Intra-operatieve pancreatoscopie voor intraductaal papillair mucineus neoplasma (IPMN)

Delen via:

Een 74-jarige man bezocht onze pancreascyste-polikliniek nadat op een abdominale echografie, verricht wegens milde cholestatische levertest-afwijkingen, een afwijkend aspect van het pancreas werd gezien. Zijn voorgeschiedenis vermeldde insulineafhankelijke diabetes mellitus type II en hypertensie. Ten tijde van de presentatie had hij geen lichamelijke klachten. Op de aanvullende MRI/MRCP werd een atrofisch pancreas gezien met een sterk gedilateerde ductus pancreaticus (PD) met een diameter tot 23 mm, welke stroomafwaarts iets afnam in diameter. Het beeld paste bij een main-duct intraductaal papillair mucineus neoplasma (MD-IPMN, figuur 1). We verrichtten een endoscopische ultrasonografie (EUS) waarbij geen focale afwijkingen in het pancreas of noduli in de PD werden gezien (figuur 2).

Een MD-IPMN is een premaligne afwijking met een 30-91% kans op maligne ontaarding. Een PD met een diameter van meer dan 10 mm wordt beschouwd als een absolute indicatie voor resectie. Derhalve werd besloten tot een laparoscopische corpus-staartresectie. Peroperatief verrichtten wij een pancreatoscopie in studieverband om de uitgebreidheid van het MD-IPMN en eventuele IPMN-laesies in het restpancreas te visualiseren. Dit met als doel het resectievlak en de resectiemarge te bepalen.

Tijdens de laparoscopische corpus-staartresectie werd toegang tot de PD gecreëerd middels een tomie ter hoogte van het beoogde resectievlak. Door een van de trocars werd vervolgens de SpyScope DS II geïntroduceerd in de PD. In eerste instantie werd de PD van de beoogde achterblijvende pancreaskop geïnspecteerd, waar we normaal slijmvlies van de PD met normale vaattekening zagen (figuur 3). Vervolgens werd de pancreatoscoop opgevoerd in het staartgedeelte. Hier werd een beeld van een villeuze projectie met vaattekening passend bij een MD-IPMN gevisualiseerd (figuur 4 en 5). Het beoogde resectievlak bevond zich op ruime afstand (> 1cm) van de gevisualiseerde afwijking en een corpus-staartresectie van het pancreas werd uitgevoerd. De pancreatoscopie duurde 15 tot 20 minuten. Het postoperatief beloop verliep ongecompliceerd en de patiënt werd na 5 dagen ontslagen. Histologische beoordeling van het resectiepreparaat toonde een IPMN van het gemengde histopathologisch subtype met laaggradige dysplasie (figuur 6 en 7).

Amsterdam UMC: drs. M. Gorris, arts-onderzoeker; prof. dr. M.G.H. Besselink, chirurg; dr. A. Farina Sarasqueta, patholoog; dr. R.P. Voermans, MDL-arts

IPMN

Commentaar Jacques Bergman

Direct endoscopisch onderzoek van galwegen en pancreas is zo’n beetje het laatste onontgonnen gebied voor de MDL-endoscopist. Met de tweede generatie, digitale endoscopen is de beeldkwaliteit enorm verbeterd en een passende vergoeding is recent gerealiseerd. Oppassen nu dat we in ons endoscopisch enthousiasme deze luxe wel alleen voor valide indicaties blijven inzetten. Dit is een mooi voorbeeld van prachtige intra-operatieve samenwerking van MDL en chirurgie voor een bijzondere IPMN-casus waarbij pre-operatieve imaging met MRI en EUS een dwingende indicatie voor een resectie oplevert zonder aanduiding waar het (pre)neoplastische mucine-producerende deel zich nu precies bevond. In dit geval kon op geleide van de endoscopische inspectie worden volstaan met een staartresectie in plaats van een totale pancreatectomie.

METHYLOMIC-onderzoek biedt zicht op betere behandeling ziekte van Crohn

sep 2022 | IBD

Lees meer over METHYLOMIC-onderzoek biedt zicht op betere behandeling ziekte van Crohn

Gunstige invloed van kunstmatige intelligentie

sep 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Gunstige invloed van kunstmatige intelligentie

Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

sep 2022 | Gynaecologische oncologie, Hoofd-hals, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Neuro-oncologie

Lees meer over Opsporing mogelijk van 18 verschillende tumoren uit een enkel buisje bloed

ZonMw-subsidie voor LUMC-onderzoek naar vroegdiagnostiek coeliakie

sep 2022 | Coeliakie

Lees meer over ZonMw-subsidie voor LUMC-onderzoek naar vroegdiagnostiek coeliakie

Infliximab en ustekinumab even effectief bij biological-naïeve patiënten met de ziekte van Crohn

sep 2022 | IBD

Lees meer over Infliximab en ustekinumab even effectief bij biological-naïeve patiënten met de ziekte van Crohn

Toename ziekenhuisopnamen en zorgkosten door spijsverteringsziekten

sep 2022 | Hepatologie, IBD, Maag-darm-leveroncologie, Pancreatitis

Lees meer over Toename ziekenhuisopnamen en zorgkosten door spijsverteringsziekten

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

7 sep 2022 om 20:30 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

20 apr 2022 om 20:30

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

Darmgezondheid bij jong en oud

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid bij jong en oud

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2022

zondag 9 okt 2022 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2022

Neoadjuvante immuuntherapie bij lokaal gevorderd dMMR-coloncarcinoom zeer effectief

Lees meer
Lees meer over Neoadjuvante immuuntherapie bij lokaal gevorderd dMMR-coloncarcinoom zeer effectief

Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Lees meer
Lees meer over Darm-long-as speelt een rol bij bronchiëctasieën

Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Lees meer
Lees meer over Lange tijd tot diagnose bij eosinofiele oesofagitis

Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Lees meer
Lees meer over Langwerkende GLP-1R/GLP-2R-agonist veilig en effectief

Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Lees meer
Lees meer over Geen voordeel intensiveren chemotherapie bij gemetastaseerd CRC

Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Lees meer
Lees meer over Toevoegen panitumumab verbetert overleving bij linkszijdig RAS-wildtype mCRC

Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

Lees meer
Lees meer over Vroege-fasestudie bij dMMR-rectumcarcinoom toont indrukwekkende respons

ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Lees meer
Lees meer over ctDNA succesvolle biomarker voor adjuvante therapie bij coloncarcinoom

Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Lees meer
Lees meer over Praktijkonderzoek wijst op laag risico oesofaguscarcinoom na endoscopische eradicatie barrettoesofagus

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

aug 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01