Endoscopic Ultrasound (EUS) geleide coiling voor een ernstige rectale varicesbloeding in combinatie met Histoacryl

Delen via:

Een 70-jarige man werd opgenomen in verband met een bloeding uit bekende rectale varices. De voorgeschiedenis vermeldt een levercirrose Child-Pugh B na alcoholabusus. Sinds 2016 zijn er meerdere episoden geweest van een rectale varicesbloeding waarvoor behandeld werd met rubberbandligatie en Histoacryl®. Patiënt gebruikt carvedilol als secundaire profylaxe, maar desondanks maakte hij recent voor opname nog een rectale varicesbloeding door.  

Voor opname collabeerde patiënt thuis bij fors rectaal bloedverlies, na resuscitatie in de ambulance werd patiënt hemodynamisch stabiel gepresenteerd en werd gestart met intraveneus octreotide. Bij gastroscopie werd geen verklaring gevonden, met name geen oesofagus of maagvarices. In het ziekenhuis collabeerde patiënt opnieuw. Een aanvullende CT-angiografie toonde uitgebreide collateralen buiten het rectum en tevens grote convoluten in de rectale wand. Radiologische interventie was niet mogelijk, omdat er geen actieve bloeding zichtbaar was. Vanwege hemodynamische instabiliteit bij een hemorragische shock werd patiënt opgenomen op de IC voor erytrocytentransfusie, vochtresuscitatie en noradrenaline.

Sigmoïdoscopie op de IC toonde een zeer grote rectale varix met evidente fibrineplug (foto 1), waarbij gedurende de scopie een actieve bloeding optreedt (foto 2). Hierdoor wordt overgegaan tot EUS. Bij de EUS zijn de aanvoerende collateralen duidelijk zichtbaar, met ter plaatse een grote varix van circa 9 mm in de rectale wand (foto 3). Een 19 G-naald wordt geladen met een 14 cm lange 8 mm-coil en de varix wordt EUS-geleid aangeprikt. De coil wordt opgevoerd en blijft in positie met vertraging van de Doppler-flow (foto 4). Na inspuiten van 1 cc Histoacryl door de naald, wordt hemostase bewerkstelligd en dooft het dopplersignaal in de varix vrijwel volledig uit (foto 5). Tevens wordt een naastgelegen convoluut van 8 mm doorsnede aangeprikt met plaatsing van een 14 cm lange 8 mm-coil gevolgd door Histoacryl-injectie. Endoscopische controle bevestigt volledige hemostase (foto 6).

De volgende dag kon patiënt hemodynamisch stabiel retour naar de afdeling en vervolgens met ontslag naar huis, zonder aanwezigheid van rectaal bloedverlies sindsdien.

Drs. Maarten Pruijt, ANIOS MDL, Amsterdam UMC en drs. Barbara Bastiaansen, MDL arts Amsterdam UMC

Commentaar Jacques Bergman

Rectumvarices zijn portosystemische collateralen die ontstaan bij portale hypertensie. Ondanks hun significante prevalentie bij cirrotische patiënten zijn manifeste bloedingen relatief zeldzaam. Hun grootte maakt deze varices, net als fundus varices, ongeschikt voor rubberbandligatie en injectie met Histoacryl is de endoscopische behandeling van keuze.

In dit geval geschiedde de behandeling onder endosonografische geleide waarbij de Histoacryl-injectie werd voorafgegaan door plaatsing van coils. Deze EUS-geleide combinatietherapie heeft vele potentiële voordelen. Allereerst is endoscopisch zicht niet nodig en kan de varix – zelfs bij compleet verlies van endoscopisch zicht – relatief eenvoudig worden behandeld met de echo-endoscoop in antegrade positie. De EUS-geleide benadering maakt ook dat de ‘feeder-vessels’ van het convoluut gericht kunnen worden benaderd en dat de effectiviteit van de behandeling betrouwbaar kan worden beoordeeld aan de hand van de afwezigheid van Doppler-flow in de varix. Dit in tegenstelling tot de endoscopische benadering waarbij het ‘proben’ van de net behandelde varix met de dichte scleroseernaald een nogal subjectieve beoordeling is. De combinatie van coiling en Histoacryl-injectie maakt ook dat een aanzienlijk kleinere hoeveelheid Histoacryl nodig is voor het tromboseren van de varix: de coils vormen direct een pluizig netwerk wat trombosering stimuleert en de HistoAcryl-polymerisatie bindt en versterkt. Dit verlaagt de kans op systemische embolieën, een gevreesde complicatie van deze procedure.

Deze benadering is mogelijk een beter en veiliger alternatief voor één van de meest gevreesde endoscopische procedures in ons vak: Histoacryl van bloedende cardia/fundus varices. Logischerwijs zijn er logistieke uitdagingen omdat EUS-apparatuur en expertise niet altijd direct beschikbaar zijn, maar in veel centra wordt deze benadering – net als in de gepresenteerde casus – in tweede instantie electief ingezet. Een blijvertje dus deze EUS-gerichte coiling en Histoacryl-injectie van varices in rectum en maag!

Trilapparaatje helpt tegen nachtelijke refluxklachten

aug 2022

Lees meer over Trilapparaatje helpt tegen nachtelijke refluxklachten

De impact van coloscopie op de werkproductiviteit

aug 2022 | Endoscopie

Lees meer over De impact van coloscopie op de werkproductiviteit

Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

aug 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Adjuvant sorafenib na RFA verbetert prognose van HCC-patiënten

Risico op psoriasis na behandeling met een TNF-α-remmer

jul 2022 | IBD, Psoriasis, RA

Lees meer over Risico op psoriasis na behandeling met een TNF-α-remmer

Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

jul 2022 | IBD, Kinderen

Lees meer over Kinderen met (actieve) IBD hebben toegenomen risico op VTE

Domperidon voor gastroparese geeft matige verbetering van klachten

jul 2022

Lees meer over Domperidon voor gastroparese geeft matige verbetering van klachten

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2022

zondag 9 okt 2022 van 18:00 tot 21:45

Lees meer over UEG in ORANJE 2022

Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Lees meer
Lees meer over Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

Lees meer
Lees meer over Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Lees meer
Lees meer over ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022