G-POEM bij refractoire gastroparese

Delen via:

Een 58-jarige patiënte onderging een robot-assisted thoracolaparoscopische oesofagectomie met een cervicale anastomose in verband met een multifocal plaveiselcelcarcinoom (pT1bN0M0) ontwikkeld tegen de achtergrond van een lichen planus van de slokdarm. 

Post-operatief was er sprake van nachtelijke regurgitatie met aspiratie pneumonieën, in combinatie met een vol gevoel na de maaltijd en onvermogen tot voldoende orale intake met begeleidend gewichtsverlies. Gastroscopie toonde voedselretentie in de buismaag. Conservatieve maatregelen en prokinetica hadden geen effect op de klachten. Een scintigrafisch maagontledigingsonderzoek met een vaste maaltijd toonde ernstig vertraagde maagontlediging, met een 2-uurs retentie van 83%. Er waren geen symptomen van dumping en het scinitigrafisch maagontledigingsonderzoek met een vloeibare maaltijd toonde eveneens een forse vertraging. 

Een endoscopische pyloromyotomie (Gastric Peroral Endoscopic Myotomy: G-POEM) werd verricht. Met behulp van een triangular tipknife werd een longitudinale mucosale incisie gemaakt aan de posterieure zijde van het antrum, 5 cm proximaal van de pylorus. Er werd een submucosale tunnel gemaakt tot aan de pylorus waarna deze door middel van een volledige myotomie werd doorgenomen tot 1,5 cm in het antrum. Ten slotte werd de mucosale toegang tot de tunnel door middel van hemoclips gesloten.

De patiënt had een goede symptomatische respons. Het scintigrafisch maagontledigingsonderzoek met vaste maaltijd toonde een normalisering van de maaglediging met een 2-uurs retentie van 37%. Gastroscopie toonde een asymmetrische, open pylorus en geen voedselretentie in de maag.

Prof. dr. B.L.A.M. Weusten, MDL-arts, UMC Utrecht en St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Foto A, B: voedselretentie in de buismaag. Foto C: gesloten pylorus. Foto D: injectie van fysiologisch zout met indigo karmijn om een submucosale lifting op 5 cm proximaal van de pylorus te creëren aan de dorsale zijde van het antrum. Foto E: mucosale incisie. Foto F, G: het creëren van de submucosale tunnel. Foto H: identificatie van de pylorus. Foto I: complete myotomie van de pylorus. Foto J, K: sluiten van de mucosale toegang tot de tunnel. Foto L: aspect van de pylorus 12 maanden na de G-POEM.

Commentaar Jacques Bergman

G-POEM is een nieuwe, minimaal invasieve therapie voor refractoire gastroparese. Er is een reeks van ongecontroleerde studies met goede uitkomsten: rond de 70-80% van de patiënten ervaart symptoomverbetering. Gegeven het beperkte succes van medicamenteuze therapie en het succes van POEM voor achalasie, is een G-POEM een niet onlogisch alternatief voor laparoscopische pylorosplastiek.

Een recente gerandomiseerde sham-gecontroleerde studie werd voortijdig gestaakt vanwege superioriteit van G-POEM (n = 21) ten opzichte van sham (n = 20): 71% succesvolle reductie symptoomscore versus 22%. De objectieve parameters met betrekking tot maagontlediging waren weliswaar ook statistisch verschillend, maar aanmerkelijk minder indrukwekkend dan de objectieve uitkomsten van deze prachtige casus. 

De langeretermijnresultaten van G-POEM ontbreken nog. Ook is het nog niet duidelijk welke patiënten (post-chirurgisch zoals in deze casus, idiopathisch of bij diabetes mellitus) het meest gebaat zijn bij deze nieuwe therapie. Gegeven de relatieve eenvoud lijkt het echter een goed alternatief voor chirurgische interventies, maar mogelijk ook voor andere endoscopische therapieën met beperkte bewijskracht, zoals pylorusdilataties en botoxinjecties. Tijd voor goede vergelijkende studies dus!

Helpt cola bij voedselimpactie in de slokdarm?

feb 2024 | Endoscopie

Lees meer over Helpt cola bij voedselimpactie in de slokdarm?

Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

feb 2024 | Chirurgie, Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

Gunstig effect van koffie bij darmkanker

feb 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Gunstig effect van koffie bij darmkanker

Kwaliteit van weefselsamples bij endoscopische echogeleide leverbiopsie

feb 2024 | Endoscopie

Lees meer over Kwaliteit van weefselsamples bij endoscopische echogeleide leverbiopsie

In 2023 iets meer orgaantransplantaties en kortere wachttijden

feb 2024 | Niertransplantatie

Lees meer over In 2023 iets meer orgaantransplantaties en kortere wachttijden

Behandelrichtlijn voor auto-immuunhepatitis aangepast dankzij nieuw onderzoek

feb 2024 | Hepatitis

Lees meer over Behandelrichtlijn voor auto-immuunhepatitis aangepast dankzij nieuw onderzoek

Mastering Chronic Pancreatitis Pain: A Multidisciplinary Approach and Practical Solutions

6 feb 2024 om 20:00

Lees meer over Mastering Chronic Pancreatitis Pain: A Multidisciplinary Approach and Practical Solutions

Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

1 sep 2023 | IBD

Lees meer over Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00 | Oesofagitis

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

e-learning Acute pancreatitis

Pancreatitis

Lees meer over e-learning Acute pancreatitis

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2024

zondag 13 okt 2024 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2024

Betere endoscopische uitkomst met risankizumab versus ustekinumab bij matige tot ernstige ziekte van Crohn

feb 2024 | IBD

Lees meer over Betere endoscopische uitkomst met risankizumab versus ustekinumab bij matige tot ernstige ziekte van Crohn

Onderhoudsbehandeling met risankizumab verbetert de klinische remissie bij actieve colitis ulcerosa

feb 2024 | IBD

Lees meer over Onderhoudsbehandeling met risankizumab verbetert de klinische remissie bij actieve colitis ulcerosa

Mirikizumab verbetert de uitkomst bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn

feb 2024 | IBD

Lees meer over Mirikizumab verbetert de uitkomst bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn

Goede uitkomst S1PR-modulator VTX002 bij patiënten met actieve colitis ulcerosa

feb 2024 | IBD

Lees meer over Goede uitkomst S1PR-modulator VTX002 bij patiënten met actieve colitis ulcerosa

Significant betere uitkomst met top-down- versus step-upbehandeling bij nieuw-gediagnosticeerde ziekte van Crohn

feb 2024 | IBD

Lees meer over Significant betere uitkomst met top-down- versus step-upbehandeling bij nieuw-gediagnosticeerde ziekte van Crohn

Frequentie van constipatie bij diverse anti-CGRP-middelen verschilt

dec 2023 | Hoofdpijn

Lees meer over Frequentie van constipatie bij diverse anti-CGRP-middelen verschilt

Behandeling RA met hydroxychloroquine verlaagt kans op leververvetting

nov 2023 | Hepatologie, RA

Lees meer over Behandeling RA met hydroxychloroquine verlaagt kans op leververvetting

NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

okt 2023 | Chirurgie, Immuuntherapie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over NICHE-3: nivolumab/relatlimab bij dMMR-darmkanker

Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

okt 2023 | Borstkanker, Longoncologie, Maag-darm-leveroncologie, Uro-oncologie

Lees meer over Vertragingen in kankerzorgtraject en de rol van AI

Podcast Exocriene pancreasinsufficiëntie

nov 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Exocriene pancreasinsufficiëntie

Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

sep 2023 | IBD

Lees meer over Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

Podcast Acute pancreatitis

apr 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Acute pancreatitis

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-04

MedNet Gastro-enterologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-03

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Gastro-enterologie 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-02

MedNet Gastro-enterologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-01

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01