G-POEM bij refractoire gastroparese

Delen via:

Een 58-jarige patiënte onderging een robot-assisted thoracolaparoscopische oesofagectomie met een cervicale anastomose in verband met een multifocal plaveiselcelcarcinoom (pT1bN0M0) ontwikkeld tegen de achtergrond van een lichen planus van de slokdarm. 

Post-operatief was er sprake van nachtelijke regurgitatie met aspiratie pneumonieën, in combinatie met een vol gevoel na de maaltijd en onvermogen tot voldoende orale intake met begeleidend gewichtsverlies. Gastroscopie toonde voedselretentie in de buismaag. Conservatieve maatregelen en prokinetica hadden geen effect op de klachten. Een scintigrafisch maagontledigingsonderzoek met een vaste maaltijd toonde ernstig vertraagde maagontlediging, met een 2-uurs retentie van 83%. Er waren geen symptomen van dumping en het scinitigrafisch maagontledigingsonderzoek met een vloeibare maaltijd toonde eveneens een forse vertraging. 

Een endoscopische pyloromyotomie (Gastric Peroral Endoscopic Myotomy: G-POEM) werd verricht. Met behulp van een triangular tipknife werd een longitudinale mucosale incisie gemaakt aan de posterieure zijde van het antrum, 5 cm proximaal van de pylorus. Er werd een submucosale tunnel gemaakt tot aan de pylorus waarna deze door middel van een volledige myotomie werd doorgenomen tot 1,5 cm in het antrum. Ten slotte werd de mucosale toegang tot de tunnel door middel van hemoclips gesloten.

De patiënt had een goede symptomatische respons. Het scintigrafisch maagontledigingsonderzoek met vaste maaltijd toonde een normalisering van de maaglediging met een 2-uurs retentie van 37%. Gastroscopie toonde een asymmetrische, open pylorus en geen voedselretentie in de maag.

Prof. dr. B.L.A.M. Weusten, MDL-arts, UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Foto A, B: voedselretentie in de buismaag. Foto C: gesloten pylorus. Foto D: injectie van fysiologisch zout met indigo karmijn om een submucosale lifting op 5 cm proximaal van de pylorus te creëren aan de dorsale zijde van het antrum. Foto E: mucosale incisie. Foto F, G: het creëren van de submucosale tunnel. Foto H: identificatie van de pylorus. Foto I: complete myotomie van de pylorus. Foto J, K: sluiten van de mucosale toegang tot de tunnel. Foto L: aspect van de pylorus 12 maanden na de G-POEM.

Commentaar Jacques Bergman

G-POEM is een nieuwe, minimaal invasieve therapie voor refractoire gastroparese. Er is een reeks van ongecontroleerde studies met goede uitkomsten: rond de 70-80% van de patiënten ervaart symptoomverbetering. Gegeven het beperkte succes van medicamenteuze therapie en het succes van POEM voor achalasie, is een G-POEM een niet onlogisch alternatief voor laparoscopische pylorosplastiek.

Een recente gerandomiseerde sham-gecontroleerde studie werd voortijdig gestaakt vanwege superioriteit van G-POEM (n = 21) ten opzichte van sham (n = 20): 71% succesvolle reductie symptoomscore versus 22%. De objectieve parameters met betrekking tot maagontlediging waren weliswaar ook statistisch verschillend, maar aanmerkelijk minder indrukwekkend dan de objectieve uitkomsten van deze prachtige casus. 

De langeretermijnresultaten van G-POEM ontbreken nog. Ook is het nog niet duidelijk welke patiënten (post-chirurgisch zoals in deze casus, idiopathisch of bij diabetes mellitus) het meest gebaat zijn bij deze nieuwe therapie. Gegeven de relatieve eenvoud lijkt het echter een goed alternatief voor chirurgische interventies, maar mogelijk ook voor andere endoscopische therapieën met beperkte bewijskracht, zoals pylorusdilataties en botoxinjecties. Tijd voor goede vergelijkende studies dus!

Promotieonderzoek vergelijkt laparoscopische versus open maagresectie voor maagkanker

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Promotieonderzoek vergelijkt laparoscopische versus open maagresectie voor maagkanker

WATERFALL-studie verandert beleid bij acute pancreatitis

dec 2022 | Pancreatitis

Lees meer over WATERFALL-studie verandert beleid bij acute pancreatitis

Coloscopie na ongunstige uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker?

dec 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Coloscopie na ongunstige uitslag bevolkingsonderzoek darmkanker?

Subsidie voor onderzoek naar neurostimulatie bij prikkelbaredarmsyndroom

dec 2022

Lees meer over Subsidie voor onderzoek naar neurostimulatie bij prikkelbaredarmsyndroom

Ontregel het onderzoek

dec 2022

Lees meer over Ontregel het onderzoek

Endoscopische screening zinvol bij lynchsyndroom

nov 2022 | Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Endoscopische screening zinvol bij lynchsyndroom

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

10 nov 2021 om 20:30

Lees meer over Webcast Long covid: wat weten we, wat kunt u verwachten, wat kunt u doen?

Make it happen: Someday starts today

28 jun 2021 om 20:00 | IBD

Lees meer over Make it happen: Someday starts today

De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

13 apr 2021 om 19:30 | IBD

Lees meer over De rol van de JAK-STAT pathways in colitis ulcerosa

Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

24 mrt 2021 | Maag-darm-leveroncologie, Ouderen

Lees meer over Darmgezondheid: diagnostiek en het brein

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker
Er zijn geen bijeenkomsten gevonden.

Mogelijke rol van het microbioom bij de pathofysiologie van PSC

Lees meer
Lees meer over Mogelijke rol van het microbioom bij de pathofysiologie van PSC

‘IBD-patiënten moeten regelmatig een coronavaccinatie halen’

Lees meer
Lees meer over ‘IBD-patiënten moeten regelmatig een coronavaccinatie halen’

Snelle symptomatische verbetering bij colitis ulcerosa door mirikizumab

Lees meer
Lees meer over Snelle symptomatische verbetering bij colitis ulcerosa door mirikizumab

Eradicatie H. pylori vermindert ulcusbloedingen

Lees meer
Lees meer over Eradicatie H. pylori vermindert ulcusbloedingen

Eindelijk een gerandomiseerde trial naar effectiviteit colonoscopie

Lees meer
Lees meer over Eindelijk een gerandomiseerde trial naar effectiviteit colonoscopie

Vaker steroïdvrije klinische en endoscopische remissie bij vroege behandeling met vedolizumab

Lees meer
Lees meer over Vaker steroïdvrije klinische en endoscopische remissie bij vroege behandeling met vedolizumab

Darmmicrobioom van invloed bij ontstaan premaligne darmlaesies

Lees meer
Lees meer over Darmmicrobioom van invloed bij ontstaan premaligne darmlaesies

Filgotinib induceert en behoudt histologische en endoscopische remissie

Lees meer
Lees meer over Filgotinib induceert en behoudt histologische en endoscopische remissie

Directe drainage bij ernstige pancreatitis op lange termijn niet beter dan uitgestelde drainage

Lees meer
Lees meer over Directe drainage bij ernstige pancreatitis op lange termijn niet beter dan uitgestelde drainage

Podcast pancreascarcinoom

dec 2021

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

okt 2019

Lees meer over Medicamenteuze behandelmogelijkheden bij hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

aug 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01