Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Delen via:
EASD 2020

In DAPA-CKD is onderzocht of de SGLT2-remmer dapagliflozine superieur is ten opzichte van placebo in het verminderen van renale en cardiovasculaire risico’s bij mensen met of zonder type 2-diabetes. De 4.304 patiënten hadden een breed scala aan onderliggende nierziekten. De resultaten zijn op 24 september gepresenteerd tijdens de EASD en gelijktijdig gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Alle patiënten hadden een albumine-creatinineratio (ACR) van 200 tot 5000 mg/g (22,6-565 mg/mmol) en een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 25 tot 75 ml/min/1,73m2. De gemiddelde eGFR bedroeg 43,1 ml/min/1,73 m2 en de gemiddelde ACR 949 mg/g (108 mg/mmol).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 61,8 jaar en 66,9% was man. In totaal hadden 2.906 deelnemers (67,5%) de diagnose T2D en van hen hadden 396 patiënten CKD door een andere oorzaak dan diabetes.

Primair eindpunt

Patiënten zijn gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. Het primaire samengestelde eindpunt was een verslechtering van de nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR), het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden door nierziekte of cardiovasculaire ziekten.

De secundaire eindpunten waren:

  1. een samengesteld eindpunt van verslechterende nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR, het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden aan nierfalen);
  2. een samengesteld eindpunt van ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire dood;
  3. sterfte door alle oorzaken.

Voordeel met en zonder T2D

Tijdens een mediane follow-up van 2,4 jaar waren er bij 197 van de 2.152 deelnemers (9,2%) primaire eindpuntgebeurtenissen met dapagliflozine en bij 312 van de 2.152 deelnemers (14,5%) met placebo. De hazardratio (HR) voor het primaire eindpunt was 0,61 (95%-BI 0,51-0,72; p = 0,00000028). Het voordeel van dapagliflozine op het primaire eindpunt was consistent bij patiënten met en zonder diabetes type 2.

Dapagliflozine verminderde alle drie de secundaire eindpunten in vergelijking met placebo. De HR’s waren:

  1. verslechtering van de nierfunctie of dood door nierfalen: 0,56 (95%-BI 0,45-0,68; p < 0,0001);
  2. ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire sterfte: 0,71 (95%-BI 0,55-0,92; p = 0,0089);
  3. sterfte door alle oorzaken: 0,69 (95%-BI 0,53-0,88; p = 0,0035).

Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van het DAPA-HF-onderzoek, dat ook in de New England Journal of Medicine werd gepubliceerd tijdens de EASD Annual Meeting in 2019.

Bronnen:

  1. DAPA-CKD trial. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Persbericht
  2. Heerspink H, et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. 2020 September 24. DOI: 10.1056/NEJMoa2024816/

Epiploïsch vetweefsel heeft voorheen niet erkende rol bij insulineresistentie

okt 2021

Lees meer over Epiploïsch vetweefsel heeft voorheen niet erkende rol bij insulineresistentie

Associatie tussen granuloma annulare, diabetes, hyperlipidemie en auto-immuunziekten

okt 2021 | RA, SLE

Lees meer over Associatie tussen granuloma annulare, diabetes, hyperlipidemie en auto-immuunziekten

Lager risico op dementie voor mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden

okt 2021 | Dementie

Lees meer over Lager risico op dementie voor mensen met diabetes die risicofactoren onder controle houden

FIGARO: Waar past finerenon in de behandeling van diabetische nierziekte?

sep 2021 | Chronische nierschade, Endocrinologie

Lees meer over FIGARO: Waar past finerenon in de behandeling van diabetische nierziekte?

Openheid heelt meer dan u denkt

sep 2021

Lees meer over Openheid heelt meer dan u denkt

Positieve effecten van finerenon op diabetische nefropathie, maar ook nog vragen

aug 2021 | Chronische nierschade

Lees meer over Positieve effecten van finerenon op diabetische nefropathie, maar ook nog vragen

DM2 Pubquiz

12 okt 2021 om 20:00 | Endocrinologie

Lees meer over DM2 Pubquiz

EASD Highlights 2021

11 okt 2021 om 20:30 | Endocrinologie, Hartfalen

Lees meer over EASD Highlights 2021

ADA Highlights 2021

5 jul 2021 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2021

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

2 jun 2021 | Kinderen

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

woensdag 1 dec 2021 van 18:30 tot 21:00

Lees meer over NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

Behandeling van type 1-diabetes: ADA/EASD-consensusrapport

Lees meer
Lees meer over Behandeling van type 1-diabetes: ADA/EASD-consensusrapport

In 1,5 uur op de hoogte van het EASD-congres

Lees meer
Lees meer over In 1,5 uur op de hoogte van het EASD-congres

Medicijn tegen osteoporose vermindert risico op type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Medicijn tegen osteoporose vermindert risico op type 2-diabetes

Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

Lees meer
Lees meer over Hypoglykemieën verhogen risico op complicaties

SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Lees meer
Lees meer over SGLT-2-remmers ook veilig voor diabetespatiënten > 70 jaar

Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Lees meer
Lees meer over Nieuwe data uit analyse van 60 studies naar de relatie tussen COVID-19 en diabetes

Zorgwekkende toename type 2-diabetes en chronische nierziekte binnen 5 jaar

Lees meer
Lees meer over Zorgwekkende toename type 2-diabetes en chronische nierziekte binnen 5 jaar

Positieve resultaten combinatietherapie insuline en SGLT-2-remmer

Lees meer
Lees meer over Positieve resultaten combinatietherapie insuline en SGLT-2-remmer

COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Lees meer
Lees meer over COVID-19 verandert de functie van insulineproducerende bètacellen

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes