Platform ZAP biedt awareness en actiepunten tegen hoge uv-blootstelling

Delen via:

Omdat de etiologie van huidkanker heel divers is, bestaan hierover uiteenlopende visies. Om tot gemeenschappelijke standpunten en actiepunten te komen, is een paar jaar geleden het Zonkrachtactieplan in het leven geroepen. Sinds 1 januari heet dit het Zonkrachtactieplatform (ZAP). De kracht van dit platform is volgens de voorzitter dr. Arjan van Dijk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het een consortium is van diverse betrokken partijen.

Toen zo’n 4 jaar geleden aan meerdere partijen, waaronder ministeries, kennisinstituten, patiëntenorganisaties, universitaire medische centra, fondsen en brancheorganisaties, werd gevraagd hoe je verstandig met de zon moet omgaan, kwamen daar uiteenlopende visies uit naar voren. “De conclusie was: ze weten het niet en spreken kennelijk nooit met elkaar”, herinnert Van Dijk zich. “Die constatering was terecht, en een goede les. Het ministerie van VWS zei toen: ‘Dan weet ook heel Nederland niet wat ze moeten doen.’ Daarom was de vraag aan het RIVM om alle partijen bij elkaar te brengen, zodat er eenduidige adviezen worden gegeven om ons tegen de zonkracht te beschermen. Dat was de opzet voor het Zonkrachtactieplan.”

Van plan naar platform

De doelstelling van het Zonkrachtactieplan is tweeledig. Ten eerste het verenigen van de kennis over de gezondheidsaspecten van uv-straling en het achterhalen van de wetenschappelijke basis daarvan. “Dat is het vastleggen van het verleden”, aldus Van Dijk. “Voor het heden moeten we een platform hebben, waarbij we nieuwe kennis kunnen uitwisselen en bespreken. De partijen op het gebied van uv-straling en gezondheid gaan niet in competitie, maar constateren gezamenlijk waar de problemen zitten. Dat is een mooi voorsorteersysteem voor toekomstige onderzoeksprojecten. Helaas is er nog weinig financiering voor het Zonkrachtactieplatform.”

Het ZAP stemt ook de communicatie af: “Op afgesproken momenten in het jaar trekken we gezamenlijk op, met een gecoördineerd communicatieplan”, aldus Van Dijk. “Zo kun je een vuist maken. Als ook de adviezen op elkaar zijn afgestemd, dan is veel duidelijker wat je moet doen.”

In het ZAP nemen nu alleen non-profit partijen deel. “Ze delen het belang dat er mensenlevens gered moeten worden”, volgens Van Dijk de reden van deze opzet. “Dat motiveert ons allemaal, ook al kunnen we verschillende inzichten hebben in het hoe en waarom. We gaan uiteindelijk voor het bewijs in de wetenschappelijke literatuur.”

Stuurgroep Huidkankerzorg en vertaalde richtlijn

Naast het ZAP bestaat er een tweede platform: de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland. Terwijl het ZAP over alle gezondheidsaspecten van uv-straling gaat, richt de genoemde stuurgroep zich alleen op huidkanker. “Wij nemen ook vitamine D-vorming en de effecten op de ogen in beschouwing”, zegt Van Dijk over het ZAP. “Een ander verschil is dat het ZAP vanuit VWS is geïnitieerd en alleen gaat over de kennisbasis en over de afstemming van de communicatie, terwijl de stuurgroep meer de diepte in gaat, in de primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire preventie. De stuurgroep is onafhankelijk van de overheid en kan dus lobbyen bij politieke zaken. Met het platform kan ik dat niet echt. Er zijn wel meerdere partijen bij beide platforms aangesloten. We hebben elkaar dus nodig.”

In september 2021 is in Duitsland een herziening verschenen van een vuistdikke multidisciplinaire richtlijn over huidkanker. De hoofdstukken gaan onder andere over primaire preventie, klimaatverandering, uv-licht op de werkvloer en screeningscampagnes. “We hebben die richtlijn integraal vertaald”, laat Van Dijk weten. “De vertaling ligt in Duitsland ter goedkeuring. We gaan de richtlijn in Nederland amenderen door te kijken of de situaties en adviezen hier hetzelfde of anders (moeten) zijn dan in Duitsland.”

Hoge uv-blootstelling in de lente

Op 21 juni staat de zon in Nederland op het hoogste punt. Dit betekent dat de zon eind augustus net zo hoog staat als eind april. Veel mensen denken echter dat je alleen in de zomer moet oppassen met blootstelling aan zonlicht, en dat het in het voor- en najaar wel meevalt. “Dat is niet terecht”, benadrukt Van Dijk. “Vanaf eind maart moet je alert zijn, en dan de hele lente en zomer. In de lente ontstaan er boven de Noordpool soms ozongaatjes en die kunnen onze kant op waaien, ze geven een staalblauwe lucht. Die combinatie maakt dat in de lente de zon – bij dezelfde stand – af en toe zelfs gevaarlijker is dan in de zomer.”

Omdat het in de lente niet zo warm is, denken veel mensen dat de zon dan niet zo gevaarlijk is. “Zonkracht heeft niks met temperatuur te maken”, laat Van Dijk weten. “Door het ZAP weten alle belanghebbende partijen dit en communiceren we met één mond.”

Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

nov 2022 | Arthritis psoriatica, Eczeem, IBD, JIA, Psoriasis, RA, Spondyloartritis

Lees meer over Lareb start met onderzoek Bijwerkingmonitor

Vergoeding ivermectine voor scabiës vanuit basispakket

nov 2022 | Parasitaire infecties

Lees meer over Vergoeding ivermectine voor scabiës vanuit basispakket

Dupilumab bij kinderen van 6 maanden tot 6 jaar met ongecontroleerd constitutioneel eczeem

nov 2022 | Eczeem

Lees meer over Dupilumab bij kinderen van 6 maanden tot 6 jaar met ongecontroleerd constitutioneel eczeem

Nieuwe campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang

nov 2022

Lees meer over Nieuwe campagne brengt gesprek over palliatieve zorg op gang

Meer inzicht in jeuk en neuropathische pijn na brandwonden

nov 2022

Lees meer over Meer inzicht in jeuk en neuropathische pijn na brandwonden

‘Binnen ons vak is communicatie het allerbelangrijkste’

nov 2022

Lees meer over ‘Binnen ons vak is communicatie het allerbelangrijkste’

Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease

2 nov 2022 | Arthritis psoriatica, Psoriasis

Lees meer over Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease

Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

1 nov 2022 | Arthritis psoriatica, Artritis

Lees meer over Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Masterclass casuïstiek - Horen, zien en een goed gesprek!

14 sep 2022 om 19:30 | Eczeem, Psoriasis

Lees meer over Masterclass casuïstiek - Horen, zien en een goed gesprek!

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Kijk verder dan de huid

14 jan 2022 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Kijk verder dan de huid

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Veelbelovende uitkomst met bimekizumab bij DMARD-naïeve patiënten met actieve arthritis psoriatica

Lees meer
Lees meer over Veelbelovende uitkomst met bimekizumab bij DMARD-naïeve patiënten met actieve arthritis psoriatica

Eetgewoonten beïnvloeden respons op immuuntherapie

Lees meer
Lees meer over Eetgewoonten beïnvloeden respons op immuuntherapie

Neoadjuvant cemiplimab gaat gepaard met pathologisch complete respons bij resectabel cutaan plaveiselcelcarcinoom

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvant cemiplimab gaat gepaard met pathologisch complete respons bij resectabel cutaan plaveiselcelcarcinoom

In aantocht: gentherapie voor epidermolysis bullosa

Lees meer
Lees meer over In aantocht: gentherapie voor epidermolysis bullosa

Impact vitiligo groot: “Vraag hoe het gaat ónder de huid”

Lees meer
Lees meer over Impact vitiligo groot: “Vraag hoe het gaat ónder de huid”

Biomarker voorspelt of kind constitutioneel eczeem ontwikkelt

Lees meer
Lees meer over Biomarker voorspelt of kind constitutioneel eczeem ontwikkelt

Alopecia areata: eindelijk een groeimarkt?

Lees meer
Lees meer over Alopecia areata: eindelijk een groeimarkt?

Zijn JAK-remmers de toekomst voor behandeling van constitutioneel eczeem?

Lees meer
Lees meer over Zijn JAK-remmers de toekomst voor behandeling van constitutioneel eczeem?

“Stop met eliminatiediëten”

Lees meer
Lees meer over “Stop met eliminatiediëten”

Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

nov 2022 | Psoriasis

Lees meer over Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

Podcast RWE in de praktijk

mei 2022 | Psoriasis

Lees meer over Podcast RWE in de praktijk

Wat moet u weten over Olumiant na 1 jaar?

dec 2021 | Eczeem

Lees meer over Wat moet u weten over Olumiant na 1 jaar?

Het ultieme behandeldoel

nov 2021 | Psoriasis

Lees meer over Het ultieme behandeldoel

Psoriasis - Why is real world evidence data important?

nov 2020 | Psoriasis

Lees meer over Psoriasis - Why is real world evidence data important?

The ambition in the treatment of psoriasis

okt 2019 | Psoriasis

Lees meer over The ambition in the treatment of psoriasis

MedNet Dermatologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-03

MedNet Dermatologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-02

MedNet Dermatologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-01