Hybride endoscopische mucosale resectie en ‘full-thickness’-resectie voor grote coecumpoliep met focale verdenking op submucosaal invasief carcinoom

Delen via:

Een 72-jarige vrouw werd verwezen voor een eventuele endoscopische ‘full-thickness’-resectie (eFTR) van een suspect vroegcarcinoom in het coecum zonder afwijkingen bij stadiëring CT-thorax/abdomen. Bij coloscopie onder propofolsedatie werd op de coecumbodem – op ruime afstand van de klep van Bauhin en appendix – een granulaire laterally spreading tumor (LST-G) met centraal een lichte depressie in het oppervlak en irregulair Kudo Vi pitpatroon gezien (foto 1 en 2). De totale afmeting van de gehele laesie werd geschat op ten minste 25 mm, vanwege de aanwezigheid van een niet-suspecte benigne uitloper achter de plooi (foto 3). Hierdoor bleek de laesie te groot voor een radicale ‘en bloc’ eFTR, omdat de bovengrens voor een radicale resectie met eFTR circa 20 mm is.1 Een endoscopische submucosale dissectie (ESD) op de coecumbodem werd niet veilig geacht, mede gezien de reële kans op aanwezige diepere submucosale invasie. Daarom werd besloten tot een gecombineerde ingreep met als doel het niet-suspecte deel van de poliep middels endoscopische mucosale resectie (EMR) te verwijderen, zodat het resterende, suspect invasieve deel van de laesie ‘en bloc’ verwijderd kan worden middels eFTR.2 

De niet-suspecte uitloper liftte eenvoudig en kon met een koude snaar in 3 delen worden verwijderd en verkregen voor PA (foto 4 en 5). De afmeting van het resterende deel, met daarin het suspecte vroegcarcinoom, werd nu geschat op 15-20 mm groot (foto 6). Na het terugtrekken van de scoop en herintroductie tot in het coecum met het eFTR-device, kon de gehele resterende laesie compleet in de cap getrokken worden, waarna de over-the-scope clip werd afgevuurd en het weefsel boven de clip werd doorgenomen met de geïntegreerde snaar (foto 10). Het preparaat werd naar buiten gebracht en opgespeld aangeleverd voor PA-beoordeling (foto 7). Een derde introductie tot het coecum volgde om het resectievlak en de positie van de clip te beoordelen (foto 8).

De gehele procedure verliep ongecompliceerd en patiënte kon na gebruikelijke observatie direct naar huis worden ontslagen. Histopathologisch onderzoek van het piecemeal EMR-gedeelte liet een tubulovilleus adenoom met laaggradige dysplasie zien. Het eFTR-gedeelte (ruim 2 cm) toonde een adenocarcinoom dat reikte tot halverwege de submucosa (sm2), met zowel basaal als lateraal ruime vrije resectiemarges (foto 9). Er bleek geen sprake te zijn van histologische hoogrisicokenmerken voor lymfekliermetastasen, zoals slechte differentiatiegraad, lymfangioinvasie of hooggradige tumorbudding. Na multidisciplinair overleg werd daarom afgezien van een aanvullende oncologische resectie en gekozen voor verdere surveillance.

Referenties:

  1. Zwager LW, Bastiaansen B, van der Spek B, et al. Endoscopic full-thickness resection of T1 colorectal cancers: a retrospective analysis from a multicenter Dutch eFTR registry. Endoscopy. 2021.
  2. Chua JS, Dang H, Zwager LW, et al. Hybrid endoscopic mucosal resection and full-thickness resection for large colonic polyps harboring a small focus of invasive cancer: a case series. Endosc Int Open. 2021;9(11):E1686-E91.
1: White-light endoscopy (WLE)-foto van de laesie (LST-G) in het coecum met een centrale depressie. 2: Narrow-band imaging (NBI) met near focus op het suspecte, invasieve deel van de laesie; irregulair pitpatroon (Kudo Vi). 3: Uitloper van de laesie oogt geheel benigne (Kudo IIIl/IV-pitpatroon en Hiroshima B-vaatpatroon). 4: Opspuiten van de benigne uitloper; goede lifting. 5: Piecemeal endoscopische mucosale resectie (pEMR) van de benigne uitloper; oogt endoscopisch radicaal.
6: Het resterende, suspecte deel van de laesie oogt geschikt voor een eFTR. 7: Status na eFTR van het suspecte, invasieve deel; oogt macroscopisch radicaal. 8: Resultaat van de eFTR; clip in goede positie met evident pericolisch vet in het resectievlak zichtbaar (geel). 9: Histopathologische beoordeling van de tumor met HE-kleuring. 10: Schematische weergave eFTR-procedure.

 

Commentaar Jacques Bergman

Prachtig combinatie van ‘less-and-more’ in de endoscopie. ‘Less’ in de zin van de minimaal invasieve piecemeal coldsnare-resectie van het relatief onschuldige deel: veilig, snel en zonder risico op bloeding of perforatie. ‘More’ in de zin van de gerichte ‘full-thickness’-resectie van het voor carcinoom verdachte deel waarmee de vereiste maximale verticale marge voor verwijdering van dit diep submucosale carcinoom werd verkregen. Met een ESD was dit waarschijnlijk in een R1-resectie en/of perforatie geëindigd en had de procedure daarnaast 5x zo lang geduurd. 

Overigens is de kans op lokale lymfekliermetastasering bij dergelijke diep-submucosale carcinomen zonder andere risicofactoren kleiner dan de mortaliteit van een hemicolectomie zodat deze curatieve combinatie van ‘less-and-more’ ook nog eens past bij ‘less is more’ in de endoscopie.

Europese consensusaanbevelingen voor oligo-gemetastaseerd slokdarm-/maagcarcinoom

feb 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Europese consensusaanbevelingen voor oligo-gemetastaseerd slokdarm-/maagcarcinoom

Helpt cola bij voedselimpactie in de slokdarm?

feb 2024 | Endoscopie

Lees meer over Helpt cola bij voedselimpactie in de slokdarm?

Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

feb 2024 | Chirurgie, Endoscopie, Maag-darm-leveroncologie, Radiotherapie

Lees meer over Intensiteit behandeling endeldarmkanker afgenomen

Gunstig effect van koffie bij darmkanker

feb 2024 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Gunstig effect van koffie bij darmkanker

Kwaliteit van weefselsamples bij endoscopische echogeleide leverbiopsie

feb 2024 | Endoscopie

Lees meer over Kwaliteit van weefselsamples bij endoscopische echogeleide leverbiopsie

In 2023 iets meer orgaantransplantaties en kortere wachttijden

feb 2024 | Niertransplantatie

Lees meer over In 2023 iets meer orgaantransplantaties en kortere wachttijden

Mastering Chronic Pancreatitis Pain: A Multidisciplinary Approach and Practical Solutions

6 feb 2024 om 20:00

Lees meer over Mastering Chronic Pancreatitis Pain: A Multidisciplinary Approach and Practical Solutions

Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

1 sep 2023 | IBD

Lees meer over Minder besproken symptomen bij colitis ulcerosa: hoe pakken we ze aan?

CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

6 jun 2023 | Stamceltransplantatie, Virale infecties

Lees meer over CMV-infecties bij post-transplantatiepatiënten; een behandellandschap in ontwikkeling

Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

16 mei 2023 om 20:00 | Oesofagitis

Lees meer over Nieuwe behandeloptie voor Eosinofiele Oesofagitis (EoE)

Antistolling en bloedingen

8 dec 2022 om 20:00

Lees meer over Antistolling en bloedingen

Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

12 okt 2022 | Immuuntherapie

Lees meer over Webcast Immuuntherapie: herkennen van bijwerkingen en acties voor de niet-oncoloog

Gewone symptomen van zeldzame ziekten

27 sep 2022

Lees meer over Gewone symptomen van zeldzame ziekten

JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

28 mrt 2022 om 19:30 | IBD

Lees meer over JAK-remmers in de klinische praktijk: inzichten vanuit verschillende disciplines

Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

25 mrt 2022 | IBD

Lees meer over Webcast Bridging the Gaps in Inflammatory bowel disease (IBD)

e-learning Acute pancreatitis

Pancreatitis

Lees meer over e-learning Acute pancreatitis

e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

Chirurgie

Lees meer over e-learning: Verbeterde zorg voor slokdarm- en maagkanker

UEG in ORANJE 2024

zondag 13 okt 2024 van 18:00 tot 21:45 | IBD

Lees meer over UEG in ORANJE 2024

Identificatie van een genexpressieprofiel bij patiënten met colitis ulcerosa en een respons op vedolizumab

feb 2024 | IBD

Lees meer over Identificatie van een genexpressieprofiel bij patiënten met colitis ulcerosa en een respons op vedolizumab

Tofacitinib snel werkzaam bij de meerderheid van de patiënten met acute ernstige colitis ulcerosa

feb 2024 | IBD

Lees meer over Tofacitinib snel werkzaam bij de meerderheid van de patiënten met acute ernstige colitis ulcerosa

Resectie met uitgebreide mesenterectomie niet superieur aan mesenteriumsparende resectie

feb 2024 | Chirurgie, IBD

Lees meer over Resectie met uitgebreide mesenterectomie niet superieur aan mesenteriumsparende resectie

AI-ondersteunde endoscopie identificeert patiënten met colitis ulcerosa en een hoog risico op recidief

feb 2024 | Endoscopie, IBD

Lees meer over AI-ondersteunde endoscopie identificeert patiënten met colitis ulcerosa en een hoog risico op recidief

Geen betere werkzaamheid met darvadstrocel bij patiënten met de ziekte van Crohn en complexe perianale fistels

feb 2024 | IBD

Lees meer over Geen betere werkzaamheid met darvadstrocel bij patiënten met de ziekte van Crohn en complexe perianale fistels

Surveillance met langere witlicht-endoscopie niet inferieur aan chromo-endoscopie bij patiënten met IBD

feb 2024 | Endoscopie, IBD, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Surveillance met langere witlicht-endoscopie niet inferieur aan chromo-endoscopie bij patiënten met IBD

Vedolizumab geassocieerd met ziekteklaring bij een aanzienlijk deel van de patiënten met colitis ulcerosa

feb 2024 | IBD

Lees meer over Vedolizumab geassocieerd met ziekteklaring bij een aanzienlijk deel van de patiënten met colitis ulcerosa

Betere kwaliteit van leven met mirikizumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn

feb 2024 | IBD

Lees meer over Betere kwaliteit van leven met mirikizumab bij patiënten met matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn

Aanhoudende werkzaamheid na verlengde onderhoudsbehandeling met upadacitinib bij ziekte van Crohn

feb 2024 | IBD

Lees meer over Aanhoudende werkzaamheid na verlengde onderhoudsbehandeling met upadacitinib bij ziekte van Crohn

Podcast Exocriene pancreasinsufficiëntie

nov 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Exocriene pancreasinsufficiëntie

Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

sep 2023 | IBD

Lees meer over Podcast - Optimalisatie van biologicals bij patiënten met inflammatoire darmziekten

Podcast Acute pancreatitis

apr 2023 | Pancreatitis

Lees meer over Podcast Acute pancreatitis

Podcast pancreascarcinoom

dec 2022 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Podcast pancreascarcinoom

Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

nov 2021

Lees meer over Podcast - Periampullaire tumoren: maak onderscheid

Slokdarm- en maagkanker

jun 2021 | Chirurgie, Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Slokdarm- en maagkanker

Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

feb 2021 | Maag-darm-leveroncologie

Lees meer over Impact van COVID-19 op bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland

Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

dec 2020 | IBD

Lees meer over Diagnose en behandeling van inflammatoire darmziekten (IBD)

Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

jan 2020 | Hepatologie

Lees meer over Leefstijl en voeding bij levercirrose en hepatische encefalopathie

MedNet Gastro-enterologie 2023-04

dec 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-04

MedNet Gastro-enterologie 2023-03

sep 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-03

MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

sep 2023

Lees meer over MedNet Oncologie special Colectoraal carcinoom 2023

MedNet Gastro-enterologie 2023-02

jul 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-02

MedNet Gastro-enterologie 2023-01

mrt 2023

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2023-01

MedNet Gastro-enterologie 2022-04

dec 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-04

MedNet Gastro-enterologie 2022-03

sep 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-03

MedNet Gastro-enterologie 2022-02

jun 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-02

MedNet Gastro-enterologie 2022-01

mrt 2022

Lees meer over MedNet Gastro-enterologie 2022-01