Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Delen via:

In DAPA-CKD is onderzocht of de SGLT2-remmer dapagliflozine superieur is ten opzichte van placebo in het verminderen van renale en cardiovasculaire risico’s bij mensen met of zonder type 2-diabetes. De 4.304 patiënten hadden een breed scala aan onderliggende nierziekten. De resultaten zijn op 24 september gepresenteerd tijdens de EASD en gelijktijdig gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Alle patiënten hadden een albumine-creatinineratio (ACR) van 200 tot 5000 mg/g (22,6-565 mg/mmol) en een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 25 tot 75 ml/min/1,73m2. De gemiddelde eGFR bedroeg 43,1 ml/min/1,73 m2 en de gemiddelde ACR 949 mg/g (108 mg/mmol).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 61,8 jaar en 66,9% was man. In totaal hadden 2.906 deelnemers (67,5%) de diagnose T2D en van hen hadden 396 patiënten CKD door een andere oorzaak dan diabetes.

Primair eindpunt

Patiënten zijn gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. Het primaire samengestelde eindpunt was een verslechtering van de nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR), het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden door nierziekte of cardiovasculaire ziekten.

De secundaire eindpunten waren:

  1. een samengesteld eindpunt van verslechterende nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR, het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden aan nierfalen);
  2. een samengesteld eindpunt van ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire dood;
  3. sterfte door alle oorzaken.

Voordeel met en zonder T2D

Tijdens een mediane follow-up van 2,4 jaar waren er bij 197 van de 2.152 deelnemers (9,2%) primaire eindpuntgebeurtenissen met dapagliflozine en bij 312 van de 2.152 deelnemers (14,5%) met placebo. De hazardratio (HR) voor het primaire eindpunt was 0,61 (95%-BI 0,51-0,72; p = 0,00000028). Het voordeel van dapagliflozine op het primaire eindpunt was consistent bij patiënten met en zonder diabetes type 2.

Dapagliflozine verminderde alle drie de secundaire eindpunten in vergelijking met placebo. De HR’s waren:

  1. verslechtering van de nierfunctie of dood door nierfalen: 0,56 (95%-BI 0,45-0,68; p < 0,0001);
  2. ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire sterfte: 0,71 (95%-BI 0,55-0,92; p = 0,0089);
  3. sterfte door alle oorzaken: 0,69 (95%-BI 0,53-0,88; p = 0,0035).

Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van het DAPA-HF-onderzoek, dat ook in de New England Journal of Medicine werd gepubliceerd tijdens de EASD Annual Meeting in 2019.

Bronnen:

  1. DAPA-CKD trial. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Persbericht
  2. Heerspink H, et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. 2020 September 24. DOI: 10.1056/NEJMoa2024816/

Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch en omgeving gestart

mrt 2021 |

Lees meer over Collectief Wondzorg ’s-Hertogenbosch en omgeving gestart

Briljante Mislukkingen Award Zorg 2021

mrt 2021 |

Lees meer over Briljante Mislukkingen Award Zorg 2021

Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

feb 2021 |

Lees meer over Dat bepaal je zelf - Tien jaar strijden voor een nieuwe Donorwet

Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

feb 2021 |

Lees meer over Glucoseverlagende medicatie effectief bij NAFLD

Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

okt 2020 |

Lees meer over Diabetes en gewichtsverandering verhogen het risico op pancreascarcinoom

DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

okt 2020 |

Lees meer over DECO-studie: minder beenamputaties bij diabetespatiënten

Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

16 mrt 2021 | Diabetes

Lees meer over Ernstige hypoglykemie; het bespreken waard

EASD Highlights 2020

22 dec 2020 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2020

ADA Highlights 2020

29 jun 2020 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2020

EASD Highlights 2019

10 okt 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2019

ADA Highlights 2019

1 jul 2019 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over ADA Highlights 2019

Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

3 okt 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetische voet; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

12 jul 2018 om 20:30 | Diabetes

Lees meer over Diabetes Mellitus Type 2: nieuwe richtlijnen voor de huisarts

Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

1 jun 2018 | Diabetes

Lees meer over Cardiovasculaire risico’s voor patiënten met diabetes type 2

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

Diabetes

Lees meer over E-learning over de nieuwe NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 (2018)

NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

dinsdag 15 jun 2021 tot woensdag 30 jun 2021 | Cardiologie

Lees meer over NDF-nascholing: Cardiorenale complicaties bij DM Type 2

Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Lees meer
Lees meer over Diabetespatiënten met nierziekte hebben profijt van finerenon

Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Lees meer
Lees meer over Gewichtsverlies reduceert risico op hartfalen bij DM II en overgewicht

Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

Lees meer
Lees meer over Gemiddelde bloedglucosewaarde meten in traanvocht

GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Lees meer
Lees meer over GLP-1-receptoragonist semaglutide effectief in de strijd tegen overgewicht

Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Lees meer
Lees meer over Perifere neuropathie in vroeg stadium type 2-diabetes verhoogt risico op cardiovasculaire ziekten en mortaliteit

Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Lees meer
Lees meer over Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Lees meer
Lees meer over Slechts 20% van de T2D-patiënten met ASCVD krijgt bloedglucoseverlagende medicatie met bewezen cardiovasculaire voordelen

Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Lees meer
Lees meer over Vijf jaar SGLT2-remmers: een overview

Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Lees meer
Lees meer over Meerwaarde van digital health tijdens en na de coronapandemie

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 |

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 |

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 |

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes