Analyse in AvL verlaagt druk op poli dermatologie

Delen via:

Kortere wachttijd voor patiënten, minder druk op de spreekuren en bovendien een training voor dermatologen in het voeren van ontslaggesprekken. Dat zijn enkele resultaten van een analyse van de wachttijd op de afdeling Dermatologie van het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) in Amsterdam. Ayla de Waal deed de analyse als afronding van haar studie geneeskunde.

De hoofdvragen in het onderzoek van De Waal waren: Hoeveel patiënten wijken af van de follow-up zoals die volgens de protocollen moet gebeuren? Wat zijn daarvan de oorzaken? Met als doel de wachtlijsten te verminderen en zo de patiëntenzorg te verbeteren. “In het AvL liepen de dermatologische poli’s vol met follow-upafspraken waardoor weinig plekken overbleven voor nieuwe patiënten en spoedpatiënten. Naar alle waarschijnlijkheid neemt het aantal patiënten de komende jaren alleen maar toe, wat zal resulteren in meer follow-upafspraken. Dat moet voor het ziekenhuis en de artsen wel haalbaar zijn.”

Deel niet correct gepland

De Waal analyseerde de afspraken van 844 huidkankerpatiënten in het AvL: welke follow-up stond gepland en klopte dit met het protocol voor ieders situatie? Het bleek dat het overgrote deel (720 patiënten; 85%) goed gepland stond. Van de 124 patiënten die niet correct gepland waren, zouden 61 patiënten ontslagen moeten zijn en kwamen 54 patiënten te frequent terug voor controle. Daarnaast bleken 9 patiënten onterecht meerdere keren op de lijst te staan. Correctie van de gevonden resultaten levert naar schatting 5 tot 8 plekken per week op. “Dat betekent dus dagelijks 1 tot 2 afspraken”, concludeert De Waal. “Op een poli met 10 tot 15 patiënten per dagdeel is dat vrij significant.”

De Waal vond verschillende oorzaken voor de incorrecte planning, waaronder het feit dat het een complexe patiënt betrof (21%) of dat op verzoek van de patiënt een extra afspraak was gepland. In andere gevallen ging het om een administratieve fout (wellicht mede door de tijdsdruk op de poli’s), variabele interpretatie van protocollen of het werd niet duidelijk wat de oorzaak was.

Welk protocol?

Bij complexe patiënten (meerdere en/of verschillende tumoren) kan het voor de behandelaar lastig zijn om te beslissen welk protocol gevolgd moet worden. Iedere tumor heeft immers een eigen protocol. De Waal: “Er is bijvoorbeeld een protocol voor melanoom, maar ook voor meervoudige melanomen. Daarnaast bleken definities binnen protocollen niet altijd duidelijk. Verschillende dermatologen kunnen protocollen daardoor verschillend interpreteren. Dit bemoeilijkt de zorg voor complexe patiënten. Daar komt bij dat deze patiënten vaak meer geruststelling nodig hebben van de behandelaar. Dat alles geeft variatie in de follow-up.”

In haar onderzoek merkte De Waal bovendien op dat er binnen de dermatologie erg veel protocollen zijn. En er komen regelmatig nieuwe bij op basis van nieuwe inzichten uit de literatuur. “Als je al langere tijd als dermatoloog werkt, heb je al verschillende protocollen langs zien komen. Dan kan het lastig zijn om in de overvolle spreekuren te bedenken welk protocol je bij een bepaalde patiënt moet aanhouden.”

Het zou volgens haar kunnen helpen om in het elektronisch patiëntendossier bijvoorbeeld een systeem in te bouwen waarmee je snel toegang kunt krijgen tot de juiste follow-up voor een bepaalde tumor. “Het blijft hierbij wel van belang dat dermatologen op gezette tijden protocollen met elkaar bespreken en evalueren om zo up-to-date te blijven.”

Lang traject

Capaciteitsmedewerker Stefan Brand is blij met de analyse van De Waal, omdat die wetenschappelijk onderbouwt wat er beter kan in de planning voor de dermatologische poli. Aan het onderzoek ging een lang traject vooraf: “We liepen aan tegen overvolle poli’s. De toegangstijd voor nieuwe patiënten was opgelopen van 14 dagen in 2017 naar 24 dagen in 2020. Dit had meerdere oorzaken: te veel follow-uppatiënten, maar ook de coronapandemie waardoor er tijdelijk veel minder poli’s waren. Bovendien was al voor de pandemie, op basis van een extern rapport, de consultduur van controles verlengd waardoor het netto aantal controleplekken omlaagging.”

De volle poli’s gingen ten koste van de instroom, wat uiteraard niet wenselijk is. Er was dus veel urgentie om iets te doen. Brand: “Met het onderzoek wilden we precieze aantallen patiënten die niet goed waren ingepland, boven water krijgen. Een manier om drukte op de poli op te vangen is een extra dermatoloog aanstellen, maar we wilden eerst nagaan of we de planning konden verbeteren. Met als uitgangspunten om voorrang te geven aan nieuwe patiënten en minder follow-upafspraken in te plannen.”

Meteen winst

Het onderzoek van De Waal heeft waardevolle informatie en verbeterpunten opgeleverd, vindt Brand. Er wordt al gewerkt aan aanpassing van de follow-up bij patiënten die niet correct waren ingepland. “Dat levert per patiënt meteen winst op wat betreft ruimte voor nieuwe patiënten. De wachttijd is inmiddels weer terug op het niveau van 2017.” Bovendien heeft een training plaatsgevonden in het ontslaan van patiënten (zie kader).

Volgens Brand is deze analyse niet alleen iets voor dermatologie, maar ook voor andere specialismen zoals interne geneeskunde: “We kunnen dit veel breder inzetten in het ziekenhuis. Dat is nodig omdat veel oncologische patiënten steeds langer overleven en dus langer in follow-up blijven. Dit betekent vollere poli’s. We moeten er alert op zijn dat er ruimte blijft voor nieuwe patiënten. En tegelijk moeten we ervoor zorgen dat we de juiste patiënten in de juiste frequentie terugzien op de poli.”

Ontslagtraining

Artsen kunnen het lastig vinden om een patiënt te ontslaan. Bijvoorbeeld een patiënt die al jarenlang onder controle is en met wie de behandelaar een band heeft opgebouwd. “In de opleiding worden aankomend artsen hierin nauwelijks getraind”, aldus De Waal.

Brand vult hierover aan: “Een dermatoloog gaf inderdaad aan dat ze moeite had om patiënten te ontslaan die ze al lange tijd onder controle had. Maar op den duur is er geen medische reden meer om de patiënt nog te zien. Daarom hebben we eenmalig een ontslagtraining georganiseerd voor de vakgroep dermatologie. Belangrijke les daaruit is om duidelijk de richtlijnen en bijbehorende follow-up met de patiënt te bespreken. Bijvoorbeeld: u blijft na uw behandeling nog 1 jaar onder controle en zonder bijzonderheden wordt u daarna ontslagen. Bovendien is iemand ontslaan overwegend goed nieuws: de patiënt is immers genezen.”

Ook interessant voor u: Dermatoloog bij de kiwi’s

Weren, kleren, smeren: UV-werende kleding en misverstanden over zonnebrandcrème

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Weren, kleren, smeren: UV-werende kleding en misverstanden over zonnebrandcrème

Overlevenden van gemetastaseerd melanoom hebben moeite hun leven te hervatten

aug 2022 | Dermato-oncologie

Lees meer over Overlevenden van gemetastaseerd melanoom hebben moeite hun leven te hervatten

Risico op psoriasis na behandeling met een TNF-α-remmer

jul 2022 | IBD, Psoriasis, RA

Lees meer over Risico op psoriasis na behandeling met een TNF-α-remmer

Lokale toediening CTLA-4-remmer bij melanoom effectiever dan infuus

jul 2022 | Dermato-oncologie, Immuuntherapie

Lees meer over Lokale toediening CTLA-4-remmer bij melanoom effectiever dan infuus

Positief EMA-advies voor nivolumab plus relatlimab voor inoperabel of gemetastaseerd melanoom

jul 2022 | Dermato-oncologie, Kinderen

Lees meer over Positief EMA-advies voor nivolumab plus relatlimab voor inoperabel of gemetastaseerd melanoom

Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

jul 2022

Lees meer over Maak ruimte voor de brede benadering van palliatieve zorg

Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease

4 okt 2022 om 20:00 | Psoriasis

Lees meer over Masterclass: innovatieve inzichten in de behandeling van Psoriatic Disease

Masterclass casuïstiek - Horen, zien en een goed gesprek!

14 sep 2022 om 19:30 | Eczeem, Psoriasis

Lees meer over Masterclass casuïstiek - Horen, zien en een goed gesprek!

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

8 jul 2022 | Lymfoom

Lees meer over Kijk verder dan de huid #2 - Patiënt Management

Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

8 mrt 2022 | Chirurgie, Dermato-oncologie

Lees meer over Masterclass niet-melanoom huidkanker #3

Kijk verder dan de huid

14 jan 2022 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Kijk verder dan de huid

Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

26 nov 2021 | Arthritis psoriatica, Artritis

Lees meer over Webinars ‘Op de hoogte blijven van medicamenteuze behandeling van reumatische ziekten’

Crossing borders in type 2 inflammation 2021

16 nov 2021 om 19:30 | Astma, Eczeem, Kinderen

Lees meer over Crossing borders in type 2 inflammation 2021

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

Lees meer over Insectengifallergie behandelen met allergie immunotherapie, hoe zinvol is dat?

EADV in ORANJE 2022

donderdag 8 sep 2022 van 18:00 tot 22:00 | Eczeem, Psoriasis

Lees meer over EADV in ORANJE 2022

Dermatologen van de Toekomst

vrijdag 14 okt 2022 van 10:30 tot 17:00

Lees meer over Dermatologen van de Toekomst

Dosisreductie dupilumab mogelijk bij gecontroleerd constitutioneel eczeem

Lees meer
Lees meer over Dosisreductie dupilumab mogelijk bij gecontroleerd constitutioneel eczeem

Lanadelumab aanhoudend werkzaam bij HAE ongeacht eerdere profylaxe

Lees meer
Lees meer over Lanadelumab aanhoudend werkzaam bij HAE ongeacht eerdere profylaxe

Gunstig bijwerkingenprofiel van remibrutinib bij CSU

Lees meer
Lees meer over Gunstig bijwerkingenprofiel van remibrutinib bij CSU

BE COMPLETE en BE OPTIMAL: Hoe kan bimekizumab de klinische praktijk van PsA beïnvloeden?

Lees meer
Lees meer over BE COMPLETE en BE OPTIMAL: Hoe kan bimekizumab de klinische praktijk van PsA beïnvloeden?

Video: BE COMPLETE en BE OPTIMAL - bimekizumab bij PsA

Lees meer
Lees meer over Video: BE COMPLETE en BE OPTIMAL - bimekizumab bij PsA

Dermatologische aandoeningen bij patiënten met jicht

Lees meer
Lees meer over Dermatologische aandoeningen bij patiënten met jicht

Video: Risankizumab voor PsA - hoe zullen de bevindingen van KEEPsAKE 1 en 2 de klinische praktijk beïnvloeden?

Lees meer
Lees meer over Video: Risankizumab voor PsA - hoe zullen de bevindingen van KEEPsAKE 1 en 2 de klinische praktijk beïnvloeden?

Verminderde jeuk door difelikefalin correleert met betere slaapkwaliteit bij hemodialysepatiënten

Lees meer
Lees meer over Verminderde jeuk door difelikefalin correleert met betere slaapkwaliteit bij hemodialysepatiënten

Elk paradijs heeft een slang: duikersdermatologie

Lees meer
Lees meer over Elk paradijs heeft een slang: duikersdermatologie

Podcast RWE in de praktijk

mei 2022 | Psoriasis

Lees meer over Podcast RWE in de praktijk

Wat moet u weten over Olumiant na 1 jaar?

dec 2021 | Eczeem

Lees meer over Wat moet u weten over Olumiant na 1 jaar?

Het ultieme behandeldoel

nov 2021 | Psoriasis

Lees meer over Het ultieme behandeldoel

Het belang van de huid

jul 2021 | Eczeem, Huidinfecties, Psoriasis

Lees meer over Het belang van de huid

Psoriasis - Why is real world evidence data important?

nov 2020 | Psoriasis

Lees meer over Psoriasis - Why is real world evidence data important?

The ambition in the treatment of psoriasis

okt 2019 | Psoriasis

Lees meer over The ambition in the treatment of psoriasis

MedNet Dermatologie nr 1-2022

jul 2022

Lees meer over MedNet Dermatologie nr 1-2022