Succesvolle ESD-procedure na stapsgewijze endoscopische dilatatie

Delen via:

Een gezonde 65-jarige vrouw werd verwezen met een neoplastische afwijking in de slokdarm. Tijdens de imaging-gastroscopie werd een nauwe proximale slokdarm gezien met een grote afwijking net onder de bovenste slokdarmsfincter met in de biopten plaveiselcelcarcinoom.

De diagnostische gastroscoop (zonder cap) had moeite de nauwe slokdarm te passeren en veroorzaakte bij passage meerdere mucosale laceraties (figuur 1). De afwijking was zichtbaar over een lengte van 5-6 cm in het plaveiselcelepitheel en omvatte de gehele circumferentie van de slokdarm (figuur 2). Nadere inspectie van de vaatpatronen (intrapapillary capillary loops (IPCL’s)) met narrow band imaging (NBI) liet geen duidelijke aanwijzingen voor diepe invasieve groei zien (figuur 3). De betrokkenheid van de bovenste slokdarmsfincter maakte chirurgische resectie niet haalbaar en het stenotische traject belemmerde endoscopische behandelmogelijkheden. Er waren eigenlijk maar twee behandelopties: definitieve chemoradiotherapie óf endoscopische submucosale dissectie (ESD) na stapsgewijze dilatatie van het stenotische (neoplastische) gebied in de slokdarm. Na multidisciplinair overleg en in overleg met patiënte had de endoscopische behandeloptie de voorkeur. De proximale stenose werd in 4 opeenvolgende endoscopische dilatatiesessies met Savary-bougies gedilateerd tot 17 mm. Een maand na de laatste dilatatie werd de afwijking succesvol verwijderd middels een circumferentiële ESD over 7 cm (figuur 4). De herstelde laceraties van de dilatatiesessies vormden geen probleem voor het uitvoeren van deze procedure. Om nieuwe stenosevorming tegen te gaan, werd het wondvlak geïnjecteerd met triamcinolon. Ook werd hiervoor orale prednison voorgeschreven in een afbouwschema over 14 weken. De pathologie toonde uiteindelijk een radicaal verwijderd, goed gedifferentieerd, mucosaal plaveiselcelcarcinoom (T1m3 G1 LVI- R0). Na de behandeling zijn tot op heden nog 3 endoscopische dilataties bij patiënte verricht.

UMC Utrecht (tevens St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein): prof. dr. B.L.A.M. Weusten, MDL-arts
Amsterdam UMC: drs. E.P.D. Verheij, arts-onderzoeker
Hirslanden Klinik Zurich: prof. dr. S. Seewald, MDL-arts

Commentaar Jacques Bergman

Dit is een knap staaltje endoscopische improvisatie: de ligging tegen de bovenste slokdarmsfincter en de stenosering maken dit een hele lastige casus!

Stenosering is over het algemeen een teken van diepere invasie en dus een no-go voor een in opzet curatieve endoscopische resectie. Bij het ‘superficial spreading squamous cell cancer of the esophagus’, waarbij het carcinoom zich oppervlakkig over een groot oppervlak uitbreidt, kan door de langdurige begeleidende inflammatie de slokdarm zich geleidelijk vernauwen, waardoor stenosering en vroege neoplasie wel degelijk samen kunnen gaan.

Toen deze casus binnen de Nederlandse expertcentra voor vroege slokdarmneoplasie werd besproken, opteerde ik – en velen met mij – voor definitieve chemoradiotherapie. Complexe casussen zoals deze worden echter ook met een groep internationale experts gedeeld en Stefan Seewald in Zürich had bij een soortgelijke casus bovenstaande route met succes toegepast. Het is opmerkelijk dat ondanks de voorafgaande dilataties en mucosale laceraties zo’n uitgebreide ESD toch vlekkeloos kon verlopen. Een prachtig voorbeeld van hoe met zorgvuldig overleg en een daaropvolgende feilloze uitvoering de grenzen van de endoscopie kunnen worden uitgebreid.

Promotie: de rol van CD40 bij inflammatoire ziekten

mei 2022 | Hepatitis

Lees meer over Promotie: de rol van CD40 bij inflammatoire ziekten

Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

mei 2022 | Hepatologie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Kenmerken, surveillance, behandeling en uitkomsten van NAFLD-gerelateerd HCC

Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

mei 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Predictieve en prognostische biomarkers voor patiënten met colorectaal carcinoom

Fluorescentie-endoscopie voor snel en betrouwbaar diagnosticeren van voorstadia van slokdarmkanker

mei 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Fluorescentie-endoscopie voor snel en betrouwbaar diagnosticeren van voorstadia van slokdarmkanker

De pro’s en contra’s van single-use duodenoscopen

mei 2022 | Endoscopie

Lees meer over De pro’s en contra’s van single-use duodenoscopen

FODMAP-dieet beter dan medicatie bij eerstelijnspatiënten met PDS

mei 2022

Lees meer over FODMAP-dieet beter dan medicatie bij eerstelijnspatiënten met PDS

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

2 feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Lees meer
Lees meer over Gastrojejunostomie werkt beter dan stent bij blokkade maag-darmdoorgang

Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Lees meer
Lees meer over Onderhoudsbehandeling mirikizumab bij IBD effectief

Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Lees meer
Lees meer over Opvolgen richtlijn surveillance barrettoesofagus hangt af van werkwijze endoscopieafdeling

Fors hogere incidentie galblaaslijden bij patiënt met pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Fors hogere incidentie galblaaslijden bij patiënt met pancreascarcinoom

Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Lees meer
Lees meer over Positieve effecten van gastric sleeve op progressie NAFLD

Patiënt met PDS heeft meer baat bij dieet dan bij medicijnen

Lees meer
Lees meer over Patiënt met PDS heeft meer baat bij dieet dan bij medicijnen

Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Lees meer
Lees meer over Nieuwe effectieve doelgerichte therapie voor de ziekte van Crohn

Tumormarker CA19-9 geschikt criterium voor noodzaak adjuvante behandeling pancreascarcinoom

Lees meer
Lees meer over Tumormarker CA19-9 geschikt criterium voor noodzaak adjuvante behandeling pancreascarcinoom

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie