 cc Histoacryl door de naald, wordt hemostase bewerkstelligd en dooft het dopplersignaal in de varix vrijwel volledig uit (foto 5). Tevens wordt een naastgelegen convoluut van 8 mm doorsnede aangeprikt met plaatsing van een 14 cm lange 8 mm-coil gevolgd door Histoacryl-injectie. Endoscopische controle bevestigt volledige hemostase (foto 6).

De volgende dag kon patiënt hemodynamisch stabiel retour naar de afdeling en vervolgens met ontslag naar huis, zonder aanwezigheid van rectaal bloedverlies sindsdien.

Drs. Maarten Pruijt, ANIOS MDL, Amsterdam UMC en drs. Barbara Bastiaansen, MDL arts Amsterdam UMC

Commentaar Jacques Bergman

Rectumvarices zijn portosystemische collateralen die ontstaan bij portale hypertensie. Ondanks hun significante prevalentie bij cirrotische patiënten zijn manifeste bloedingen relatief zeldzaam. Hun grootte maakt deze varices, net als fundus varices, ongeschikt voor rubberbandligatie en injectie met Histoacryl is de endoscopische behandeling van keuze.

In dit geval geschiedde de behandeling onder endosonografische geleide waarbij de Histoacryl-injectie werd voorafgegaan door plaatsing van coils. Deze EUS-geleide combinatietherapie heeft vele potentiële voordelen. Allereerst is endoscopisch zicht niet nodig en kan de varix – zelfs bij compleet verlies van endoscopisch zicht – relatief eenvoudig worden behandeld met de echo-endoscoop in antegrade positie. De EUS-geleide benadering maakt ook dat de ‘feeder-vessels’ van het convoluut gericht kunnen worden benaderd en dat de effectiviteit van de behandeling betrouwbaar kan worden beoordeeld aan de hand van de afwezigheid van Doppler-flow in de varix. Dit in tegenstelling tot de endoscopische benadering waarbij het ‘proben’ van de net behandelde varix met de dichte scleroseernaald een nogal subjectieve beoordeling is. De combinatie van coiling en Histoacryl-injectie maakt ook dat een aanzienlijk kleinere hoeveelheid Histoacryl nodig is voor het tromboseren van de varix: de coils vormen direct een pluizig netwerk wat trombosering stimuleert en de HistoAcryl-polymerisatie bindt en versterkt. Dit verlaagt de kans op systemische embolieën, een gevreesde complicatie van deze procedure.

Deze benadering is mogelijk een beter en veiliger alternatief voor één van de meest gevreesde endoscopische procedures in ons vak: Histoacryl van bloedende cardia/fundus varices. Logischerwijs zijn er logistieke uitdagingen omdat EUS-apparatuur en expertise niet altijd direct beschikbaar zijn, maar in veel centra wordt deze benadering – net als in de gepresenteerde casus – in tweede instantie electief ingezet. Een blijvertje dus deze EUS-gerichte coiling en Histoacryl-injectie van varices in rectum en maag!

Geen verschil in uitkomsten plastic en metalen stents bij maligne hilaire obstructie

sep 2023 | Endoscopie

Lees meer over Geen verschil in uitkomsten plastic en metalen stents bij maligne hilaire obstructie

Significant overlevingsvoordeel fruquintinib bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom

sep 2023 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Significant overlevingsvoordeel fruquintinib bij refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom

Promotie: Management van inflammatoire darmziekten op de lange termijn

sep 2023 | Endoscopie, IBD, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotie: Management van inflammatoire darmziekten op de lange termijn

Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

sep 2023 | Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, MM

Lees meer over Advies over sluisplaatsing talquetamab, epcoritamab en tislelizumab

Geen gunstig effect EUS-geleide ERCP bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis

sep 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Geen gunstig effect EUS-geleide ERCP bij voorspeld ernstige acute biliaire pancreatitis

Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

sep 2023 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Dermato-oncologie, Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Immuuntherapie, Leukemie, Longoncologie, Lymfoom, Maag-darm-leveroncologie, Mesothelioom, Neuro-oncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Oncode Accelerator: nieuwe kankermedicijnen sneller bij patiënt

Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

1 sep 2023 | IBD

Lees meer over Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00 | Oesofagitis

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

e-learning Acute pancreatitis

Pancreatitis

Lees meer over e-learning Acute pancreatitis

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2023

zondag 15 okt 2023 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2023

ESMO in ORANJE 2023

zaterdag 21 okt 2023 van 18:30 tot 21:45 | Borstkanker, Bot en wekedelen, Gynaecologische oncologie, Immuuntherapie, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie, Uro-oncologie

Lees meer over ESMO in ORANJE 2023

Positieve resultaten met tripeltherapie retatrutide bij obesitas, NAFLD en diabetes

jun 2023 | Diabetes, Hepatologie

Lees meer over Positieve resultaten met tripeltherapie retatrutide bij obesitas, NAFLD en diabetes

Nieuw middel in de strijd tegen overgewicht en NASH

jun 2023 | Hepatitis, Hepatologie

Lees meer over Nieuw middel in de strijd tegen overgewicht en NASH

Prebiotica beïnvloeden samenstelling moedermelk

jun 2023 | Astma, Eczeem

Lees meer over Prebiotica beïnvloeden samenstelling moedermelk

Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

jun 2023 | Benigne hematologie, Diabetes

Lees meer over Verhoogde risico’s bij hemochromatose C282Y-homozygoten

Granzyme B speelt mogelijk een rol bij eosinofiele oesofagitis

jun 2023 | Oesofagitis

Lees meer over Granzyme B speelt mogelijk een rol bij eosinofiele oesofagitis

Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

jun 2023 | Gynaecologische oncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Trastuzumab deruxtecan effectief als tumoragnostische behandeling bij HER2-positieve tumoren

Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

jun 2023 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Neoadjuvant FOLFOX niet-inferieur aan chemoradiotherapie bij rectumcarcinoom

Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

mei 2023

Lees meer over Semaglutide, empagliflozine en PYY3-36 verminderen leververvetting

Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

apr 2023 | Niertransplantatie, Virale infecties

Lees meer over Nieuwe middelen om CMV-infecties te voorkomen na transplantaties

Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

sep 2023 | IBD

Lees meer over Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

Podcast Acute pancreatitis

apr 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Acute pancreatitis

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-03

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Gastro-enterologie 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-02

MedNet Gastro-enterologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-01

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01