Platform ZAP biedt awareness en actiepunten tegen hoge uv-blootstelling

Delen via:

Omdat de etiologie van huidkanker heel divers is, bestaan hierover uiteenlopende visies. Om tot gemeenschappelijke standpunten en actiepunten te komen, is een paar jaar geleden het Zonkrachtactieplan in het leven geroepen. Sinds 1 januari heet dit het Zonkrachtactieplatform (ZAP). De kracht van dit platform is volgens de voorzitter dr. Arjan van Dijk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het een consortium is van diverse betrokken partijen.

Toen zo’n 4 jaar geleden aan meerdere partijen, waaronder ministeries, kennisinstituten, patiëntenorganisaties, universitaire medische centra, fondsen en brancheorganisaties, werd gevraagd hoe je verstandig met de zon moet omgaan, kwamen daar uiteenlopende visies uit naar voren. “De conclusie was: ze weten het niet en spreken kennelijk nooit met elkaar”, herinnert Van Dijk zich. “Die constatering was terecht, en een goede les. Het ministerie van VWS zei toen: ‘Dan weet ook heel Nederland niet wat ze moeten doen.’ Daarom was de vraag aan het RIVM om alle partijen bij elkaar te brengen, zodat er eenduidige adviezen worden gegeven om ons tegen de zonkracht te beschermen. Dat was de opzet voor het Zonkrachtactieplan.”

Van plan naar platform

De doelstelling van het Zonkrachtactieplan is tweeledig. Ten eerste het verenigen van de kennis over de gezondheidsaspecten van uv-straling en het achterhalen van de wetenschappelijke basis daarvan. “Dat is het vastleggen van het verleden”, aldus Van Dijk. “Voor het heden moeten we een platform hebben, waarbij we nieuwe kennis kunnen uitwisselen en bespreken. De partijen op het gebied van uv-straling en gezondheid gaan niet in competitie, maar constateren gezamenlijk waar de problemen zitten. Dat is een mooi voorsorteersysteem voor toekomstige onderzoeksprojecten. Helaas is er nog weinig financiering voor het Zonkrachtactieplatform.”

Het ZAP stemt ook de communicatie af: “Op afgesproken momenten in het jaar trekken we gezamenlijk op, met een gecoördineerd communicatieplan”, aldus Van Dijk. “Zo kun je een vuist maken. Als ook de adviezen op elkaar zijn afgestemd, dan is veel duidelijker wat je moet doen.”

In het ZAP nemen nu alleen non-profit partijen deel. “Ze delen het belang dat er mensenlevens gered moeten worden”, volgens Van Dijk de reden van deze opzet. “Dat motiveert ons allemaal, ook al kunnen we verschillende inzichten hebben in het hoe en waarom. We gaan uiteindelijk voor het bewijs in de wetenschappelijke literatuur.”

Stuurgroep Huidkankerzorg en vertaalde richtlijn

Naast het ZAP bestaat er een tweede platform: de Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland. Terwijl het ZAP over alle gezondheidsaspecten van uv-straling gaat, richt de genoemde stuurgroep zich alleen op huidkanker. “Wij nemen ook vitamine D-vorming en de effecten op de ogen in beschouwing”, zegt Van Dijk over het ZAP. “Een ander verschil is dat het ZAP vanuit VWS is geïnitieerd en alleen gaat over de kennisbasis en over de afstemming van de communicatie, terwijl de stuurgroep meer de diepte in gaat, in de primaire, secundaire, tertiaire en quaternaire preventie. De stuurgroep is onafhankelijk van de overheid en kan dus lobbyen bij politieke zaken. Met het platform kan ik dat niet echt. Er zijn wel meerdere partijen bij beide platforms aangesloten. We hebben elkaar dus nodig.”

In september 2021 is in Duitsland een herziening verschenen van een vuistdikke multidisciplinaire richtlijn over huidkanker. De hoofdstukken gaan onder andere over primaire preventie, klimaatverandering, uv-licht op de werkvloer en screeningscampagnes. “We hebben die richtlijn integraal vertaald”, laat Van Dijk weten. “De vertaling ligt in Duitsland ter goedkeuring. We gaan de richtlijn in Nederland amenderen door te kijken of de situaties en adviezen hier hetzelfde of anders (moeten) zijn dan in Duitsland.”

Hoge uv-blootstelling in de lente

Op 21 juni staat de zon in Nederland op het hoogste punt. Dit betekent dat de zon eind augustus net zo hoog staat als eind april. Veel mensen denken echter dat je alleen in de zomer moet oppassen met blootstelling aan zonlicht, en dat het in het voor- en najaar wel meevalt. “Dat is niet terecht”, benadrukt Van Dijk. “Vanaf eind maart moet je alert zijn, en dan de hele lente en zomer. In de lente ontstaan er boven de Noordpool soms ozongaatjes en die kunnen onze kant op waaien, ze geven een staalblauwe lucht. Die combinatie maakt dat in de lente de zon – bij dezelfde stand – af en toe zelfs gevaarlijker is dan in de zomer.”

Omdat het in de lente niet zo warm is, denken veel mensen dat de zon dan niet zo gevaarlijk is. “Zonkracht heeft niks met temperatuur te maken”, laat Van Dijk weten. “Door het ZAP weten alle belanghebbende partijen dit en communiceren we met één mond.”

Risicocalculator voor kans op uitzaaiingen bij plaveiselcelcarcinoom

dec 2023

Lees meer over Risicocalculator voor kans op uitzaaiingen bij plaveiselcelcarcinoom

Adjuvant nivolumab versus observatie bij volledig gereseceerd merkelcelcarcinoom

nov 2023 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Adjuvant nivolumab versus observatie bij volledig gereseceerd merkelcelcarcinoom

Vaak oogaandoening bij constitutioneel eczeem

nov 2023 | Eczeem

Lees meer over Vaak oogaandoening bij constitutioneel eczeem

Mazelen vormen steeds grotere bedreiging voor kinderen

nov 2023 | Virale infecties

Lees meer over Mazelen vormen steeds grotere bedreiging voor kinderen

Subcutaan spesolimab ter preventie van opvlammingen van gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis

nov 2023 | Psoriasis

Lees meer over Subcutaan spesolimab ter preventie van opvlammingen van gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis

Podcastserie Psoriasis

nov 2023

Lees meer over Podcastserie Psoriasis

Van data naar doen! De systemische behandeling van atopisch eczeem en prurigo nodularis

29 nov 2023 om 20:00 | Eczeem, Vaccinatie

Lees meer over Van data naar doen! De systemische behandeling van atopisch eczeem en prurigo nodularis

Zeldzame aandoeningen binnen dermatologie

30 okt 2023 om 20:00

Lees meer over Zeldzame aandoeningen binnen dermatologie

Hidradenitis Suppurativa (HS): recente ontwikkelingen in de behandeling

5 okt 2023 om 20:00 | Huidinfecties

Lees meer over Hidradenitis Suppurativa (HS): recente ontwikkelingen in de behandeling

Niet-melanoom huidkanker in de regio

31 aug 2023 | Dermato-oncologie, Radiotherapie

Lees meer over Niet-melanoom huidkanker in de regio

Zoveel meer dan alleen maar eczeem!

19 apr 2023 om 20:30 | Eczeem

Lees meer over Zoveel meer dan alleen maar eczeem!

Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease

2 nov 2022 | Arthritis psoriatica, Psoriasis

Lees meer over Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Masterclass casuïstiek - Horen, zien en een goed gesprek!

14 sep 2022 om 19:30 | Eczeem, Psoriasis

Lees meer over Masterclass casuïstiek - Horen, zien en een goed gesprek!

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom, Radiotherapie

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Serious game Kijk verder dan de huid; casus 1

Lees meer over Serious game Kijk verder dan de huid; casus 1
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Zo veilig zijn COVID-vaccins bij gebruik immuunsuppressiva

nov 2023 | Arthritis psoriatica, Spondyloartritis, Vaccinatie

Lees meer over Zo veilig zijn COVID-vaccins bij gebruik immuunsuppressiva

Eerder, vaker en langer remissie met anifrolumab bij SLE

nov 2023 | SLE

Lees meer over Eerder, vaker en langer remissie met anifrolumab bij SLE

Positieve resultaten voor neoadjuvant cemiplimab bij cutaan plaveiselcelcarcinoom

okt 2023 | Chirurgie, Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Positieve resultaten voor neoadjuvant cemiplimab bij cutaan plaveiselcelcarcinoom

Paradigmaverschuiving op komst bij alopecia areata?

okt 2023

Lees meer over Paradigmaverschuiving op komst bij alopecia areata?

Zo beïnvloedt comorbiditeit de behandeling voor vitiligo

okt 2023 | Eczeem, Psoriasis

Lees meer over Zo beïnvloedt comorbiditeit de behandeling voor vitiligo

Drug survival bij alle IL-17- en IL-23-remmers hoog, maar één middel springt eruit

okt 2023 | Psoriasis

Lees meer over Drug survival bij alle IL-17- en IL-23-remmers hoog, maar één middel springt eruit

Wat een opluchting: binnen 2 weken verlost van jeuk

okt 2023 | Eczeem

Lees meer over Wat een opluchting: binnen 2 weken verlost van jeuk

Hoe herkent u kanker in de donkere huid?

okt 2023 | Actinische keratose, Dermato-oncologie

Lees meer over Hoe herkent u kanker in de donkere huid?

Dupilumab op lange termijn: doorgaan, stoppen of een tweede kans geven?

okt 2023 | Eczeem

Lees meer over Dupilumab op lange termijn: doorgaan, stoppen of een tweede kans geven?

Podcastserie Psoriasis

nov 2023

Lees meer over Podcastserie Psoriasis

Podcast - PSoHO

apr 2023 | Psoriasis

Lees meer over Podcast - PSoHO

Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

nov 2022 | Psoriasis

Lees meer over Psoriatic Disease: het belang van anamnese en het herkennen van rode vlaggen

Conventioneel systemische therapie; is dat nog nodig?

okt 2022 | Psoriasis

Lees meer over Conventioneel systemische therapie; is dat nog nodig?

Podcast RWE in de praktijk

mei 2022 | Psoriasis

Lees meer over Podcast RWE in de praktijk

Psoriasis - Why is real world evidence data important?

nov 2020 | Psoriasis

Lees meer over Psoriasis - Why is real world evidence data important?

The ambition in the treatment of psoriasis

okt 2019 | Psoriasis

Lees meer over The ambition in the treatment of psoriasis

MedNet Dermatologie 2023-02

jun 2023

Lees meer over MedNet Dermatologie 2023-02

MedNet Dermatologie 2023-01

apr 2023

Lees meer over MedNet Dermatologie 2023-01

MedNet Dermatologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-04

MedNet Dermatologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-03

MedNet Dermatologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-02

MedNet Dermatologie 2022-01

apr 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie 2022-01