Dapagliflozine verlaagt risico op overlijden en nierfalen bij patiënten met chronische nierziekte met of zonder type 2-diabetes

Delen via:
EASD 2020

In DAPA-CKD is onderzocht of de SGLT2-remmer dapagliflozine superieur is ten opzichte van placebo in het verminderen van renale en cardiovasculaire risico’s bij mensen met of zonder type 2-diabetes. De 4.304 patiënten hadden een breed scala aan onderliggende nierziekten. De resultaten zijn op 24 september gepresenteerd tijdens de EASD en gelijktijdig gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

Alle patiënten hadden een albumine-creatinineratio (ACR) van 200 tot 5000 mg/g (22,6-565 mg/mmol) en een geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR) van 25 tot 75 ml/min/1,73m2. De gemiddelde eGFR bedroeg 43,1 ml/min/1,73 m2 en de gemiddelde ACR 949 mg/g (108 mg/mmol).

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 61,8 jaar en 66,9% was man. In totaal hadden 2.906 deelnemers (67,5%) de diagnose T2D en van hen hadden 396 patiënten CKD door een andere oorzaak dan diabetes.

Primair eindpunt

Patiënten zijn gerandomiseerd naar dapagliflozine 10 mg eenmaal daags of placebo. Het primaire samengestelde eindpunt was een verslechtering van de nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR), het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden door nierziekte of cardiovasculaire ziekten.

De secundaire eindpunten waren:

  1. een samengesteld eindpunt van verslechterende nierfunctie (gedefinieerd als > 50% aanhoudende daling van de eGFR, het begin van eindfase nierfalen (ESRD) of overlijden aan nierfalen);
  2. een samengesteld eindpunt van ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire dood;
  3. sterfte door alle oorzaken.

Voordeel met en zonder T2D

Tijdens een mediane follow-up van 2,4 jaar waren er bij 197 van de 2.152 deelnemers (9,2%) primaire eindpuntgebeurtenissen met dapagliflozine en bij 312 van de 2.152 deelnemers (14,5%) met placebo. De hazardratio (HR) voor het primaire eindpunt was 0,61 (95%-BI 0,51-0,72; p = 0,00000028). Het voordeel van dapagliflozine op het primaire eindpunt was consistent bij patiënten met en zonder diabetes type 2.

Dapagliflozine verminderde alle drie de secundaire eindpunten in vergelijking met placebo. De HR’s waren:

  1. verslechtering van de nierfunctie of dood door nierfalen: 0,56 (95%-BI 0,45-0,68; p < 0,0001);
  2. ziekenhuisopname voor hartfalen of cardiovasculaire sterfte: 0,71 (95%-BI 0,55-0,92; p = 0,0089);
  3. sterfte door alle oorzaken: 0,69 (95%-BI 0,53-0,88; p = 0,0035).

Deze resultaten bevestigen de uitkomsten van het DAPA-HF-onderzoek, dat ook in de New England Journal of Medicine werd gepubliceerd tijdens de EASD Annual Meeting in 2019.

Bronnen:

  1. DAPA-CKD trial. 56th EASD Virtual Meeting 2020. Persbericht
  2. Heerspink H, et al. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. 2020 September 24. DOI: 10.1056/NEJMoa2024816/

Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

sep 2023 | Diabetes

Lees meer over Winnaars Het Beste Diabetesidee 2023

Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

aug 2023

Lees meer over Sluis dure geneesmiddelen beperkt verdringing andere goede zorg

Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

aug 2023 | HIV, Virale infecties

Lees meer over Bariatrische chirurgie geschikt voor mensen met hiv en obesitas

Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

aug 2023 | Osteoporose

Lees meer over Genetische varianten voorspellen respons op teriparatide

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

jul 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Biomarkers voor het mechanisme achter SGLT2-remming in de nieren

ASN Highlights 2023

28 nov 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes

Lees meer over ASN Highlights 2023

EASD Highlights 2023

15 nov 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2023

ERA Highlights 2023

11 jul 2023 om 20:00 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over ERA Highlights 2023

'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

3 jul 2023 om 20:00 | Diabetes

Lees meer over 'Wat is de toegevoegde waarde om ook het darmhormoon GIP te activeren?'

Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

30 mrt 2023 om 20:30 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Optimaal teamwork bij de DM2-patiënt met zeer hoog risico

EASD Highlights 2022

6 jan 2023 | Diabetes

Lees meer over EASD Highlights 2022

Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

20 okt 2022 | Diabetes

Lees meer over Masterclass Diabetes: Pijn & Polyfarmacie

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Diabetes

Lees meer over NDF Nascholing – Preventieve voetzorg bij diabetes

Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Diabetes

Lees meer over Eerste hulp bij diabetisch voetulcus – een multidisciplinaire NDF nascholing

Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Diabetes

Lees meer over Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie

Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

maandag 3 okt 2022 tot dinsdag 1 jan 2030 | Diabetes

Lees meer over Het Diabetes Jaargesprek; middel om zorg op maat bij diabetes te leveren

Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

maandag 6 nov 2023 tot donderdag 30 nov 2023 | Osteoporose, Ouderen, Overig

Lees meer over Regionale nascholingen Osteoporose en Fractuurpreventie: Wat is nieuw in de richtlijn?

Focused update van de HF-richtlijnen

aug 2023 | Chronische nierschade, Diabetes, Hartfalen

Lees meer over Focused update van de HF-richtlijnen

Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

aug 2023 | Hartfalen

Lees meer over Semaglutide reduceert symptomen bij obese HFpEF-patiënten

Integraseremmers verhogen kans op diabetes

jul 2023 | Diabetes, HIV

Lees meer over Integraseremmers verhogen kans op diabetes

Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

jul 2023 | Diabetes, Neuro-vasculair

Lees meer over Patiënten met ischemische beroerte zonder susceptibility vessel sign zijn op lange termijn slechter af

Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Met AI de progressie van diabetische retinopathie voorspellen

Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Wekelijks GIP/GLP1-receptoragonist of insuline lispro?

Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

jun 2023 | Diabetes

Lees meer over Neuro-imaging brengt cognitieve achteruitgang in beeld bij lange diabetesduur

Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

jun 2023 | Diabetes, Netvliesafwijkingen

Lees meer over Screening bij kinderen voorspelt microvasculaire diabetescomplicaties

Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

jun 2023 | Atherosclerose, Diabetes

Lees meer over Meer samenwerking leidt tot effectievere inzet evidence-based medicatie

Podcast: ERA Highlights 2023

aug 2023 | Dialyse, Niertransplantatie

Lees meer over Podcast: ERA Highlights 2023

De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

nov 2021

Lees meer over De inzet van farmacotherapie bij obesitas: de aanpak in Canada

Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: Christel Hendrieckx over de psychologische impact van hypoglykemie

Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

okt 2020 | Diabetes

Lees meer over Podcast: William Polonsky over de impact van 'diabetes distress' op welzijn en glucoseregulatie

Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

sep 2020 | Diabetes

Lees meer over Frank Snoek over de rol van de EASD-studiegroep Psychosocial Aspects of Diabetes

Neuropathische pijn bij diabetes

feb 2020 | Diabetes

Lees meer over Neuropathische pijn bij diabetes
Geen digitale kranten gevonden.