Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Delen via:
EASD 2020

In DAPA-CKD is onderzocht of de SGLT2-remmer dapagliflozine superieur is ten opzichte van placebo in het verminderen van renale en cardiovasculaire risico’s bij mensen met of zonder type 2-diabetes. De 4.304 patiënten hadden een breed scala aan onderliggende nierziekten. De resultaten zijn op 24 september gepresenteerd tijdens de EASD en gelijktijdig gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Alle patiënten hadden een albumine-creatinineratio (ACR) van 200 tot 5000 mg/g (22,6-565 mg/mmol) en een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 25 tot 75 ml/min/1,73m2. De gemiddelde eGFR bedroeg 43,1 ml/min/1,73 m2 en de gemiddelde ACR 949 mg/g (108 mg/mmol).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 61,8 jaar en 66,9% was man. In totaal hadden 2.906 deelnemers (67,5%) de diagnose T2D en van hen hadden 396 patiënten CKD door een andere oorzaak dan diabetes.

Primair eindpunt

Patiënten zijn gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. Het primaire samengestelde eindpunt was een verslechtering van de nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR), het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden door nierziekte of cardiovasculaire ziekten.

De secundaire eindpunten waren:

  1. een samengesteld eindpunt van verslechterende nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR, het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden aan nierfalen);
  2. een samengesteld eindpunt van ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire dood;
  3. sterfte door alle oorzaken.

Voordeel met en zonder T2D

Tijdens een mediane follow-up van 2,4 jaar waren er bij 197 van de 2.152 deelnemers (9,2%) primaire eindpuntgebeurtenissen met dapagliflozine en bij 312 van de 2.152 deelnemers (14,5%) met placebo. De hazardratio (HR) voor het primaire eindpunt was 0,61 (95%-BI 0,51-0,72; p = 0,00000028). Het voordeel van dapagliflozine op het primaire eindpunt was consistent bij patiënten met en zonder diabetes type 2.

Dapagliflozine verminderde alle drie de secundaire eindpunten in vergelijking met placebo. De HR’s waren:

  1. verslechtering van de nierfunctie of dood door nierfalen: 0,56 (95%-BI 0,45-0,68; p < 0,0001);
  2. ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire sterfte: 0,71 (95%-BI 0,55-0,92; p = 0,0089);
  3. sterfte door alle oorzaken: 0,69 (95%-BI 0,53-0,88; p = 0,0035).

Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van het DAPA-HF-onderzoek, dat ook in de New England Journal of Medicine werd gepubliceerd tijdens de EASD Annual Meeting in 2019.

Bronnen:

  1. DAPA-CKD trial. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Persbericht
  2. Heerspink H, et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. 2020 September 24. DOI: 10.1056/NEJMoa2024816/

Kosten non-insuline antidiabetica gestegen

aug 2022 | Diabetes

Lees meer over Kosten non-insuline antidiabetica gestegen

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Nieuw peptide beschermt tegen door voeding veroorzaakte obesitas

jul 2022

Lees meer over Nieuw peptide beschermt tegen door voeding veroorzaakte obesitas

Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

jul 2022 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over Hypoxie in de nieren van diabetespatiënten

Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

jun 2022 | Borstkanker, Diabetes

Lees meer over Biologisch mechanisme achter associatie diabetes en borstkanker

Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

mei 2022 | Diabetes

Lees meer over Gewichtstoename na stoppen met semaglutide

EASD Highlights 2022

10 okt 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

5 jul 2022 | Diabetes

Lees meer over Bloedglucose variabiliteit: de impact op het welbevinden van mijn patiënt

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

16 jun 2022 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

ADA Highlights 2022

13 jun 2022 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2022

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

20 apr 2022 om 19:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2: vernieuwde richtlijn voor de huisarts 2021

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Diabetes, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

EASD in ORANJE 2022

dinsdag 20 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Diabetes

Lees meer over EASD in ORANJE 2022

Phosphate Research Exchange Academy

donderdag 27 okt 2022 van 09:00 tot 12:00

Lees meer over Phosphate Research Exchange Academy

Nationale Diabetes Dag 2022

vrijdag 11 nov 2022 van 09:00 tot 17:00

Lees meer over Nationale Diabetes Dag 2022

Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Lees meer
Lees meer over Combinatietherapie SGLT-2- en ACE-remmers empagliflozine en ramipril

Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Lees meer
Lees meer over Empagliflozine vermindert risico op hHF meer dan DPP-4-remmers en GLP-1-receptoragonisten

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Lees meer
Lees meer over Betere bloedglucosewaarden en gewichtsverlies met ‘triple G’-receptoragonist

Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Lees meer
Lees meer over Adolescenten met hoog BMI lopen meer risico op diabetes type 1

Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Lees meer
Lees meer over Nieuwe resultaten met eenmaal wekelijkse basale insuline icodec

Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Lees meer
Lees meer over Effect van ultrasnelwerkende insuline bij kinderen

Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Open source automatische insulinetoedieningssystemen (AID) veilig en effectief

Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Lees meer
Lees meer over Tirzepatide vermindert progressie van nierziekten

Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

jan 2022 | Osteoporose

Lees meer over Patiëntvoorkeuren en therapietrouw bij fractuurpreventie

Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

dec 2021 | Osteoporose

Lees meer over Fractuur Risico Management: 10 jaar denosumab

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Samendraads - Unieke samenwerking tussen 1e en 2e lijn voor Fractuur Risico Management

Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

sep 2021 | Osteoporose

Lees meer over Principes van sequentiële behandeling van fractuur risico management

Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

aug 2021 | Osteoporose

Lees meer over Herken en behandel de patiënt met een hoog fractuurrisico

Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Highlight van ASBMR 2020: Treat to Target

Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

dec 2020 | Osteoporose

Lees meer over Fractuurpreventie bij Glucocorticoïd-geïnduceerde Osteoporose – Standpunt NVR

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022