Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Delen via:
EASD 2020

In DAPA-CKD is onderzocht of de SGLT2-remmer dapagliflozine superieur is ten opzichte van placebo in het verminderen van renale en cardiovasculaire risico’s bij mensen met of zonder type 2-diabetes. De 4.304 patiënten hadden een breed scala aan onderliggende nierziekten. De resultaten zijn op 24 september gepresenteerd tijdens de EASD en gelijktijdig gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Alle patiënten hadden een albumine-creatinineratio (ACR) van 200 tot 5000 mg/g (22,6-565 mg/mmol) en een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 25 tot 75 ml/min/1,73m2. De gemiddelde eGFR bedroeg 43,1 ml/min/1,73 m2 en de gemiddelde ACR 949 mg/g (108 mg/mmol).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 61,8 jaar en 66,9% was man. In totaal hadden 2.906 deelnemers (67,5%) de diagnose T2D en van hen hadden 396 patiënten CKD door een andere oorzaak dan diabetes.

Primair eindpunt

Patiënten zijn gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. Het primaire samengestelde eindpunt was een verslechtering van de nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR), het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden door nierziekte of cardiovasculaire ziekten.

De secundaire eindpunten waren:

  1. een samengesteld eindpunt van verslechterende nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR, het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden aan nierfalen);
  2. een samengesteld eindpunt van ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire dood;
  3. sterfte door alle oorzaken.

Voordeel met en zonder T2D

Tijdens een mediane follow-up van 2,4 jaar waren er bij 197 van de 2.152 deelnemers (9,2%) primaire eindpuntgebeurtenissen met dapagliflozine en bij 312 van de 2.152 deelnemers (14,5%) met placebo. De hazardratio (HR) voor het primaire eindpunt was 0,61 (95%-BI 0,51-0,72; p = 0,00000028). Het voordeel van dapagliflozine op het primaire eindpunt was consistent bij patiënten met en zonder diabetes type 2.

Dapagliflozine verminderde alle drie de secundaire eindpunten in vergelijking met placebo. De HR’s waren:

  1. verslechtering van de nierfunctie of dood door nierfalen: 0,56 (95%-BI 0,45-0,68; p < 0,0001);
  2. ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire sterfte: 0,71 (95%-BI 0,55-0,92; p = 0,0089);
  3. sterfte door alle oorzaken: 0,69 (95%-BI 0,53-0,88; p = 0,0035).

Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van het DAPA-HF-onderzoek, dat ook in de New England Journal of Medicine werd gepubliceerd tijdens de EASD Annual Meeting in 2019.

Bronnen:

  1. DAPA-CKD trial. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Persbericht
  2. Heerspink H, et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. 2020 September 24. DOI: 10.1056/NEJMoa2024816/

Screenen op suïciderisico bij diabetes: waarom artsen aarzelen, maar dat niet zouden moeten

jul 2021

Lees meer over Screenen op suïciderisico bij diabetes: waarom artsen aarzelen, maar dat niet zouden moeten

Diabetesmedicijn bewezen effectief tegen nierfalen

jul 2021 | Chronische nierschade, Dialyse, Hartfalen, Niertransplantatie

Lees meer over Diabetesmedicijn bewezen effectief tegen nierfalen

Diabetes Digest: actuele content door & voor zorgverleners

jun 2021

Lees meer over Diabetes Digest: actuele content door & voor zorgverleners

HbA1c geassocieerd met subklinische atherosclerose bij mensen zonder diabetes

jun 2021 | Atherosclerose

Lees meer over HbA1c geassocieerd met subklinische atherosclerose bij mensen zonder diabetes

Empagliflozine goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met hartfalen en verminderde ejectiefractie

jun 2021 | Hartfalen

Lees meer over Empagliflozine goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met hartfalen en verminderde ejectiefractie

Effectiviteit en veiligheid van cagrilintide plus semaglutide voor gewichtsverlies

jun 2021 | Endocrinologie

Lees meer over Effectiviteit en veiligheid van cagrilintide plus semaglutide voor gewichtsverlies

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Endocrinologie

Lees meer over DM2 Pubquiz

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

2 jun 2021 | Kinderen

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

EASD in ORANJE 2021

woensdag 29 sep 2021 van 18:00 tot 22:00

Lees meer over EASD in ORANJE 2021

Regionale bijeenkomsten DM2 Pubquiz

dinsdag 12 okt 2021 van 19:30 tot 22:00 | Endocrinologie

Lees meer over Regionale bijeenkomsten DM2 Pubquiz

NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

woensdag 1 dec 2021 van 18:30 tot 21:00 | Diabetes

Lees meer over NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

Testosteronsuppletie verlaagt risico op diabetes

Lees meer
Lees meer over Testosteronsuppletie verlaagt risico op diabetes

Diabetes verhoogt risico op HF bij patiënten met STEMI

Lees meer
Lees meer over Diabetes verhoogt risico op HF bij patiënten met STEMI

Brede toepasbaarheid dapagliflozine in real world

Lees meer
Lees meer over Brede toepasbaarheid dapagliflozine in real world

SGLT2-remmers en ARNi’s: wel of geen eerstelijnsbehandeling voor HFrEF?

Lees meer
Lees meer over SGLT2-remmers en ARNi’s: wel of geen eerstelijnsbehandeling voor HFrEF?

Nieuwe ESC 2021 Heart Failure Guidelines

Lees meer
Lees meer over Nieuwe ESC 2021 Heart Failure Guidelines

Video: Wat betekenen de resultaten van GRADE voor de klinische praktijk?

Lees meer
Lees meer over Video: Wat betekenen de resultaten van GRADE voor de klinische praktijk?

Video: Een overzicht van de SURPASS-trials - wat is er tot nu toe bekend?

Lees meer
Lees meer over Video: Een overzicht van de SURPASS-trials - wat is er tot nu toe bekend?

Meer cardiovasculaire voordelen met SGLT2-remmers of GLP-1-receptoragonisten?

Lees meer
Lees meer over Meer cardiovasculaire voordelen met SGLT2-remmers of GLP-1-receptoragonisten?

Belangrijke updates van de 2021 Standards of Medical Care in Diabetes

Lees meer
Lees meer over Belangrijke updates van de 2021 Standards of Medical Care in Diabetes

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes