Radiotherapie weglaten na borstsparende operatie bij luminaal A-type borstkanker?

nov 2023 | Borstkanker, Radiotherapie

Lees meer over Radiotherapie weglaten na borstsparende operatie bij luminaal A-type borstkanker?

Meer aandacht nodig voor cognitieve bijwerkingen na endocriene therapie

nov 2023 | Borstkanker, Uro-oncologie

Lees meer over Meer aandacht nodig voor cognitieve bijwerkingen na endocriene therapie

Nieuwe behandeling voor vasomotorische symptomen tijdens endocriene therapie na borstkanker

jan 2023 | Borstkanker

Lees meer over Nieuwe behandeling voor vasomotorische symptomen tijdens endocriene therapie na borstkanker

Risico op borstkanker voor en na reumatoïde artritis – invloed van hormonale factoren

jun 2020 | Borstkanker, RA

Lees meer over Risico op borstkanker voor en na reumatoïde artritis – invloed van hormonale factoren

Hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker; verlengde duur en potentiële keerzijden

dec 2019 | Borstkanker

Lees meer over Hormonale therapie bij vroeg stadium borstkanker; verlengde duur en potentiële keerzijden

Adjuvante endocriene therapie bij premenopauzale patiënten met borstkanker

dec 2018 | Borstkanker

Lees meer over Adjuvante endocriene therapie bij premenopauzale patiënten met borstkanker
Er zijn geen webcasts gevonden.
Er zijn geen e-learnings gevonden.
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Genoomtest identificeert vrouwen die baat hebben bij ovariële suppressie

dec 2022 | Borstkanker

Lees meer over Genoomtest identificeert vrouwen die baat hebben bij ovariële suppressie

PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

dec 2021 | Borstkanker, Gynaecologische oncologie

Lees meer over PI3K-signaalroute belangrijk bij tamoxifen-geassocieerd endometriumcarcinoom

Aromataseremmer effectiever dan tamoxifen bij premenopauzale ER+-vrouwen

dec 2021 | Borstkanker

Lees meer over Aromataseremmer effectiever dan tamoxifen bij premenopauzale ER+-vrouwen

Palbociclib toegevoegd aan endocriene therapie levert geen voordeel op

dec 2021 | Borstkanker

Lees meer over Palbociclib toegevoegd aan endocriene therapie levert geen voordeel op

Laaggedoseerd tamoxifen effectief bij DCIS

dec 2018 | Borstkanker

Lees meer over Laaggedoseerd tamoxifen effectief bij DCIS

Abemaciclib bij HR-positieve HER2-negatieve borstkanker

dec 2018 | Borstkanker

Lees meer over Abemaciclib bij HR-positieve HER2-negatieve borstkanker

Na 5 jaar endocriene therapie volstaat 2 jaar aromataseremmers

dec 2017 | Borstkanker

Lees meer over Na 5 jaar endocriene therapie volstaat 2 jaar aromataseremmers

Simpel model voorspelt late terugkeer op afstand

dec 2017 | Borstkanker

Lees meer over Simpel model voorspelt late terugkeer op afstand
Er zijn geen podcasts gevonden.
Geen digitale kranten gevonden.